Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Věda pro život, život pro vědu Projekt reg. č. CZ 1.07/2.3.00/45.0029 Josef Beneš.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Věda pro život, život pro vědu Projekt reg. č. CZ 1.07/2.3.00/45.0029 Josef Beneš."— Transkript prezentace:

1 Věda pro život, život pro vědu Projekt reg. č. CZ 1.07/2.3.00/45.0029 Josef Beneš

2 Základní údaje o projektu Řešitel projektu: Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. Partneři projektu: 2 VŠ - Fakulta dopravní, České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) Fakulta výrobních technologií a managementu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) 1 SŠ a VOŠ Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace (VOŠ a SPŠ, Děčín) 4 SŠ Gymnázium Děčín, příspěvková organizace (GDE) Gymnázium Cheb (GCHE) Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov (ISŠTE) Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace (SŠTGA)

3 Cílové skupiny 1)Akademici 2)Učitelé SŠ a (ZŠ) 3)Studenti VOŠ a VŠ 4)Studenti SŠ a žáci ZŠ

4 Cíl projektu Cílem projektu je systematická příprava lidských zdrojů v Ústeckém a Karlovarském kraji pro podporu vzdělávání v přírodovědných a technických oborech a jejich popularizaci. Projekt inovativně propojuje všechny subjekty ve vzdělávacím řetězci od akademických pracovníků vysokých škol přes pedagogy vyšších odborných škol a středních škol až k jejich studentům a žákům s potencionálním dopadem až na základní školy. Síla projektu je v propojení různorodých aktérů.

5 KA 1 Vzdělávání akademických, výzkumných a odborných pracovníků Cílem KA1 je systematické vzdělávání akademických a výzkumných pracovníků v oblasti řízení výzkumu a vývoje, popularizace výzkumu a vývoje a jeho výsledků a šíření těchto výsledků do praxe. Cílovou skupinou (částí celkové cílové skupiny) jsou akademičtí (vědecko-pedagogičtí pracovníci) a výzkumní pracovníci vysokých škol. Například: Atraktivní způsoby prezentace – kladný ohlas (více info beseda@csvs.cz) Praktické semináře zaměřené na trendy ve výuce (např. simulace)

6 Prezi - ukázka prezentace

7 KA 2 Vzdělávání učitelů středních škol a vyšších odborných škol KA2 podporuje systematické vzdělávání učitelů středních škol a vyšší odborné školy. Vzdělávání je cíleno na přírodovědné a technické obory, na získání takových kompetencí učitelů, které umožní tyto obory pro žáky zatraktivnit, motivovat ke studiu, nabídnout možnosti budoucího povolání, ukázat výsledky výzkumu a vývoje v životě a praxi. Nástrojem pro vzdělávání jsou semináře a workshopy. Okruhy: Prezi, rétorika, řešení konfliktů – sestaveno na základě požadavků cílové skupiny Důležitý je timing - osvědčilo se i spojení s výjezdy ven Problematický termín o letních prázdninách

8 KA 3 Vzdělávání žáků a studentů – zájemců o přírodovědné a technické obory Vzdělávání je cíleno hlavně na vybrané skupiny žáků a studentů SŠ a VOŠ, kteří prokazují zájem o studium technických a/nebo přírodovědných oborů např. tím, že se účastní práce v technických či přírodovědných kroužcích, olympiád, případně hodlají dále tyto obory studovat apod. Formou vzdělávání jsou konzultace, krátkodobé stáže, přednášky nebo praktická cvičení. Vedou je akademičtí pracovníci vysokých škol, kteří byli k tomuto účelu vyškoleni (KA1). Témata např : Bezpečnost na internetu, Programování robotů Biopaliva Hi-tech přístroje Nové konstrukce železnic Pohony automobilů

9 KA 4 Vzdělávání žáků a studentů mimo prostředí vyšších, středních a základních škol Nejoblíbenější aktivita – setkání s praxí v terénu V rámci aktivity jsme připravili i exkurze pro učitele Každá škola může uskutečnit 1 exkurzi pro studenty a 1 pro učitele do zahraničí Už jsme byli např: Letiště Praha Technické muzeum Sinsheim – Speyer České středohoří (botanika a geologie) Veletrh aut v Lipsku Elektrárna Tušimice V Kojetíně – stavba železničních mostů

10 KA 5 Hledáme nové technické a přírodovědné talenty Soutěž PŘÍTECH První kategorie je určena žákům ZŠ a prvních čtyř ročníků osmiletých gymnázií, resp. prvních dvou ročníků šestiletých gymnázií; tematika i forma projektu je volná. Druhá kategorie je určena žákům posledních čtyř let studia na gymnáziích, žákům středních odborných škol a studentům vyšších odborných škol; aktivity jsou rozšířeny o možnost podání fiktivního grantového projektu už 26 přihlášených projektů

11

12 KA 6 Propojování vzdělávacích subjektů a vytváření jejich sdružení Cílem této aktivity je zhodnotit stav faktické podpory PTO a jejich popularizace na středních školách v Ústeckém a Karlovarském kraji a přispět k efektivnímu využívání výsledků tohoto i dalších projektů s podobným zaměřením. Výsledky KA6 slouží i jako východiska pro další KA. Součástí aktivity je sociologické šetření názorů studentů zaměřené na potenciální budoucí studium, na jejich motivaci k dalšímu studiu se zaměřením na přírodovědné a technické obory a na zjištění dopadů popularizačních a motivačních aktivit. Velký zájem o výsledky sociolog. výzkumu a studií, na jaře připravujeme na základě poptávky škol konferenci k tomuto tématu v Děčíně.

13 KA7 Rozšiřování výsledků projektu a hodnocení kvality práce na projektu Informace o projektu na webu www.vez-opvk.cz Spolupráce s regionálními médii. Problém se zveřejněním článků o projektu v regionálním tisku v době voleb. Kvalitu práce na projektu zajištuje pravidelný telefonický a mailový kontakt s partnery a osobní schůzky s partnery a pravidelná setkání všech partnerů cca jednou za čtvrtletí. U formálních věcí občas problém s delší časovou reakcí VŠ kvůli složitější byrokratické struktuře.

14 Děkuji za pozornost Informace http://vez-opvk.cz benes@csvs.cz beseda@csvs.cz


Stáhnout ppt "Věda pro život, život pro vědu Projekt reg. č. CZ 1.07/2.3.00/45.0029 Josef Beneš."

Podobné prezentace


Reklamy Google