Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dostupná prevence, léčba a snižování sociálních a zdravotních dopadů u osob ohrožených drogami PhDr.Pavla Doležalová Vedoucí OPHČ, krajská protidrogová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dostupná prevence, léčba a snižování sociálních a zdravotních dopadů u osob ohrožených drogami PhDr.Pavla Doležalová Vedoucí OPHČ, krajská protidrogová."— Transkript prezentace:

1 Dostupná prevence, léčba a snižování sociálních a zdravotních dopadů u osob ohrožených drogami PhDr.Pavla Doležalová Vedoucí OPHČ, krajská protidrogová koordinátorka Odbor sociálních věcí Zborovská 11, 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 247 fax: 257 280 116 mobil: 724 180 789 e-mail: dolezalova@kr-s.cz dolezalova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz

2 Ochrana veřejného zdraví Založena na multidisciplinární spolupráci a vědeckém přístupu. Založena na multidisciplinární spolupráci a vědeckém přístupu. Strategie se vzájemně doplňují : Strategie se vzájemně doplňují :  snižování poptávky po drogách,  snižování nabídky  minimalizace rizik Princip ochrany veřejného zdraví vychází z Národní i krajské strategie a koncepce, usnesení vlády č. 109/04, z Amsterdamské úmluvy EU, zakotveno ve „Zdraví 21“. Princip ochrany veřejného zdraví vychází z Národní i krajské strategie a koncepce, usnesení vlády č. 109/04, z Amsterdamské úmluvy EU, zakotveno ve „Zdraví 21“. Zákon o opatřeních a ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami: 379/2005 Sb. Zákon o opatřeních a ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami: 379/2005 Sb. Zákon o sociálních službách108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách108/2006 Sb.

3 Dlouhodobý cíl  Dostupná sociálně zdravotní péče o závislé a jejich rodiny, vč. preventivních opatření ve SK.  Adiktologické služby z 80% realizovány NNO  Def: Obor adiktologie se zabývá zejména prevencí a léčbou škod působených návykovými látkami včetně alkoholu a tabáku a problémy působenými hazardní hrou včetně patologického hráčství. Obor má interdisciplinární charakter, ale zároveň využívá specifické léčebné i preventivní postupy, o jejichž efektivitě existují v odborné literatuře dostatečné doklady. Jedná se o problematiku společensky velmi významnou.

4 Propojení sociálních a zdravotních služeb Koncepce ve Středočeském kraji Cílem procesu síťování je: Zajištění dostupnosti základních léčebně preventivních a resocializačních služeb pro občany SK a stabilizování sítě služeb. Cílem procesu síťování je: Zajištění dostupnosti základních léčebně preventivních a resocializačních služeb pro občany SK a stabilizování sítě služeb.  Dostupnost nezbytné akutní péče (život ohrožující stavy, intoxikace).  Návaznost léčebného procesu: kontakt, ambulantní péče, detoxifikace, léčba, resocializace, následná péče...  Komplexnost služeb (provázání zdravotních a sociálních služeb, prevence, poradenství…)  Nízkoprahovost- poskytování služeb bez prodlev, odbourává stigmatizacu UD, respektuje odlišnosti kulturní, náboženské apod., dbá na práva klientů.

5

6 Problémové užívání drog- vybrané ukazatele skrytá riziková polulace UD odhad 28 000 obyv. ve SK odhad počtu rizikového užív. alkoholu 30 000 obyv. SK RokPoč. obyv.Rozloha Počet obcí Počet obcí s roz. půs. Míra nezam. K 31.12 Odhad počtu problém. UD Počet org., progra mů/ poskyt služby 20041144071 11015 km² 1146266,85%285011/24 20051158108 11015 km² 1146266,25%265011/25 20061175254 11015 km² 1146265,32%27509/25

7 Konzumace alkoholu v EU  Největšími "pijany" v členských zemích Evropské unie jsou Lucemburčané, kteří vypijí 17 litrů čistého alkoholu na osobu starší 15 let za rok. Tato spotřeba se dá ovšem přičíst také řadě cizinců v zemi.  Na druhém místě jsou Irové a Portugalci se 16,6 litru,  následují Češi s průměrnou spotřebou 15 litrů.  Nejmenší spotřebu alkoholu mají naopak Švédové (6,6 litrů), Kypřané (5,5) a Malťané (4,6).

