Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační systém MŠMT pro elektronické řešení dotačních programů - oblast prevence rizikového chování určeno pro žádosti na rok 2015 (a dál)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační systém MŠMT pro elektronické řešení dotačních programů - oblast prevence rizikového chování určeno pro žádosti na rok 2015 (a dál)"— Transkript prezentace:

1 Informační systém MŠMT pro elektronické řešení dotačních programů - oblast prevence rizikového chování určeno pro žádosti na rok 2015 (a dál) http://is-prevence.msmt.cz Mgr. Radek Maca, NIDV

2 Cíle prezentace 1.Seznámit vás s novinkami v elektronickém informačním systému pro podávání projektových žádostí 2.Ukázat vám, kde najdete pomoc v případě nesnází 2

3 Obsah I. Úvodní informace o systému II. Registrace nové organizace (žadatele) III. Správa projektů IV. Založení a vyplnění projektové žádosti V. Uzavření projektu a podání žádosti VI. Potřebujete pomoc? 3

4 I. Úvodní informace o systému Informační systém je JEDINEČNÝ pro programy prevence rizikového chování Informační systém je webová aplikace Informační systém je přístupný pouze pro registrované uživatele – registrace se provádí pouze jednou Zadávat projektovou žádost můžete po přihlášení se prostřednictvím uživatelského jména a hesla Uživatelské jméno a heslo získáte při registraci do systému (pouze jednou na začátku) 4

5 5 2. Nejnovější aktuality 1. Anotace úvodní stránky 3. Archiv aktualit I. Úvodní stránky = AKTUALITY 5. Uživatelská podpora 4. Prostor pro registrace

6 6 1. Začněte zde 2. Úvodní stránka Metodiky 3. Prezentace 4. Prezentace ze seminářů ke prohlížení i ke stažení 5. Ovládací prvky prezentace Metodika

7 Vstup do systému a registrace Pro vstup do aplikace s možností zadávání projektové žádosti zadejte uživatelské jméno (= IČ) a heslo a klepněte na tlačítko „PŘIHLÁSIT SE“ Nejste-li ještě zaregistrováni, je třeba „ZAREGISTROVAT SE“ klepnutím na stejnojmenné tlačítko 7 Pokud zapomenete (ztratíte) jméno a heslo, klepněte na tlačítko „OBNOVENÍ HESLA“

8 II. Registrace nové organizace (žadatele) obsahuje několik částí: a)Základní údaje o žádající organizaci přístupové údaje (jméno, heslo) potvrzení registrace mailem b)Údaje o organizaci (žadateli) základní údaje působnost typ poskytovaných služeb kontaktní údaje statutární zástupce 8 pro vstup do systému společná data pro všechny projekty

9 Registrace 1 – vložení přístupových údajů …a jméno a e-mail zadavatele dat o organizaci - na tento mail vám přijdou informace k dokončení registrace (ale i při obnovování hesla) Vložte Oficiální název organizace a IČ vaší organizace 9

10 Text mailu obsahuje internetový odkaz, který je nutno KLEPNUTÍM myší POTVRDIT a tím aktivovat Váš účet Registrace 2 – potvrzení záměru registrace 10

11 Text mailu obsahuje uživatelské (přihlašovací) jméno heslo Pomocí kterého se můžete přihlásit do systému Registrace 3 – aktivace účtu 11

12 Obnovení hesla 1. Zadejte buď IČ nebo registrační E-MAIL a klepněte na tlačítko OBNOVIT HESLO 12 2. Systém zahájí obnovu hesla a na váš registrační e-mail zašle žádost na dokončení změny … internetový odkaz 3. Zadáte a potvrdíte nové heslo 1. Zadejte buď vlevo IČ (neznáte-li, pak vpravo e-mail) a klepněte na tlačítko OBNOVIT HESLO

13 Přihlášení do systému …a klepněte na tlačítko „PŘIHLÁSIT SE“ Pro vstup do aplikace s možností zadávání projektové žádosti zadejte mailem zaslané Uživatelské jméno a heslo … 13

