Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."— Transkript prezentace:

1 Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST EU Peníze školám

2 Název : České země v době předbřeznové Anotace: Výkladová prezentace zaměřená na české země v době předbřeznové. Prezentace představuje rakouské císaře Františka I. a Ferdinanda I., kteří vládli v duchu policejního absolutismu. Vypracoval: Mgr. Věra Sýkorová Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Dějepis, Novověk Metodika práce s materiálem: Výkladová prezentace, lze využít i k opakování (Druh učebního materiálu: Prezentace) Ročník: 8. Datum vytvoření: 14.1.2012

3 Použitá literatura: www.zamky-hrady.czwww.zamky-hrady.cz www.wikipedia.org www.google.cz VÁLKOVÁ, V.: Dějepis 8 pro základní školy – NOVOVĚK. Praha 2008. SOCHROVÁ, M.: Dějepis II. v kostce pro střední školy. Fragment. ČAPEK, L.: DĚJEPIS – Novověk. Nová škola 2009.

4 Osvícenský absolutismus Marie Terezie (vl. 1740 – 1780)  způsob vlády, kdy se panovník snažil reformami měnit život země a lidí k lepšímu Josef II. (vl. 1780 – 1790) Leopold II. (vl. 1790 – 1792) http://www.google.cz/imgres?q=marie+terezie&num=10&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=UbT0oJ-JDRs2hM:&imgrefurl=http://www.vyznamnezeny.cz/marie-terezie-13-05-1717-29-11-1780-9&docid=4Wqfa-fSIDq46M&imgurl=http://www.vyznamnezeny.cz/wp-content/gallery/marie-terezie/marie-terezie-1.jpg&w=305&h=378&ei=DgoIUKivLcjJsgag4ZS-Aw&zoom=1 http://www.google.cz/imgres?q=josef+II&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=5dZFK2moHWLVNM:&imgrefurl=http://www.jersin.info/historie%2520obce/po%2520zru%25C5%25A1en%25C3%25AD%2520nevolnictv%25C3%25AD_3.htm&docid=tD9kblkJpZ0txM&imgurl=http://www.jersin.info/images/c%2525C3%2525ADsa%2525C5%252599%252520Josef%252520II%252520(1765-1790).jpg&w=315&h=448&ei=fAoIUNWXD8rVsgaylsmCAw&zoom=1 http://www.google.cz/imgres?q=leopold+II.&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=xjVjPRN1Ej6lQM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Leopold_II.jpg&docid=8zP7SvismahofM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Leopold_II.jpg&w=300&h=381&ei=vQoIUI-zLc3wsgapkejLAw&zoom=1

5 Habsburkové vládnoucí v 19. století František II. (vl. 1792 – 1835) Ferdinand I. (vl. 1835 – 1848) František Josef I. (vl. 1848 – 1916) http://www.google.cz/imgres?q=franti%C5%A1ek+II.&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=X3bg1ARHqO4SCM:&imgrefurl=http://www.mince-bankovky.cz/news/frantisek-ii-katalog-mince-a-bankovky-publikovano-v-casopise-mb-3-2008/&docid=-Mr6wEf1fFY4qM&imgurl=http://files.mince-bankovky.cz/200000790-15845167c0/Franti%2525C5%2525A1ek4.jpg&w=590&h=941&ei=RgsIUJv3FIfOtAaiqYy9Aw&zoom=1 http://www.google.cz/imgres?q=Ferdinand+I.&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=xl7q-tyaCnX7SM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_I._Dobrotiv%25C3%25BD&docid=ov0dH4AgEcMvAM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d0/Francesco_Hayez_047.jpg/250px-Francesco_Hayez_047.jpg&w=250&h=334&ei=rQsIUKL2MYvltQatipW2Aw&zoom=1 http://www.google.cz/imgres?q=Franti%C5%A1ek+Josef+I.&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=gRJ-VXKjFqyaSM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%25C5%25A1ek_Josef_I.&docid=H3ff8xjlA7Xa1M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/Kaiser_franz.jpg/200px-Kaiser_franz.jpg&w=200&h=348&ei=EwwIUPrKI4bOtAblzYjDAw&zoom=1