8 Pojetí problémů s užíváním alkoholu  Alkoholismus“ jako nemoc se vyvíjel v průběhu 19. stol.- v Evropě budování domů, azylu pro alkoholiky…,  Závislost jako nemoc – nejvýznamnější objev medicíny 20. století:  Ustalo obviňování lidí a jejich příbuzných kvůli pití  Umožnilo jim podniknout kroky pro jejich úzdravu (Gold 1991)  závislost jako nemoc – účinný koncept (byť neodpovídá vědeckým poznatkům), pragmatická filosofie (viz Gold) a významný základ mnoha léčebných programů a svépomocných skupin (Franey 2001) in Radimecký 2005.  Veřejné zdraví- současné pojetí problémů spojených s alkoholem- umožňuje širší diskusi, nejen se zaměřovat na podskupinu „alkoholiků“.

9 Faktory přispívající k vysoké spotřebě  Nízké ceny piva ve srov. s nealko nápoji  Nedostatek zdanění alkoholu-piva ve srovnání s Evropu a světem  Tlak sofistikované a manipulativní reklamy  Nedostatečná, nesystémová prevence a osvěta, nízká efektivita- neprovádí se evaluace, věd. přístup…

10 Kontakty na organizace K- C Mladá Boleslav o.s Semiramis Kontaktní centrum je nízkoprahové zařízení pro osoby, které užívají drogy (starší 15 let) a osoby jim blízké. Cílem zařízení je sociální a zdravotní stabilizace uživatelů drog, případně jejich nasměrování pro život bez drog a poskytnutí odborné i anonymní poradenské pomoci jejich rodinným příslušníkům. Kontaktní centrum je nízkoprahové zařízení pro osoby, které užívají drogy (starší 15 let) a osoby jim blízké. Cílem zařízení je sociální a zdravotní stabilizace uživatelů drog, případně jejich nasměrování pro život bez drog a poskytnutí odborné i anonymní poradenské pomoci jejich rodinným příslušníkům. Adresa: Ptácká 162, Mladá Boleslav 293 01 Telefon/fax: +420 326 303 467 Poradenská linka: +420 326 303 468 E-mail: k-centrum-mb@os-semiramis.cz http://www.os-semiramis.cz/oss-poradna.html K- C Nymburk o.s. Semiramis Adresa: Velké Valy 995, Nymburk 288 02 Telefon/fax: +420 325 514 424 Mobil: +420 724 557 504 E-mail: k-centrum@os-semiramis.cz http://www.os-semiramis.cz/oss-delame.html

11 Kontakty na organizace K-C Kolín Nabízíme osobám závislým a jejich blízkým různé sociální, poradenské a zprostředkované služby a anonymní poradenství. Cílem je stabilizace klienta, zlepšení sociální a zdravotní situace uživatelů drog, nabízíme preventivní aktivity a odborné poradenství Nabízíme osobám závislým a jejich blízkým různé sociální, poradenské a zprostředkované služby a anonymní poradenství. Cílem je stabilizace klienta, zlepšení sociální a zdravotní situace uživatelů drog, nabízíme preventivní aktivity a odborné poradenství Adresa: Kutnohorská 17, 280 02 Kolín tel.: 321 71 50 04 mobil: 608 123 013 email: info@os-prostor.cz http://www.os-prostor.cz/kontakty.php