14 Úvodní obrazovka po přihlášení do systému …Aktualizace údajů o organizaci Nová záložka PROJEKTY 14

15 Nastavení údajů o organizaci Položky dat o organizaci (vkládají se JEDNOU za organizaci a platí PRO VŠECHNY vámi podávané projekty) 15 …ukážete-li myší na editační pole, systém vám napoví žlutou „bublinovou“ nápovědou …zadané údaje je třeba VŽDY „ULOŽIT“ …údaje z registrace (budou již načteny)

16 Změna hesla 16 1. Zadáte a potvrdíte nové heslo … 2. Nezapomeňte „ULOŽIT ZMĚNY“ Heslo musí splňovat základní bezpečnostní pravidla:

17 Nastavení organizace 17 Korespondenční údaje… obec, ulice, PSČ, kraj, okres, … Fakturační údaje … IČ, finanční úřad, právní subjektivita – nové formy dle obč. zák.!!! Údaje o bance… kam vám přijde (po schválení:-) ) dotace Kontaktní údaje organizace Osoba jednající (zodpovídající) za organizaci – ŘEDITEL!!! – bude uvedena v Rozhodnutí

18 Dokumenty organizace - 1 18 1. Začněte zde … 2. Vyberte typ souboru 3. Zadejte jeho název v systému 4. Vyberte příslušný Soubor na disku 5. Nezapomeňte „VLOŽIT DOKUMENT“

19 Dokumenty organizace - 2 19 Pokud se Dokumenty organizace NEZMĚNILY, NENÍ třeba je vkládat znovu a ani je následně tisknout a přikládat do žádosti. V žádosti, kterou budete tisknout, se automaticky zobrazí stávající. Garanci správnosti potvrdí statutární zástupce podpisem čestného prohlášení (je součástí písemné žádosti)

20 III. Správa projektů 3. …lze je a)Editovat b)Smazat 20 2. Založení nového projektu: a)V oblasti protidrogové politiky b)V oblasti prevence kriminality Rozpracované projekty… 1. Klepněte na Projekty Podané projekty… Podpořené projekty…(před)loni … Nepodpořené, Nepodané … (před)loni

21 Podané, resp. projekty vrácené Projekty vrácené k přepracování = doplnění správných příloh do uvedeného data (do 7 dnů nutno vrátit) 21 Rozpracované projekty… PDF žádost k tisku

22 IV. Založení a vyplnění projektové žádosti Projektová žádost obsahuje několik částí (kapitol): a)Základní údaje o projektu b)Základní idea a stručný obsah projektu c)Cílovou skupinu d)Mzdové prostředky (DPP, DPČ, HPP) e)Neinvestiční výdaje (ONIV) f)Zdroje financování g)Kontaktní osoby projektu h)Další přílohy PROJEKTU ve formě připojených souborů 22

23 Založení projektu 23 1. Zvolíme oblast zaměření projektu 2. a) Pokud budete navazovat na loňský (podpořený) projekt, vyberte ho, b) Zadejte název projektu 3. Kliknutím na tlačítko „Založit nový projekt“ vznikne v systému nový projekt a můžete editovat jeho obsah

24 Struktura projektové žádosti 24 Název aktuálně upravovaného projektu Tiskový náhled aktuálně upravovaného projektu Aktuální stav vyplňování „kapitol“ projektu … všechny kapitoly musí mít nakonec „zelenou fajfku“ Návrat na úvodní přehled všech projektů (rozpracovaných i uzavřených) Návrat na tuto úvodní obrazovku projektu

25 Základní údaje o projektu - 1 25 1.Realizace projektu (Od: min 1.1.2015 Do: max 31.12. 2018) Zde se rozhoduje o víceletém projektu U navazujícího projektu nelze měnit! 3. Je li projekt i pro jiné organizace – NUTNO VYPLNIT a) Certifikace Ano b) Vložit soubor s certifikátem nebo žádostí o něj c) Nebo dokument s popisem typu programu (dle Metodika část V, čl. 1 c) resp. d) 2. Cílová skupina z a)vlastní organizace b)i jiné organizace

