Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vedoucí OPHČ, krajská protidrogová koordinátorka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vedoucí OPHČ, krajská protidrogová koordinátorka"— Transkript prezentace:

1 Vedoucí OPHČ, krajská protidrogová koordinátorka
Dostupná prevence, léčba a snižování sociálních a zdravotních dopadů u osob ohrožených drogami PhDr.Pavla Doležalová Vedoucí OPHČ, krajská protidrogová koordinátorka Odbor sociálních věcí Zborovská 11, Praha 5 tel.: fax: mobil:

2 Ochrana veřejného zdraví
Založena na multidisciplinární spolupráci a vědeckém přístupu. Strategie se vzájemně doplňují : snižování poptávky po drogách, snižování nabídky minimalizace rizik Princip ochrany veřejného zdraví vychází z Národní i krajské strategie a koncepce, usnesení vlády č. 109/04, z Amsterdamské úmluvy EU, zakotveno ve „Zdraví 21“. Zákon o opatřeních a ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami: 379/2005 Sb. Zákon o sociálních službách108/2006 Sb.

3 Dlouhodobý cíl Dostupná sociálně zdravotní péče o závislé a jejich rodiny, vč. preventivních opatření ve SK. Adiktologické služby z 80% realizovány NNO Def: Obor adiktologie se zabývá zejména prevencí a léčbou škod působených návykovými látkami včetně alkoholu a tabáku a problémy působenými hazardní hrou včetně patologického hráčství. Obor má interdisciplinární charakter, ale zároveň využívá specifické léčebné i preventivní postupy, o jejichž efektivitě existují v odborné literatuře dostatečné doklady. Jedná se o problematiku společensky velmi významnou.

4 Dostupnost nezbytné akutní péče (život ohrožující stavy, intoxikace).
Propojení sociálních a zdravotních služeb Koncepce ve Středočeském kraji Cílem procesu síťování je: Zajištění dostupnosti základních léčebně preventivních a resocializačních služeb pro občany SK a stabilizování sítě služeb. Dostupnost nezbytné akutní péče (život ohrožující stavy, intoxikace). Návaznost léčebného procesu: kontakt, ambulantní péče, detoxifikace, léčba, resocializace, následná péče... Komplexnost služeb (provázání zdravotních a sociálních služeb, prevence, poradenství…) Nízkoprahovost- poskytování služeb bez prodlev, odbourává stigmatizacu UD, respektuje odlišnosti kulturní, náboženské apod., dbá na práva klientů.

5

6 Problémové užívání drog- vybrané ukazatele skrytá riziková polulace UD odhad obyv. ve SK odhad počtu rizikového užív. alkoholu obyv. SK Rok Poč. obyv. Rozloha Počet obcí Počet obcí s roz. půs. Míra nezam. K 31.12 Odhad počtu problém. UD Počet org. , programů/ poskyt služby 2004 11015 km² 1146 26 6,85% 2850 11/24 2005 6,25% 2650 11/25 2006 5,32% 2750 9/25

7 Konzumace alkoholu v EU
Největšími "pijany" v členských zemích Evropské unie jsou Lucemburčané, kteří vypijí 17 litrů čistého alkoholu na osobu starší 15 let za rok. Tato spotřeba se dá ovšem přičíst také řadě cizinců v zemi. Na druhém místě jsou Irové a Portugalci se 16,6 litru, následují Češi s průměrnou spotřebou 15 litrů. Nejmenší spotřebu alkoholu mají naopak Švédové (6,6 litrů), Kypřané (5,5) a Malťané (4,6).

8 Pojetí problémů s užíváním alkoholu
Alkoholismus“ jako nemoc se vyvíjel v průběhu 19. stol.- v Evropě budování domů, azylu pro alkoholiky…, Závislost jako nemoc – nejvýznamnější objev medicíny 20. století: Ustalo obviňování lidí a jejich příbuzných kvůli pití Umožnilo jim podniknout kroky pro jejich úzdravu (Gold 1991) závislost jako nemoc – účinný koncept (byť neodpovídá vědeckým poznatkům), pragmatická filosofie (viz Gold) a významný základ mnoha léčebných programů a svépomocných skupin (Franey 2001) in Radimecký 2005. Veřejné zdraví- současné pojetí problémů spojených s alkoholem- umožňuje širší diskusi, nejen se zaměřovat na podskupinu „alkoholiků“.

