Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SETKÁNÍ ZDRAVÝCH MĚST LIBERECKÉHO KRAJE 24. května 2013, MÚ Jilemnice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SETKÁNÍ ZDRAVÝCH MĚST LIBERECKÉHO KRAJE 24. května 2013, MÚ Jilemnice."— Transkript prezentace:

1 SETKÁNÍ ZDRAVÝCH MĚST LIBERECKÉHO KRAJE 24. května 2013, MÚ Jilemnice

2 ZKUŠENOSTI PROJEKTU JILEMNICE – ZDRAVÉ MĚSTO - ZKUŠENOSTI PROJEKTU JILEMNICE – ZDRAVÉ MĚSTO - začátky - Jilemnice je členem NSZM ČR od roku 2002 (člen pozorovatel), privátně zájem pro zpracování strategie, získávání nových informací. - Zdravé město Jilemnice se snaží utvářet město jako kvalitní, aktivní a příjemné místo pro život na základě společné dohody s jeho obyvateli. Zdravé město na svém území prakticky podporuje trvale udržitelný rozvoj, zdraví a kvalitu života - Projekt Jilemnice – Zdravé město se aplikuje od roku 2007 – pro ustanovení základních struktury Zdravého města byla schválena deklarace Projektu Jilemnice – Zdravé město a ustanovena komise Zdravého města Jilemnice. - Komise zdravého města je složena z nominovaných zástupců z jednotlivých komisí (přenos informací) + politik Zdravého města, koordinátor a zástupci partnerů – nutnost vyjasnění kompetencí k ostatním komisím

3 JILEMNICE – ZDRAVÉ MĚSTO JILEMNICE – ZDRAVÉ MĚSTO aktivity uskutečňované od r.2007 (pilíře) - ÚČAST V CELOSTÁTNÍCH KAMPANÍCH (Den Země – ve spolupráci s MAS Přiďte pobejt, Den bez aut- spolupráce s BESIPem, Dny evropského dědictví, Dny zdraví) - KULATÉ STOLY - zpravidla nad připravovanými projekty nebo aktuálními problémy (zimní údržba) - VEŘEJNÁ DISKUSE S OBČANY - FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA (každoroční akce, tématy jsou jednotlivé oblasti plánu Zdraví a kvality života, letos již proběhlo 7. fórum) - UPLATŇOVÁNÍ MA 21 (postupnými kroky od kategorie Z (2006) až do kategorie C (2008- 2012) - sledování indikátorů

4 JILEMNICE – ZDRAVÉ MĚSTO - KAMPANĚ

5 JILEMNICE – ZDRAVÉ MĚSTO – KULATÉ STOLY

6 JILEMNICE – ZDRAVÉ MĚSTO – FÓRUM ( první 15.2.2007)

7 JILEMNICE – ZDRAVÉ MĚSTO – FÓRUM ( poslední 11.4.2013)

8 DESATERO PROBLÉMŮ JILEMNICE 2013 - DESATERO PROBLÉMŮ JILEMNICE 2013 - ověřené problémy - č. 1 Hraběnka (pokračování v projektu). - č. 2 Komplexní prostorové řešení školství v Jilemnici. - č. 3 Nezvyšovat množství emisí a hluku na sídlišti (neumísťovat kogenerační jednotku). - č. 4 Systematická oprava komunikací a chodníků. - č. 5 Úklid města a údržba zeleně. - č. 6 Začlenění bývalého areálu OSP do podnikatelských ploch. - č. 7 Zlepšit stav autobusového nádraží. - č. 8 Zrušit (případně omezit) provoz NON-STOP herny a obdobných zařízení.

