Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Právo na informace Projekt - Otevřená společnost, o.p.s. Spolupráce - Internetové centrum, občanské sdružení A.I.D., O. Kužílek Finanční podpora - Nadace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Právo na informace Projekt - Otevřená společnost, o.p.s. Spolupráce - Internetové centrum, občanské sdružení A.I.D., O. Kužílek Finanční podpora - Nadace."— Transkript prezentace:

1

2 1 Právo na informace Projekt - Otevřená společnost, o.p.s. Spolupráce - Internetové centrum, občanské sdružení A.I.D., O. Kužílek Finanční podpora - Nadace Open Society Fund Praha

3 2 www. ostosest.cz Zákon č. 106/99 a související legislativa Adresář povinných subjektů Jak podávat žádosti a odvolání Otázky a odpovědi, poradna Chyby, kauzy, rozsudky Výběr z tisku Diskuse o novelizaci

4 Internet a výroční zprávy o dodržování zákona 106/99 Každý povinný subjekt musí do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předchozí rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/99 Sb. obsahující: a)počet podaných žádostí o informace b)počet podaných odvolání proti rozhodnutí c)opis podstatných částí každého rozsudku d)výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona 106/99 Sb. e)další informace o uplatňování zákona

5 4 Metodologie sběru dat Identifikace institucí, povinných k uveřejnit na internetu výroční zprávu o dodržování zákona 106/99 Sb. za rok stažení těch zpráv, které byly k dispozici + upomínka ostatním opětovné zjištění stavu u těch institucí, jež do zprávu nevystavily

6 5 Hlavní výsledky průzkumu Jen 42 % povinných institucí umístilo zprávu na web včas  41 % ji neumístilo ani po upomínce Nevyrovnaná kvalita zpráv  Problém metodologie sledování  Časté formální nedostatky zpráv  Mnohdy je zpráva omezena jen na vysloveně povinné údaje

7 6 Povinné zprávy na internetu k 8. 3.

8 7 Do nezveřejnili zprávu… Ústavní soud Ministerstvo životního prostředí BIS, NBÚ Česká národní banka Státní úřad pro jadernou bezpečnost 8 dalších ústředních institucí 34 okresních úřadů magistráty Ostravy, Olomouce, Zlína

9 8 Počty žádostí o informace Nápadně rozdílné počty vykázaných žádostí – sahají od nuly do 6004 (MV) Střední hodnota je 33 Často se vyskytují „baťovská“ čísla: 3334 (M.spravedlnosti), 997 (KPR), 899 (OÚ Prostějov).  Neexistuje či se nedodržuje jednotná a kvalitní metodika sledování žádostí

10 9 Nápadně nízké vykazované počty Ministerstvo kultury (42 žádostí) Magistrát města Plzně (32) Magistrát města Ústí nad Labem (17) Ministerstvo průmyslu a obchodu (12) Český statistický úřad (8) Český úřad zeměměřičský a katastrální (7) Nejvyšší kontrolní úřad (6) Česká zemědělská a potrav. inspekce (0)

11 10 Odvolání proti zamítnutí žádosti Odvolání je velmi málo – 55 % institucí nevykazuje ani jedno odvolání Odhadem asi dvě třetiny odvolání byly zamítnuty Zákon výslovně nepřikazuje do výroční zprávy uvádět výsledky odvolání, třebaže počty odvolání se uvádějí povinně, a tak se odhad zakládá jen na části zpráv

12 11 Soudní pře a sankce Podle výročních zpráv v roce 2000 došlo celkem k osmi soudním přím o poskytnutí informací V šesti případech se uvádí i výsledek, vždy ve prospěch navrhovatele Sankce za nedodržování zákona 106/99 nebyly uděleny nikde

13 12 Platby za informace Pokud se za informaci platí, cena se typicky pohybuje v řádu stokorun –Celkovou vybranou částku uvedlo 30 institucí –Z toho 14 nevybralo r žádné platby –Zbylých 16 institucí za 136 žádostí vybralo celkem 60 tisíc Kč –Z těchto šestnácti institucí uvedlo deset institucí počet úhrad: celkem 136 úhrad –Prům. cena zde byla 330,- Kč za informaci

14 13 Závěry Zákon 106/99 Sb. je stále „v záběhu“ a všichni se ho teprve učíme používat Mnohé instituce – včetně klíčových státních orgánů – si dosud nevytvořily mechanismy pro důsledné plnění jeho požadavků Formulace zákona ohledně vykazovací povinnosti nejsou samy o sobě jasné a nejsou ani doplněny jednotnou a rozumnou metodikou jejich plnění

15 14 Doporučení Veřejná diskuse o metodologii výkazů Tlak na instituce, jež povinnosti neplní Uchránit úřady od zbytečné zátěže (vykazování žádostí o informace, jež byly ihned bezplatně vyřešeny, je zbytečně nákladné, a údaje stejně nelze ověřit) Naopak vyžadovat podstatné údaje: –zamítnutí žádostí a jejich odůvodnění –výsledky odvolání a jejich odůvodnění –ceníky, počty a výše plateb za informace

16 Děkuji za pozornost Statistické zpracování dat Jan Spousta Prezentace Ing. Jindřiška Prokopová Úplnou zprávu najdete na:


Stáhnout ppt "1 Právo na informace Projekt - Otevřená společnost, o.p.s. Spolupráce - Internetové centrum, občanské sdružení A.I.D., O. Kužílek Finanční podpora - Nadace."

Podobné prezentace


Reklamy Google