Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Realizace projektu WHO „Bezpečná komunita“ v České republice MUDr. Jarmila Číhalová Praha, 26. 4. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Realizace projektu WHO „Bezpečná komunita“ v České republice MUDr. Jarmila Číhalová Praha, 26. 4. 2012."— Transkript prezentace:

1 Realizace projektu WHO „Bezpečná komunita“ v České republice MUDr. Jarmila Číhalová Praha, 26. 4. 2012

2 Úvod Město Kroměříž od r. 2000 realizuje projekt Světové zdravotnické organizace BEZPEČNÁ KOMUNITA Cíl:  snížit počet úrazů  snížit závažnost úrazů

3 Proč se věnujeme úrazům? Úrazy jsou vážným zdravotnickým, sociálním a ekonomickým problémem společnosti. Zaujímají 3.místo mezi nejčastějšími příčinami smrti (za nemocemi srdce a cév a nádory) U dětí a mladistvých dokonce místo první.

4 Projekt Bezpečná komunita Start projektu: r. 2000 Cíl projektu: snížit počet a závažnost úrazů v populaci Druh projektu: dlouhodobý, komunitní, s mezinárodní vazbou, zaměřen na všechny věkové skupiny, se zvláštním zaměřením na děti 2003 – přijetí Kroměříže do mezinárodní sítě Bezpečných komunit (78.) 2010 – přijetí Chrudimi a Třeboně do mez. sítě BK

5 Kriteria WHO 1. Vytvořená síť spolupracovníků, vedená mezioborovou skupinou odborníků, zodpovědných za preventivní činnost v komunitě 2. Zavedený dlouhodobý program, zaměřený na muže a ženy všech věkových kategorií, prostředí a situací 3. Program zaměřený na rizikové skupiny občanů, nebezpečná prostředí a zvyšující bezpečí zranitelných skupin 4. Program, který sleduje výskyt a příčiny úrazů 5. Program hodnotící účinnost preventivních aktivit, procesů a efektivity změny 6. Pravidelná účast na činnosti národní a mezinárodní sítě BK.

6 2. Zavedený dlouhodobý program, zaměřený na muže a ženy všech věk. kat., prostředí a situací Plán se průběžně upravuje a doplňuje Plán stanoven vždy na 2 roky, cíl do roku 2015 13 priorit, 21 záměrů, 50 aktivit

7 3. Program zaměřený na rizikové skupiny občanů, neb. prostředí a zvyšující bezpečí zranit. skupin Do r. 2006Od r. 2006 Děti a mládežData a propagace SeniořiÚraz u dětí a mládeže Úrazy na pracovištiÚrazy v produktivním věku Úrazy v dopravěÚrazy u seniorů Úrazy při sportu a rekreaci

8 Úrazovost kroměřížských obyvatel 2001 - 2010 2001200220032004200520062007200820092010 Počet obyvatel 29 73329 46429 18829 06429 02029 01528 96828 97228 88929 440 Počet úrazů 3 1503 1292 9633 1163 0382 9582 5172 2672 2222 137 Procent o úrazů 10,5910,6210,1510,7210,4710,198,697,827,697,26 Počet úmrtí 3234513010

9 Úrazovost v jednotlivých věkových skupinách (v procentech) 2001200220032004200520062007200820092010 0 - 19 let15,8016,6816,8318,5018,7017,9415,4012,7312,3911,96 20 - 35 let10,7811,5510,1810,8710,5410,058,387,376,566,82 36 - 50 let8,908,328,527,547,867,076,185,475,745,42 51 - 65 let7,446,736,287,426,536,464,995,134,355,06 nad 65 let8,858,608,068,739,379,999,369,348,507,79 Celkem10,5910,6210,1510,7210,4710,198,697,827,697,26

10 Úrazy dětí podle místa vzniku (v procentech ze všech úrazů v roce) 2001200220032004200520062007200820092010 doma28,926,630,930,132,529,732,530,627,326,5 na ulici, silnici 22,8 19,420,516,518,420,519,219,416,2 ve škole17,421,721,21719,417,920,119,820,821,6 na pracovišti 1,51,20,81,0 1,41,31,10,81,5 na hřišti19,920,717,922,920,924,821,024,628,329,9 jinde10,57,09,88,59,87,84,64,73,34,3

11 Úrazy dětí podle okolností vzniku (v procentech ze všech úrazů dětí v daném roce) 2001200220032004200520062007200820092010 motorista, chodec 1,92,12,71,91,21,11,91,41,81,7 cyklista, kol. brusle 4,75,94,66,15,23,93,54,13,5 org. sport19,122,122 20,622,122,621,820,2 neorg. sport24,227,932,739,434,342,634,735,940,741,8 při práci7,26,17,78,18,310,212,610,07,97,7 konflikt5,34,45,63,34,13,44,74,63,54,8 jiné37,731,424,719,32518,320,521,420,720,3

