Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Benigní hyperplazie prostaty, zánět a karcinom prostaty – souvislost žádná, příčinná, nebo náhodná? Jiří Heráček Urologická klinika, 3. lékařská fakulta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Benigní hyperplazie prostaty, zánět a karcinom prostaty – souvislost žádná, příčinná, nebo náhodná? Jiří Heráček Urologická klinika, 3. lékařská fakulta."— Transkript prezentace:

1 Benigní hyperplazie prostaty, zánět a karcinom prostaty – souvislost žádná, příčinná, nebo náhodná? Jiří Heráček Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Benigní hyperplazie prostaty, zánět a karcinom prostaty – souvislost žádná, příčinná, nebo náhodná? Jiří Heráček Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

2 Co je prostata? The prostate is a walnut- sized gland located behind the base of the penis, in front of the rectum and below the bladder It surrounds the urethra, the tube-like channel that carries urine and semen through the penis The primary function of the prostate is to produce seminal fluid, the liquid in semen that protects, supports, and helps transport sperm

3 Vývoj BPH BPH se vyvíjí v různých stupních: indukce mikroskopické hyperplázieindukce mikroskopické hyperplázie vývoj mikroskopických uzlíkůvývoj mikroskopických uzlíků manifestace klinické BPHmanifestace klinické BPH - zvětšení prostaty - zvětšení prostaty - obstrukce vývodu močového měchýře - obstrukce vývodu močového měchýře - symptomy dolních cest močových - symptomy dolních cest močových (lower urinary tract symptoms - LUTS) (lower urinary tract symptoms - LUTS)

4 Benigní hyperplázie prostaty  BPH je nejběžnějším novotvarem u mužů  patologické změny této poruchy lze nalézt u 50 % mužů v páté dekádě a u 90 % mužů v deváté dekádě  etiologie BPH je multifaktoriální, ale jsou zde dva nezbytné předpoklady: přítomnost varlat a stárnutí

5 Benigní hyperplázie prostaty  střední lalok vystupuje do základu močového měchýře  zužuje se prostatická část močové trubice  močový měchýř vykazuje trámčitost a zvětšování tloušťky stěny

6 Benigní hyperplázie prostaty  nevratné změny močového měchýře  zesílení stěny močového měchýře  opakovaný výskyt krve v moči  vznik výchlipek močového měchýře  opakované infekce močového traktu  tvorba močových kamenů  rozšíření horní části traktu  zhoršení ledvinných funkcí

7 Ateroskleroza – pánevní ischemie ateroskleróza způsobuje pánevní arteriální nedostatečnost výtoková obstrukce močového měchýře vysoký intravezikální tlak snížený přítok krve do moč. měchýře proliferace hladkého svalstva, strukturální změny prostaty LUTS BPH chronická ischemie/ hypoxie měchýře kontraktility hladkého svalstva v hrdle močového měchýře a prostatě

8 Snížení tvorby NOS/NO v pánvi rizikové faktory diabetes kouření dyslipidemie hypertenze produkce NOS/NO v prostatě a močovém měchýři kontraktility hladkého svalstva v hrdle moč. měchýře a prostatě proliferace hladkého svalstva, strukturální změny prostaty LUTS BPH

9 Hyperaktivita autonomních nervů zvýšený BMI hyperinzulinemie věk zvýšený tonus sympatiku růst prostaty erektilní dysfunkce LUTS BPH

10 mikční příznaky (obstrukční)plnící příznaky (iritační) oddálený začátek močenínaléhavé nucení na močení slabý a pomalý proud moči(urgence) namáhavé, obtížné močeníčasté nucení ve dne prodloužené močení(polakisurie) přerušované močeníčasté močení v nocí (nykturie) odkapávání moči po vymočeníinkontinence zadržování moči v měchýřibolesti v podbřišku pocit neúplně vyprázdněného měchýře (postmikční reziduum) Klinické příznaky - BPH