9 Faktory přispívající k vysoké spotřebě
Nízké ceny piva ve srov. s nealko nápoji Nedostatek zdanění alkoholu-piva ve srovnání s Evropu a světem Tlak sofistikované a manipulativní reklamy Nedostatečná, nesystémová prevence a osvěta, nízká efektivita-neprovádí se evaluace, věd. přístup…

10 Kontakty na organizace
K- C Mladá Boleslav o.s Semiramis Kontaktní centrum je nízkoprahové zařízení pro osoby, které užívají drogy (starší 15 let) a osoby jim blízké. Cílem zařízení je sociální a zdravotní stabilizace uživatelů drog, případně jejich nasměrování pro život bez drog a poskytnutí odborné i anonymní poradenské pomoci jejich rodinným příslušníkům. Adresa: Ptácká 162, Mladá Boleslav Telefon/fax: Poradenská linka: K- C Nymburk o.s. Semiramis Adresa: Velké Valy 995, Nymburk Telefon/fax: Mobil:

11 Kontakty na organizace
K-C Kolín Nabízíme osobám závislým a jejich blízkým různé sociální, poradenské a zprostředkované služby a anonymní poradenství. Cílem je stabilizace klienta, zlepšení sociální a zdravotní situace uživatelů drog, nabízíme preventivní aktivity a odborné poradenství Adresa: Kutnohorská 17, Kolín tel.: mobil:

12 Kontakty na organizace
K-C Benešov o.p.s. Magdaléna Nabízíme anonymní služby pro neproblémové uživatele, experimentátory a osoby aktivně či pasivně ohrožené drogovou problematikou (rizikové skupiny, rodinní příslušníci, uživatelé návykových psychotropních látek - legálních i nelegálních, včetně kuřáků nikotinových cigaret a uživatelů alkoholu).Cílem je ochrana občana před negativním vlivem drog a podpora jeho individuálního rozhodnutí pro život bez drog. Adresa: Máchova 400 (areál nemocnice) Benešov, Tel: (také fax) Mobil vedoucí:

13 Kontakty na organizace
K-C Příbram ( o.p.s. Magdaléna od cca pol. r.) Všechny služby K-centra i terénních programů jsou poskytovány anonymně a zdarma K-centrum poskytuje služby uživatelům drog, ale i jejich blízkým y rodiny, či přátel. Služba je určena lidem závislým na nealkoholových drogách, ne nebo těm, kdo s nimi experimentují. Věková hranice pro poskytování služeb je od 15ti let výše. Adresa: T.G. Masaryka 1 Příbram 1 tel:

14 Kontakty na organizace
Terapeutická komunita –. Magdaléna o.p.s Mníšek pod Brdy Terapeutická komunita Magdaléna poskytuje rezidenční léčbu klientům se středně těžkou až těžkou závislostí na návykových látkách a výrazným stupněm psychosociálního postižení v důsledku užívání drog. Adresa: Dobříšská 56 Mníšek pod Brdy Tel.: , Fax.: Následná péče – o.p.s. Magdaléna Nabízí ambulantní program pro absolventy léčby drogových závislostí, jejich rodiče a partnery. Adresa: Pod Vyšehradem 1 Praha 4 - Podolí tel , ,

15 Kontakty na organizace
Následná péče – o.s. Resocializační institut Šance Chráněné bydlení s programem resocializace a sociální rehabilitace pro osoby ohrožené závislostí na návykových látkách a jejich blízké, včetně ambulantního doléčování. Adresa: Ctiborova 3091, Kladno tel: , Phdr. Jana Petráková

16 Kontakty na organizace
Ordinace AT Nabízí komplexní služby především osobám závislým na návykových látkách včetně substituce a sociálního poradenství. Adresa: MUDr. Karel Hampl, CSc. Nemocnice s poliklinikou Mělník, Ordinace AT pro prevenci a léčbu závislosti Václava Klementa147, Mělník Telefon/Fax: /  803 Adresa: MUDr. Olga Kasková Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., Nemocnice Středočeského kraje Máchova 400 Benešov Telefon/Fax:  111

17 Kontakty na organizace
MUDr. Vít Horažďovský všeobecná psychiatrie, psychoterapie, ochranná léčba protialkoholní, protitoxikomanická i psychiatrická, léčba alkoholismu a návykových nemocí Adresa: Mánesova 1766/21, Kladno MUDr. Věra Lonská všeobecná psychiatrie, léčba alkoholismu a toxikomanie Adresa: Mariánské náměstí 1396, Brandýs n. L. MUDr. Zdeněk Füzék ambulantní psychiatrická léčba, ochranná protialkoholní a protitoxikomanická léčba, ochranná soudíní léčba, dětská a dorostová psychiatrie Adresa: Wolkerova 603, Brandýs n.Labem Vašátkova 818, Čelákovice

