Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CADAS SANANIM - 10 let zkušeností s ambulantní detoxifikací a substitucí Minařík, J., Pavlovská, A., Skořepová, H., Audrlický, J.,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CADAS SANANIM - 10 let zkušeností s ambulantní detoxifikací a substitucí Minařík, J., Pavlovská, A., Skořepová, H., Audrlický, J.,"— Transkript prezentace:

1

2 prijmeni@sananim.cz CADAS SANANIM - 10 let zkušeností s ambulantní detoxifikací a substitucí Minařík, J., Pavlovská, A., Skořepová, H., Audrlický, J., Kalina, K. AT konference, 6. 6. 2013, Seč

3 prijmeni@sananim.cz -CADAS = Centrum Ambulantní Detoxifikace A Substituce -důvody vzniku? -substituční léčba a ambulantní detoxifikace tvoří dlouhodobě asi 1/3 našeho programu -zbytek věnujeme léčbě závislosti, psychiatrických komplikací UD a psychiatrické péči o blízké uživatelů drog ÚVOD

4 prijmeni@sananim.cz -zahájili jsme provoz, tým tvořili 2 lékaři + sestra -cílová skupina - závislí na opioidech -nabízený typ péče substituční léčba -absence smlouvy se zdravotní pojišťovnou -omezení při potřebě návazných vyšetření -omezení při preskribci farmak - chybění úhrady od VZP -34 klientů v substituční léčbě, 22 mužů, 12 žen, průměrný věk 24,9 let -substituční preparát Subutex® -kapacita programu 40-50 osob -většina klientů při nástupu měla zkušenosti s užíváním buprenorfinu z černého trhu -září 2003 – zpřísněna preskribce buprenorfinu -převedení Subutexu na Rp. s modrým pruhem ze dne na den -mnoho klientů přišlo náhle o lékaře, který substituci předepisoval ROK 2003 „ukotvování nové služby“

5 prijmeni@sananim.cz -83 klientů v substituční léčbě, 54 mužů, 29 žen, průměrný věk 26 let -56 nově přijatých -41 klientů program opustilo -Subutex je nejčastěji užívaným opioidem při vstupu klientů do programu (53%) -zaveden pořadník -otevřena psychoterapeutická skupina -1. 6. 2004 jsme získali smlouvu s VZP -konstatovali jsme nedostatečnou kapacitu substitučních center -v psychiatrické péči jsme měli 37 klientů -psychiatři od tohoto roku nesmějí jezdit do práce na kole ROK 2004 „rok zlomených nohou“ Rozdělení klientů podle ukončení programu KATEGORIE P ODÍLUKONČENÍ Stabilizovali se, abstinují15% ÚSPĚŠNÉ Nastoupilo do léčby29% Předáno do jiného substitučního programu20% Do výkonu trestu s léčebným programem2% Vyloučeno pro porušení léčebného režimu10% NEÚSPĚŠNÉ Přestali docházet24%

6 prijmeni@sananim.cz -88 klientů v substituční léčbě, 54 mužů, 34 žen, průměrný věk 27 let -38 nově přijatých -32 klientů program opustilo -hlavní droga: -56 % buprenorfin -33 % heroin -11% braun a ostatní opioidy -tým tvořili 2 lékaři, zdravotní sestra a sociální pracovnice-psychoterapeutka ROK 2005

7 prijmeni@sananim.cz -124 klientů v substituční léčbě, 83 mužů, 41 žen, průměrný věk 28,7 let -88 nově přijatých -59 klientů program opustilo -buprenorfin byl stále nejčastěji užívanou drogou (52%) -řešili jsme nedostatečnou kapacitu programu a substituční léčby obecně -nová skupina klientů – migranti z bývalého SSSR -se smlouvou s pojišťovnou jsme začali pracovat s pacienty s duálními diagnózami -2 psychoterapeutické skupiny -pro stabilizované klienty v substituční péči -motivační skupina pro dekompenzované a nastupující klienty ROK 2006

