Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Velká písmena 2 Český jazyk 7. ročník ZŠ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Velká písmena 2 Český jazyk 7. ročník ZŠ"— Transkript prezentace:

1 Velká písmena 2 Český jazyk 7. ročník ZŠ
Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Velká písmena 2 Český jazyk 7. ročník ZŠ

2 c) Vlastní jména označují
4) jména států, organizací a institucí (a jejich stálých orgánů a samostatných provozoven) a) oficiální názvy států a správních oblastí (i historických) – Česká republika, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Spojené státy americké, Společenství nezávislých států, Spolková republika Německo, Německo, Černá Hora, Rakousko – Uhersko, Spojené arabské emiráty, Království dánské, Dánské království, okres Přerov, přerovský okres, okres Plzeň – sever, Severomoravský kraj, kraj Severomoravský, Království české, Země česká, Markrbství moravské Poznámka: V ostatních případech historicky doložených státních a správních útvarů je možné dvojí psaní – České země – české země (Čechy a Morava), Velkomoravská říše, Říše velkomoravská i velkomoravská říše. U menších a také dávnějších správních celků píšeme obvykle písmeno malé – rakouské mocnářství, první republika, třetí říše.

3 b) mezinárodní organizace (obvykle první písmeno velké, v následujících slovech píšeme většinou malá písmena, velké písmeno napíšeme jen v těch slovech, která bychom napsali s velkým písmenem v případě, že by tato slova stála mimo název mezinárodní organizace) – Organizace spojených národů – Spojené národy – OSN, Rada bezpečnosti Organizace spojených národů, Severoatlantická aliance – NATO, Evropská unie – EU, Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu – UNESCO

4 c) oficiální názvy orgánů států, oblastí a měst, zastupitelské sbory a jejich orgány atp. – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Úřad vlády ČR, Rada města Olomouce, Úřad práce v Jeseníku, Obvodní úřad v Praze 3, Magistrát města Ostravy, Vrchní státní zastupitelství Praha, Nejvyšší kontrolní úřad, Nejvyšší soud, Armáda České republiky, Okresní soud v Olomouci, Obecní úřad Bělá pod Pradědem, Senát, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

5 d) vzdělávací, vědeckovýzkumné, kulturní a tělovýchovné organizace – Univerzita Palackého – Palackého univerzita, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Děkanát Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, České vysoké učení technické, Divadelní fakulta Akademie múzických umění, slovanské gymnázium v Olomouci, Střední pedagogická škola v Přerově, Základní škola v Rožmitále pod Třemšínem, Akademie věd České republiky – AV ČR

6 Pozor ale na psaní – Chodí do Základní školy v Rožmitále pod Třemšínem
Pozor ale na psaní – Chodí do Základní školy v Rožmitále pod Třemšínem. X Sportovní turnaj proběhl na všech příbramských základních školách. Je-li uvedeno místo školy, napíšeme velké písmeno. Velké písmeno můžeme napsat i tehdy, když místo uvedeno není, ale je známo ze souvislosti (máme na mysli jednu konkrétní školu) – Petr ukončil školní docházku na Základní škole v Hulíně. Učil se velice dobře, měl vždy vyznamenání. Na svoji paní učitelku a na svoji Základní školu určitě nikdy nezapomene.

7 Výše zmíněné zásady platí pro psaní základních i středních škol.
Zapamatulte si také psaní škol vysokých: Karlova univerzita – Univerzita Karlova – Právnická fakulta Univerzity Karlovy Palackého univerzita – Univerzita Palackého – Děkanát Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Janáčkova akademie múzických umění v Brně České vysoké učení technické

8 e) společenské organizace – Občanská demokratická strana, Česká strana sociálně demokratická, Strana zelených, Liga pro lidská práva, Český svaz ochránců přírody, Českomoravská komora odborových svazů, Český myslivecký svaz, Český červený kříž, Sparta Praha, Sigma Olomouc Poznámka: Označení politických stran a dalších organizací, které nejsou oficiálními názvy, např. křesťanskodemokratická strana, odbory, jednota bratrská, katolická církev, píšeme s malým písmenem. Přesné názvy náboženských sdružení píšeme s velkým písmenem – Českomoravská církev evangelická.

9 f) výrobní a obchodní organizace, služby – Přerovské strojírny, akciová společnost; Česká spořitelna, a.s., okresní pobočka Příbram; Dům obuvi; Dětský dům; Plzeňská restaurace, vinárna U Zlaté hrušky; autokemping Pískovna; hotel Bílá růže; lékárna U Štěstěny; koupaliště Džbán g) zdravotnická a sociální zařízení – Fakultní nemocnice v Olomouci, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Ústav pro péči o matku a dítě, Ústav sociální péče Nové Zámky Poznámka: Názvy pracovišť a orgánů, které jsou méně samostatné a méně významné, např. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, katedra hudební výchovy; Ústav pro jazyk český AV ČR, jazyková poradna; Česká tisková kancelář, mezinárodní redakce, píšeme s malým počátečním písmenem.

