Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministr práce a sociálních věcí Petr NEČAS 17. července 2008 Dopady sociálních reforem leden - květen.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministr práce a sociálních věcí Petr NEČAS 17. července 2008 Dopady sociálních reforem leden - květen."— Transkript prezentace:

1 ministr práce a sociálních věcí Petr NEČAS 17. července 2008 Dopady sociálních reforem leden - květen

2 Vývoj sociálních výdajů NEMOCENSKÉ DÁVKY  Výdaje poklesly - za období únor – květen 2008 (vyplácí se měsíc zpětně) meziročně o 1,9 mld. Kč na 8,5 mld. Kč, tj. o 18 %  Pracovní neschopnost poklesla - za období leden – duben 2008 se meziročně snížil počet ukončených případů pracovní neschopnosti z 1,162 mil. na 863 tis., tj. o 25,7 %  Krátkodobá pracovní neschopnost do 14 dnů u zaměstnanců malých organizací poklesla o 45 %  Počet prostonaných dnů se snížil - za období leden – duben 2008 meziročně ze 37,7 mil. dnů na 33,4 mil. dnů, tj. o 11,4 %

3 Vývoj výdajů na nemocenské

4 Vývoj sociálních výdajů STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA (období leden – květen) Celkový počet vyplacených dávek poklesl  2006 13,48 mil.  2007 12,46 mil.  2008 8,46 mil. (meziročně pokles o 4 mil., tj. o 32 %) Celkové výdaje poklesly  2006 14,05 mld. Kč  2007 19,53 mld. Kč  2008 17,97 mld. Kč (meziročně pokles o 1,56 mld. Kč, tj. o 8 %)

5 Vývoj výdajů na dávky státní sociální podpory v letech 2006 až 2008

6 Vývoj sociálních výdajů STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA (období leden – květen) PŘÍDAVEK NA DÍTĚ Celkový počet vyplacených dávek poklesl  2006 9,01 mil.  2007 8,64 mil.  2008 5,18 mil. (meziročně pokles o 3,4 mil., tj. o 40 %) Celkové výdaje poklesly  2006 4,68 mld. Kč  2007 4,40 mld. Kč  2008 2,91 mld. Kč (meziročně pokles o 1,49 mld. Kč, tj. o 33,8 %)

7 Vývoj výdajů na přídavek na dítě v letech 2006 až 2008

8 Vývoj sociálních výdajů STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA (období leden – květen) SOCIÁLNÍ PŘÍPLATEK Celkový počet vyplacených dávek poklesl  2006 1,55 mil.  2007 1,31 mil.  2008 919 tis. (meziročně pokles o 382 tis., tj. o 30 %) Celkové výdaje poklesly  2006 1,91 mld. Kč  2007 2,05 mld. Kč  2008 1,42 mld. Kč (meziročně pokles o 630 mil. Kč, tj. o 30,7 %)

9 Vývoj výdajů na sociální příplatek v letech 2006 až 2008

10 Vývoj sociálních výdajů STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA (období leden – květen) PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ Celkový počet vyplacených dávek poklesl  2006 1,24 mil.  2007 699 tis.  2008 457 tis. (meziročně pokles o 242 tis., tj. o 35 %) Celkové výdaje poklesly  2006 1,0 mld. Kč  2007 728 mil. Kč  2008 668 mil. Kč (meziročně pokles o 60 mil. Kč, tj. o 9 %)

11 Vývoj výdajů na příspěvek na bydlení v letech 2006 až 2008

12 Vývoj sociálních výdajů STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA (období leden – květen) RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK Celkový počet vyplacených dávek stoupl  2006 1,52 mil.  2007 1,65 mil.  2008 1,77 mil. (meziročně růst o 118 tis., tj. o 7,3 %) Celkové výdaje stouply  2006 5,55 mld. Kč  2007 10,98 mld. Kč  2008 11,85 mld. Kč (meziročně růst o 870 mil. Kč, tj. o 8 %)