9 JILEMNICE – ZDRAVÉ MĚSTO UPLATŇOVÁNÍ MA 21 - SLEDOVÁNÍ INDIKÁTORŮ (2 indikátory ECI (spokojenost obyvatel s místním společenstvím a mobilita + 10 místních indikátorů) – viz brožura - ZAVEDENÍ SYSTÉMU EMAS NA ÚŘADĚ (za finanční pomoci z revolvingového fondu MŽP) Zavedením městský úřad jasně deklaruje svůj postoj k problematice ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. - NAPLNĚNÍ KRITÉRIA C+ (=splnění dvou kritérií kategorie „B“) - DĚTSKÝ PARLAMENT + DĚTSKÉ FÓRUM (pravidelné schůzky DP 1 x za 3 týdny v průběhu školního roku – zástupci 6. – 9. tříd a malého gymnázia), 1 x ročně dětské fórum, „Souboj tříd“…

10 JILEMNICE – ZDRAVÉ MĚSTO JILEMNICE – ZDRAVÉ MĚSTO přínosy ze členství v NSZM ČR zastřešení významnou mezinárodní autoritou (OSN-WHO) principy a doporučení EU a OSN pro strategický rozvoj informace, služby k finančním zdrojům (dotace, fondy EU) síťová spolupráce, výměna zkušeností v ČR i zahraničí pomoc při zpracování kvalitní strategie rozvoje spolupráce s odbornými partnery v ČR i zahraničí dobrá vizitka vůči zahraničí i návštěvníkům

11 JILEMNICE – ZDRAVÉ MĚSTO DĚTSKÝ PARLAMENT SCHVÁLENÍ STANOV VOLBA STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY (1 X 2 ROKY) PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ „SOUBOJE TŘÍD“ PŘÍPRAVA DĚTSKÉHO FÓRA (MODERACE EXTERNÍM SUBJEKTEM) OVĚŘENÍ DĚTSKÝCH PROBLÉMU ANKETOU VE ŠKOLÁCH ŘEŠENÍ DALŠÍCH PROBLÉMŮ MĚSTA OČIMA DĚTÍ

12 Z aktivit Zdravého města Jilemnice v r. 2012 -Souboj tříd - sportovně vzdělávací soutěž na II.stupni škol -březen: Beseda – bezpečnost seniorů v silniční dopravě -duben: Fórum Zdravého města, Den Země, Dětské fórum -květen: kulatý stůl „provádění zimní a letní údržby“, Výstup na Žalý -červen: kulatý stůl „aleje a podmínky pro novou výsadbu“ -září: Evropský týden mobility, Dny evropského dědictví, kulatý stůl „dopravní situace ve městě“ -soutěž: Jilemnice krásná a rozkvetlá, výtvarná soutěž „kreslím, kreslíš, kreslíme, maluju, maluješ, malujeme“ -dětský parlament: dětské fórum, souboj tříd -projekty: Jilemnice – město zeleně, zavádění systému EMAS na MěÚ -seriál ve zpravodaji: o řemeslech -dosažení kategorie C+ v kritériích místních Agendy 21 -podpora kampaně Uber plyn!

13 Co plánujeme v roce 2013? -osvědčené kampaně: Den Země, Výstup na Žalý, Evropský týden mobility, Dny Evropského dědictví -oblíbené soutěže: Jilemnice krásná a rozkvetlá, výtvarné soutěže „Památkové objekty v našem městě“ a „Příroda a jak ji chráníme“ -seriál ve zpravodaji: o gymnáziu (100 let od založení) -kulaté stoly: kogenerační jednotka na sídlišti Spořilov, všesportovní areál Hraběnka -naplňujeme kritéria místní Agendy 21 -spolupracujeme s partnery -podpora Senior pointu - akce „8 hodin pro město“ -činnost dětského parlamentu

14 Co ještě neumíme ! Lépe pracovat s programem Dataplan ( zavést na úřadě a propojit finance s komunitním plánem) Vyčlenit více financi do grantového programu a „plnit“ smysluplná přání občanů Zapojit do partnerství více podnikatelských subjektů a zapojit do „procesu“ více odborů MÚ Zvýšit koordinátorovi pracovní úvazek aspoň na 0,5. Přesvědčit více občanů a úředníků o smysluplnosti životního postoje k trvale udržitelnému rozvoji Stanovit si dosažení kategorie „B“ v MA 21 Více se zaměřit na problematiku Zdraví Lépe prodat dosažené výsledky, publicita