10 c) Vlastní jména označují
5) jména dokumentů, slovesných, výtvarných a hudebních děl, tanečních a tělocvičných skladeb a) dokumenty - Listina základních práv a svobod, Ústava ČR, Sbírka zákonů, Charta Organizace spojených národů, Charta 77, Zákoník práce, Dekret kutnohorský – Kutnohorský dekret b) tisk, televizní a rozhlasové pořady - Učitelské noviny, Květy, Mladý svět, Studio 6, Události, Zpravodajství z Moravy a Slezska

11 c) díla vědecká, umělecká apod
c) díla vědecká, umělecká apod. - Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Pravidla českého pravopisu, Němčina pro samouky, Český jazyk pro 7. ročník základních škol, Psohlavci, Bílá Nemoc, Písmo svaté, starý zákon, Bible kralická – Kralická bible, Legenda o svatém Prokopu, Rukopis zelenohorský – Zelenohorský rukopis, Prodaná nevěsta, Smetanův kvartet Z mého života, Kde domov můj?, Čajkovského Patetická symfonie, Mánesův Orloj, U Nás Poznámka: Za jména obecná považujeme označení druhů děl, např. čítanka, slovník, symfonie, rukopis, zátiší, madona, atd.

12 c) Vlastní jména označují
6) typy výrobků, plodů a rostlin Osobní automobil Škoda Octavia, motocykl Jawa, jízdní kolo Olpran, klavír Petrof, hodiny Prim, zubní pasta Elmex, víno Bzenecká lipka, pivo Starobrno, počítač Brave,čokoláda Milka, prací prášek Persil, televize Sony, fotoaparát Minolta Poznámka: Některá takováto označení chápeme jako obecná pojmenování druhová, např. přijel škodovkou, koupil si favorita, pije koňak, kupuje si ementál, píšeme je s malým písmenem.

13 c) Vlastní jména označují
7) jména konkrétních dopravních prostředků Ostravan (vlak), Titanik, Apollo XIII (kosmická loď), Mir (vesmírná stanice) 8) důležité události, dějinná období a) dějinné události – Květen 1945 – Květnová revoluce – Pražské povstání, Velká francouzská revoluce Poznámka: V dalších podobných pojmenováních, např. druhá světová válka, třicetiletá válka, husitské války, napoleonské války, píšeme malé písmeno

14 Pozor na psaní – advent, masopust, letnice s malým písmenem
8) důležité události, dějinná období b) památné dny a svátky – Štědrý den, Nový rok, Květná neděle, Svatodušní svátky, Hromnice, Dušičky, Velký pátek, Bílá sobota, Vánoce, Velikonoce, První máj, Hod boží vánoční – Boží hod vánoční Pozor na psaní – advent, masopust, letnice s malým písmenem

15 c) pravidelné politické, kulturní a obchodní akce – Den lidských práv, Mezinárodní hudební festival Pražské jaro, Měsíc knihy, Velká cena Brna Poznámka: Jako pojmenování obecná chápeme např.: festival v Karlových Varech (ale Dvanáctý mezinárodní filmový festival v Karlových Varech) zimní olympijské hry (ale Sedmnácté zimní olympijské hry) mistrovství světa v košíkové (ale Mistrovství světa v košíkové mužů 2006) d) soutěže a jejich ceny – Český slavík, Závod míru, Světový pohár ve sjezdovém lyžování, Mistrovství České republiky v šermu

16 c) Vlastní jména označují
8) vyznamenání – Řád T.G. Masaryka, Řád bílého lva, Janského plaketa, Cena Erasma Rotterdamského, Nobelova cena míru Pozor ale například na psaní – stříbrná medaile Masarykovi univerzity

17 II. Vyjádření úcty Velké počáteční písmeno píšeme:
1) výhradně v dopisech, a to v osobních a přivlastňovacích zájmenech 2. os. Ty, Tebe, Tvůj, Vy, Váš, Vám 2) v tradičních titulech významných osobností Vaše Magnificience, Excelence, Jasnosti, Jeho Milost

18 3) v uměleckém označení Mistr
Mistr Mikoláš Aleš, vážený Mistře 4) i ke zdůraznění a vyjádření citového vztahu atp. Já a Ty, to bylo Něco, matka Vlast

19 Ale pozor na psaní malých písmen
1. ve zvratných zájmenech – si, sebe, svůj 2. ve tvarech pomocného slovesa být – jsi, jste 3. ve starém akademickém titulu mistr – mistr Jan Hus, ale zkratkou tohoto titulu píšeme s velkým písmenem – M. Jan Hus

20 III. Začátky větných celků
1) Velkým písmenem začínáme každý větný celek, který je ukončen tečkou, otazníkem nebo vykřičníkem – Proč ještě nešel? Ještě je příliš brzy. Nedělej to! 2) Velké písmeno užíváme na začátku nadpisů, adres, záhlaví atd., která jsou umístěna na samostatném řádku, i když za nimi není žádné interpunkční znaménko – Bylo nás pět (kniha), Naši hokejisté opět zlatí (novinový titulek)

21 3) Jsou-li přímá řeč, heslo nebo citát vloženy do jiného větného celku, píšeme je také s velkým počátečním písmenem – Homérova slova „Nic není na světě slabšího než muž“ musíme brát s rezervou.