8 prijmeni@sananim.cz ROK 2007 „změny v týmu“ -155 klientů v substituční léčbě, 102 mužů, 53 žen, průměrný věk 29 let -92 nově přijatých -68 klientů program opustilo -Kamil Kalina odešel vládnout, Jan Audrlický nastoupil jako nový psychiatr (tedy tehdy ještě absolvent) -nárůst psychiatrických výkonů i počtu klientů x pokles počtu výkonů v substituční péči - stabilní skupina klientů, která čerpá jen minimum péče -v ambulantní složce výrazné zintenzivnění sociální práce o 81 % Rozdělení klientů v substitučním programu PoložkaPočet klientů Dlouhodobá substituční léčba52 Ambulantní detoxifikace67 Přechodná substituce před nástupem do léčby nebo jiného programu 26 Jednorázový předpis substituční látky10 Celkem klientů s preskribcí substituční látky155

9 prijmeni@sananim.cz ROK 2008 „přechod na Suboxone“ -166 klientů v substituční léčbě, 105 mužů, 61 žen, průměrný věk 29,3 let -používaným substitučním preparátem se stal Suboxone® -všichni klienti souhlasili a byli na přechod připraveni -tablety Suboxone® mají mnohem menší tendenci být ztraceny, spáleny, vyprány maminkou či sežrány velbloudem nebo ukradeny hordou machometánů -104 nově přijatých -39% časných vypadnutí do 1 měsíce -11% nově přijatých se v programu udrželo -prakticky všichni nově přijatí po prvním týdnu užívání Suboxone® měli tu nejfantastičtější sadu nežádoucích účinků -109 klientů program opustilo -18% vypadnuvších jsme léčili >4roky -19% klientů se odešlo léčit a abstinovat -rozpadly se terapeutické skupiny, neboť tmelícím tématem byla injekční aplikace Subutexu -epidemie VHA – v zařízení očkováno 130 klientů -vyzkoumali jsme, že 82 % klientů v substituční léčbě trpí souběžně dalším duševním onemocněním a prezentovali to na AT konferenci

10 prijmeni@sananim.cz -107 klientů v substituční léčbě, 64 mužů, 43 žen, průměrný věk 31,1 let -49 nově přijatých -59 klientů program opustilo -Suboxone® jako hlavní substituční preparát -Subutex® užívalo méně než 10 % klientů – jednalo se o klienty, u kterých byl Suboxone® kontraindikován -64 % v substituci x 36% překlenovací substituce/ambulantní detoxifikace -první pokusy o SL metylphenidátem u závislých na pervitinu -standardně jsme začali pracovat s klienty ve dvojicích – lékař + sociální pracovnice -lépe se nám dařilo sladit sociální a zdravotní intervence -díky zklidnění programu po nasazení Suboxone ® jsme mohli pracovat s klienty mnohem intenzivněji ROK 2009 „stabilnější klientela“ Subutex® X Suboxone® Změny ve stabilitě klientů po změně substituční látky 20072009 klienti v paliativní péči 40%16% stabilizovaní klienti 32%29% klienti sociálně integrovaní 28%55%

11 prijmeni@sananim.cz ROK 2010 „rok bakteriální endokarditidy“ -98 klientů v substituční léčbě, 56 mužů, 42 žen, průměrný věk 31,2 let -58 nově přijatých -38 klientů program opustilo -na AT konferenci jsme prezentovali zkušenosti s léčbou metylphenidátem -klienti substitučního programu byli převážně v dlouhodobé péči -26 klientů s problémy způsobenými abúzem alkoholu, jen u 1 je to hlavní droga -5 klientů prodělalo bakteriální endokarditidu -4 ji měli v anamnéze, pouze 1 byl v našem programu v době jejího vzniku -ve všech případech vznikla v souvislosti s injekční aplikaci Subutexu

12 prijmeni@sananim.cz ROK 2011 „poprvé sledujeme spokojenost“ -88 klientů v substituční léčbě, 47 mužů, 41 žen, průměrný věk 32,3 let -17 nově přijatých -29 klientů program opustilo -převaha psychiatrických klientů UD nebo ex-userů -navrátil se Kamil Kalina a začal pečovat o klienty v terapeutických komunitách, doléčovacím centru a denním stacionáři -pokles klientů v substitučním programu -zahájení sledování spokojenosti klientů v zájmu zvýšení kvality služeb -nárůst práce s rodiči UD a těhotnými ženami -úmrtí 2 klientů Spokojenost klientů se službami PoložkaPrůměrná známka Vzpomeňte si na první návštěvu zde, jak snadné bylo ordinaci najít? 1,6 Jak jste spokojen/a : S rozsahem ordinačních hodin?1,7 S čekacími dobami?2,4 S možností se s námi telefonicky spojit?1,6 Jak jste spokojen/a : S ochotou a přístupem pracovníků, se kterými se setkáváte? 1,2 Se srozumitelností informací, které dostáváte?1,4 Jak jste spokojen/a : Se zajištěním vašeho soukromí?1,3 Respektováním Vašich názorů a přání?1,3 Se změnou vašeho stavu?1,8