6 František I.  jako František II. – císař Svaté říše římské  jako František I. - od roku 1806 jako první rakouský císař toho jména  nastoupil po smrti svého otce Leopolda II. http://www.google.cz/imgres?q=Franti%C5%A1ek+I.&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=VHMpl56lAOLioM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%25C5%25A1ek_I.&docid=5VWJmi6UcgkxUM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/58/Francesco_I.jpg/200px-Francesco_I.jpg&w=200&h=283&ei=ZQwIUMCGMIqPswbvs6DHAw&zoom=1&iact=hc&vpx=183&vpy=163&dur=1843&hovh=226&hovw=160&tx=70&ty=139&sig=104430009650744727929&page=1&tbnh=126&tbnw=90&start=0&ndsp=36&ved=1t:429,r:0,s:0,i:83

7  konzervativní, reakční vládce  nedůvěřivý k novým myšlenkám  nenávist k reformám  vedl válku proti Velké francouzské revoluci  vojensky čelil i Napoleonovi Bonapartovi  Napoleonovi musel dát za manželku svou dceru Marii Luisu Karolína Augusta císařovna http://www.google.cz/imgres?q=Franti%C5%A1ek+I.&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=VHMpl56lAOLioM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%25C5%25A1ek_I.&docid=5VWJmi6UcgkxUM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/58/Francesco_I.jpg/200px-Francesco_I.jpg&w=200&h=283&ei=ZQwIUMCGMIqPswbvs6DHAw&zoom=1&iact=hc&vpx=183&vpy=163&dur=1843&hovh=226&hovw=160&tx=70&ty=139&sig=104430009650744727929&page=1&tbnh=126&tbnw=90&start=0&ndsp=36&ved=1t:429,r:0,s:0,i:83 http://www.google.cz/imgres?q=Karol%C3%ADna+Augusta&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=9t9RrZf9HCktpM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Karol%25C3%25ADna_Augusta_Bavorsk%25C3%25A1&docid=u-_hU54UJsnjYM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/90/Charlotte_Auguste_Bayern_1792_1873.png/200px-Charlotte_Auguste_Bayern_1792_1873.png&w=200&h=251&ei=0Q0IUI-vOpDJsgai2om-Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=191&vpy=143&dur=2109&hovh=200&hovw=160&tx=102&ty=105&sig=104430009650744727929&page=1&tbnh=132&tbnw=105&start=0&ndsp=32&ved=1t:429,r:0,s:0,i:69

8  obnovil absolutistickou vládu = policejní absolutismus Policejní absolutismus OPOROU:  tajná police  cenzura  byrokratický aparát  vysoké daně http://www.google.cz/imgres?q=franti%C5%A1ek+I.&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=X3bg1ARHqO4SCM:&imgrefurl=http://p-numismatika.cz/index.php%3Fget%3Dkapitola6_03&docid=Rq4d2m4aG-YviM&imgurl=http://p-numismatika.cz/images/kapitola_6/fra_02.jpg&w=590&h=941&ei=LA4IUMjnLYjVsgbcwfm7Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=484&vpy=134&dur=218&hovh=284&hovw=178&tx=108&ty=172&sig=104430009650744727929&page=1&tbnh=126&tbnw=80&start=0&ndsp=36&ved=1t:429,r:3,s:0,i:92

9 Kancléř Metternich  řídil zahraniční politiku Rakouska až do r. 1848  také nepřál svobodomyslným myšlenkám  měl významný podíl na absolutistickém způsobu vládnutí = „Metternichův absolutismus“ Kynžvart letní sídlo http://www.google.cz/imgres?q=metternich&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=JoyWfE6T86IMwM:&imgrefurl=http://www.glogster.com/old/view%3Fnickname%3Dglogster2013%26title%3Dmetternich-and-conservatism/&docid=w37TtPC9VNa1oM&imgurl=http://im.glogster.com/media/2/11/64/5/11640502.jpg&w=373&h=371&ei=aw4IUPDfIMzcsgaMuPHVAw&zoom=1 http://www.google.cz/imgres?q=Kyn%C5%BEvart&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=O-KhgDQxKyqEeM:&imgrefurl=http://cestovani.kr-karlovarsky.cz/cz/pronavstevniky/Lazenstvi/lazenstvialazenskamista/LazneKynzvart/Stranky/ZajimavestavbyapamatkyLK.aspx&docid=8Mf8h5IZBimZcM&imgurl=http://cestovani.kr-karlovarsky.cz/cz/pronavstevniky/Lazenstvi/lazenstvialazenskamista/PublishingImages/zamekK.jpg&w=800&h=370&ei=8Q4IUPeRItDCswbvncjSAw&zoom=1&iact=hc&vpx=819&vpy=198&dur=2937&hovh=153&hovw=330&tx=119&ty=100&sig=104430009650744727929&page=1&tbnh=76&tbnw=164&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:4,s:0,i:121

