Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podniková ekonomika Daně a účetnictví. Daně Daň je povinná platba vybíraná státními nebo jinými veřejnými orgány od fyz. i práv. osob na základě zákona.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podniková ekonomika Daně a účetnictví. Daně Daň je povinná platba vybíraná státními nebo jinými veřejnými orgány od fyz. i práv. osob na základě zákona."— Transkript prezentace:

1 Podniková ekonomika Daně a účetnictví

2

3 Daně Daň je povinná platba vybíraná státními nebo jinými veřejnými orgány od fyz. i práv. osob na základě zákona k úhradě nákladů na plnění funkcí státu. Jednostranná povinnost, nevzniká nárok na ekvivalentní plnění. Daň je povinná platba vybíraná státními nebo jinými veřejnými orgány od fyz. i práv. osob na základě zákona k úhradě nákladů na plnění funkcí státu. Jednostranná povinnost, nevzniká nárok na ekvivalentní plnění. Daně dělíme např. na přímé daně, vybírané z důchodu poplatníka v závislosti na jeho majetkové, resp. důchodové situaci. Jsou placené poplatníkem z daňového základu podle tarifu – sazby (např. důchodové daně jednotlivců a korporací) přímé daně, vybírané z důchodu poplatníka v závislosti na jeho majetkové, resp. důchodové situaci. Jsou placené poplatníkem z daňového základu podle tarifu – sazby (např. důchodové daně jednotlivců a korporací) nepřímé daně, nepostihují důchod poplatníka přímo, ale jsou vybírány v ceně zboží či služeb při jeho prodeji, placeny cenovou přirážkou finálním spotřebitelem (např. DPH). nepřímé daně, nepostihují důchod poplatníka přímo, ale jsou vybírány v ceně zboží či služeb při jeho prodeji, placeny cenovou přirážkou finálním spotřebitelem (např. DPH).

4 Daňová soustava v ČR – nepřímé daně Universální daně: Daň z přidané hodnoty – nepřímá, daň z prodeje zboží, poskytování služeb a z převodu a využití práv s tím souvisejících; stanovena procentně; nezatěžuje zisk ani majetek plátce, promítá se v konečné ceně statků, platí ji finální spotřebitel. Základní sazba je 21 %, snížená 15 %. Daň z přidané hodnoty – nepřímá, daň z prodeje zboží, poskytování služeb a z převodu a využití práv s tím souvisejících; stanovena procentně; nezatěžuje zisk ani majetek plátce, promítá se v konečné ceně statků, platí ji finální spotřebitel. Základní sazba je 21 %, snížená 15 %. Kde je nižší DPH: potraviny, nealko nápoje, krmivo pro zvířata, rostliny, dětské pleny, autosedačky, voda, teplo, palivové dřevo, léky, zdravot. Pomůcky, knihy, tiskoviny, nové bydlení, ubytování, veřejná doprava, vstupy na kulturní a sportovní akce, služby fitcenter, sauny, pohřební služby Kde je nižší DPH: potraviny, nealko nápoje, krmivo pro zvířata, rostliny, dětské pleny, autosedačky, voda, teplo, palivové dřevo, léky, zdravot. Pomůcky, knihy, tiskoviny, nové bydlení, ubytování, veřejná doprava, vstupy na kulturní a sportovní akce, služby fitcenter, sauny, pohřební služby DPH (celostátní výnos) 8,92%-kraje (stanoveným procentem) 21,4 % –obce (dle přepočteného počtu obyvatel) 69,68 % - SR Pravděpodobný výběr v roce 2013 přes 280 mld. Kč