13 prijmeni@sananim.cz ROK 2012 „ve znamení stěhování“ -77 klientů v substituční léčbě, 40 mužů, 37 žen, průměrný věk 32,4 let -21 nově přijatých -11 klientů program opustilo -problémy s prostory, stěhování substitučních programů v Praze -rekonstrukce prostor CADASu – pokles výkonnosti, tvorba rezervy pro případný nápor nových klientů z ostatních programů -nárůst zájmu klientů s problémy s užíváním alkoholu – zájem o Antabus ambulantně -několik přijatých gravidních žen, žen po porodu či s malými dětmi -jádro SL – 77 klientů (trvá mírný pokles), stabilní klienti, mapování plánů do budoucna (zakotvení v motivaci) -vymysleli jsme novou kategorizaci klientely v substituční léčbě

14 prijmeni@sananim.cz Desetiletí v grafech

15 prijmeni@sananim.cz Úspěchy podařilo se vybudovat fungující substituční program, jako klíčové body vnímáme: péče je vysoce individualizovaná, podmínky a způsob práce stanovujeme pro každého klient zvlášť jako substituční látku užíváme Suboxone limitujeme klienty jen tam, kde je to nezbytně potřeba jsme trpěliví, neboť úspěch se dostavuje po měsících až letech jádro programu tvoří skupina klientů, kteří jsou plně sociálně integrovaní nyní již prakticky bez potřeby péče, vyjma preskribce frekvence kontrol s předpisem je individuální, v rozsahu 1x týdně-1x měsíčně

16 prijmeni@sananim.cz Zajímavosti, experimenty, novinky byla změna preskribčních pravidel příčinou, že se rozšířilo nelegální užívaní Subutexu? metylphenidát jako pokus o substituci závislých na pervitinu funguje u klientů, kteří jsou pravidelní, nejlépe denní uživatelé, kteří vyjma braní pervitinu celkem normálně fungují

17 prijmeni@sananim.cz Co se v průběhu let nezdařilo zajistit úhradu Suboxone ze zdravotního pojištění úhrada je teoreticky možná, ale dohodnout se na ní s pojišťovnou je prakticky nemožné i kdyby se to podařilo, znamená to nakoupit měsíčně léky za více než 100 000,- - ¼ milionu a počkat, až pojišťovna zaplatí

18 prijmeni@sananim.cz Limity a výzvy pro další práci -nedostatek souběžných, návazných a podpůrných služeb pro substituované klienty, resp. malá ochota s nimi pracovat -problémy sehnat zdravotní péči pro cílovou skupinu UD -realizace skupinové terapie -substituční léčba pro závislé na pervitinu -rozšíření počtu smluv s pojišťovnami -sekce substituční léčby A.N.O. -malá kapacita služby, omezené možnosti týmu

19 prijmeni@sananim.cz Kdo všechno v CADASu pracoval (-je)? Jéza – Jana Hornová (Čadilová) Krakonoš – Martin Šefránek Ega a Efa – Evy Formánková a Geblerová (Dlahouweská) Justýna – Jana Justinová (Žáková) A dnešní tým: Amalie Pavlovská, Olga Bernardová a Hanka Skořepová, které pečují o tým psychiatrů: Jan Audrlický, Kamil Kalina a Jakub Minařík, a společně se staráme o klienty.

20 prijmeni@sananim.cz Děkuji za pozornost! Kontakt MUDr. Jakub Minařík Cadas SANANIM Spálená 12, Praha 1, 110 00 cadas@sananim.cz 222 924 245, 603 831 815


Stáhnout ppt "CADAS SANANIM - 10 let zkušeností s ambulantní detoxifikací a substitucí Minařík, J., Pavlovská, A., Skořepová, H., Audrlický, J.,"

Podobné prezentace


Reklamy Google