Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prim. MUDr. Hana Jarošová Revmatologický ústav Praha, BRC Říčany

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prim. MUDr. Hana Jarošová Revmatologický ústav Praha, BRC Říčany"— Transkript prezentace:

1 Prim. MUDr. Hana Jarošová Revmatologický ústav Praha, BRC Říčany
Fibromyalgie – epidemiologie, etiologie, patofyziologie, farmakologická a nefarmakologická léčba, prognóza a ekonomické náklady Prim. MUDr. Hana Jarošová Revmatologický ústav Praha, BRC Říčany

2 Fibromyalgický syndrom (FMS)
Fibromyalgie je chronický generalizovaný nezánětlivý myofasciální syndrom, projevující se plošnou bolestivostí s ranní a večerní ztuhlostí a body se zvýšenou citlivostí na tlak (tender points). Bývá asociována i s potíži s polykáním, abnormalitami stolice a močení, s kognitivní dysfunkcí: schopnost myslet, úsudku, představivosti, paměti, schopnosti učit se slovům, fibro-fog TYPY FMS Primární Sekundární - konkomitující forma - RA, SLE, spondylartropatie, (odchylky v laboratorním nálezu závisí na výše uvedeném onemocnění) Wolfe F, Smythe HA, Yunus MB, et al. The American College of Rheumatology 1990 Criteria for the Classification of Fibromyalgia. Report of the Multicenter Criteria Committee. Arthritis Rheum.  Feb  1990;33(2): Dick BD, Verrier MJ, Harker KT, et al. Disruption of cognitive function in fibromyalgia syndrome. Pain. Aug 6 2008 Wallace DJ, Hallegue DSs. Firomyalgie: the gastrointestinal link. Curr Pasin Headache Rep. Oct 2002; 8(5) Clauw DJ, Schmidt M. The relationship between fibromyalgie and interstitial cystitis. J Psychiatr Res.1997 Jan-Feb 31(1):125-31 Glass JM. Cognitive dysfunction in fibromyalgia and chronic fatigue syndrome: new trends and future directions. Curr Rheumatol Rep Dec; 8(6):425-9 Leavitt F, Katz RS. Cognitive and Dissociative Manifestations in Fibromyalgia. J ClinRheumatol. 2002; 8(2):77-84

3 Epidemiologie Prevalence fibromyalgie je 2 % v dospělé populaci, poměr ženy:muži je 8-9:1, 3,5 % žen, 0,5 % mužů V USA 6 % prepubertálních a adolescentních děvčat (13-15 let), 35 % diagnostikovaných dětí jsou chlapci. Israel – 6,2 % školních dětí, Mexiko – 1,3 % školních dětí FMS je nejčastější v 5. deceniu žen Fibromyalgie postihuje 7 % žen mezi 60 a 79 lety 10-15% vojáků z války v Perském zálivu trpělo FMS Emmerová M. Nemoci vojáků z Perského zálivu Thomas HV, Stimpson NJ: Systematic review of multi-symptom conditions in Gulf War veterans. Psychol. Med Jun; 30(6):735-47 Buskila D, Cohen H.. Comorbidity of fibromyalgie and psychiatric disorders. Curr Pain Headache Rep Oct 11(5):333-8 Bartels EM et al. Fibromyalgia, diagnosis and prevalence. Are gender differences explainable? Ugeskr Laeger 2009; 171(49):

4 Etiologie Genetické a environmentální faktory hrají velkou roli při vývoji FM (vysoká agregace FM v rodinách) Evidence je pro sdělení – FM je asociovaná s polymorfismy genů serotoninergních, katecholaminergních a dopaminergních systémů Arnold LM, Hudson JI. Family study of fibromyalgie March Arthritis rheum. 50(3): Olson J. Mapping Genes for Fibromyalgia. National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases; Aug 2004. Spotlight on Research, Fibromyalgia: Summaries of Research.  Buskila D, Sarzi-Puttini P. Biology and therapy of fibromyalgia. Genetic aspects of fibromyalgia syndrome. Arthritis Res Ther. Jul 28 2006;8(5):218. Buskila D, Dan B. An association between fibromyalgia and the dopamine D4 receptor exon III repeat polymorphism and relationscip to novelty seeking personality traits. Mol. Psychiatry 9(8): 730-1

