Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SCHVÁLENÉ PROJEKTY SROP 1. a 2. kolo. SROP 1.kolo – NUTS II JV Kraj VysočinaJihomoravský kraj Opatřenípodanévyřazenéschválenépodanévyřazenéschválené 2.1.1000503.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SCHVÁLENÉ PROJEKTY SROP 1. a 2. kolo. SROP 1.kolo – NUTS II JV Kraj VysočinaJihomoravský kraj Opatřenípodanévyřazenéschválenépodanévyřazenéschválené 2.1.1000503."— Transkript prezentace:

1 SCHVÁLENÉ PROJEKTY SROP 1. a 2. kolo

2 SROP 1.kolo – NUTS II JV Kraj VysočinaJihomoravský kraj Opatřenípodanévyřazenéschválenépodanévyřazenéschválené 2.1.1000503 2.1.2100000 2.2604602 3.183316010 4.2.212121424

3 SROP 1.kolo – NUTS II JV 5 grantových schémat - kraj Vysočina Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina Podpora sociální integrace v kraji Vysočina Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu (kraj Vysočina) Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina

4 ŽadatelNázev projektuNáklady celkem (uznatelné + neuznatelné) Požadavek na financování ze SF EU Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Žijeme společně – zavedení bezbariérové dopravy v krajské městě Jihlava 102 825 00077 118 750 Opatření 2.1.2

5 Opatření 2.2 Nové Město na Moravě Regionální informační komunikační síť ve správním území města NMnM - iNovoměstsko 9 249 3996 937 049 VysočinaKrajská páteřní optická vysokokapacitní síť - ROWANet 29 100 00013 095 000 Obec Horní Cerekev Broadband Horní Cerekev2 244 9841 683 738 Město Ledeč n. S. Metropolitní síť LeNet3 990 6722 993 000 Obec Želetava Vysokorychlostní datové připojení obce Želetava a jejích místních částí 3 538 6402 653 980 ZŠ a ZUŠ Lipnice n. S. Multimediální učebna Lipnice n. S.1 999 6651 499 749

6 Opatření 3.1 Obec Luka nad Jihlavou Centrum pro vzdělávání venkova - ERUDITO 9 980 0007 984 000 Město TelčOtevřená škola17 657 17514 125 740 Obec JimramovKomunitní a vzdělávací multimediální centrum pro spádovou oblast Jimramovska 3 997 9603 198 368 Občanské sdružení pro pomoc mentálně postiženým - LADA Stacionář pro mentálně postižené LADA 9 763 2897 029 568 Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Vysočina Integrační centrum pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 23 844 35817 148 498

7 Opatření 3.1 Biskupské gymnázium Žďár n. S. Škola bez bariér – vytvoření komplexních podmínek pro úplnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) 3 958 0002 850 000 SOU Adolpha Kolpinga Ohrožená učňovská mládež v nových podmínkách praktického vzdělávání 3 440 0002 477 000 Millenium, Regio Coeli, o.p.s. Sociální a vzdělávací centrum - ŠANCE 18 079 19813 017 023

8 Opatření 4.2.2 Obec BratřiceTuristická ubytovna Bratřice 3 983 7092 987 782 Město Bystřice n. P.Turistické centrum Bystřice n. P. 17 341 45313 006 089 I. Třebíčský Tenisový Klub Tenisový areál Třebíč – Týn – Na Holečku (2.etapa) 2 762 9181 864 969 Město Bystřice n. P.Turistické centrum Bystřice n. P. 42 647 26531 985 448 Obec DukovanyAdaptace zámku Dukovany 82 440 23461 830 176 Město TelčCyklistické stezky v Telči 3 824 6232 868 467

9 Opatření 4.2.2 Obec Lhota - Vlásenice Rozvoj venkovské turistiky v obci Lhota - Vlásenice 4 735 8203 551 865 Obec StařečRekonstrukce koupaliště Stařeč8 250 0006 187 500 Obec RynárecRozvoj kulturní turistiky v obci Rynárec 4 914 1703 685 627 Obec VilémoviceStavební úpravy obecní budovy na objekt s polyfunkčním využitím 9 997 5687 498 176 Občanské sdružení Dobrý důvod Dobrý důvod – ubytovací kapacity, zázemí pro komplexní služby poznávací turistiky a galerie F.M.Nágla s výtvarnými dílnami v prostorách bývalé židovské synagogy 2 999 2592 024 500

