Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AUTOR: Jan KOHOUTEK TEMATICKÁ OBLAST: Socioekonomická a regionální geografie NÁZEV DUMu: Belgie POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: 17 KÓD DUMu: JK_REG_GEO_17 DATUM TVORBY: 13.10.2012 ANOTACE (ROČNÍK): 3. ročník – DUM – obsahuje základní informace o Belgickém království Tematický školní atlas Dnešní svět METODICKÝ POKYN: Tematický školní atlas Dnešní svět Školní atlas světa Školní atlas světa

2 Belgie  oficiálně Belgické království  je federativní konstituční monarchie  Belgie je členskou zemí Evropské unie a Severoatlantické aliance (NATO)

3 Belgie  Kulturně, politicky a sociologicky se Belgie skládá ze dvou velkých společenství, nizozemsky mluvících Vlámů a frankofonních Valonů, v zemi žije také menší německá komunita  Belgická federace se skládá ze 3 společenství, rozdělených podle jazykového principu  Vlámského společenství (niz. Vlaamse Gemeenschap)  Valonsko-bruselská federace (fr. Fédération Wallonie - Bruxelles)  Německojazyčného společenství (něm. Deutschsprachige Gemeinschaft)

4 Belgie  a ze 3 regionů, rozčleněných podle principu územního:  Vlámský region (Flandry, niz. Vlaams Gewest, něm. Vlaanderen)  Valonský region (fr. Région Wallonne, něm. Wallonie)  Region Brusel-hlavní město  Každý region a každé společenství má svůj vlastní legislativní orgán – parlament, a orgán exekutivní – vládu (či radu  Včetně orgánů federálních tak v Belgii působí 6 vlád a 6 parlamentů zároveň!!!

5 Brusel

6 Vlámské společenství Valonsko-bruselská federace Německojazyčné společenství VlámskoValonsko Bruselský region

7 Belgie – přírodní podmínky  Belgie se dá rozdělit na 3 oblasti: pobřežní nížiny, rovinu (plató) v centrální části Belgie, a na hornaté Ardenny na jihovýchodě země  Nížiny při pobřeží sestávají převážně z písečných dun a tzv. polderů (území, na kterém musí být kontrolována úroveň vodní hladiny)  Centrální rovina zabírá většinu Belgie  Je to jemně zvlněná oblast s úrodnou půdou, protkaná sítí mnoha vodních toků – mezi nejvýznamnější patří Máza a Šelda

8 Belgie – přírodní podmínky  Třetí oblast, Ardenny, je hornatá a zalesněná, s nepříliš úrodnou půdou a nevhodná pro zemědělství  Částečně zasahuje i do severní Francie  Nachází se zde nejvyšší bod Belgie, Signal de Botrange, o výšce 694 metrů  Roku 1923 na něm byl postaven 6 m vysoký umělý pahorek, pojmenovaný po vojenském důstojníkovi Hermanu Baltiovi, aby bylo možné vystoupit do výšky 700 m n. m.

9 Umělý pahorek z roku 1923

10 Belgie – přírodní podmínky  Belgické klima je přímořské, spadá do mírného podnebného pásu  Srážky jsou časté ve všech ročních obdobích  Průměrná teplota v lednu je 3 °C, v červenci 18 °C  Vzhledem k vysoké hustotě zalidnění (jedné z nejvyšších na světě) a ke svému umístění, musí Belgie čelit vážným ekologickým problémům  Například zpráva z roku 2003tvrdí, že kvalita říční vody v Belgii je nejhorší v Evropě a jednou z nejhorších v 122 zkoumaných zemí světa

11 Belgie - obyvatelstvo  Belgie má vysokou hustotu zalidnění (342 obyv. na km²), v Evropě má vyšší pouze Nizozemsko a malé státy (např. Monako)  Nejvyšší hustotu zalidnění má oblast známá jako „vlámský diamant“, kterou vymezují aglomerace Bruselu, Antverp, Gentu a Lovaně  Další velká města jsou Lutych, Charleroi, Bruggy  Počet obyvatel 10 511 382 lidí, z toho 6 078 600 ve Vlámsku, 3 413 978 ve Valonsku a 1 018 804 v Bruselském regionu  Belgie má velmi vysokou míru urbanizace – ve městech žije 97,2 % obyvatel (2005)  Belgické páry vykazují největší rozvodovost na světě - neobstojí zhruba 64 ze 100 manželství

12 Gent

13 Brugge

14 Belgie - obyvatelstvo  Po jazykové stránce je Belgie nejednotná  Nizozemsky mluví přibližně 60 % obyvatel, francouzsky 40 % a německy necelé 1 %  Jak vlámština (belgická varianta nizozemštiny), tak belgická francouzština vykazují drobné rozdíly oproti variantám užívaným v Nizozemsku a ve Francii  Francouzsky se hovoří převážně na jihu země, vlámsky zase na severu  Němčina se užívá na malé části území na východě Belgie