5 Daňová soustava v ČR – nepřímé daně Selektivní daně: Daň spotřební – nepřímá, podléhají ji vybrané statky: Daň spotřební – nepřímá, podléhají ji vybrané statky: uhlovodíková paliva a maziva (benzin 12,84 až 13,71 Kč/litr), uhlovodíková paliva a maziva (benzin 12,84 až 13,71 Kč/litr), líh a destiláty (285 Kč/l, líh obsažený v destilátech ovocných z pěstitelského pálení 143 Kč/l), pivo (Sazba daně v Kč/hl za každé celé procento extraktu původní mladiny 32 Kč – pro malé pivovary snížena až na polovinu), víno (Šumivá vína 2 340 Kč/hl, Tichá vína 0 Kč/hl), líh a destiláty (285 Kč/l, líh obsažený v destilátech ovocných z pěstitelského pálení 143 Kč/l), pivo (Sazba daně v Kč/hl za každé celé procento extraktu původní mladiny 32 Kč – pro malé pivovary snížena až na polovinu), víno (Šumivá vína 2 340 Kč/hl, Tichá vína 0 Kč/hl), tabák a tabákové výrobky (cigareta 28 % z ceny včetně DPH a 1,12 Kč/kus, celkem nejméně však 2,10 Kč/kus). Jejich sazby se obvykle stanovují částkou Kč na naturální jednotku množství tabák a tabákové výrobky (cigareta 28 % z ceny včetně DPH a 1,12 Kč/kus, celkem nejméně však 2,10 Kč/kus). Jejich sazby se obvykle stanovují částkou Kč na naturální jednotku množství Spotřební daň (celostátní výnos) 100 % - SR

6 Ministerstvo financí děkuje: DONATOR 28 % 72 % z ceny 23,54 Kč výrobci a prodejcům 60,46 Kč do státního rozpočtu Koupí cigaret v ceně 84,- Kč jste přispěl částkou Jiný pohled na informovanost kuřáků…

7 Daňová soustava v ČR - přímé daně Daň silniční – přímá, platí ji držitel vozidla (podle tech. průkazu), které je používáno k podnikání. Výše daně je stanovena pevnou částkou podle typu vozidla. Daň silniční – přímá, platí ji držitel vozidla (podle tech. průkazu), které je používáno k podnikání. Výše daně je stanovena pevnou částkou podle typu vozidla. Základem daně je Základem daně je a) zdvihový objem motoru v cm3 u osobních automobilů s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon, (např. 1250 cm3 až 1500 cm3 = 2 400 Kč/rok, 1500 cm3 až 2000 cm3 = 3 000 Kč/rok) a) zdvihový objem motoru v cm3 u osobních automobilů s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon, (např. 1250 cm3 až 1500 cm3 = 2 400 Kč/rok, 1500 cm3 až 2000 cm3 = 3 000 Kč/rok) b) součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů, b) součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů, c) největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel. (např. 2 nápravy nad 1 t do 2 t = 2 400 Kč/rok; 3 nápravy nad 13 t do 15 t = 10 500 Kč/rok, nad 26 t do 31 t = 36 600 Kč/rok) c) největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel. (např. 2 nápravy nad 1 t do 2 t = 2 400 Kč/rok; 3 nápravy nad 13 t do 15 t = 10 500 Kč/rok, nad 26 t do 31 t = 36 600 Kč/rok)

8 Daňová soustava v ČR Daň z nemovitých věcí – přímá daň, tvoří ji Daň z nemovitých věcí – přímá daň, tvoří ji daň z pozemků (např. stavební pozemek 2 Kč/m 2 * koeficient obce 1 až 5, pro Ústí n. L. je 3,5 * místní koeficient 2 až 5, pro Ústí n. L. je 2) a daň z pozemků (např. stavební pozemek 2 Kč/m 2 * koeficient obce 1 až 5, pro Ústí n. L. je 3,5 * místní koeficient 2 až 5, pro Ústí n. L. je 2) a daň ze staveb (např. u obytných domů je sazba 2 Kč/m2, u bytů 1 Kč/m2 * koeficient 1 až 5 * místní koeficient) evidovaných v katastru nemovitostí. daň ze staveb (např. u obytných domů je sazba 2 Kč/m2, u bytů 1 Kč/m2 * koeficient 1 až 5 * místní koeficient) evidovaných v katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí – předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci. Základem daně z nabytí nemovitých věcí je nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj. Sazba daně je 4 %. Výnos daně z nabytí nemovitých věcí je příjmem státního rozpočtu. Daň z nabytí nemovitých věcí – předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci. Základem daně z nabytí nemovitých věcí je nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj. Sazba daně je 4 %. Výnos daně z nabytí nemovitých věcí je příjmem státního rozpočtu. Daň z nemovitých věcí 100% -obce (podle alokace nemovitosti)