13 Vývoj výdajů na rodičovský příspěvek v letech 2006 až 2008

14 Vývoj sociálních výdajů STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA (období leden – květen) PORODNÉ Celkový počet vyplacených dávek stoupl  2006 42 197  2007 45 473  2008 48 653 (meziročně růst o 3 180, tj. o 7 %) Celkové výdaje poklesly  2006 452 mil. Kč  2007 835 mil. Kč  2008 710 mil. Kč (meziročně pokles o 125 mil. Kč, tj. o 17,6 %)

15 Vývoj výdajů na porodné v letech 2006 až 2008

16 Vývoj sociálních výdajů STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA (období leden – květen) POHŘEBNÉ Celkový počet vyplacených dávek poklesl  2006 44 233  2007 44 520  2008 12 188 (meziročně pokles o 32 332, tj. o 73 %) Celkové výdaje poklesly  2006 220 mil. Kč  2007 222 mil. Kč  2008 61 mil. Kč (meziročně pokles o 161 mil. Kč, tj. o 73 %)

17 Vývoj výdajů na pohřebné v letech 2006 až 2008

18 Vývoj sociálních výdajů DÁVKY HMOTNÉ NOUZE (leden – květen) Celkový počet vyplacených dávek stoupl  2007 455 tis.  2008 468 tis. (meziročně růst o 13 tis., tj. o 3 %) Celkové výdaje poklesly  20071,280 mld. Kč  20081,256 mld. Kč (meziročně pokles o 24 mil. Kč, tj. o 1,2 %)

19 Vývoj sociálních výdajů PŘÍSPĚVEK NA PÉČI (leden – květen) Celkový počet vyplacených dávek stoupl  2007 1,50 mil.  2008 1,12 tis. (meziročně růst o 380 tis., tj. o 33,6 %) Celkové výdaje stouply  20074,89 mld. Kč  20087,68 mld. Kč (meziročně růst o 2,79 mld., tj. o 57 %)

20 Relace čistých příjmů zaměstnanců s dětmi a zaměstnanců bez dětí 1993 60,4 % 1997 58,2 % 2001 60,0 % 2005 58,1 % 2006 58,7 % 2007 59,2 % 1Q 2008 60,3 % Zdroj: ČSÚ

21 Relace mezi čistými peněžními příjmy důchodců a zaměstnanců 1993 81,9 % 1997 87,8 % 2001 86,8 % 2005 85,6 % 2006 82,2 % 2007 82,3 % 1Q 2008 82,4 % Zdroj: ČSÚ

22 Relace čistých peněžních vydání na zdraví (léčiva, ambulantní a ústavní péče) k celkovým čistým peněžním vydáním u důchodců 2006 3,1 % (257 Kč) 2007 3,4 % (296 Kč) 1Q 20084,4 % (383 Kč) Zdroj: ČSÚ

23 Dopady návrhů ČSSD v sociální oblasti

24 Dopady návrhů ČSSD MIMOŘÁDNÝ PŘÍSPĚVEK DŮCHODCI 3 000 Kč  Finanční dopad: Navrhovaný jednorázový příspěvek důchodci ve výši 3 000 Kč by vyžadoval zvýšit v roce 2008 výdaje státního rozpočtu o cca 8,6 mld. Kč MIMOŘÁDNÝ PŘÍSPĚVEK NA DÍTĚ 2 000 Kč (max. 6000 Kč)  Finanční dopad: Odhad nákladů pouze na výplatu této jednorázové dávky je cca 3,5 mld. Kč, přičemž tato částka nezahrnuje další administrativní náklady spojené se zpracováním dávky

25 Dopady návrhů ČSSD MIMOŘÁDNÝ 13. DŮCHOD  Finanční dopad: Pokud by se jednalo o jednorázovou mimořádnou částku ve výši přiznaného důchodu, odpovídala by například v roce 2010 výši 28,9 mld. Kč s deficitem důchodového systému ve výši 23,2 mld. Kč.  Pokud by se jednalo o jednorázovou částku stejnou pro všechny, tedy o obdobu již v letošním roce navrhovaných 6 000 Kč, dosáhly by náklady na výplatu mimořádných důchodů, navýšených o úroveň minimální valorizace, cca 18,9 mld. Kč (deficit důchodového systému by dosáhl výše 13,2 mld. Kč).