15 Belgie - hospodářství  Vysoce rozvinutý průmyslový stát s velkou koncentrací výroby a intenzivním zemědělstvím  Hlavní průmyslová odvětví jsou hutnictví, strojírenství, chemie a textil  Hlavními průmyslovými oblastmi jsou Brusel, Antverpy, Lutych a Gent  Těžba uhlí se již téměř zastavila  Zemědělství je vysoce produktivní, živočišná produkce převažuje nad rostlinnou  Využití půdy: orná půda 27 %, louky a pastviny 20 %, lesy 21 % a voda 6 %

16 Belgie - hospodářství  Důležitý je chov prasat, skotu, drůbeže a ovcí, význam má i rybolov  Pěstuje se pšenice, ječmen, brambory, cukrová řepa, chmel a jablka  Typické jsou menší farmy s vysokými hektarovými výnosy  Dopravně nejvýznamnější jsou přístavy Antverpy a Oostende se spojením do Velké Británie a ropný terminál Zeebrügge

17 Zeebrügge

18 Belgie - historie  Federalizace Belgie proběhla v období od roku 1970 do roku 2001  Prvním signálem byl v roce 1968 rozpad univerzity v Lovani na vlámskou a francouzskou univerzitu  Roku 1970 byl do ústavy zanesen princip tří „kulturních společenství“ (vlámské, frankofonní a germanofonní) a tři územní „regiony“  V roce 1993 se do ústavy dostala formulace, že „Belgie je federální stát, který se skládá ze společenství a regionů“, čímž společenství a regiony získaly další kompetence

19 Belgie - historie  Po roce 2000 sílí na vlámské straně snahy o úplné rozdělení Belgie  Nacionalistická strana Vlámský zájem, požaduje „sametový rozvod“, za jehož vzor považuje rozdělení Československa, rovněž vlámští křesťanští demokraté podporují další prohlubování autonomie  Hlavní překážkou rozdělení je dvojjazyčné hlavní město Brusel

20 Použité zdroje a literatura Literatura: Kašparovský, K. (2008): Zeměpis II. v kostce. Praha: Fragment. Tomeš, K. (2000): Zeměpis světa. Praha: Columbus. Toušek, V. et al. (2008): Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. Internetové zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Signal_de_Botrange http://cs.wikipedia.org/wiki/Belgie http://cs.wikipedia.org/wiki/Administrativn%C3%AD_d%C4%9Blen%C3%AD_B elgie

21 Použité zdroje a literatura Obrazové materiály: TONYJEFF. wikipedie [online]. [cit. 13.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coats_of_arms_of_Belgium_Government.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coats_of_arms_of_Belgium_Government.svg VíTEK. wikipedie [online]. [cit. 13.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Belgie-mapa.PNG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Belgie-mapa.PNG ZIENOWICZ, Alina. wikipedie [online]. [cit. 13.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:2007_07_Belgium_Brussels_06_(cropped).jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:2007_07_Belgium_Brussels_06_(cropped).jpg LENNARTBOLKS. wikipedie [online]. [cit. 13.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vlaamse_GemeenschapLocatie.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vlaamse_GemeenschapLocatie.png LENNARTBOLKS. wikipedie [online]. [cit. 13.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Franse_GemeenschapLocatie.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Franse_GemeenschapLocatie.png LENNARTBOLKS. wikipedie [online]. [cit. 13.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Duitstalige_GemeenschapLocatie.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Duitstalige_GemeenschapLocatie.png LENNARTBOLKS. wikipedie [online]. [cit. 13.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vlaams_GewestLocatie.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vlaams_GewestLocatie.png LENNARTBOLKS. wikipedie [online]. [cit. 13.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wallonia_(Belgium).png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wallonia_(Belgium).png LENNARTBOLKS. wikipedie [online]. [cit. 13.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:BelgiumBrussels.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:BelgiumBrussels.png WIKOLI. wikipedie [online]. [cit. 13.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:1031350_Botrange_Baltia.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:1031350_Botrange_Baltia.jpg

22 Použité zdroje a literatura BENOIST, Jean-Christophe. wikipedie [online]. [cit. 13.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brugge-CanalRozenhoedkaai.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brugge-CanalRozenhoedkaai.JPG MOYOGO. wikipedie [online]. [cit. 13.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ghent_-_centre.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ghent_-_centre.jpg AKINOM. wikipedie [online]. [cit. 13.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Port_cranes_at_Zeebr%C3%BCgge,_Belgium_2.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Port_cranes_at_Zeebr%C3%BCgge,_Belgium_2.JPG


Stáhnout ppt "ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2."

Podobné prezentace


Reklamy Google