12 Kontakty na organizace K-C Benešov o.p.s. Magdaléna Nabízíme anonymní služby pro neproblémové uživatele, experimentátory a osoby aktivně či pasivně ohrožené drogovou problematikou (rizikové skupiny, rodinní příslušníci, uživatelé návykových psychotropních látek - legálních i nelegálních, včetně kuřáků nikotinových cigaret a uživatelů alkoholu).Cílem je ochrana občana před negativním vlivem drog a podpora jeho individuálního rozhodnutí pro život bez drog. Nabízíme anonymní služby pro neproblémové uživatele, experimentátory a osoby aktivně či pasivně ohrožené drogovou problematikou (rizikové skupiny, rodinní příslušníci, uživatelé návykových psychotropních látek - legálních i nelegálních, včetně kuřáků nikotinových cigaret a uživatelů alkoholu).Cílem je ochrana občana před negativním vlivem drog a podpora jeho individuálního rozhodnutí pro život bez drog. Adresa: Máchova 400 (areál nemocnice) Benešov, 256 01 Tel: 317 728 880 (také fax) 317 728 855 Mobil vedoucí: 739 308 401 e-mail: slamova@magdalena-ops.cz, benesov@magdalena-ops.czhttp://www.magdalena-ops.cz

13 Kontakty na organizace K-C Příbram ( o.p.s. Magdaléna od cca pol. r.) Všechny služby K-centra i terénních programů jsou poskytovány anonymně a zdarma K-centrum poskytuje služby uživatelům drog, ale i jejich blízkým y rodiny, či přátel. Služba je určena lidem závislým na nealkoholových drogách, ne nebo těm, kdo s nimi experimentují. Věková hranice pro poskytování služeb je od 15ti let výše. Všechny služby K-centra i terénních programů jsou poskytovány anonymně a zdarma K-centrum poskytuje služby uživatelům drog, ale i jejich blízkým y rodiny, či přátel. Služba je určena lidem závislým na nealkoholových drogách, ne nebo těm, kdo s nimi experimentují. Věková hranice pro poskytování služeb je od 15ti let výše. Adresa: T.G. Masaryka 1 261 01 Příbram 1 tel: 318 622 010 e-mail: k_centrum_pribram@charita-adopce.cz

14 Kontakty na organizace Terapeutická komunita –. Magdaléna o.p.s Mníšek pod Brdy Terapeutická komunita Magdaléna poskytuje rezidenční léčbu klientům se středně těžkou až těžkou závislostí na návykových látkách a výrazným stupněm psychosociálního postižení v důsledku užívání drog. Terapeutická komunita Magdaléna poskytuje rezidenční léčbu klientům se středně těžkou až těžkou závislostí na návykových látkách a výrazným stupněm psychosociálního postižení v důsledku užívání drog. Adresa: Dobříšská 56 252 10 Mníšek pod Brdy Tel.: 318 599 124, 603 867 385 Fax.: 318 599 260 E-mail: info@magdalena-ops.cz www.magdalena-ops.cz Následná péče – o.p.s. Magdaléna Nabízí ambulantní program pro absolventy léčby drogových závislostí, jejich rodiče a partnery. Nabízí ambulantní program pro absolventy léčby drogových závislostí, jejich rodiče a partnery. Adresa: Pod Vyšehradem 1 140 00 Praha 4 - Podolí tel. 241 409 838, 739 639 119, e-mail: podoli@magdalena-ops.cz www.magdalena-ops.cz

15 Kontakty na organizace Následná péče – o.s. Resocializační institut Šance Chráněné bydlení s programem resocializace a sociální rehabilitace pro osoby ohrožené závislostí na návykových látkách a jejich blízké, včetně ambulantního doléčování. Chráněné bydlení s programem resocializace a sociální rehabilitace pro osoby ohrožené závislostí na návykových látkách a jejich blízké, včetně ambulantního doléčování. Adresa: Ctiborova 3091, 272 01 Kladno tel: 603 273 142, Phdr. Jana Petráková e-mail: resoc@volny.cz

