Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dostupnost primárních energetických zdrojů v ČR Ing. Dušan Dokoupil

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dostupnost primárních energetických zdrojů v ČR Ing. Dušan Dokoupil"— Transkript prezentace:

1 Dostupnost primárních energetických zdrojů v ČR Ing. Dušan Dokoupil
Původ podkladových informací: MPO, MŽP, Geofond, VUHU, Těžební organizace

2 Primární energetické zdroje (PEZ)
Obnovitelné zdroje energie ( OZE ) Voda Biomasa Ostatní (sluneční záření, vítr, …) Neobnovitelné zdroje energie ( Palivo-energetické suroviny ) Uhlí černé Uhlí hnědé Lignit Ropa Plyn Radioaktivní suroviny - Fosilní paliva Jaderné palivo

3 Terminologie Zásoby – v ložiskách surovin Potenciál OZE
Geologické – zásoby celkem Bilanční (x Nebilanční) Vyhledané x Prozkoumané Volné x Vázané Vytěžitelné Roční hodnoty: úbytek zásob, těžba → spotřeba surovin Potenciál OZE Celkový potenciál Technický Ekonomický Roční hodnoty: zisk energie → spotřeba energie z OZE

4 Tuzemské zdroje energie
Uhlí, ropa plyn – vytěžitelné zásoby na využívaných ložiskách Uran – zbývající vytěžitelné zásoby ložiska Rožná Obnovitelné zdroje – celkový potenciál je neomezený

5 Roční spotřeba domácích zdrojů energie
Uran – ekvivalent pro roční výrobu elektřiny v JEDU Obnovitelné zdroje – skutečná spotřeba energie z obnovitelných zdrojů v ČR

6 Spotřeba PEZ v ČR celkem
Ropa – včetně dovozů, domácí jen cca 4 % Plyn – včetně dovozů, domácí jen cca 2 % Uran – 2 jaderné elektrárny

7 Krytí celkové spotřeby PEZ v ČR domácími zdroji
ČU, HU – saldo vývoz x dovoz … + Ropa, Plyn, Uran – saldo vývoz x dovoz … - OZE – saldo vývoz x dovoz … +

8 Historie těžby ČU

9 Ložiska ČU v ČR 1. Hornoslezská pánev 4. Středočeské pánve
2. Vnitrosudetská pánev 5. Mělnická pánev 3. Podkrkonošská pánev ( Mapka - Geofond )

10 Zásoby ČU v ČR Ložiska ČU v ČR (všechna) Ložiska využívaná
Zásoby geologické 16 093 Ložiska využívaná 2 215 Zásoby vytěžitelné 271 stav k v mil.tun (Geofond ČR)

11 Zásoby ČU a roční úbytky zásob
Vytěžitelné zásoby k [ mil.t ] Úbytek zásob těžbou v r.2004 271 14

12 Výhled těžeb ČU ze současných disponibilních zásob

13 Perspektiva ČU hornictví
Autor výhledu: Prof. C. Schejbal, VŠB Ostrava Odhad jiných odborníků - je pouhých 10 let, tj. do roku 2015

14 Zásoby ČU v rezervních lokalitách
Ložisko Slaný Zásoby vytěžitelné 100 Ložisko Frenštát (Východ Západ 202 ) 359 stav k v mil.tun

15 Historická těžba HU v ČR

16 Ložiska HU v ČR 1. Chebská pánev 3. Severočeská pánev
2. Sokolovská pánev 4. Žitavská pánev ( Mapka - Geofond )

17 Zásoby HU v ČR Ložiska HU v ČR (všechna) Ložiska využívaná
Zásoby geologické 9 873 Ložiska využívaná 2 395 Zásoby vytěžitelné 1 200 stav k v mil.tun (Geofond ČR)

18 Zásoby HU a roční úbytky zásob
Vytěžitelné zásoby k [ mil.t ] Úbytek zásob těžbou v r.2004 1 200 48

19 Výhled těžeb HU ze současných disponibilních zásob

20 Zásoby hnědého uhlí blokované územně – ekologickými limity
Společnost Lokalita Blokované zásoby u nichž lze předpokládat zájem o těžbu [ mil.t] Mostecká uhelná ČSA - II.etapa 256 Severočeské doly Bílina 120 MU+SD 376 Sokolovská uhelná Celkem hnědé uhlí Usnesení vlády č. 331/91, 444/91 a 490/91 ČSA - III etapa – dalších 305 mil. tun ČSA - IV. etapa – ještě dalších 181 mil. tun

21 Výhled těžeb HU včetně odblokovaných zásob

22 Zásoby HU v rezervních lokalitách
Pánev Lokalita Zásoby výhledové [ mil.tun ] Severočeská hnědouhelná pánev (SHP) Bylany 163 Zahořany 164 Podlesice 124 Chomutov - východ 313 JŠ - západ 388 Chabařovice II 151 Přehled v tabulce uvádí ne zcela úplný výčet rezervních lokalit - nevyužívaných ložisek je celá řada (VUHU Most) Jejich význam je různý (podle možností a vhodnosti k dobývání).

