Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0376 Šablona: BOTANIKA Pořadí šablony a sada: 17. Botanika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0376 Šablona: BOTANIKA Pořadí šablony a sada: 17. Botanika."— Transkript prezentace:

1 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0376 Šablona: BOTANIKA Pořadí šablony a sada: 17. Botanika Materiál: VY_32_INOVACE_BOT.17 Vytvořený ve školním roce: 2013 Téma: Růst a vývin rostlin Předmět a třída: BIOLOGIE, kvinta osmiletého gymnázia Anotace: Materiál je určen pro výklad učiva Krytosemenné rostliny a jako návrh výukového projektu na téma Krytosemenné rostlin dvouděložné. Je potřeba PC s internetem, projektor, microsoft powerpoint. Je vhodné, aby měli PC s internetem k dispozici i žáci. Autor: Mgr. Lucie Koudelková Klíčová slova: šištice, jinany, jehličnany Ověřený dne: 12. 12. 2013

2 Krytosemenné rostliny dvouděložné Výukový projekt

3 Semenné rostliny Gametofyt je součástí sporofytu Oplození není závislé na vodním prostředí Tvorba semen sloužících k ochraně mladé rostlinky a k rozšiřování druhu Dělení: – Nahosemenné rostliny – Krytosemenné rostliny Dvouděložné rostliny Jednoděložné rostliny

4 Krytosemenné rostliny ZNAKY: Většinou zelené autotrofní rostliny Stonky s i bez druhotného tloustnutí Květy – specifické rozmnožovací orgány Samičí gametofyt = zralý zárodečný vak Samčí gametofyt = klíčící pylové zrnko Oba gametofyty nejsou schopny samostatné existence, jsou součástí sporofytu Vyvinulo se zde tzv. dvojí oplození

5 Krytosemenné rostliny Obr. 1 Obr. 2

6 Rozdíly mezi jednoděložnými a dvouděložnými rostlinami DVOUDĚLOŽNÉ Embryo má dvě dělohy Cévní svazky jsou otevřené a jsou uspořádané v kruhu Obsahují kambium, druhotně tloustnou Dřeviny i byliny Mají hlavní kořen s kořeny postraními JEDNODĚLOŽNÉ Embryo má jednu dělohu Cévní svazky jsou uzavřené a rozptýlené Neobsahují kambium, bez druhotného tloustnutí Byliny, vzácně druhotné dřeviny Hlavní kořen zaniká, pouze kořeny svazčité

7 Rozdíly mezi jednoděložnými a dvouděložnými rostlinami DVOUDĚLOŽNÉ Přídatné pupeny jsou nadřazené Listy jednoduché nebo složené Zpeřená nebo dlanitá žilnatina Čtyřčetné nebo pětičetné květy Květní obaly rozlišeny na kalich a korunu JEDNODĚLOŽNÉ Přídatné pupeny jsou souřadné Listy jsou nedělené bez řapíku Většinou souběžná žilnatina Trojčetné květy Nerozlišené květní obaly

8 Krytosemenné rostliny dvouděložné VÝZNAMNÉ SKUPINY: Řád: leknínotvaré – Čeleď: leknínovité Řád: pryskyřníkotvaré – Čeleď: pryskyřníkovité Řád: mákotvaré – Čeleď: mákovité Řád: bukotvaré – Čeleď: bukovité Řád: kopřivotvaré – Čeleď: kopřivovité – Čeleď: konopovité Řád: růžotvaré – Čeleď: růžovité Řád: kaparotvaré – Čeleď: kaparovité Řád: bobotvaré – Čeleď: bobovité

9 Krytosemenné rostliny dvouděložné Řád: aralkotvaré – Čeleď: miříkovité – Čeleď: aralkovité Řád: ktičníkotvaré – Čeleď: jitrocelovité – Čeleď: lilkovité Řád: hluchavkotvaré – Čeleď: hluchavkovité Řád: hvězdnicotvaré – Čeleď: hvězdnicovité Řád: břízotvaré – Čeleď: břízovité – Čeleď:lískovité

10 Krátkodobý výukový projekt na téma: Krytosemenné rostliny dvouděložné Celková časová dotace: 4 vyučovací hodiny + práce žáků mimo povinnou výuku Etapa 1: učitel seznámí žáky se skupinou krytosemenných jednoděložných rostlin (cca 30 min) – Zařazení do systému (semenné rostliny) – Charakteristické znaky – Systematika – Motivační část – obrázky možného využití zástupců krytosemenných jednoděložných rostlin