10 SROP 2.kolo – NUTS II JV (2.1.2) Jihomoravský kraj Rozvoj dopravní obslužnosti v Jihomoravském kraji formou IDS 73 191 76654 893 824 Město Havlíčkův Brod Autobusový terminál pro integrovaný systém veřejné dopravy 77 600 00047 619 385 Město HodonínRozvoj dopravní obslužnosti v regionu – bezbariérová MHD v Hodoníně 26 855 71820 141 780 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Žijeme společně – zavedení bezbariérové dopravy v krajském městě Jihlava 102 840 00047 619 385

11 SROP 3.kolo – NUTS II JV – probíhá… Priorita, opatření, podopatření 2Regionální rozvoj infrastruktury 2.1 Rozvoj dopravy v regionech 2.1.1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury 2.1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech 3Rozvoj lidských zdrojů v regionech 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech

12 SROP 3.kolo – NUTS II JV 4 Rozvoj cestovního ruchu 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu Příjem žádostí: od 1. února 2005 do 31. března 2005, do 12:00 hodin Místo předkládání projektů: SRR Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 16, Jihlava

13 Databáze projektových záměrů Výsledky monitoringu databáze projektových záměrů aneb Zvolili jsme správnou cestu a postup?

14 Celkový počet záměrů v databázi je 854 Pro naplnění databáze jsme využili externí zpracovatele Výhody databáze: Aktivizace prostředí Zvýšení povědomí o možnosti získání podpor Základní asistence při zpracování myšlenky do podoby projektu Úskalí databáze: Někteří oslovení považovali registraci v databázi za předložení žádosti Databáze se stává postupem času neaktuální Často nepřesně zařazené záměry v důsledku nepřipravenosti programů v době sběru záměrů

15 Statistika projektů v podnikatelské oblasti SROP 1.1 a OP Průmysl a podnikání Celkový počet záměrů: 152 záměrů OPPP: 112 záměrů SROP 1.1: 53 záměrů  13 záměrů je jak v OPPP 2.1, tak ve SROP 1.1

16 Počty projektových záměrů u OPPP – dle opatření a programů: 1.1 – PROSPERITA: 1 (6. rámcový program na podporu V a V) 1.2 – REALITY: 16 (všechny v přípravě) 1.3 – ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA: 4 (všechny v přípravě) 1.4 – KLASTRY: 1 (v přípravě) 2.1 START: 0 KREDIT: 1 (na 1 projekt si žadatel vzal zvýhodněný úvěr ze starého programu Kredit – ze státních zdrojů) ROZVOJ: 84 (z toho 37 předložených) MARKETING: 0 (7 předložených, které nebyly v databázi) 2.2 – INOVACE: 4 (z toho 3 předložené + 9 předložených které nebyly v databázi) 2.3 ÚSPORY ENERGIE: 2 (1 v realizaci, 1 dokončený) OBNOVITELNÉ ZDROJE: 0

17 Počty projektových záměrů - SROP 1.1 Celkový počet projektových záměrů: 53 Výzvy k předkládání projektů do grantových schémat pro drobné podnikatele a pro MSP v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina ještě nebyly vyhlášeny!  všechny záměry: v přípravě Ostatní využité finanční zdroje Program Technologie – Phare 2003 Předloženo celkem 6 žádostí

18 Stav podnikatelských projektů evidovaných v databázi

19 Statistika projektů oblasti dopravní infrastruktura 2.1 SROP a 2.1, 2.2 OP Infrastruktura Společný regionální operační program Phare 2003, část II Program obnovy venkova SAPARD Státní fond dopravní infrastruktury státní rozpočet vlastní zdroje obcí

20 Celkový počet žádostí zaměřených na dopravní infrastrukturu 38 Úspěšně předložené žádosti: SROP 2.1.2 žádosti Phare 20032 žádosti Program obnovy venkova4 žádosti Sapard2 žádosti Fond Vysočiny1 žádost Vlastní zdroje2 žádost SFDI1 žádost Kompletně zpracovaná dokumentace čeká na program - 5 záměrů