9 Daně z příjmů - přímá daň, týká se FO a PO Daně z příjmů - přímá daň, týká se FO a PO U FO jsou předmětem daně U FO jsou předmětem daně a) příjmy ze závislé činnosti (§ 6), a) příjmy ze závislé činnosti (§ 6), b) příjmy ze samostatné činnosti (§ 7), b) příjmy ze samostatné činnosti (§ 7), c) příjmy z kapitálového majetku (§ 8), c) příjmy z kapitálového majetku (§ 8), d) příjmy z pronájmu (§ 9), d) příjmy z pronájmu (§ 9), e) ostatní příjmy (§ 10). e) ostatní příjmy (§ 10). Základem daně je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období, přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, pokud není stanoveno jinak. Základem daně je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období, přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, pokud není stanoveno jinak. U PO jsou předmětem daně příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, není-li dále stanoveno jinak. Základem daně je rozdíl, o který příjmy převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období, s tím, že u poplatníka, který je účetní jednotkou, jsou těmito příjmy jeho výnosy a těmito výdaji jeho náklady; U PO jsou předmětem daně příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, není-li dále stanoveno jinak. Základem daně je rozdíl, o který příjmy převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období, s tím, že u poplatníka, který je účetní jednotkou, jsou těmito příjmy jeho výnosy a těmito výdaji jeho náklady; Daňová soustava v ČR - přímé daně

10 Sazby daně z příjmů: DzPPO je 19 % (od 1.1.2010). DzPPO je 19 % (od 1.1.2010). DzPFO je 15 % (od 1.1.2008). DzPFO je 15 % (od 1.1.2008). Daňová soustava v ČR - přímé daně Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti (z podnikání) 30% -obce (dle bydliště podnikatele) 60% celostátní výnos 10% celostátní výnos SR 8,92%-kraje (stanoveným procentem) 21,4 % –obce (dle přepočteného počtu obyvatel) 69,68 % - SR Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (celostátní výnos) 8,92%-kraje (stanoveným procentem) 21,4 % –obce (dle přepočteného počtu obyvatel) 1,5%–obce (dle přepočteného počtu zaměstnanců) 68,18 % - SR 8,92%-kraje (stanoveným procentem) 69,68 % - SR Daň z příjmů právnických osob (bez daně placené obcemi a kraji) 21,4 % –obce (dle přepočteného počtu obyvatel)

11 Ekologické daně Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů Plátcem daně ze zemního plynu je dodavatel, který na daňovém území dodal plyn konečnému spotřebiteli, provozovatel distribuční soustavy, provozovatel přepravní soustavy a provozovatel podzemního zásobníku plynu, aj. Od daně je osvobozen například plyn určený: pro výrobu tepla v domácnostech, k výrobě elektřiny, jako pohonná hmota pro plavby na vodách, v metalurgických procesech či mineralogických postupech Sazby daně jsou stanoveny v § 6 zákona 261/2007 Sb. a liší se podle druhu plynu. Základem daně je množství plynu v MWh spalného tepla, nelze-li vyjádřit spalné teplo plynu v MWh, stanoví se spalné teplo ve výši 15 MWh na tunu plynu.§ 6 zákona 261/2007 Sb. Daň z pevných paliv Plátcem daně z pevných paliv je dodavatel, který na daňovém území dodal pevná paliva konečnému spotřebiteli, aj. Od daně jsou osvobozena například paliva určená k výrobě elektřiny, k výrobě koksu, jako pohonná hmota nebo palivo pro plavby na vodách na daňovém území, aj. Sazba daně činí 8,50 Kč/GJ spalného tepla v původním vzorku. Daň z elektřiny Plátcem daně z elektřiny je dodavatel, který na daňovém území dodal elektřinu konečnému spotřebiteli, provozovatel distribuční soustavy a provozovatel přenosové soustavy, aj. Od daně je osvobozena například elektřinu, která je: ekologicky šetrná; vyrobená v dopravních prostředcích (pokud je tam i spotřebována); vyrobená ze zdaněných výrobků, pokud jsou předmětem daně ze zemního plynu, daně z pevných paliv nebo spotřební daně Sazba daně činí 28,30 Kč/MWh. Základem daně z elektřiny je množství elektřiny v MWh.