22 4) Po dvojtečce píšeme velké písmeno:
a) Uvozuje-li přímou řeč, citát, heslo, atp. – Vítězslav Hálek: „A kdyby pravda bylo vše a láska jenom snění, já bych se k spánku položil a nechtěl probuzení!“

23 b) na začátku výčtu, obsahuje-li aspoň jeden větný celek, který začíná velkým písmenem
Určité slovesné tvary vyjadřují: 1. čas přítomný, např. volám, voláš 2. čas budoucí. Ten se vyjadřuje tvary přítomnými, např. zavolám, a tvary složenými, např. budu volat 3. čas minulý, např. volal jsem, volal jsi

24 Celky, které netvoří věty, můžeme oddělovat středníkem a psát je s malým počátečním písmenem. Velké písmeno pak píšeme jen na začátku větného celku. Po čárce i středníku píšeme písmeno malé – „A to s námi,“ zlobila se maminka, „nepůjdeš?“ Viděli jsme tam od vás Petra, Alenu, Mirka; z Příbrami jen Pavla, Jirku; z Březnice Adama a Ondřeje.

25 Doplň velké či malé písmeno
_arel _tvrtý, rodilý _ražan, původním jménem _áclav, byl vychováván ve _rancii. Jako syn _ana _ucemburského a _lišky _řemyslovny se ale vždy cítil _echem. Dostalo se mu značného vzdělání, znal _atinu, _rancouzštinu, _talštinu, _ěmčinu a _eštinu. Roku 1333 se natrvalo vrátil do _ech, stal se _oravským _arkrabětem, _ímským _rálem. Po smrti otce, který padl v _itvě _ _resčaku, _eským _rálem a roku 1355 _ímským _ísařem, jímž zůstal až do své smrti.

26 Doplň velké či malé písmeno Řešení
Karel Čtvrtý, rodilý Pražan, původním jménem Václav, byl vychováván ve Francii. Jako syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny se ale vždy cítil Čechem. Dostalo se mu značného vzdělání, znal latinu, francouzštinu, italštinu, němčinu a češtinu. Roku 1333 se natrvalo vrátil do Čech, stal se moravským markrabětem, římským králem. Po smrti otce, který padl v bitvě u Kresčaku, českým králem a roku 1355 římským císařem, jímž zůstal až do své smrti.

27 Doplň velké či malé písmeno
Mám rád volné dny, hlavně _rázdniny, pak _elikonoční a _ánoční svátky. O prázdninách jezdím s rodiči nebo kamarády na výlety do blízkého _abiččina _dolí, k tetě do _ariánských _ázní, také do _rlických _or a _eseníků. Protože jezdíme na vodu, dobře znám _osázaví, _užnici i _ltavské _řehy. Mám rád i _ižní _oravu, prošel jsem _álavskými _rchy a prohlédl si hodně _rněnských _amátek.

28 Doplň velké či malé písmeno Řešení
Mám rád volné dny, hlavně prázdniny, pak velikonoční a vánoční svátky. O prázdninách jezdím s rodiči nebo kamarády na výlety do blízkého Babiččina údolí, k tetě do Mariánských Lázní, také do Orlických hor a Jeseníků. Protože jezdíme na vodu, dobře znám Posázaví, Lužnici i vltavské břehy. Mám rád i jižní Moravu, prošel jsem Pálavskými vrchy a prohlédl si hodně brněnských památek.

29 Doplň velké či malé písmeno
_umavu a _ošumaví oslavili mnozí spisovatelé. Především _arel _lostermann a německy píšící _akušan _dalbert _tifter, rodák z _orní _lané. Oba jsou nazýváni _ásníci _umavy. S _lostermannovými romány _ _áji _umavském a _ _rdci _umavských _vozdů se seznamují mnozí studenti ve škole. Stifterův historický román _ítek už tak známý není a málokdo ví, že tento spisovatel byl i malířem, autorem obrazů _lešné _ezero, _ertova _těna a dalších.

30 Doplň velké či malé písmeno Řešení
Šumavu a Pošumaví oslavili mnozí spisovatelé. Především Karel Klostermann a německy píšící Rakušan Adalbert Stifter, rodák z Horní Plané. Oba jsou nazýváni básníci Šumavy. S Klostermannovými romány V ráji šumavském a V srdci šumavských hvozdů se seznamují mnozí studenti ve škole. Stifterův historický román Vítek už tak známý není a málokdo ví, že tento spisovatel byl i malířem, autorem obrazů Plešné jezero, Čertova stěna a dalších.

31 Velká písmena 2 7. ročník ZŠ
Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional Věra Hartmanová; Psaní velkých písmen; nakladatelství Nová škola1999 Autor: Mgr. Květa Jeníčková ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Velká písmena 2 Český jazyk 7. ročník ZŠ"

Podobné prezentace


Reklamy Google