Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov – SMARV PRV ČR III.3.1 008/005/3310a/672/001141.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov – SMARV PRV ČR III.3.1 008/005/3310a/672/001141."— Transkript prezentace:

1 1 Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov – SMARV PRV ČR III.3.1 008/005/3310a/672/001141

2 2 Zapojování veřejnosti Loukov, 4.12.2009

3 3 Způsoby zapojování veřejnosti Dotazníková šetření, ankety Strukturované rozhovory Řízené diskuze / besedy Veřejná setkání / projednání / slyšení - nejlépe ve spojení s nějakým programem: -prezentace (projektu, partnerských organizací, zájmových sdružení, podnikatelských subjektů apod.) -soutěže, nebo jejich vyhodnocení -vystoupení dětí ze zájmových kroužků, škol / klientů SSL

4 4 Způsoby zapojování veřejnosti Pouliční prezentace Soutěže Výstavy Občanská poradní komise Pracovní skupiny

5 5 Cíl aktivit vedoucích k zapojení veřejnosti Informovat, propagovat (informování o způsobech spolupráce, o aktivitách, do nichž je možné se zapojit a podílet se na rozhodovacím procesu) Řešit konkrétní problematiku (sběr návrhů na řešení konkrétního problému, určení nejlepšího řešení; shromáždění podnětů, které je dále potřeba řešit) Obojí

6 6 Důležité aspekty zapojování veřejnosti Podpora výsledného projektu ze strany vedení města / obce Mít jistotu, že se bude projekt realizovat, aby veřejnost neztratila důvěru a nezískala pocit zbytečného angažování se Zapojení neziskových organizací, podnikatelských subjektů, zájmových sdružení a všech subjektů, kteří se zabývají danou problematikou a jsou součástí komunity

7 7 Projekty města Otrokovice Komunitní plán sociálních služeb na Otrokovicku Mezinárodní spolupráce v KPSS

8 8 Besedy s občany Důležitou součástí je přítomnost představitelů obce či města aneb Kritiku i chválu je lépe říci „těm nejvyšším“

9 9 Veřejné setkání Výstava kompenzačních pomůcek Prodej výrobků chráněné dílny partnerské organizace

10 10 Veřejné setkání

11 11 Veřejné setkání v Oldřichovicích

12 12 Výstavy (Kulturní a informační středisko Tlumačov)

13 13 Jednání pracovních skupin

14 14 Soutěže Literární (Téma: Pomoc starému / zdravotně postiženému / nezaměstnanému člověku) Fotografická (Téma: Ze života starých / zdravotně postižených / nezaměstnaných lidí) Hudebně-dramatická (Téma: dtto) Výtvarná (o nejlepší logo projektu)

15 15 Průběh soutěží Vyhlášení soutěží (v médiích, na školách) Sběr přihlášek do soutěže, jednotlivých soutěžních prací Výběr vítězů za pomocí odborné poroty i široké veřejnosti Vyhlášení výsledků (v rámci veřejného setkání) Prezentace vítězných prací Odměna pro oceněné

16 16

17 17

18 18 Přínos Informování široké veřejnosti prostřednictvím médií, účastníků soutěží, škol, spolupracujících organizací Zprostředkování výzvy pro veřejnost ke spolupráci Prezentace poskytovatele podpory v případě, že spolupráce s veřejností je podporována ze zdrojů EU

19 19 Dětské hřiště ELDORÁDO v Zábřehu Fáze realizace: Rozhodnutí zastupitelstva vybudovat hřiště, vyčlenění financí na realizaci Informování o záměru prostřednictvím místního tisku Výtvarná soutěž pro žáky MŠ, ZŠ (jak by mělo vypadat hřiště v podobě draka) – oslovení všech MŠ a ZŠ ve městě Soutěž o nejlepší název hřiště Výběr vítězů zaměstnanci MěÚ Zábřeh Zveřejnění vítězných návrhů v místním tisku Výstava všech prací, prezentace hřiště dětem i dospělým a předání cen Vyrobeny letáky s motivem hřiště, letáky distribuovány do každé schránky ve městě Zapojení místních podnikatelů do výstavby (spolupráce 4 firem) Slavnostní otevření