26 Základní údaje o projektu - 2 26 5. Prohlášení o bezdlužnosti – NUTNO VYPLNIT! 3. Spádová PPP (u celostátních projektů se nevyplňuje, PPP taky ne) 4. Číslo akreditace (pro vzdělávající organizace povinné) Nezapomeňte „ULOŽIT ZMĚNY“ 2. Působnost projektu včetně kraje Pokud je Cílová skupina z vlastní organizace, pak: Certifikace Ne a není třeba vkládat soubory, pokud certifikaci máte, klidně ji přiložte.

27 Základní idea a stručný obsah projektu 27 2. Nezapomeňte „ULOŽIT ZMĚNY“ 1.Vyplňte jednotlivá pole … žlutá bublinová nápověda vás bude provázet … co je kam potřeba napsat a v jakém rozsahu. Pokud vám pole nebudou stačit, můžete rozšiřující informace vložit do kapitoly Připojené soubory (nevkládat sem dokumenty o organizaci!!!) U navazujících projektů bude předvyplněno z loňské žádosti  NUTNO AKTUALIZOVAT

28 Cílová skupina 28 1. Na jaký druh prevence je projekt zaměřen (u navazujících projektů nelze měnit) 4. Nezapomeňte „ULOŽIT ZMĚNY“ 2. Kvantifikace cílové skupiny (žáci, pedagogičtí pracovníci), pro kterou je projekt určen 3. Sem vložte soubor se seznamem škol (název, adresa, kontaktní osoba), ze kterých budou členové cílové skupiny (žáci či pedagogové) POZN.: Pokud je cílová skupina z vlastní organizace, soubory se NEVKLÁDAJÍ (pole zde nebude)

29 Mzdové prostředky (MP) 29 1. DPP (funkce, vzdělání, druh a délka činnosti v projektu, finanční požadavky z dotace včetně odvodů na ZP a SP – nutno ručně vyplnit!) 2. DPČ (funkce, …) – nově samostatně, Odvody na ZP a SP se počítají automaticky (34 %) 4. Souhrny všech MP v projektu i v požadované dotaci včetně odvodů CELKEM max. 250 000 Kč 3. HPP (funkce, …, platový stupeň, délka praxe, …) Odvody se počítají automaticky (34 %)

30 Neinvestiční výdaje (ONIV) 30 Materiálové náklady (potraviny, kancelářské potřeby, majetek do 40 000 Kč, pohonné hmoty, ostatní) Nemateriálové náklady - služby Opravy a udržování (budov, aut, jiné) Cestovné (zaměstnanců, klientů) Jiné provozní náklady Jiné mzdové náklady Ostatní služby (telefony, poštovné, ostatní spoje, nájemné, právní a ekn. služby, školení a vzdělávání, jiné provozní služby) Dotace na materiál může být max. 25 % celkového rozpočtu projektu Dotace na služby může být max. 40 % celkového rozpočtu projektu PROJEKTDOTACE LIMITY - souhrn materiálových nákladů a služeb

31 Přehled projektu – rozdílová tabulka nákladů rozpočtu a zdrojů 31 1. Klikněte na Přehled projektu… 2. V posledním sloupci uvidíte rozdíl, který je třeba v kapitole „Zdroje financování“ na straně zdrojů, resp. v kapitole MP či ONIV na straně výdajů, dorovnat, aby byl rozpočet vyrovnaný – jinak NEPŮJDE projekt uzavřít! POZN.: Pokud je cílová skupina z vlastní organizace, je maximální výše dotace 80 000 Kč a systém vás při překročení ZDE upozorní:

32 Zdroje financování 32 1. Do pole MŠMT se částky načtou z jiných „kapitol“ – MP a ONIV 2. Do ostatních polí v případě vícezdrojového financování doplňte ve struktuře a)Neinvestiční (ONIV) b)Mzdové náklady (MP vč. odvodů) MP + ONIV = CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU Aktuální souhrn zdrojů se MUSÍ rovnat celkovým výdajům projektu… 3. Uložit