11 Stadia karcinomu prostaty

12 Klinické příznaky - KP

13 Klinické příznaky - prostatitída CHPPS jsou nemaligní bolesti pociťované ve strukturách spojených s pánvíCHPPS jsou nemaligní bolesti pociťované ve strukturách spojených s pánví bolesti musí být trvalé či opakující se nejméně 6 měsícůbolesti musí být trvalé či opakující se nejméně 6 měsíců chronická prostatitída spojená se syndromem chronických pánevních bolestí je definována jako bolest nebo potíže v pánevní oblasti se sterilními kulturami vzorků moče a ejakulátu a nevýznamným počtem bílých krvinek v těchto vzorcíchchronická prostatitída spojená se syndromem chronických pánevních bolestí je definována jako bolest nebo potíže v pánevní oblasti se sterilními kulturami vzorků moče a ejakulátu a nevýznamným počtem bílých krvinek v těchto vzorcích

14 Hypotéza nervus pudendus a CHPPS Velká řada symptomů provázející CHPPS Velká řada symptomů provázející CHPPS je způsobena iritací nervus pudendus. je způsobena iritací nervus pudendus. Inervace svalů a orgánů malé pánve z nervus pudendus je motorická, ale také senzitivní a autonomní! Inervace svalů a orgánů malé pánve z nervus pudendus je motorická, ale také senzitivní a autonomní! Jedinečný význam n. pudendus pro malou pánev – je to jediný spinální nerv z plexus lumbosacralis Jedinečný význam n. pudendus pro malou pánev – je to jediný spinální nerv z plexus lumbosacralis

15 Autor, rok, zeměPopulacePočet,věk, věkové rozmezíPrevalence symptomů podobných prostatitidě Collins, 1998, USAPrůzkum center národní ambulanční péče 58 955 vizit >18 obecných: 5% urologických: 8% Mehik, 2000, FinskoNáhodně vybraní pacienti1 832 mužů 20-59 14,2% Collins, 2002, USAZdravotníci bez nádoru prostaty 31 681 mužů16% Clemens, 2005, USAPopulace s řízenou péčí, Oregon 181 949 osob4,9 případů/1000 osob Daniels, 2005, USAStarší muži žijící v komunitě, Boston 5 821 >65 25% Roberts, 1998, USAMinnesota2 115 mužů 40-79 9% Nickel, 2001, KanadaPacienti rodinných lékařů868 mužů 20-74 9,7% Tan, 2002, SingapurKřížová studie1 087 mužů 21-70 2,7% Roberts, 2002, USAStarší muži žijící v nesourodé komunitě, Minnesota 1 541 mužů 40-79 16% GU bolest 2,2% prostatitida Cheah, 2003, MalaysieNáhodný vzorek3 147 mužů 20-50 8,7% Klinické příznaky CHPPS

16 Histopatologické stupně zánětu prostaty

17 Digitální rektální vyšetření

18 Transrektální sonografie prostaty

19 Infekce a BPH

20 StudieDesignPopulac e Stupeň infekce VěkPSAObjem prostaty IPSS Akutní retence moče % Roky png/ ml pcm 3 pp%p Mondor n=227 Retrospektivn í, observační, tkáňové mikroarray, imunotechnik y Operačně léčení pacienti vysok ý 7770-10.6-750,02210,0238- nízký23709,8641249 MTOPS n=1197 Prospektivní, randomizova ná, vzorky z biopsie prostaty, standardní barvení Medikame ntozně léčení pacienti akutní nebo chroni cká 45,4640,0013,3<0,00 5 41,1<0,005--2,40,0 1 není54,662,82,536,8-0,06 REDUCE n=8824 Prospektivní, randomizova ná, vzorky z biopsie prostaty, standardní barvení Medikame ntozně léčení pacienti chroni cká 77,662,9<0,00 5 5,90,00246,5<0,0058,8<0,0 05 -- není21,662,36,043,48,2--