26 Dopady návrhů ČSSD ZVÝŠENÍ RELACE PRŮMĚRNÉHO DŮCHODU K PRŮMĚRNÉ ČISTÉ MZDĚ NA 65 %  Za předpokladu, že úrovně 65 % průměrného důchodu k průměrné mzdě má být dosaženo v základním systému důchodového pojištění, by došlo k navýšení úrovně důchodů v roce 2011 o zhruba 30 %.  Finanční dopad: Při uvažovaném zvýšení relace všech průměrných důchodů na zamýšlenou úroveň dosáhnou dodatečné náklady této operace jen v roce 2011 celkem 98,1 mld. Kč.

27 Vývoj výdajů na důchody v % HDP

28 Dopady návrhů ČSSD PŘEDČASNÝ ODCHOD DO DŮCHODU PRO PRACUJÍCÍ V TĚŽKÝCH PODMÍNKÁCH  Finanční dopad: Realizace tohoto opatření by si vyžádala v roce 2009 dodatečné náklady ve výši zhruba 10 mld. Kč za předpokladu podílu těchto osob odpovídajícímu pracovním kategoriím v roce 1993 NÁHRADA MZDY V PRVNÍCH 3 DNECH NEMOCI 30 %  Finanční dopad: Celkový dopad navrhovaného opatření na zaměstnavatele by při zohlednění vyšší nemocnosti mohl od roku 2010 přesáhnout částku 2 mld. Kč

29 Dopady návrhů ČSSD ZVÝŠENÍ PLATŮ VE STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVĚ O 7 – 8 %  Finanční dopad: Úhrnné zvýšení výdajů platy pro státní a veřejný sektor pro rok 2009 by činilo vedle už schválených 4,5 mld. Kč pro rezort školství cca 4 mld. Kč pro zbývající zaměstnance veřejné správy ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY NA 9 500 Kč  Návrh výrazně převyšuje dynamiku inflace, průměrné mzdy i produktivity práce, v čistém vyjádření by dokonce minimální mzda jednotlivce v roce 2009 vzrostla o 20,8 % (na 8 454 Kč). Zvýšení minimální mzdy by mohlo vést ke zvyšování nezaměstnanosti.

30 Dopady návrhů ČSSD PŘÍDAVEK NA DÍTĚ PRO STŘEDNĚ PŔIJMOVÉ SKUPINY  Finanční dopad: Roční nárůst nákladů při rozšíření počtu příjemců na původní hranici (do 4násobku životního minima dítěte) ve výši stanovené současnou legislativou činí 5,1 mld. Kč. PORODNÉ NA PŮVODNÍ ÚROVEŇ  Finanční dopad: Roční nárůst nákladů při návratu výše porodního na původní částku by se pohyboval kolem 670 mil. Kč.

31 Souhrnné dopady návrhů ČSSD  Celkové náklady162,8 mld. Kč  Opakované náklady121,8 mld. Kč  Jednorázové náklady 41,0 mld. Kč  Opakované dodatečné náklady v důchodovém a nemocenském systému odpovídají růstu pojistné sazby o 9,2 %.  Celkové náklady 3,9 % HDP  Opakované náklady 3 % HDP

32 Souhrn nákladů na jednotlivá opatření ze strany ČSSD

33 Dopady návrhů ČSSD  Pan poslanec Bohuslav Sobotka na tiskové konferenci dne 15. července 2008 uvedl:  „Cílem rozpočtové politiky sociální demokracie je snížení deficitu veřejných rozpočtů pod 1 % HDP do roku 2014 a přijetí eura v témže roce.“ ???

34 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ministr práce a sociálních věcí Petr NEČAS 17. července 2008 Dopady sociálních reforem leden - květen."

Podobné prezentace


Reklamy Google