33 Kontaktní osoba projektu 33 1. Zadáte požadované kontaktní údaje na osobu, která bude garantovat a koordinovat realizaci projektu … 2. Nezapomeňte „ULOŽIT ZMĚNY“

34 Připojené soubory 34 1. Pomocí tlačítka „Procházet“ vyberte na svém disku vhodnou přílohu (jako příloha k mailu) 3. Klikněte na tlačítko „PŘIDAT SOUBOR“ (takto lze přidat i více souborů, např. popis realizace na různých školách) 2. Zadejte vypovídající název přiloženého souboru

35 V. Uzavření projektu a podání žádosti Projektová žádost se odevzdává v elektronické i písemné verzi: a)Finální kontrola projektové žádosti náhled projektu – věcná kontrola zdroje financování – finanční kontrola b)Odevzdání elektronické verze = uzavření projektu c)Odevzdání tištěné verze projektu tisk žádosti ze systému (je identická s elektronickou verzí) zaslání (doručení) na NIDV 35

36 Náhled projektu v průběhu psaní 36 Souhrnně se zobrazí všechny položky žádosti v podobě, ve které bude po kompletaci všech povinných položek projekt uzavřen a převeden do PDF formátu. Nejedná se o finální žádost, ale POUZE o náhled!!!

37 Vše by mělo být „zelené“… a Rozdíl (náklady – zdroje) = 0 37 Uzavření projektu …teprve pak půjde „Uzavřít a podat hotový projekt“…

38 38 Správa projektů Stažení finální žádosti ve formátu PDF, Tuto žádost vytisknete, necháte podepsat „statutárem“, orazítkujete a pošlete včetně požadovaných příloh o organizaci (živnost, …) a o projektu (seznam škol) na sběrnou adresu na NIDV (dle Metodiky MŠMT)!!! …a stáhnout a vytisknout si finální žádost ve formátu PDF…

39 VI. Potřebujete pomoci? Kdykoliv budete potřebovat pomoci, využijte: a)Nápovědu b)Interaktivní formulář „Potřebuji pomoc“ c)NEPOSKYTUJEME TELEFONICKÉ KONZULTACE!!! 39

40 Uživatelská podpora - Nápověda 40 Na úvodní stránce je základní nápověda… Ve vnořeném menu pak další kapitoly…

41 Uživatelská podpora  Potřebuji pomoc 41 1.Vyplníte a)své kontaktní údaje – sem vám budou pracovníci podpory odpovídat b)Údaje o projektu – nově IČ + evidenční číslo projektu 2. Konkretizujte dotaz (rychleji se najde řešení) … kvůli špatnému zobrazení češtiny přes různé prohlížeče pište BEZ DIAKRITIKY 3. Odešlete na helpdesk Když jste kdekoliv dříve klepli na kruh…objeví se tento formulář:

42 Shrnutí prezentace I. Úvodní informace o systému II. Registrace nové organizace (žadatele) III. Správa projektů IV. Založení a vyplnění projektové žádosti V. Uzavření projektu a podání žádosti VI. Potřebujete pomoc? 42

43 Příjem žádostí: NIDV Senovážné náměstí 25 Praha 1 110 00 43 Důležité kontaktní údaje NIDV – potřebuji pomoc http://is-prevence.msmt.cz/napoveda/zeptejte-se/ Mgr. Martina BudinskáIng. Radka HeřmánkováMgr. Vladimír Sklenář MŠMT – odbor 21 – oddělení 212 - vyhlašovatel Děkujeme za pozornost, ať se vám podaří vytvořit samé kvalitní a úspěšné projekty Mgr. Radek Maca, NIDV


Stáhnout ppt "Informační systém MŠMT pro elektronické řešení dotačních programů - oblast prevence rizikového chování určeno pro žádosti na rok 2015 (a dál)"

Podobné prezentace


Reklamy Google