21 Infekce a BPH StudieDesignPopulac e Stupeň infekce VěkPSAObjem prostaty IPSS Akutní retence moče % Roky png/ ml pcm 3 pp%p Mondor n=227 Retrospektivn í, observační, tkáňové mikroarray, imunotechnik y Operačně léčení pacienti vysok ý 7770-10.6-750,02210,0249NS nízký23709,8641238 MTOPS n=1197 Prospektivní, randomizova ná, vzorky z biopsie prostaty, standardní barvení Medikame ntozně léčení pacienti akutní nebo chroni cká 45,4640,0013,3<0,00 5 41,1<0,005--2,40,0 1 není54,662,82,536,8-0,06 REDUCE n=8824 Prospektivní, randomizova ná, vzorky z biopsie prostaty, standardní barvení Medikame ntozně léčení pacienti chroni cká 77,662,9<0,00 5 5,90,00246,5<0,0058,8<0,0 05 -- není21,662,36,043,48,2--

22 Infekce a karcinom prostaty Mikroorganismus persistující v hostiteli může vyvolat chronický zánět, při kterém vznikají reaktivní formy kyslíku a dusíku.Mikroorganismus persistující v hostiteli může vyvolat chronický zánět, při kterém vznikají reaktivní formy kyslíku a dusíku. Ty mohou poškozovat DNA, proteiny a buněčné membrány, ovlivňovat aktivitu enzymů a expresi genů a podporovat tak karcinogenezi.Ty mohou poškozovat DNA, proteiny a buněčné membrány, ovlivňovat aktivitu enzymů a expresi genů a podporovat tak karcinogenezi. Dalším podpůrným faktorem může být zvýšená proliferace buněk, kterou je kompenzováno poškození tkáně zánětem.Dalším podpůrným faktorem může být zvýšená proliferace buněk, kterou je kompenzováno poškození tkáně zánětem.

23 Infekce a karcinom prostaty Některé viry přímo transformují buňky hostitele tím, že do jejich genomů zabudovávají část svých genů, jejichž produkty inhibují tzv. nádorové supresory a stimulují dělení buněk.Některé viry přímo transformují buňky hostitele tím, že do jejich genomů zabudovávají část svých genů, jejichž produkty inhibují tzv. nádorové supresory a stimulují dělení buněk.

24 Infekce a karcinom prostaty Produkty některých virů (např viru herpes simplex) mají mutagenní schopnost.Produkty některých virů (např viru herpes simplex) mají mutagenní schopnost.

25 Infekce a karcinom prostaty Některé mikroorganismy včetně virových mají významné imunosupresivní účinky, které významně narušují „imunitní dohled“.Některé mikroorganismy včetně virových mají významné imunosupresivní účinky, které významně narušují „imunitní dohled“.

26 Hormony, infekce a karcinom prostaty

27 Infekce a karcinom prostaty Lidský papilomavirus typ 6, 11, 16, 18, 31 a 33Lidský papilomavirus typ 6, 11, 16, 18, 31 a 33 Herpes simplex virus typ 1 a 2Herpes simplex virus typ 1 a 2 Lidský herpesvirus typ 8Lidský herpesvirus typ 8 CytomegalovirusCytomegalovirus EB virusEB virus Chlamydia trachomatisChlamydia trachomatis Mycoplasma hominisMycoplasma hominis Neisseria gonorhoeaNeisseria gonorhoea Trepomena pallidumTrepomena pallidum Ureaplasma urealyticumUreaplasma urealyticum

28 Viry a karcinom prostaty

29 HIV/AIDS a karcinom prostaty

30 Infekce a BPH a KP

31 Závěr omezení sexuálně rizikového chováníomezení sexuálně rizikového chování preventivní (?) užívání léčiv spreventivní (?) užívání léčiv s –anti-androgenní aktivitou –anti-proliferativní aktivitou –anti-zánětlivou aktivitou pravidelná urologická dispenzarizacepravidelná urologická dispenzarizace


Stáhnout ppt "Benigní hyperplazie prostaty, zánět a karcinom prostaty – souvislost žádná, příčinná, nebo náhodná? Jiří Heráček Urologická klinika, 3. lékařská fakulta."

Podobné prezentace


Reklamy Google