12 Inkaso (výběr) daní v ČR (v mil. Kč)

13 Cla Cla jsou dávky vybírané státem při přechodu zboží přes celní hranici, a to při dovozu (dovozní cla) a nebo při vývozu (vývozní cla). Cla jsou dávky vybírané státem při přechodu zboží přes celní hranici, a to při dovozu (dovozní cla) a nebo při vývozu (vývozní cla). Podle účelu rozlišujeme: cla finanční, uvalovaná s cílem zajistit především příjmy pro státní pokladnu, cla finanční, uvalovaná s cílem zajistit především příjmy pro státní pokladnu, cla ochranná zvýhodňující domácí výrobce proti zahraniční konkurentům. cla ochranná zvýhodňující domácí výrobce proti zahraniční konkurentům. Podle způsobu stanovení celní sazby rozlišujeme: cla hodnotová (ad valorem), vyjádřená procentem z deklarované hodnoty zbož cla hodnotová (ad valorem), vyjádřená procentem z deklarované hodnoty zbož cla specifická (vyměřují se podle fyzických jednotek, například podle hmotnosti či jiné jednotky charakterizující velikosti zboží). Často se vyskytuje kombinace obou. cla specifická (vyměřují se podle fyzických jednotek, například podle hmotnosti či jiné jednotky charakterizující velikosti zboží). Často se vyskytuje kombinace obou.

14 Dále existují: cla prohibitivní - znemožňující obchod, mají omezit spotřebu určitého druhu zboží, cla prohibitivní - znemožňující obchod, mají omezit spotřebu určitého druhu zboží, cla antidumpingová jsou určená na ochranu proti dumpingu cla antidumpingová jsou určená na ochranu proti dumpingu Vedle daní a cel mohou platit podniky různé poplatky, příp. pokuty Vedle daní a cel mohou platit podniky různé poplatky, příp. pokuty

15 Sociální a zdravotní pojištění Má 2 základní složky: Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti zaměstnavatel platí 25 % z hrubých mezd z toho: zaměstnavatel platí 25 % z hrubých mezd z toho: 2,3 % na pojistné na nemocenské pojištění 2,3 % na pojistné na nemocenské pojištění 21,5 % na pojistné na důchodové pojištění 21,5 % na pojistné na důchodové pojištění 1,2 % příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1,2 % příspěvek na státní politiku zaměstnanosti zaměstnanec platí 6,5 % z hrubých mezd, zaměstnanec platí 6,5 % z hrubých mezd, Pojistné na zdravotní pojištění. Sazba je celkem 13,5 % z hrubých mezd, které se rozdělí takto: Pojistné na zdravotní pojištění. Sazba je celkem 13,5 % z hrubých mezd, které se rozdělí takto: zaměstnavatel platí 9 % z hrubých mezd, zaměstnavatel platí 9 % z hrubých mezd, zaměstnanec platí 4,5 % z hrubých mezd. zaměstnanec platí 4,5 % z hrubých mezd.