11 Etapa 2: učitel seznámí žáky s tématem, průběhem a hodnocením celého projektu (cca 15 min) (poznámka: závěrečná známka bude průměrem 4 dílčích známek: za práci v hodině, vzhled prezentace ppt., forma ústní prezentace, poster) – Seznámení s průběhem, hodnocením a časovou dotací – Rozdělení třídy do skupin (vhodné jsou dvojice) (poznámka: zda učitel využije všechny zmíněné řády jednoděložných krytosemenných rostlin nebo si vybere jen některé řády, závisí na počtu žáků ve třídě) – Každá skupina dostane přiřazené jedno oddělení krytosemenných jednoděložných rostlin (je možné nechat jednotlivé skupiny vybrat si své téma, popř. přistoupit k losování témat) Krátkodobý výukový projekt na téma: Krytosemenné rostliny dvouděložné

12 Etapa 3: každá skupina dostane rozvržení úloh ke svému tématu a zahájí práci (45 min vyučovací hodiny + domácí práce) (poznámka: je třeba během hodiny kontrolovat, zda si žáci mezi sebou ve skupině rozvrhli úkoly a pracují na nich) Krátkodobý výukový projekt na téma: Krytosemenné rostliny dvouděložné

13 Rozvržení úkolů pro jednotlivé skupiny Každá skupina: – Na internetu a v literatuře vyhledá charakteristické znaky svého řádu, charakteristické znaky a využití zástupců a jejich obrázky, zajímavosti – V okolí školy či bydliště vyhledá min. 3 zástupce daného řádu (pokud se u nás nevyskytují, mohou bát k dostání v obchodech) vyfotí je a i s kořenem vyjme ze země (u stromů utrhnout jen listy). Vše pak použije během prezentace při představování daných zástupců Krátkodobý výukový projekt na téma: Krytosemenné rostliny dvouděložné

14 – Při hledání a určování zástupců v přírodě použije klíč k určování rostlin, který zapůjčí vyučující – Použije minimálně 3 literární zdroje – Ze získaných informací vytvoří prezentaci ppt. na 5 – 8 min, ve které použije i vlastní fotografie zástupců – Dle vlastního nápadu vytvoří poster na dané téma Krátkodobý výukový projekt na téma: Krytosemenné rostliny dvouděložné

15 Etapa 4: prezentace vlastní práce ostatním studentům (cca 2 vyučovací hodiny) (poznámka: na tuto část je potřeba zajistit učebnu s možností promítání) – Jednotlivé skupiny odprezentují své práce (prezentace ppt. a poster) – Po každé prezentaci ostatní žáci zhodnotí práci dané skupiny, plusy a minusy – Zástupci každé skupiny po odprezentování sami zhodnotí svou práci (co je bavilo, co bylo nejtěžší…) a sami si navrhnou známku, kterou by si za projekt dali Krátkodobý výukový projekt na téma: Krytosemenné rostliny dvouděložné

16 – závěrečné zhodnocení práce všech skupin učitelem – Seznámení žáků s jejich dílčími známkami, udělení souhrnné známky za projekt – Učitel (sám či s pomocí žáků) může vystavit vyrobené postery z projektu např. na chodbě školy jako ukázku práce žáků Krátkodobý výukový projekt na téma: Krytosemenné rostliny dvouděložné

17 Použitá literatura a internetové zdroje 1.Aujoux. Fleur bleue en montagne[online]. [cit. 21. 9. 2013]. Dostupný na www: 2.Autor neuveden. Fruits veggies [online]. [cit. 21. 9. 2013]. Dostupný na www: ČABRADOVÁ, V. HASCH, F., SEJPKA, J. VANĚČKOVÁ, I. Přírodopis 7, učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. FRAUS, 2005, ISBN 80-7238-424-4 DOSTÁL, P. Anatomie a morfologie rostlin v pojmech a nákresech. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha, 2004, ISBN 80-7290-179-6 SKÝBOVÁ, J. Stručný přehled systému a ekologie vyšších semenných rostlin. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha, 2003, ISBN 8072901516 KINCL, M. KINCL, L. JAKRLOVÁ, J. Biologie rostlin pro gymnázia. Fortuna, 2008, ISBN 80-7168-947-5


Stáhnout ppt "Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0376 Šablona: BOTANIKA Pořadí šablony a sada: 17. Botanika."

Podobné prezentace


Reklamy Google