Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Právo na informace Projekt - Otevřená společnost, o.p.s. Spolupráce - Internetové centrum, občanské sdružení A.I.D., O. Kužílek Finanční podpora - Nadace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Právo na informace Projekt - Otevřená společnost, o.p.s. Spolupráce - Internetové centrum, občanské sdružení A.I.D., O. Kužílek Finanční podpora - Nadace."— Transkript prezentace:

1

2 1 Právo na informace Projekt - Otevřená společnost, o.p.s. Spolupráce - Internetové centrum, občanské sdružení A.I.D., O. Kužílek Finanční podpora - Nadace Open Society Fund Praha

3 2 www. ostosest.cz Zákon č. 106/99 a související legislativa Adresář povinných subjektů Jak podávat žádosti a odvolání Otázky a odpovědi, poradna Chyby, kauzy, rozsudky Výběr z tisku Diskuse o novelizaci

4 Internet a výroční zprávy o dodržování zákona 106/99 Každý povinný subjekt musí do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předchozí rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/99 Sb. obsahující: a)počet podaných žádostí o informace b)počet podaných odvolání proti rozhodnutí c)opis podstatných částí každého rozsudku d)výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona 106/99 Sb. e)další informace o uplatňování zákona

5 4 Metodologie sběru dat Identifikace institucí, povinných k 1. 3. 2001 uveřejnit na internetu výroční zprávu o dodržování zákona 106/99 Sb. za rok 2000 3. 3. 2001 stažení těch zpráv, které byly k dispozici + upomínka ostatním 8. 3. opětovné zjištění stavu u těch institucí, jež do 3. 3. zprávu nevystavily

6 5 Hlavní výsledky průzkumu Jen 42 % povinných institucí umístilo zprávu na web včas  41 % ji neumístilo ani po upomínce Nevyrovnaná kvalita zpráv  Problém metodologie sledování  Časté formální nedostatky zpráv  Mnohdy je zpráva omezena jen na vysloveně povinné údaje

7 6 Povinné zprávy na internetu k 8. 3.

8 7 Do 8. 3. nezveřejnili zprávu… Ústavní soud Ministerstvo životního prostředí BIS, NBÚ Česká národní banka Státní úřad pro jadernou bezpečnost 8 dalších ústředních institucí 34 okresních úřadů magistráty Ostravy, Olomouce, Zlína

9 8 Počty žádostí o informace Nápadně rozdílné počty vykázaných žádostí – sahají od nuly do 6004 (MV) Střední hodnota je 33 Často se vyskytují „baťovská“ čísla: 3334 (M.spravedlnosti), 997 (KPR), 899 (OÚ Prostějov).  Neexistuje či se nedodržuje jednotná a kvalitní metodika sledování žádostí

10 9 Nápadně nízké vykazované počty Ministerstvo kultury (42 žádostí) Magistrát města Plzně (32) Magistrát města Ústí nad Labem (17) Ministerstvo průmyslu a obchodu (12) Český statistický úřad (8) Český úřad zeměměřičský a katastrální (7) Nejvyšší kontrolní úřad (6) Česká zemědělská a potrav. inspekce (0)

11 10 Odvolání proti zamítnutí žádosti Odvolání je velmi málo – 55 % institucí nevykazuje ani jedno odvolání Odhadem asi dvě třetiny odvolání byly zamítnuty Zákon výslovně nepřikazuje do výroční zprávy uvádět výsledky odvolání, třebaže počty odvolání se uvádějí povinně, a tak se odhad zakládá jen na části zpráv

12 11 Soudní pře a sankce Podle výročních zpráv v roce 2000 došlo celkem k osmi soudním přím o poskytnutí informací V šesti případech se uvádí i výsledek, vždy ve prospěch navrhovatele Sankce za nedodržování zákona 106/99 nebyly uděleny nikde

13 12 Platby za informace Pokud se za informaci platí, cena se typicky pohybuje v řádu stokorun –Celkovou vybranou částku uvedlo 30 institucí –Z toho 14 nevybralo r. 2000 žádné platby –Zbylých 16 institucí za 136 žádostí vybralo celkem 60 tisíc Kč –Z těchto šestnácti institucí uvedlo deset institucí počet úhrad: celkem 136 úhrad –Prům. cena zde byla 330,- Kč za informaci

14 13 Závěry Zákon 106/99 Sb. je stále „v záběhu“ a všichni se ho teprve učíme používat Mnohé instituce – včetně klíčových státních orgánů – si dosud nevytvořily mechanismy pro důsledné plnění jeho požadavků Formulace zákona ohledně vykazovací povinnosti nejsou samy o sobě jasné a nejsou ani doplněny jednotnou a rozumnou metodikou jejich plnění

15 14 Doporučení Veřejná diskuse o metodologii výkazů Tlak na instituce, jež povinnosti neplní Uchránit úřady od zbytečné zátěže (vykazování žádostí o informace, jež byly ihned bezplatně vyřešeny, je zbytečně nákladné, a údaje stejně nelze ověřit) Naopak vyžadovat podstatné údaje: –zamítnutí žádostí a jejich odůvodnění –výsledky odvolání a jejich odůvodnění –ceníky, počty a výše plateb za informace

16 Děkuji za pozornost Statistické zpracování dat Jan Spousta Prezentace Ing. Jindřiška Prokopová Úplnou zprávu najdete na: www.ostosest.cz


Stáhnout ppt "1 Právo na informace Projekt - Otevřená společnost, o.p.s. Spolupráce - Internetové centrum, občanské sdružení A.I.D., O. Kužílek Finanční podpora - Nadace."

Podobné prezentace


Reklamy Google