Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Dostupnost primárních energetických zdrojů v ČR Ing. Dušan Dokoupil Původ podkladových informací: MPO, MŽP, Geofond, VUHU, Těžební organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Dostupnost primárních energetických zdrojů v ČR Ing. Dušan Dokoupil Původ podkladových informací: MPO, MŽP, Geofond, VUHU, Těžební organizace."— Transkript prezentace:

1 1 Dostupnost primárních energetických zdrojů v ČR Ing. Dušan Dokoupil Původ podkladových informací: MPO, MŽP, Geofond, VUHU, Těžební organizace

2 2 Primární energetické zdroje (PEZ) Obnovitelné zdroje energie ( OZE ) 1. Voda 2. Biomasa 3. Ostatní (sluneční záření, vítr, …) Neobnovitelné zdroje energie ( Palivo-energetické suroviny ) 1. Uhlí černé 2. Uhlí hnědé 3. Lignit 4. Ropa 5. Plyn 6. Radioaktivní suroviny - Fosilní paliva Jaderné palivo

3 3 Terminologie Zásoby – v ložiskách surovin Zásoby – v ložiskách surovin Geologické – zásoby celkem 1. Bilanční (x Nebilanční) 2. Vyhledané x Prozkoumané 3. Volné x Vázané Vytěžitelné Vytěžitelné Roční hodnoty: úbytek zásob, těžba → spotřeba surovin Potenciál OZE Potenciál OZE Celkový potenciál – Technický Ekonomický Ekonomický Roční hodnoty: zisk energie → spotřeba energie z OZE

4 4 Tuzemské zdroje energie Uhlí, ropa plyn – vytěžitelné zásoby na využívaných ložiskách Uhlí, ropa plyn – vytěžitelné zásoby na využívaných ložiskách Uran – zbývající vytěžitelné zásoby ložiska Rožná Uran – zbývající vytěžitelné zásoby ložiska Rožná Obnovitelné zdroje – celkový potenciál je neomezený Obnovitelné zdroje – celkový potenciál je neomezený

5 5 Roční spotřeba domácích zdrojů energie Uran – ekvivalent pro roční výrobu elektřiny v JEDU Uran – ekvivalent pro roční výrobu elektřiny v JEDU Obnovitelné zdroje – skutečná spotřeba energie z obnovitelných zdrojů v ČR Obnovitelné zdroje – skutečná spotřeba energie z obnovitelných zdrojů v ČR

6 6 Spotřeba PEZ v ČR celkem Ropa – včetně dovozů, domácí jen cca 4 % Ropa – včetně dovozů, domácí jen cca 4 % Plyn – včetně dovozů, domácí jen cca 2 % Plyn – včetně dovozů, domácí jen cca 2 % Uran – 2 jaderné elektrárny Uran – 2 jaderné elektrárny

7 7 Krytí celkové spotřeby PEZ v ČR domácími zdroji ČU, HU – saldo vývoz x dovoz … + ČU, HU – saldo vývoz x dovoz … + Ropa, Plyn, Uran – saldo vývoz x dovoz … - Ropa, Plyn, Uran – saldo vývoz x dovoz … - OZE – saldo vývoz x dovoz … + OZE – saldo vývoz x dovoz … +

8 8 Historie těžby ČU

9 9 Ložiska ČU v ČR 1. Hornoslezská pánev4. Středočeské pánve 2. Vnitrosudetská pánev5. Mělnická pánev 3. Podkrkonošská pánev( Mapka - Geofond )

10 10 Zásoby ČU v ČR stav k 1.1.2005 v mil.tun (Geofond ČR) Ložiska ČU v ČR (všechna) Zásoby geologické16 093 Ložiska využívaná Zásoby geologické2 215 Zásoby vytěžitelné271

11 11 Zásoby ČU a roční úbytky zásob Vytěžitelné zásoby k 1.1.2005 [ mil.t ] Úbytek zásob těžbou v r.2004 [ mil.t ] 271 14

12 12 Výhled těžeb ČU ze současných disponibilních zásob

13 13 Perspektiva ČU hornictví Autor výhledu: Prof. C. Schejbal, VŠB Ostrava Odhad jiných odborníků - je pouhých 10 let, tj. do roku 2015

14 14 Zásoby ČU v rezervních lokalitách stav k 1.1.2005 v mil.tun Ložisko Slaný Zásoby vytěžitelné100 Ložisko Frenštát (Východ 157 + Západ 202 ) Zásoby vytěžitelné359

15 15 Historická těžba HU v ČR

16 16 Ložiska HU v ČR 1. Chebská pánev3. Severočeská pánev 2. Sokolovská pánev4. Žitavská pánev ( Mapka - Geofond )