16 Kontakty na organizace Ordinace AT   Nabízí komplexní služby především osobám závislým na návykových látkách včetně substituce a sociálního poradenství.   Adresa: MUDr. Karel Hampl, CSc.   Nemocnice s poliklinikou Mělník, Ordinace AT pro prevenci a léčbu závislosti   Václava Klementa147,   293 74 Mělník   Telefon/Fax: 326 742 002/ 326 322 803   e-mail: ordinaceat@nspmelnik.cz   http://:www.nspmelnik.cz Ordinace AT   Nabízí komplexní služby především osobám závislým na návykových látkách včetně substituce a sociálního poradenství.   Adresa: MUDr. Olga Kasková   Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., Nemocnice Středočeského kraje   Máchova 400   256 30 Benešov   Telefon/Fax: 317 756 111

17 Kontakty na organizace  MUDr. Vít Horažďovský  všeobecná psychiatrie, psychoterapie, ochranná léčba protialkoholní, protitoxikomanická i psychiatrická, léčba alkoholismu a návykových nemocí  Adresa: Mánesova 1766/21, Kladno  MUDr. Věra Lonská  všeobecná psychiatrie, léčba alkoholismu a toxikomanie  Adresa: Mariánské náměstí 1396, 250 01 Brandýs n. L.  MUDr. Zdeněk Füzék  ambulantní psychiatrická léčba, ochranná protialkoholní a protitoxikomanická léčba, ochranná soudíní léčba, dětská a dorostová psychiatrie  Adresa: Wolkerova 603, 250 01 Brandýs n.Labem  Vašátkova 818, 250 88 Čelákovice

18 Kontakty na organizace Ordinace AT  Nabízí služby především osobám závislým na návykových látkách.  Adresa: MUDr. Petr Nevšímal  tel. 318 599 190, 603 867 385  Včelník 1070  252 10 Mníšek pod Brdy Ordinace AT  MUDr. Petr Riesel  Působnost: K.Hora  Tel: 720865554 Detoxifikační léčba  Všeobecná fakultní nemocnice Praha 2  Pobytová odvykací léčba, detoxifikační léčba, ambulantní léčba včetně substituce  Adresa: Apolinářská 4  Praha 2  Tel.: 224 968 225  www.abstinence.cz

19 Kontakty na organizace Dětské a dorostové detoxifikační centrum  Detox při hospitalizaci (do 18 let), ambulantní péče, psychologické, psychiatrické a pediatrické poradenství  Adresa: nemocnice Milosrdných sester sv. K.Boromejského  Vlašská 36  Tel.: 257 197 148  e-mail: detox@nmskb.cz  www.nmskb.cz

20 Poradny pro odvykání kouření Kontaktní osobaKontakt Krajská hygienická stanice Středočeského kraje Ditrichova 17, 120 00 Praha 2 PhDr. Renata Staňková Tel: 224 914 966, l. 284Po: 14 – 18 hod K-centrum, Protidrogové kontaktní zařízení Areál nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově Máchova 400, 256 01 Benešov Hana Slámovátel: 317 728 880 mobil: 603 478 707 e-amil: slamova@benesov-city.cz Po, st, pá: 8-17 hodTermín je nutno předem telefonicky objednat Praktická lékařka Vita spol. s r. o., Králův Dvůr MUDr. Sylvie Dolejší Tel: 311 662 675 Mobil: 602 657 256 Čt: 15 – 16,30 a dle domluvy Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně, pobočka Kladno Fr. Kloze 2316, 272 01 Kladno MUDr. Vilma Pavlíková Tel: 312 292 131, 312 292 111Po dohodě možno kdykoliv Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně Poradna pro odvykání kouření, U nemocnice, 280 21 Kolín 3 Bc. Petra Šellenbergov á Tel: 321 729 015Po: 8 – 14,30 AT poradna pro prevenci a léčbu závislostí Pražská 391, 276 01 Mělník MUDr. Karel Hampl, CSc. Tel: 315 670 511út: 8 – 12, 14 – 16 st: 10 – 12, 14 – 16 čt: 10 – 12, 14 - 15 Škoda auto, a. s. Poliklinika Škoda (pro zaměstnance) MUDr. Ján Moravík, CSc. Tel: 326 819 421, 326 819 422Dl e domluvy Poradna pro odvykání kouření Lázně Poděbrady a.s., 290 33 Poděbrady Prim. MUDr. Karel Vácha Tel: 602 251 293, 325 612 740 e-mail: kvacha@centrum.czkvacha@centrum.cz Pá: 15,30 – 18,30Nutno se objednat