15 JILEMNICE – ZDRAVÉ MĚSTO PATNEŘI Národní síť Zdravých měst ČR (www.zdravamesta.cz) – poradní orgán pro členské municipality, koordinace kampaní, pořádání seminářů, škol NSZM, facilitace veřejných diskusí. BESIP – oddělení Ministerstva dopravy ČR (www.ibesip.cz) – spolupráce s koordinátorem pro Liberecký kraj, panem Miroslavem Kláskem, spolupráce při pořádání kampaně ETM, spolupráce při propagaci kampaně Uber plyn! Jilemnicko – svazek obcí (www.jilemnicko-so.cz) – preventivně-bezpečnostní projekty pořádané ve spolupráci s městem Jilemnice. Mateřské centrum Rodinka (http://materskecentrum.jilemnicko.cz) – spolupráce založena na partnerské smlouvě uzavřené v roce 2007, (koloběžkiáda) při konání veřejného fóra ZM (umožnění hlídání dětí). T.J. Sokol Jilemnice (http://jilemnice.hyperlink.cz/sokol) – spolupráce při kampani ETM, uspořádání akce Poznej své město, volné cvičební hodiny v rámci kampaně a realizační pomoc při humanitárním Běhu naděje. Uspořádání kampaně Den bez tabáku v rámci akce výstup na Žalý. Krkonošské muzeum v Jilemnici (www.kmjilemnice.cz) – spolupráce při Dnech evropského dědictví a při Dni Země Informační centrum Jilemnice (http://www.mestojilemnice.cz/cz/informacni-centrum) – spolupráce při kampani ETM a Dny evropského dědictví, realizace akce Jilemnické poznávání, spolupráce při propagaci aktivit Zdravého města. ZŠ Jana Harracha (www.zsharracha97.cz) – spolupráce založena na partnerské smlouvě uzavřené v roce 2007, spolupráce při realizaci kampaně Den Země ZŠ Komenského (www.komenskeho288.cz) – spolupráce při realizaci kampaně Den Země. MAS Přiďte pobejt! o. s. (www.maspridtepobejt.cz) – spolupráce při realizaci kampaně Den Země. ČKS SKI Jilemnice (www.skijilemnice.cz) – spolupráce při realizaci kampaně ETM, pořádání Běhu na Žalý. Skauti Jilemnice – spolupráce při realizaci kampaně Den Země. OK Jilemnice (www.okjilemnice.cz) – spolupráce při realizaci kampaně ETM, uspořádání akce Jilemnický bloudil. Klub biatlonu Jilemnice (http://kbjilemnice.wz.cz) – spolupráce při realizaci kampaně ETM, uspořádání akce Přesná muška je pořádná fuška. Městská policie Jilemnice (http://www.mestojilemnice.cz/cz/mestska-policie) – spolupráce při realizaci kampaně ETM, organizační pomoc při uspořádání Běhu naděje. Levity a. s. (www.behnadeje.cz) – spolupráce při realizaci akce Běh naděje. PaedDr. Jan Luštinec – spolupráce při vytváření seriálu ve zpravodaji města. Ekofarma U Kotyků – spolupráce při realizaci kampaně ETM, koňský povoz. Autoškola Martina Jindřiška – spolupráce při realizaci kampaně ETM, Den bez aut – pravidla z testů silničního provozu. ASEKOL – spolupráce při realizaci kampaně ETM, Den bez aut – prezentační stánek „Ať to všichni vidí, jak se u nás třídí“. Informační centrum pro mládež a ZUŠ Jilemnice – uspořádání výtvarné soutěže Kreslím, kreslíš, kreslíme a její vyhodnocení v rámci ETM, Dne bez aut.

16 Za pozornost Vám děkují Ing. Jana Čechová a Ing. Martin Šnorbert


Stáhnout ppt "SETKÁNÍ ZDRAVÝCH MĚST LIBERECKÉHO KRAJE 24. května 2013, MÚ Jilemnice."

Podobné prezentace


Reklamy Google