20 20 Zapojení veřejnosti a dětí do plánování a realizace stavby parku „V jámě“, město Radnice, Plzeňský kraj Potřeba rekultivace bývalé skládky tuhého komunálního odpadu (TKO) v blízkosti nově postavené ZŠ Fáze řešení problému: Informační kampaň prostřednictvím časopisu Mikroregion Radnicko Zapojení žáků základní školy pomocí výtvarné soutěže Zapojení občanů – dotazníková akce Beseda se zástupci samosprávy v Ekocentru Radnice Konzultace s odborníky na téma využití vzniklého prostranství Beseda o využití prostranství a životním prostředí ve městě s dětmi na půdě ZŠ Neformální rozhovory s občany „na ulici“

21 21 Zapojení veřejnosti a dětí do plánování a realizace stavby parku „V jámě“, město Radnice, Plzeňský kraj Klady/Silné stránky zapojení dětí do plánování a realizace probuzení zájmu občanů o zapojení se do „věcí veřejných“ a řešení enviromentálních problémů města získání názoru dětí a veřejnosti – nejoceňovanějším návrhem bylo zřízení dětského hřiště zlepšení životního prostředí v části města omezení výskytu hlodavců a hmyzu v okolí rekultivované plochy snížení náročnosti údržby okolí bývalé skládky Zápory/Slabé stránky malá úspěšnost dotazníkové akce podcenění finanční náročnosti na vybavení hřiště

22 22 Propagace a realizace principů trvale udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni v kraji Vysočina Cíl projektu: zvýšení informovanosti obyvatel kraje o místní Agendě 21 (MA 21) a udržitelném rozvoji posílení občanské odpovědnosti a občanské participace prostřednictvím zapojení podnikatelského sektoru, veřejné správy, neziskových organizací a veřejnosti do jednotlivých aktivit projektu a rozhodovacích procesů výměna zkušeností a sdílení dobré praxe

23 23 Propagace a realizace principů trvale udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni v kraji Vysočina Formy zapojení veřejnosti a dětí: Soutěž mezi obyvateli kraje o nejlepší slogan a vtip podporující MA 21 a principy trvale udržitelného rozvoje na Vysočině (účel: další propagace v rámci projektu, motivace lidí k zamyšlení se nad principy MA 21 a udržitelného rozvoje). Akce „Čistá Vysočina" - úklid veřejných prostranství, míst podél komunikací a přírodních lokalit v kraji Vysočina v rámci Mezinárodního dne Země. Celkem se zapojilo přes 6000 lidí a na sto subjektů (obce, školy, neziskové organizace i jednotlivci). Účastníci měli zajištěnu bezplatnou přepravu autobusovými linkami (autobusoví přepravci = spolupráce s podnikatelským sektorem), následný svoz sesbíraného roztříděného odpadu zajištěn Krajskou správou a údržbou silnic. Prezentace a propagace MA 21 a principů trvale udržitelného rozvoje pro děti na akci Bambiriáda v Jihlavě: -Stánek s prezentací MA 21 -Vědomostní soutěže o ceny s tematikou třídění odpadů -Možnost vyplnit slosovatelnou anketu -Scénky s tematikou trvale udržitelného rozvoje

24 24 Odměna pro zapojené Pravidelný Novoroční koncert

25 25 „Nečekaný“ výsledek zapojení veřejnosti Klub handicapovaných dětí Stůňata

26 26 Děkuji za pozornost Mgr. Eva Kuchařová MěÚ Otrokovice Tel.: 577 680 448 E-mail: kucharova@muotrokovice.cz


Stáhnout ppt "1 Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov – SMARV PRV ČR III.3.1 008/005/3310a/672/001141."

Podobné prezentace


Reklamy Google