16 Příklad Jaké daně a jiné platby budou odváděny za zaměstnance s měsíční hrubou mzdou 25 000 Kč a jaký bude mít čistý příjem, pokud je: 1) ženatý a vyživuje jedno dítě (manželka je na mateřské) 1) ženatý a vyživuje jedno dítě (manželka je na mateřské) 2) svobodný a bezdětný student do 26 let 2) svobodný a bezdětný student do 26 let Doplňující informace (ze zákona o daních z příjmů): daň vypočtená se dle zákona snižuje o částku daň vypočtená se dle zákona snižuje o částku 24 840 na poplatníka, 24 840 na poplatníka, 24 840 na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč; 24 840 na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč; 4 020 u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, 4 020 u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, Poplatník má nárok na daňové zvýhodnění (slevu na dani) na vyživované dítě žijící s ním v domácnosti ve výši 13 404 Kč ročně Poplatník má nárok na daňové zvýhodnění (slevu na dani) na vyživované dítě žijící s ním v domácnosti ve výši 13 404 Kč ročně

17 Ženatý s dítětem vs. student

18 Hrubá mzda 300 000 Kč (25 000 x 12) Zdravotní pojištění za zaměstnavatele 27 000 Kč Sociální pojištění za zaměstnavatele 75 000 Kč Daň 15 % ze superhrubé mzdy 60 300 Kč Sleva na dani základní 24 480 Kč Sleva na dani (studium) 4 020 Zdravotní pojištění zaměstnance 13 500 Kč Sociální pojištění zaměstnance 19 500 Kč Superhrubá mzda 402 000 Kč Státní rozpočet 125 940 Kč (31,32 %) Zdravotní pojišťovna 40 500 Kč (10,07 %) Čistá mzda 235 560 Kč (58,30 %) Daň k zaplacení 31 440 Kč Čistá mzda 235 560 Kč (19 630 měsíčně) Student

19 Hrubá mzda 300 000 Kč (25 000 x 12) Zdravotní pojištění za zaměstnavatele 27 000 Kč Sociální pojištění za zaměstnavatele 75 000 Kč Daň 15 % ze superhrubé mzdy 60 300 Kč Sleva na dani základní 24 480 Kč Sleva na dani za manžela(ku) 24 480 Kč Sleva na dani za dítě 13 404 Kč Zdravotní pojištění za zaměstnance 13 500 Kč Sociální pojištění za zaměstnance 19 500 Kč Superhrubá mzda 402 000 Kč Státní rozpočet 94 500 Kč (23,5 %) Zdravotní pojišťovna 40 500 Kč (10,07 %) Čistá mzda 269 784 Kč (67,11 %) Daňový bonus 2 784 Kč Čistá mzda 269 784 Kč (22 482 měsíčně) Ženatý s dítětem

20

21 Příklad – výpočet DPH Výpočet DPH si ukážeme na zkráceném příkladu zpracování chmele a výroby a prodeje piva. Každý článek řetězce platí státu rozdíl mezi DPH z prodeje (na výstupu) a DPH již zaplacené předchozími články (na vstupu). Konečné břemeno DPH nese spotřebitel (platí celou DPH odvedenou státu).

22 Struktura daní v ČR - shrnutí

23

24

25 Účetnictví podniku

26

27 Účetnictví Účetnictví lze charakterizovat jako uspořádané záznamy o hospodářských jevech účetní jednotky. Účetnictví lze charakterizovat jako uspořádané záznamy o hospodářských jevech účetní jednotky. Účetnictví je systém (uzavřená a vnitřně uspořádaná soustava informací) pomocí něhož se v peněžním vyjádření měří (zaznamenává) a hodnotí hospodářská činnost účetní jednotky Účetnictví je systém (uzavřená a vnitřně uspořádaná soustava informací) pomocí něhož se v peněžním vyjádření měří (zaznamenává) a hodnotí hospodářská činnost účetní jednotky Předmětem účetnictví je evidence: Předmětem účetnictví je evidence: a) stavu a pohybu majetku a závazku (dluhů) a) stavu a pohybu majetku a závazku (dluhů) b) nákladů a výnosů b) nákladů a výnosů c) příjmů a výdajů c) příjmů a výdajů d) hospodářského výsledku d) hospodářského výsledku = příjmy mínus výdaje v daňové evidenci (dříve jednoduché účetnictví) = příjmy mínus výdaje v daňové evidenci (dříve jednoduché účetnictví) = výnosy mínus náklady v podvojném účetnictví = výnosy mínus náklady v podvojném účetnictví