5 Environmentální vlivy a faktory urychlující vznik FM
Infekce hepatitidou C Epstein-Barr virus Parvovirus Lymeská nemoc Infekční onemocnění Traumatické příhody Psychologické abnormality Emocionální stress Kouření Vyšší BMI

6 Patofyziologie Biochemické, metabolické a imunoregulační abnormality
Nízký serotonin v séru, snížení sekrece růstového hormonu, zvýšení nervového růstového faktoru, zvýšená hladina substance P (2-3x vyšší). Abnormality vedou k celotělové hypersenzitivitě na bolest a nasvědčují tomu, že FM může být podmíněna centrální senzitizací Nízká hladina tryptofanu, 5-hydroxyindol octové kyseliny v MM moku Nízká hladina ATP v erytrocytech FM a CRPS – podobnosti v patofyziologii a léčbě Burgmer M, Pogatzki-Zahn E, Gaubitz M, et al. Altered brain activity during pain processing in fibromyalgia. Neuroimage. Sep 24 2008 Tander B, Gunes S, Boke O, et al. Polymorphisms of the serotonin-2A receptor and catechol-O-methyltransferase genes: a study on fibromyalgia susceptibility. Rheumatol Int. May 2008;28(7):   Russell IJ, Orr MD, Littman B, et al. Elevated cerebrospinal fluid levels of substance P in patients with the fibromyalgia syndrome. Arthritis Rheum. Nov 1994;37(11): Bazzichi L, Giannaccini G, Betti L, et al. ATP, calcium and magnesium levels in platelets of patients with primary fibromyalgia. Clin Biochem. Sep 2008;41(13):    Wurtman RJ. Fibromyalgia and the complex regional pain syndrome: similarities in pathophysiology and treatment. Metabolism.2010 Oct;59 Suppl 1

7 Patofyziologie Dysfunkce hypotalamicko – pituitárně – adrenální osy (HPA) – kritická komponenta adaptační odpovědi na stress (CRH stimuluje uvolnění ACTH – stimulace kůry nadledvin – produkce GLC – hlavní mediátor adaptační odpovědi na stress) 5 neuroendokrinních abnormalit, které jsou asociovány s dysfunkcí HPA osy: Nízký volný kortizol ve 24 hod vzorku moče Ztráta normálního cirkadianního rytmu - elevace kortizolu večer Inzulinem indukovaná hypoglykémie asociovaná s nadprodukcí pituitárního ACTH Nízké hladiny růstového hormonu Stimulovaná ACTH sekrece vede k insuficientnímu adrenálnímu uvolnění glukokortikoidů Griep EN, Boersma JW, de Kloet ER. Altered reactivity of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis in the primary fibromyalgia syndrome. J Rheumatol. Mar 1993;20(3):   Crofford LJ. Neuroendocrine aspects of fibromyalgia. J Musculoskelet Pain. 1994;2:125-33 Gur A, Cevik R. Hypothalamic-pituitry-gonadal axis and cortisol in young women with primary fibromyalgia. Ann.Rheum. Dis Nov;63(11):1504-6