17 17 Zásoby HU v ČR stav k 1.1.2005 v mil.tun (Geofond ČR) Ložiska HU v ČR (všechna) Zásoby geologické9 873 Ložiska využívaná Zásoby geologické2 395 Zásoby vytěžitelné1 200

18 18 Zásoby HU a roční úbytky zásob Vytěžitelné zásoby k 1.1.2005 [ mil.t ] Úbytek zásob těžbou v r.2004 [ mil.t ] 1 200 48

19 19 Výhled těžeb HU ze současných disponibilních zásob

20 20 Zásoby hnědého uhlí blokované územně – ekologickými limity Společnost LokalitaBlokované zásoby u nichž lze předpokládat zájem o těžbu [ mil.t] Mostecká uhelnáČSA - II.etapa256 Severočeské dolyBílina120 MU+SD376 Sokolovská uhelná 0 Celkem hnědé uhlí 376 Usnesení vlády č. 331/91, 444/91 a 490/91 ČSA - III etapa – dalších 305 mil. tun ČSA - IV. etapa – ještě dalších 181 mil. tun

21 21 Výhled těžeb HU včetně odblokovaných zásob

22 22 Zásoby HU v rezervních lokalitách Přehled v tabulce uvádí ne zcela úplný výčet rezervních lokalit - nevyužívaných ložisek je celá řada (VUHU Most) Jejich význam je různý (podle možností a vhodnosti k dobývání). PánevLokalitaZásoby výhledové [ mil.tun ] Severočeská hnědouhelná pánev (SHP) Bylany163 Zahořany164 Podlesice124 Chomutov - východ313 JŠ - západ388 Chabařovice II151

23 23 Ložiska Lignitu v ČR 1. Jihomoravská pánev3. Žitavská pánev 2. Jihočeská pánev ( Mapka - Geofond )

24 24 Zásoby Lignitu v ČR stav k 1.1.2005 v mil.tun (Geofond ČR) Ložiska Lignitu v ČR (všechna) Zásoby geologické1 010 Ložiska využívaná Zásoby geologické81 Zásoby vytěžitelné3

25 25 Zásoby, roční úbytky zásob a životnost Lignitu Životnost je propočtena prostým aritmetickým podílem Jde jen o jedno ložisko - Mír Vytěžitelné zásoby k 1.1.2005 [ mil.t ] Úbytek zásob těžbou v r.2004 [ mil.t ] Životnost zásob [ let ] 30,456-7

26 26 Ložiska Ropy v ČR 1. Vídeňská pánev ( Mapka - Geofond )

27 27 Zásoby Ropy v ČR stav k 1.1.2005 v mil. tun (Geofond ČR) těžba v roce 2004: 0,3 mil.tun Ložiska v ČR (všechna) Zásoby geologické33 Ložiska využívaná Zásoby geologické27 Zásoby vytěžitelné2

28 28 Spotřeba Ropy v ČR a těžba z domácích zdrojů RokSpotřeba ropy v ČR* [ tis.tun ] Těžba z domácích zdrojů** [ tis.tun ] Tj. [ % ] 20005 6881682,95 20015 9721782,86 20026 2382534,06 20036 5843104,71 20046 7042994,46 *.....Rafinérské zpracování podle výr. zprávy ČAPPO (2000-2004), ** …Podle Bilance Geofondu - ložiska celkem, tj. těžba i z tzv. ložisek nevyužívaných

29 29 Ložiska Plynu v ČR 1. Jižní Morava2. Severní Morava ( Mapka - Geofond )

30 30 Zásoby Zemního Plynu v ČR stav zásob k 1.1.2005 v mil.m 3 (Geofond ČR) těžba v roce 2004: 175 mil.m 3 Ložiska v ČR (všechna) Zásoby geologické41 731 Ložiska využívaná Zásoby geologické8 798 Zásoby vytěžitelné4 696

31 31 Spotřeba Plynu v ČR a těžba z domácích zdrojů RokSpotřeba plynu v ČR* [ mil.m 3 ] Těžba z domácích zdrojů** [ mil.m 3 ] Tj. [ % ] 20009 0941181,30 20019 8131011,03 20029 444 910,96 20039 5321311,37 20049 6911751,81 *.....Statistika MPO, Výroční zprávy distribučních společností ** …Podle Bilance Geofondu - ložiska celkem, tj. těžba i z tzv. ložisek nevyužívaných

32 32 Ložiska Uranu v ČR Rudní – uranové rajónyLožiska Uranu I. Jáchymovský rajón1 - 2. Hamr, Stráž (Břevniště, Osečná-Kotel) II.Horno-slavkovský rajón3. Brzkov III. Západočeský rajón4. Jasenice - Pucov IV.Severočeská uranová oblast5. Rožná (jediné dosud využívané ložisko) V.Příbramský rajón VI.Okrouhlá Radouň VII.Západomoravský rajón VIII.Zálesí v Rychlebských horách