28 Funkce účetnictví Funkce registrační -účetnictví zaznamenává hospodářské jevy v podniku Funkce registrační -účetnictví zaznamenává hospodářské jevy v podniku Funkce informační -účetnictví poskytuje informace širokému okruhu uživatelů Funkce informační -účetnictví poskytuje informace širokému okruhu uživatelů Funkce důkazová -důkaz při soudních sporech,hlavně pokud se soudí věřitel s dlužníkem Funkce důkazová -důkaz při soudních sporech,hlavně pokud se soudí věřitel s dlužníkem Funkce daňová -z účetnictví se vychází při stanovení základu daně z příjmu a DPH Funkce daňová -z účetnictví se vychází při stanovení základu daně z příjmu a DPH Funkce kontrolní -umožňuje kontrolovat hospodaření účetní jednotky -kontrola: vnitřní (např.majitel) a vnější (např.finanční úřad) Funkce kontrolní -umožňuje kontrolovat hospodaření účetní jednotky -kontrola: vnitřní (např.majitel) a vnější (např.finanční úřad)

29 Daňová evidence (jednoduché účetnictví) Podnikatelé účtující v soustavě jednoduchého účetnictví evidují své hospodářské operace z hlediska příjmů a výdajů a to v následujících účetních knihách: Podnikatelé účtující v soustavě jednoduchého účetnictví evidují své hospodářské operace z hlediska příjmů a výdajů a to v následujících účetních knihách: a) v peněžním deníku, a) v peněžním deníku, b) v knize pohledávek a závazků, b) v knize pohledávek a závazků, c) v pomocných knihách o ostatních složkách majetku a o závazcích z pracovněprávních vztahů, pokud pro ně mají použití. c) v pomocných knihách o ostatních složkách majetku a o závazcích z pracovněprávních vztahů, pokud pro ně mají použití.

30 Podvojné účetnictví Předmět účetnictví - Účetní jednotky účtují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření Předmět účetnictví - Účetní jednotky účtují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření Podstata podvojného účetnictví spočívá v tzv. podvojném zápise každého účetního případu (hospodářské operace), tzn. každá operace se zapisuje (projeví v účetnictví) dvakrát. Podstata podvojného účetnictví spočívá v tzv. podvojném zápise každého účetního případu (hospodářské operace), tzn. každá operace se zapisuje (projeví v účetnictví) dvakrát. Zápis se provádí na tzv. účtech Zápis se provádí na tzv. účtech

31

32 Účetní knihy Účetní jednotky účtují: Účetní jednotky účtují: a) v deníku (denících), v němž účetní zápisy uspořádají z hlediska časového (chronologicky) a) v deníku (denících), v němž účetní zápisy uspořádají z hlediska časového (chronologicky) b) v hlavní knize, v níž účetní zápisy uspořádají z hlediska věcného (systematicky), b) v hlavní knize, v níž účetní zápisy uspořádají z hlediska věcného (systematicky), c) v knihách analytických účtů, v nichž podrobně rozvádějí účetní zápisy hlavní knihy, c) v knihách analytických účtů, v nichž podrobně rozvádějí účetní zápisy hlavní knihy, d) v knihách podrozvahových účtů, ve kterých se uvádějí účetní zápisy, které se neprovádějí v účetních knihách podle písmen a) a b). d) v knihách podrozvahových účtů, ve kterých se uvádějí účetní zápisy, které se neprovádějí v účetních knihách podle písmen a) a b).