8 Patofyziologie Růstový hormon – produkovaný v delta spánku je obsažen v reparované tkáni. Přerušovaná 4. delta fáze spánku asociovaná s FM může vysvětlit nízký level GH. GH stimuluje produkci insulin-like růstového faktoru (IGF-I) v játrech. Nízké hladiny IGF-I jsou specifické a senzitivní pro FM. Nervový GF je 4x vyšší v MM moku, je důležitý v patofyziologii FM, protože zvyšuje produkci substance P v aferentních neuronech, tím zvyšuje individuální citlivost a/nebo uvědomění si bolesti. Příčiny FM: snížená úroveň melatoninu vede k disturbaci spánku v noci, vzniká nižší level serotoninu, zvyšuje se vnímání bolesti, bolestivý sy je asociován s variací kortizolu – elevace TNF alfa vede k hyperalgezii – elevace IL-6 je příčinou disturbce spánku a ranní ztuhlosti – disrupce cirkadiánního rytmu vede k vážnějším problémům – disturbované cytokiny a hormonální sekrece vyvíjí FMS Cuatrecasas G, Riudavets C, Güell MA, Nadal A. Growth hormone as concomitant treatment in severe fibromyalgia associated with low IGF-1 serum levels. A pilot study. BMC Musculoskelet Disord. Nov 30 2007;8:119.  Giovengo SL, Russell IJ. Increased concentrations of nerve growth factor in cerebrospinal fluid of patients with fibromyalgia. J Rheumatol Jul 26(7)1564-9 Mahdi et al. Abnormality ofCircadian Rhythm of Serum Melatonin and Other Biochemical Parameters in FMS Indian journal of Biochemistry and Biophysics. 48: 82-87

9 Klinický obraz – kritéria ACR 1990
Plošná bolest trvající minimálně 3 měsíce, bolest je v pravé nebo levé polovině těla, bolest nad pasem nebo pod pasem Musí být přítomna axiální bolest: šíje, přední plocha hrudníku, oblast TH nebo L segmentů páteře Citlivé body specifických lokalit minimálně 11 z 18 definovaných Vyšetřujeme palcem, tlakem 4 kp Kontrolní body negativní Russell IJ. Fibromyalgia syndrome: diagnosis, pathogenesis, and management. Phys Med Rehabil Clin North Am. 1997;8: Starz TW, Turk DC. The Manual Tender Point Survey. Supplement: CME Continuing Medical Education. Fibromyalgia Aware. 2004. Wolfe F, Smythe HA, Yunus MB, et al. The American College of Rheumatology 1990 Criteria for the Classification of Fibromyalgia. Report of the Multicenter Criteria Committee. Arthritis Rheum. Feb 1990;33(2):

10 Body párové a body kontrolní

11 Asociované stavy s FM Tenzní bolest hlavy Iritovaný „bowel sy“
Dysmenorhea Parestezie bez dermatomů Prolaps mitrální chlopně Interstitiální cystitis, vulvodynie Vulvární vestibulitis Hypermobilní sy Restless legs sy Alergie, Entézopatie Vestibulární nemoci Dysmotilita jícnu Oční poruchy Úzkost, Premenstruální sy, Deprese Plicní symptomatologie Rayunaud fenomén, Dysfunkce štítné žlázy Bigatti SM, Hernandez AM, Cronan TA, et al. Sleep disturbances in fibromyalgia syndrome: relationship to pain and depression. Arthritis Rheum. Jul 15 2008;59(7):961-7.  Hong CZ, Hsueh TC. Difference in pain relief after trigger point injections in myofascial pain patients with and without fibromyalgia. Arch Phys Med Rehabil. Nov 1996;77(11):   Moldofsky H. A chronobiologic theory of fibromyalgia. In: Jacobsen S, Danneskiold-Samsoe B, Lund B, eds. Musculoskeletal Pain, Myofascial Pain Syndrome, and Fibromyalgia Syndrome. New York, NY: Haworth Medical Press; 1993:49-59. Travell JG, Simons DG. Myofascial Pain and Dysfunction: the Trigger Point Manual. Baltimore, Md: Lippincott Williams & Wilkins; 1983. Baldry PE. Acupuncture, Trigger Points, and Musculoskeletal Pain: a Scientific Approach to Acupuncture for Use by Doctors and Physiotherapists in the Diagnosis and Management of Myofascial Trigger Point Pain. 2nd ed. New York, NY: Churchill Livingstone; 1993. Dick BD, Verrier MJ, Harker KT, et al. Disruption of cognitive function in fibromyalgia syndrome. Pain. Aug 6 2008