23 Ložiska Lignitu v ČR 1. Jihomoravská pánev 3. Žitavská pánev
2. Jihočeská pánev ( Mapka - Geofond )

24 Zásoby Lignitu v ČR Ložiska Lignitu v ČR (všechna) Ložiska využívaná
Zásoby geologické 1 010 Ložiska využívaná 81 Zásoby vytěžitelné 3 stav k v mil.tun (Geofond ČR)

25 Zásoby, roční úbytky zásob a životnost Lignitu
Vytěžitelné zásoby k [ mil.t ] Úbytek zásob těžbou v r.2004 Životnost zásob [ let ] 3 0,45 6-7 Životnost je propočtena prostým aritmetickým podílem Jde jen o jedno ložisko - Mír

26 Ložiska Ropy v ČR 1. Vídeňská pánev ( Mapka - Geofond )

27 Zásoby Ropy v ČR Ložiska v ČR (všechna) Ložiska využívaná
Zásoby geologické 33 Ložiska využívaná 27 Zásoby vytěžitelné 2 stav k v mil. tun (Geofond ČR) těžba v roce 2004: 0,3 mil.tun

28 Spotřeba Ropy v ČR a těžba z domácích zdrojů
Rok Spotřeba ropy v ČR* [ tis.tun ] Těžba z domácích zdrojů** Tj. [ % ] 2000 5 688 168 2,95 2001 5 972 178 2,86 2002 6 238 253 4,06 2003 6 584 310 4,71 2004 6 704 299 4,46 * .....Rafinérské zpracování podle výr. zprávy ČAPPO ( ), ** …Podle Bilance Geofondu - ložiska celkem, tj. těžba i z tzv. ložisek nevyužívaných

29 Ložiska Plynu v ČR 1. Jižní Morava 2. Severní Morava
( Mapka - Geofond )

30 Zásoby Zemního Plynu v ČR
Ložiska v ČR (všechna) Zásoby geologické 41 731 Ložiska využívaná 8 798 Zásoby vytěžitelné 4 696 stav zásob k v mil.m3 (Geofond ČR) těžba v roce 2004: 175 mil.m3

31 Spotřeba Plynu v ČR a těžba z domácích zdrojů
Rok Spotřeba plynu v ČR* [ mil.m3 ] Těžba z domácích zdrojů** Tj. [ % ] 2000 9 094 118 1,30 2001 9 813 101 1,03 2002 9 444 91 0,96 2003 9 532 131 1,37 2004 9 691 175 1,81 * .....Statistika MPO, Výroční zprávy distribučních společností ** …Podle Bilance Geofondu - ložiska celkem, tj. těžba i z tzv. ložisek nevyužívaných

32 Ložiska Uranu v ČR Rudní – uranové rajóny Ložiska Uranu
I. Jáchymovský rajón Hamr, Stráž (Břevniště, Osečná-Kotel) II. Horno-slavkovský rajón Brzkov III. Západočeský rajón 4. Jasenice - Pucov IV. Severočeská uranová oblast 5. Rožná (jediné dosud využívané ložisko) V. Příbramský rajón VI. Okrouhlá Radouň VII. Západomoravský rajón VIII. Zálesí v Rychlebských horách

33 Zásoby Uranu v ČR Ložiska v ČR (všechna) Ložiska využívaná
Zásoby geologické [ t ] Ložiska využívaná 1 233 Zásoby vytěžitelné 570 stav zásob k v tunách (Geofond ČR) těžba v roce 2004: 362 t čistého Unat v přepočtu

34 Výhled těžby na lokalitě Rožná
V těžbě je 22.patro Termín ukončení těžby měl být – podle Usnesení vl. č.689 z Dnes - prodloužení těžby do roku podle Usnesení vlády č.1316 z o dotěžení otevřených zásob Úvaha o možnosti pokračovat v těžbě i po roce 2008 Cena uranu poslední dobou roste Otázka dalšího pokračování těžby – problém průzkumu na 23. (až 24.) patro Výpočet zásob po dokončení průzkumu

35 Obnovitelné zdroje energie
Vodní energie Solární energie (tepelná i fotovoltaika) Větrná energie Geotermální energie a energie prostředí Energie Biomasy – rostlinná (lesní, zemědělská) Energie Biomasy – živočišná (bioplyn) Druhotné energetické zdroje (odpadní teplo) Skládkový a degazační plyn Spalitelné odpady (TAP - Tuhá Alternaltivní Paliva)

36 Podíl jednotlivých druhů OZE v % z OZE celkem – rok 2004
Zdroj Statistika MPO

37 Růst využití OZE v minulosti
hodnoty včetně palivového dříví v PJ rok 2005 je očekávaná skutečnost v PJ

38 Výhled spotřeby OZE Zelené sloupce: Výhled SEK, v r.2030 to má být 16 % z celé TSPEZ Červené sloupce: Aktualizace výhledu z roku 2005

39 Výhled využití jednotlivých druhů OZE
Zdroj: Zpráva o potenciálu obnovitelných zdrojů energie na území České republiky s výhledem do roku 2050

40 Závěry k dostupnosti PEZ
Domácí disponibilní energetické zdroje jsou omezené Na dovozu Ropy a Plynu je ČR závislá již nyní ! Černé uhlí v ČR: konec při klesající těžbě ! Hnědé uhlí v ČR: cca do roku opět při průběžně klesající těžbě ! Uran: končí za tři roky (zatím) další těžba je nejistá ! Jaderné palivo – významná položka dovozu. Obnovitelné zdroje energie – jejich využívání neroste podle předpokladů SEK ! Bez nových domácích uhelných těžebních lokalit se zvýší závislost ČR na dovozu PEZ (ZP a Jaderné palivo) až na 75 %.

41 Děkuji Vám za pozornost Ing. Dušan Dokoupil VUPEK-ECONOMY, spol. s r.o. Kolářova 1681/ Praha 4 – Modřany Tel:


Stáhnout ppt "Dostupnost primárních energetických zdrojů v ČR Ing. Dušan Dokoupil"

Podobné prezentace


Reklamy Google