33 Rozdíly Jednoduché účetnictví (daňová evidence Finanční (podvojné) účetnictví je daňové => jeho hlavním úkolem je poskytnout informace pro zjištění základů daně z příjmů fyzických osob je daňové => jeho hlavním úkolem je poskytnout informace pro zjištění základů daně z příjmů fyzických osob není daňové účetnictví, jeho úkolem je věrně zobrazit hospodaření účetní jednotky - zajištění základu daně z příjmu je až na druhém místě není daňové účetnictví, jeho úkolem je věrně zobrazit hospodaření účetní jednotky - zajištění základu daně z příjmu je až na druhém místě všímá si pouze příjmů a výdajů a evidenci hospodářského výsledku všímá si pouze příjmů a výdajů a evidenci hospodářského výsledku zabývá se celým předmětem účetnictví zabývá se celým předmětem účetnictví není ideálním nástrojem pro řízení podniku není ideálním nástrojem pro řízení podniku ideální pro řízení podniku ideální pro řízení podniku nepoužívá žádné účty, zapisuje se do peněžního deníku nepoužívá žádné účty, zapisuje se do peněžního deníku používá účty používá účty evidence stavu a pohybu závazku a majetku evidence stavu a pohybu závazku a majetku

34 Účtová osnova Čísla účtů lze nalézt v účtové osnově pro podnikatele Čísla účtů lze nalézt v účtové osnově pro podnikatele Účtové třídy: Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová třída 1 - Zásoby Účtová třída 1 - Zásoby Účtová třída 2 - Finanční účty Účtová třída 2 - Finanční účty Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Účtová třída 5 - Náklady Účtová třída 5 - Náklady Účtová třída 6 - Výnosy Účtová třída 6 - Výnosy Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty

35 Účty a účtové postupy Účty v účtové osnově dělíme na syntetické a analytické (slouží pro podrobnější členění syntetických účtů) Účty v účtové osnově dělíme na syntetické a analytické (slouží pro podrobnější členění syntetických účtů) Aktivní účty mají přírůstky na levé straně, pasivní na straně pravé. Příklad: Banka poskytla úvěr 1 mil. Kč a převedla je na běžný účet. Aktivní účty mají přírůstky na levé straně, pasivní na straně pravé. Příklad: Banka poskytla úvěr 1 mil. Kč a převedla je na běžný účet. 221 - Běžný účet46 - Bankovní úvěry 1 000 000

36 Další krok: Podnik splatil 300 000 Kč ze svého dluhu. Další krok: Podnik splatil 300 000 Kč ze svého dluhu. Podnik prodal své výrobky za 1 200 000 na fakturu Podnik prodal své výrobky za 1 200 000 na fakturu 221 - Běžný účet46 - Bankovní úvěry 1 000 000 300 000 311 - Odběratelé 60 – Tržby za vlastní výkony a služby 1 200 000

37 Odběratelé zaplatili polovinu dlužné částky v hotovosti. Odběratelé zaplatili polovinu dlužné částky v hotovosti. 311 - Odběratelé211 - Pokladna 1 200 000 600 000

38 Účetní výkazy Účetní výkazy jsou výsledkem tzv. účetní závěrky – představují souhrnný výstup účetních informací. Účetní výkazy jsou výsledkem tzv. účetní závěrky – představují souhrnný výstup účetních informací. Zobrazují jednak hospodářské procesy, probíhající ve firmě, dále slouží k řízení a hodnocení podniku, jsou součástí výročních zpráv podniku. Zobrazují jednak hospodářské procesy, probíhající ve firmě, dále slouží k řízení a hodnocení podniku, jsou součástí výročních zpráv podniku. Jsou podkladem a objektem tzv. auditu – kontrolní činnosti, která je povinná pro akciové a některé další společnosti Jsou podkladem a objektem tzv. auditu – kontrolní činnosti, která je povinná pro akciové a některé další společnosti

39 Účetní systém a účetní výkazy Veškeré aktivity podniku Nákup majetku Účetnictví Účty aktiv Účty pasiv Účty výnosů Účty nákladů (jednotlivé účty rozdělené podle účtových tříd) Informace (souhrnné) o aktivech a pasivech Informace (souhrnné) o výnosech a nákladech Informace (souhrnné) o příjmech a výdajích Rozvaha ……………….. Výsledovka ……………….. Výkaz o CF ……………….. Nákup materiálu Prodej výrobků Získání úvěru Vyplacení mezd Zaplacení faktury