12 Terapie - Doporučení EULAR: 1. Obecná doporučení
Celkové zhodnocení bolestí, funkce a psychosociálního kontextu. Optimální léčba vyžaduje individuální a multidisciplinární přístup a měla by obsahovat farmakologické i nefarmakologické postupy zaměřené na všechny projevy onemocnění (intenzitu bolesti, deprese, únavu..). Carville SF, Arendt-Nielsen S: EULAR evidence-based recommendations for the mamagement of fibromyalgia syndrome. 2008; Ann Rheum. Dis. 67(4):536-41

13 EULAR: 2. Doporučení pro nefarmakologické postupy
Vodoléčebné procedury v teplé vodě včetně léčebné tělesné výchovy Pro některé pacienty individuální cvičební program může být efektivní Pro určité pacienty může být efektivní kognitivně behaviorální terapie Základem by měla být relaxace, fyzioterapie, psychologická péče Carville SF, Arendt-Nielsen S: EULAR evidence-based recommendations for the mamagement of fibromyalgia syndrome. 2008; Ann Rheum. Dis. 67(4):536-41

14 EULAR: 3. Doporučení pro farmakologickou léčbu
Tramadol pro ovlivnění bolesti Antidepresiva (amitriptylin, fluoxetin, duloxetin, moclobemid, pirmindole) snižují bolest a zlepšují funkci Antiepileptika (topisetron, pramipexol, pregabalin) vedou k redukci bolesti Carville SF, Arendt-Nielsen S: EULAR evidence-based recommendations for the mamagement of fibromyalgia syndrome. 2008; Ann Rheum. Dis. 67(4):536-41

15 Farmakologická léčba - evidence
Strong evidence for efficacy Modest evidence for efficacy Amitriptyline (zlepšuje spánek, celkový stav), mg před spaním (serotoninová a norepinefrinová inhibice) Cyclobenzaprine – podobné efekty, mg před spaním (moduluje svalový tonus na supraspinální úrovni) Carville SF, Arendt-Nielsen S: EULAR evidence-based recommendations for the mamagement of fibromyalgia syndrome. 2008; Ann Rheum. Dis. 67(4):536-41 Tramadol dlouhodobý efekt a tolerabilita není známa, předepisuje se buď s acetaminofenem nebo bez něho mg/d Fluoxetine mg – může být užíván s tricyklickými antidepresivy večer

16 Doporučení FDA Na základě výsledků klinických studií byla americkým FDA schválena u fibromyalgie Lyrica (pregabalin) 2007 Cymbalta (duloxetin) 2008 Savella (milnacipran) 2009 Tyto léky nejsou schváleny pro dg. FM v Evropě EMEA !!!!

17 Nefarmakologická léčba - evidence
Strong evidence efficacy: Cvičení KVS - efekt nepřetrvává Efekt přetrvává: Kognitivně behaviorální léčba Edukace Multidisciplinární přístup Moderate evidence: posilování, akupunktura, hypnoterapie, biofeedback, balneoterapie Weak evidence: chiropraxe, masáže, elektroterapie, ultrazvuk No evidence: TeP´s obstřiky (botulotoxin?) Goldenberg DL. Multidisciplinary modalities in the treatment of fibromyalgia. J Clin Psychiatry. 2008;69 Suppl 2:30-4. Bennett R, Nelson D. Cognitive behavioral therapy for fibromyalgia. Nat Clin Pract Rheumatol. Aug 2006;2(8):416-24 Van Hadenhoven B, Luyten P: Customizing treatment of chronic fatigue syndrome and fibromyalgia: the role of perpetuating factors. Psychosomatics Nov 2008; 49(6):470-77