10  bránil politickým požadavkům  nebránil kulturním a jazykovým požadavkům DOKLADEM: Konzervatoř v Praze 1811 Vlastenecké (Národní) muzeum 1818 Matice česká (Pokladnice k vydávání knih českých“) k vydávání knih českých“)1831 http://www.google.cz/imgres?q=N%C3%A1rodn%C3%AD+muzeum&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=GGTG5LhpXQk64M:&imgrefurl=http://regiony.ic.cz/index.php%3Fclanek%3Dnovemesto%26dir%3Dpraha%26menu%3Dpraha&docid=CNLS4Lsd_OWcyM&imgurl=http://regiony.ic.cz/clanky/praha/muzeum_v.jpg&w=800&h=600&ei=5w8IUI-uAsjKsgbYu6W9Aw&zoom=1 http://www.google.cz/imgres?q=konzervato%C5%99+v+Praze-budova&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=QIWcjrfz5lCMqM:&imgrefurl=http://www.novinky.cz/veda-skoly/225865-prazska-konzervator-otevrela-vlastni-scenu-na-rejdisti.html&docid=hqofsFXjFt7bJM&imgurl=http://media.novinky.cz/590/165900-top_foto1-pwr6c.jpg&w=600&h=337&ei=WBAIUKvgKMfLtAbTmaH7Ag&zoom=1&iact=hc&vpx=341&vpy=154&dur=281&hovh=168&hovw=300&tx=102&ty=120&sig=104430009650744727929&page=1&tbnh=94&tbnw=167&start=0&ndsp=26&ved=1t:429,r:1,s:0,i:72

11  jako český král Ferdinand V.  prvorozený syn Františka I.  označován mylně za slabomyslného  trpěl epilepsií, ale inteligentní!!!! (hovořil plynně 5 jazyky, hrál na klavír a trubku, zajímal se o botaniku a o vývoj techniky) Ferdinand I. http://www.google.cz/imgres?q=Ferdinand+V.&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=DCbVfU3bmx0OnM:&imgrefurl=http://www.abc-bitvy.estranky.cz/clanky/panovnici-habsburske- monarchie-_1711- 1918_/panovnik7.html&docid=AWfJua9i586BcM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/8/83/1793_Ferdinand.JPG&w=300&h=401&ei=uhAIUNzbMMbXtAaa0JG_Aw&zoom=1

12  1835 nastoupil po smrti otce „Důvěřuj knížeti Metternichovi…. Vládni, ale nic neměň.“  poslední český korunovaný král 1836  lichotivý přívlastek „Dobrotivý“ http://www.google.cz/imgres?q=Ferdinand+V.&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=Gg7gPbx5m17cFM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_ I._Dobrotiv%25C3%25BD&docid=ov0dH4AgEcMvAM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ab/Ferdinand_I%25253B_Keizer_van_Oost enrijk.jpg/220px-Ferdinand_I%25253B_Keizer_van_Oostenrijk.jpg&w=220&h=282&ei=uhAIUNzbMMbXtAaa0JG_Aw&zoom=1

13 Rok 1848 – revoluce namířená proti Metternichovu absolutismu  2. prosince 1848 Ferdinand I. abdikoval v Olomouci ve prospěch svého synovce Františka Josefa  po abdikaci žil ještě 27 let Ferdinand I. (vl. 1835 – 1848) František Josef I. (vl. 1848 – 1916) http://www.google.cz/imgres?q=franti%C5%A1ek+josef+I.&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm =isch&tbnid=BHO06rZc4OfnIM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%25C5%25A 1ek_Josef_I.&docid=H3ff8xjlA7Xa1M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm ons/thumb/8/85/Franz_joseph1.jpg/220px- Franz_joseph1.jpg&w=220&h=364&ei=XBEIUKCHDsyQswb7kYG3Aw&zoom=1

14 Téma: České země v době předbřeznové - 8. ročník Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Zoner - České kliparty 1, 2, 3 www.obrazky.cz Autor: Mgr. Věra Sýkorová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."

Podobné prezentace


Reklamy Google