12 Činnosti a aktivity v dopravě

13 Opatření v dopravě  Snížení počtu pruhů na průjezdu městem  Kruhové objezdy  Osvětlené přechody pro chodce  Bezbariérové přechody  Retardéry (okolí škol)  Informační radary  Podpora cyklistické dopravy tč. Za Oskolí- Letiště navazující část trasy cyklostezky č. 47 napojené na síť evropských cyklotras

14 Informace a propagace  Informační kampaň ve sdělovacích prostředcích (Zpravodaj, Týdeník Kroměřížska)  Zřízení a provoz webových stránek  Přednášky a besedy pro občany (Řekněte, co Vás pálí!)  Výstava Bezpečná komunita (2007)  Vydávání zdravotně výchovných materiálů  Konference  Prezentace pro partnerská města  Projekt zvyšování kompetencí pedagogů Zlínského kraje

15 Programy pro předškolní děti  Program pro rodiče dětí MŠ  Program Hrou proti úrazům  Speciální akce v MŠ (programy pro děti a rodiče; reflexní vesty ad.)  Akce v Mateřském centru Klubíčko

16 Programy pro ZŠ  Výukové hodiny pro žáky ZŠ (vypracovaná metodika)  Začlenění programu úrazové prevence do rámcových vzdělávacích programů  Zapojení škol do projektu WHO Bezpečná škola – 4 ZŠ a 1 MŠ přijata do mezinárodní sítě BŠ  Žákovská a studentská konference

17 Programy pro školy I. Dopravní výchova Olympiády bezpečné jízdy Reflexní náramky pro prváky (7. rok) Kampaň Pásovec Projekt Bezpečná cesta do školy

18 Programy pro školy II. Globální týden bezpečnosti na silnicích  Road Show (akce pro veřejnost, studenty a žáky)  The Action (představení pro studenty SŠ a posledních ročníků ZŠ)  dopisy dětí rodičům a řidičům na téma Proč se necítím bezpečně na silnicích?  Nejzávažnější dopravní nehody na Kroměřížsku  (přednáška pro mladé řidiče v Knihovně Kroměřížska)  Kroměříž- (ne-)bezpečné město (beseda s občany v rámci cyklu Co Vás pálí?)  Prezentace projektů škol  Akce na dopravním hřišti

19 Jiné činnosti a aktivity  Výtvarné soutěže dětí na téma úrazy  Kalendář pro školáky  Audit dopravní bezpečnosti  Lékárničky pro nácvik první pomoci

20 Projekt ESF „Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Zlínského kraje“ (2/2010- 1/2012) Naší snahou je účinně pomoci pedagogům v začleňování prevence úrazů do výuky a výchovy dětí a mládeže Modul: VÝCHOVA K BEZPEČÍ

21 Kampaň Na kolo jen s přilbou Cíl: významně zvýšit počet dětí používajících cyklistické přilby

22 Kampaň Na kolo jen s přilbou

23 Kampaň Vidíš mě ? Cíl: zvýšit počet dětí označených reflexními pomůckami

24 Informační kampaň V TISKU- články v regionálním tisku PLAKÁTY- do škol, zdravotnických zařízení, autobusů MHD VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH DISTRIBUCE LETÁKŮ BESIPU (Chci se domů vrátit bezpečně), který vysvětluje danou problematiku

25 Akce ve školách  VÝSTAVA REFLEXNÍCH POMŮCEK ve všech základních školách ve městě  OSLOVENÍ RODIČŮ NA TŘÍDNÍCH SCHŮZKÁCH  ROZDÁNÍ REFLEXNÍCH POMŮCEK DĚTEM (obálka se 2 letáky, dopis pro dítě a pro rodiče, reflexní pomůcka)  VÝROBA REFLEXNÍCH PŘEDMĚTŮ VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ  SOUTĚŽ „NEJZÁŘIVĚJŠÍ TŘÍDA V NAŠEM MĚSTĚ“ Zapojeno 132 tříd ve všech ZŠ v Kroměříži; ve 33 třídách mělo 100% žáků reflexní pomůcky na oblečení či předmětech

26 Národní dny bez úrazů  Akce škol  Akce partnerů BK  Den s IZS (určeno pro žáky ZŠ a SŠ a veřejnost)  Na motocyklu bezpečně

27 Srovnání počtů úrazů mezi r.2001 a 2010

28 Cíl Do roku 2015 snížit počet úrazů ve městě Kroměříži o 30% proti roku 2001

29 Děkuji za pozornost! http://www.mesto-kromeriz.cz/bezpecna-komunita Bezpecna-komunita@mesto-kromeriz.cz


Stáhnout ppt "Realizace projektu WHO „Bezpečná komunita“ v České republice MUDr. Jarmila Číhalová Praha, 26. 4. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google