18 Doporučené všeobecné tišící faktory
Teplá sprcha nebo koupel Nevelké aktivity Strečink a cvičení, masáže Teplé počasí Tai chi, jóga Celotělové vibrace – redukce kortizolu, vzrůstá minerální denzita, zvyšuje GH, zlepšuje lymfatický tok Meditace, hluboké dýchání, vizualizace cvičení Správná nutrice vč. vitaminů (C,E) , minerálů (Se, Zn) Wang C, Schmid CH. A randomized trial of tai chi for fibromyalgia. N Engl J Med Aug 19;363 (8): Payne L: Yoga – Anyone Can Do It WebMD Weight Loss Clinic – Live Events Transcript Aug. 28,2003 Bouchez C: Passive Exercise: Whole-Body Vibration and More WebMD Weight Loss Clinic - Feature Havermark AM, Langius-Eklof A. Long-ter m follow up of a physical therapy programme for patients with fibromyalgia syndrome. Scand J Caring Sci. Sep 2006;20(3): [Best Evidence] Häuser W, Bernardy K, Arnold B, et al. Efficacy of multicomponent treatment in fibromyalgia syndrome: a meta-analysis of randomized controlled clinical trials. Arthritis Rheum. Feb ;61(2): [Best Evidence] Ekici G, Bakar Y, Akbayrak T, et al. Comparison of manual lymph drainage therapy and connective tissue massage in women with fibromyalgia: a randomized controlled trial. J Manipulative Physiol Ther. Feb 2009;32(2): Logan AC. Is there a fibromyalgia diet. Fibromyalgia Aware. Dec Mar2005;8:46-9

19 Prognóza FM není život ohrožující, deformující nebo progresivní choroba Symptomy jsou variabilní Iluze zhoršování stavu bývá díky spánkové deprivaci a fyzické dekondici Všeobecně chronický průběh XX průběhu myofasciálního bolestivého sy, který se může rozřešit manuální svalovou terapií FM má signifikantně negativní impact na kvalitu socioekonomických funkcí v pacientově životě Komplikace – flare může být vyvolán stressory – infekce, trauma nebo změny v medikaci, spánku nebo cvičení. Také alergie, změny v dietě, změny obvyklých aktivit 15 % pacientů s FM dostává sociální dávky, 44 % pacientů má disabilitu - USA Goldenberg DL Multidisciplinary modalities in the treatment of fibromyalgia. J Clin Psychiatry. 2008;69 Suppl 2:30-4. Baldry PE. Acupuncture, Trigger Points, and Musculoskeletal Pain: a Scientific Approach to Acupuncture for Use by Doctors and Physiotherapists in the Diagnosis and Management of Myofascial Trigger Point Pain. 2nd ed. New York, NY: Churchill Livingstone; Arnold LM, Crofford LJ, Mease PJ, et al. Patient perspectives on the impact of fibromyalgia. Patient Educ Couns. Oct 2008;73(1):

20 Náklady Socioekonomické a funkční efekty FM na individuální život byly srovnávány s RA Každý třetí pacient s FM má modifikovanou práci, zkrácený úvazek, změna pracovního zařazení na méně fyzicky i mentálně náročnou práci Bývá neschopnost dosáhnout kariéry, někteří kariéru ztrácí Využívání komplementární a alternativní medicíny je 2x větší u FM než u ostatních chorob Náklady v USA biliónů USD ročně News from th Academy of Managed Care Pharmacy meeting High health care utilization and costs in patients with fibromyalgia. Druh Benefit Trends. 2010;22(4):111 Arnold LM, Crofford LJ, Mease PJ, et al. Patient perspectives on the impact of fibromyalgia. Patient Educ Couns. Oct 2008;73(1): Lind. Arthritis and Rheumatism. Febr. 2007

21 Zatmění Slunce


Stáhnout ppt "Prim. MUDr. Hana Jarošová Revmatologický ústav Praha, BRC Říčany"

Podobné prezentace


Reklamy Google