18 Kontakty na organizace
Ordinace AT Nabízí služby především osobám závislým na návykových látkách. Adresa: MUDr. Petr Nevšímal tel , Včelník 1070 Mníšek pod Brdy MUDr. Petr Riesel Působnost: K.Hora Tel: Detoxifikační léčba Všeobecná fakultní nemocnice Praha 2 Pobytová odvykací léčba, detoxifikační léčba, ambulantní léčba včetně substituce Adresa: Apolinářská 4 Praha 2 Tel.:

19 Kontakty na organizace
Dětské a dorostové detoxifikační centrum Detox při hospitalizaci (do 18 let), ambulantní péče, psychologické, psychiatrické a pediatrické poradenství Adresa: nemocnice Milosrdných sester sv. K.Boromejského Vlašská 36 Tel.:

20 Poradny pro odvykání kouření
Kontaktní osoba Kontakt Krajská hygienická stanice Středočeského kraje Ditrichova 17, Praha 2 PhDr. Renata Staňková Tel: 224 914 966, l. 284 Po: 14 – 18 hod K-centrum, Protidrogové kontaktní zařízení Areál nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově Máchova 400, Benešov Hana Slámová tel: 317 728 880 mobil: 603 478 707 e-amil: Po, st, pá: 8-17 hod Termín je nutno předem telefonicky objednat Praktická lékařka Vita spol. s r. o. , Králův Dvůr MUDr. Sylvie Dolejší Tel: 311 662 675 Mobil: 602  Čt: 15 – 16,30 a dle domluvy Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně, pobočka Kladno Fr. Kloze 2316, Kladno MUDr. Vilma Pavlíková Tel: 312 292 131, 312  Po dohodě možno kdykoliv Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně Poradna pro odvykání kouření, U nemocnice, Kolín 3 Bc. Petra Šellenbergová Tel: 321  Po: 8 – 14,30 AT poradna pro prevenci a léčbu závislostí Pražská 391, Mělník MUDr. Karel Hampl, CSc. Tel: 315  út: 8 – 12, 14 – 16 st: 10 – 12, 14 – 16 čt: 10 – 12, Škoda auto, a. s. Poliklinika Škoda (pro zaměstnance) MUDr. Ján Moravík, CSc. Tel: 326 819 421, 326  Dl e domluvy Poradna pro odvykání kouření Lázně Poděbrady a.s., Poděbrady Prim. MUDr. Karel Vácha Tel: 602 251 293, 325 612 740 Pá: 15,30 – 18,30 Nutno se objednat

21 Poradenství,odvykání kouření
Referenční centrum léčby závislosti na tabáku III. interní klinika 1.LF UK a VFN Poliklinika VFN Karlovo náměstí 32 Praha 2 T.: (telefonické objednávání denně 8-10h) MUDr. Eva Králíková,CSc., MUDr. Lenka Štěpánková, MUDr. Kamila Zimová   Centrum léčby závislosti na tabáku Pneumologická klinika 2.LF UK a Fakultní nemocnice Motol V Úvalu 84 Praha 5 T.: MUDr. Soňa Csemiová   Centrum léčby závislosti na tabáku Fakultní nemocnice na Bulovce Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3.LF UK Pavilon 10 Budínova 2 Praha 8 T.:

22 Informace a rady: Odbor sociálních věcí -oddělení prevence a humanitárních činností PhDr. Pavla Doležalová - ved. OPHČ, krajská protidrogová koordinátora tel: Bc. Cyril Koky - krajský romský koordinátor: tel.: Mgr. Petr Hrubý – krajský koordinátor prevence kriminality, tel: tel.: , Lucie Mikolášová - odborný pracovník, tel: Mgr. Martina Ozorovská – koord. Humanitárního fondu, tel: Václav Strouhal- koord. komunitního plánování, tel: Odbor zdravotnictví: Lenka Michálková Dis Tel: Odbor mládeže a sportu: Mgr. Danuše Netolická Ved. odd. mládeže a sportu Tel: Adresa: Středočeský kraj Zborovská 11 Praha 5

23 Užitečné internetové odkazy:

24 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Vedoucí OPHČ, krajská protidrogová koordinátorka"

Podobné prezentace


Reklamy Google