33 33 Zásoby Uranu v ČR stav zásob k 1.1.2005 v tunách (Geofond ČR) těžba v roce 2004: 362 t čistého U nat v přepočtu Ložiska v ČR (všechna) Zásoby geologické [ t ]136 044 Ložiska využívaná Zásoby geologické [ t ]1 233 Zásoby vytěžitelné570

34 34 Výhled těžby na lokalitě Rožná V těžbě je 22.patroV těžbě je 22.patro Termín ukončení těžby měl být 31.12.2005 – podle Usnesení vl. č.689 z 26.6.2002Termín ukončení těžby měl být 31.12.2005 – podle Usnesení vl. č.689 z 26.6.2002 Dnes - prodloužení těžby do roku 2008 - podle Usnesení vlády č.1316 z 12.10.2005 o dotěžení otevřených zásobDnes - prodloužení těžby do roku 2008 - podle Usnesení vlády č.1316 z 12.10.2005 o dotěžení otevřených zásob Úvaha o možnosti pokračovat v těžbě i po roce 2008Úvaha o možnosti pokračovat v těžbě i po roce 2008 Cena uranu poslední dobou rosteCena uranu poslední dobou roste Otázka dalšího pokračování těžby – problém průzkumu na 23. (až 24.) patroOtázka dalšího pokračování těžby – problém průzkumu na 23. (až 24.) patro Výpočet zásob po dokončení průzkumuVýpočet zásob po dokončení průzkumu

35 35 Obnovitelné zdroje energie Vodní energie Solární energie (tepelná i fotovoltaika) Větrná energie Geotermální energie a energie prostředí Energie Biomasy – rostlinná (lesní, zemědělská) Energie Biomasy – živočišná (bioplyn) Druhotné energetické zdroje (odpadní teplo) Skládkový a degazační plyn Spalitelné odpady (TAP - Tuhá Alternaltivní Paliva )

36 36 Podíl jednotlivých druhů OZE v % z OZE celkem – rok 2004 Zdroj Statistika MPO

37 37 Růst využití OZE v minulosti hodnoty včetně palivového dříví v PJ rok 2005 je očekávaná skutečnost v PJ

38 38 Výhled spotřeby OZE Zelené sloupce: Výhled SEK, v r.2030 to má být 16 % z celé TSPEZ Červené sloupce: Aktualizace výhledu z roku 2005

39 39 Výhled využití jednotlivých druhů OZE Zdroj: Zpráva o potenciálu obnovitelných zdrojů energie na území České republiky s výhledem do roku 2050

40 40 Závěry k dostupnosti PEZ Domácí disponibilní energetické zdroje jsou omezené Domácí disponibilní energetické zdroje jsou omezené Na dovozu Ropy a Plynu je ČR závislá již nyní ! Na dovozu Ropy a Plynu je ČR závislá již nyní ! Černé uhlí v ČR: konec 2015-2025 při klesající těžbě ! Černé uhlí v ČR: konec 2015-2025 při klesající těžbě ! Hnědé uhlí v ČR: cca do roku 2060 - opět při průběžně klesající těžbě ! Hnědé uhlí v ČR: cca do roku 2060 - opět při průběžně klesající těžbě ! Uran: končí za tři roky (zatím) další těžba je nejistá ! Jaderné palivo – významná položka dovozu. Uran: končí za tři roky (zatím) další těžba je nejistá ! Jaderné palivo – významná položka dovozu. Obnovitelné zdroje energie – jejich využívání neroste podle předpokladů SEK ! Obnovitelné zdroje energie – jejich využívání neroste podle předpokladů SEK ! Bez nových domácích uhelných těžebních lokalit se zvýší závislost ČR na dovozu PEZ (ZP a Jaderné palivo) až na 75 %. Bez nových domácích uhelných těžebních lokalit se zvýší závislost ČR na dovozu PEZ (ZP a Jaderné palivo) až na 75 %.

41 41 Děkuji Vám za pozornost Ing. Dušan Dokoupil VUPEK-ECONOMY, spol. s r.o. Kolářova 1681/5 143 00 Praha 4 – Modřany Tel: 222 31 27 97 E-mail: vupek@vupek.cz www.vupek.cz vupek@vupek.cz


Stáhnout ppt "1 Dostupnost primárních energetických zdrojů v ČR Ing. Dušan Dokoupil Původ podkladových informací: MPO, MŽP, Geofond, VUHU, Těžební organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google