21 Poradenství,odvykání kouření  Referenční centrum léčby závislosti na tabáku III. interní klinika 1.LF UK a VFN Poliklinika VFN Karlovo náměstí 32 Praha 2 T.: 224 966 608 (telefonické objednávání denně 8-10h) MUDr. Eva Králíková,CSc., MUDr. Lenka Štěpánková, MUDr. Kamila Zimová Centrum léčby závislosti na tabáku Pneumologická klinika 2.LF UK a Fakultní nemocnice Motol V Úvalu 84 Praha 5 T.: 224 436 664 MUDr. Soňa Csemiová Centrum léčby závislosti na tabáku Fakultní nemocnice na Bulovce Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3.LF UK Pavilon 10 Budínova 2 Praha 8 T.: 266 082 081

22 Informace a rady: Odbor sociálních věcí -oddělení prevence a humanitárních činností Odbor sociálních věcí -oddělení prevence a humanitárních činností PhDr. Pavla Doležalová - ved. OPHČ, krajská protidrogová koordinátora e-mail:dolezalova@kr-s.cz, tel: 724 180 789 e-mail:dolezalova@kr-s.cz, tel: 724 180 789dolezalova@kr-s.cz http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/socialni-oblast/protidrogova-politika/ Bc. Cyril Koky - krajský romský koordinátor: tel.: 257 280 640 e-mail:koky@kr-s.cz Mgr. Petr Hrubý – krajský koordinátor prevence kriminality, tel: 257 280 920 tel.: 257 280 920, e-mail: hruby@kr-s.cz Lucie Mikolášová - odborný pracovník, tel: 257 280 894 Mgr. Martina Ozorovská – koord. Humanitárního fondu, tel: 257 280 641 Václav Strouhal- koord. komunitního plánování, tel: 257 280 270 Odbor zdravotnictví: Lenka Michálková Dis Tel: 257 280 459 E-mail: michalkova@kr-s.cz michalkova@kr-s.cz Odbor mládeže a sportu: Mgr. Danuše Netolická Ved. odd. mládeže a sportu Tel: 257 280 419 E-mail: netolicka@kr-s.cz netolicka@kr-s.cz Adresa: Středočeský kraj Zborovská 11 150 21 Praha 5

23 Užitečné internetové odkazy:  http://www.drogy-info.cz/ http://www.drogy-info.cz/  http://iporadna.cz/drogy/index.php http://iporadna.cz/drogy/index.php  http://www.drogy.net/ http://www.drogy.net/  http://www.promilesms.cz/ http://www.promilesms.cz/  http://www.promile.info/ http://www.promile.info/  http://www.alkoholmetr.cz/ http://www.alkoholmetr.cz/  http://www.alkoholik.cz/ http://www.alkoholik.cz/  http://www.sweb.cz/aacesko/ http://www.sweb.cz/aacesko/  http://www.drogy.net/portal/alkohol/ http://www.drogy.net/portal/alkohol/  http://www.plbohnice.cz/nespor/addictcz.html http://www.plbohnice.cz/nespor/addictcz.html  http://www.niquitin.cz/jak-prestat-kourit http://www.niquitin.cz/jak-prestat-kourit  http://www.clzt.cz/ http://www.clzt.cz/  http://www.modernijenekourit.cz/index.php?cat=16 http://www.modernijenekourit.cz/index.php?cat=16

24 Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Dostupná prevence, léčba a snižování sociálních a zdravotních dopadů u osob ohrožených drogami PhDr.Pavla Doležalová Vedoucí OPHČ, krajská protidrogová."

Podobné prezentace


Reklamy Google