21

22 Statistika projektů v oblasti informatiky opatření 2.2 SROP a 3.2.1 PRK  Počet projektů a záměrů:21  Počet projektů:5  Počet záměrů:8  Počet projektů a záměrů zastavených:8  Podpora ze SROP:1  Podpora z Fondu Vysočiny:4

23 Statistika projektů v oblasti sociální integrace a lidských zdrojů Opatření SROP 3.1, 3.2 Počet projektů v databázi 107 Předložené žádosti v rámci již realizovaných výzev ve SROP Opatření 3.1 již předložené8 žádostí Očekávaný počet pro další kolo výzvy6 žádostí Opatření 3.2 dosud nebylo vyhlášeno Očekávaný počet pro první výzvu7 žádostí

24 Statistika projektů v oblasti rozvoj lidských zdrojů a zaměstnanost OP rozvoj lidských zdrojů Opatření 1.1 počet záměrů v databázi 4 Opatření 2.1 počet záměrů v databázi 22 Opatření 2.2 počet záměrů v databázi 0 Opatření 2.3 počet záměrů v databázi 1 Opatření 3.1 počet záměrů v databázi 26 Opatření 3.2 počet záměrů v databázi 1 Opatření 3.3 počet záměrů v databázi 6 Opatření 4.1 počet záměrů v databázi 6 Opatření 4.2 počet záměrů v databázi 5

25 Statistika projektů v oblasti cestovního ruchu Opatření 4.1.2 počet projektů 3 Opatření 4.2.2 počet projektů 174 (veřejné) + 51 (MSP v CR) Záměry již v realizaci 5 Záměry v přípravě, v očekávání výzvy27 Záměry pozastavené14 Projektové záměry mimo databázi 26

26 Statistika projektů v oblastní lesní, vodní hospodářství a zemědělství OP venkov a multifunkční zemědělství Opatření 1.1 počet projektů 74 – předloženo 35 žádostí Opatření 1.2 počet projektů 1 Opatření 1.3 počet projektů 10 Opatření 2.1 počet projektů 12 – předloženo 18 Opatření 2.2 počet projektů 0 Opatření 2.3 počet projektů 4

27 Statistika projektů v enviromentální oblasti OP Infrastruktura Opatření 3.1 počet projektů 25 – předloženo 5 žádostí Opatření 3.2 počet projektů 28 – předloženo 9 žádostí Opatření 3.3 počet projektů 8 – předloženy 3 žádosti Opatření 3.4 počet projektů – 14 – předloženo 0 žádostí Do jiných finančních zdrojů (SFŽP) bylo předloženo 11 žádostí

28 Databáze v první fázi své činnosti splnila účel. Co dál?? Počet registrovaných záměrů, které byly předloženy do některých z existujících a spuštěných programů je 177 (tedy 21%)

29 Identifikovali jsme několik stěžejních otázek, které bychom měli vyřešit: Jak dále pracovat s databází… jak zamezit nekoordinovanému vzniku projektů pouze z důvodu, že existují zdroje (umělé „našroubování“ projektu) Jak metodicky pomoci žadatelům, jak zamezit nevhodnému tlaku zpracovatelů projektů Pokračovat v telemarketingu s již evidovanými potenciálními žadateli Nastavit pravidla a proces rozšiřování databáze Dále aktivizovat prostředí, aby se k nám dostaly nové záměry vznikající v regionu Připravit se na další plánovací období let 2007-2013

30 Úloha partnerství v rámci absorpční kapacity čerpání finanční pomoci Sdílení informací Motivace subjektů Nalezení společného konsensu – spolupráce Oprostit se od pocitu nezdravé konkurence Uvědomit si společnou návaznost vznikajících záměrů pro celkový rozvoj regionu a dalších subjektů

31 Děkuji za pozornost Martina Kršňáková Odbor regionálního rozvoje Žižkova 16, Jihlava krsnakova.m@kr-vysocina.cz tel: 564 602 546 www.partnerstvi-vysocina.cz „V rámci partnerství se všemi problémy společně prokoušeme“


Stáhnout ppt "SCHVÁLENÉ PROJEKTY SROP 1. a 2. kolo. SROP 1.kolo – NUTS II JV Kraj VysočinaJihomoravský kraj Opatřenípodanévyřazenéschválenépodanévyřazenéschválené 2.1.1000503."

Podobné prezentace


Reklamy Google