40 Vzájemné vztahy účetních výkazů Rozvaha, výsledovka a výkaz CF jsou navzájem propojeny Rozvaha, výsledovka a výkaz CF jsou navzájem propojeny Výkaz o CF Počáteční stav peněž. prostředků + Příjmy - Výdaje = Konečný stav peněžních prostředků (Peníze) Rozvaha Aktiva Stálá aktiva Oběžná aktiva Peníze Pasiva Vlastní kapitál HV (běžného účetního období) Cizí kapitál Výsledovka + Výnosy - Náklady = HV (běžného účetního období) Vznikl kvůli potřebě podrobnější znalosti přítoků a odtoků peněžních prostředků v podniku Vznikl kvůli potřebě podrobnější znalosti výnosů a nákladů a tvorby zisku v podniku

41 Účetní závěrka Účetní jednotky sestavují účetní závěrku k rozvahovému dni, kterým je den, kdy uzavírají účetní knihy Účetní jednotky sestavují účetní závěrku k rozvahovému dni, kterým je den, kdy uzavírají účetní knihy Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji a) rozvaha (bilance), a) rozvaha (bilance), b) výkaz zisku a ztrát; b) výkaz zisku a ztrát; c) příloha, obsahuje též informace o výši splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o výši splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a o výši evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů. c) příloha, obsahuje též informace o výši splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o výši splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a o výši evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů. Účetní závěrka může zahrnovat i přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách vlastního kapitálu. Účetní závěrka může zahrnovat i přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách vlastního kapitálu.

42 Otevírání a uzavírání účetních knih – vždy na začátku a na konci účetního období a v dalších případech (likvidace, konkurs, …) Otevírání a uzavírání účetních knih – vždy na začátku a na konci účetního období a v dalších případech (likvidace, konkurs, …) Podniky podléhající povinnému auditu jsou povinny vyhotovit tzv. výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Výroční zpráva obsahuje též účetní závěrku a zprávu o auditu, případně další dokumenty a údaje. Podniky podléhající povinnému auditu jsou povinny vyhotovit tzv. výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Výroční zpráva obsahuje též účetní závěrku a zprávu o auditu, případně další dokumenty a údaje. Účetní jednotky, které se zapisují do obchodního rejstříku, mají povinnost zveřejnit účetní závěrku a výroční zprávu a to jejich uložením do sbírky listin obchodního rejstříku podle zvláštního právního předpisu. Účetní jednotky, které se zapisují do obchodního rejstříku, mají povinnost zveřejnit účetní závěrku a výroční zprávu a to jejich uložením do sbírky listin obchodního rejstříku podle zvláštního právního předpisu.

43 Dodatek

44 Audit (Účetní) Audit je ověřování vykazovaných skutečností souvisejících s podnikáním, tedy v podstatě kontrolní činnost, kdy tzv. auditor ověřuje správnost vedení účetnictví, zda je vedeno v souladu s platnými předpisy. (Účetní) Audit je ověřování vykazovaných skutečností souvisejících s podnikáním, tedy v podstatě kontrolní činnost, kdy tzv. auditor ověřuje správnost vedení účetnictví, zda je vedeno v souladu s platnými předpisy. Část podnikatelských subjektů, u kterých to stanoví Zákon o účetnictví, je povinno si nechat ověřit účetní závěrku auditorem. Část podnikatelských subjektů, u kterých to stanoví Zákon o účetnictví, je povinno si nechat ověřit účetní závěrku auditorem.

45 Audit Podmínky auditu (zjednodušený výtah ze zákona o účetnictví) : 1. aktiva celkem více než 40 mil. Kč 1. aktiva celkem více než 40 mil. Kč 2. roční (průměrný) čistý obrat více než 80 mil. Kč 2. roční (průměrný) čistý obrat více než 80 mil. Kč 3. průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50 3. průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50 A.S. podléhá auditu pokud splňuje alespoň jedno kritérium, ostatní společnosti dvě ze tří uvedených

46 Účetní doklady Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat a) označení účetního dokladu, b) obsah účetního případu a jeho účastníky, c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, d) okamžik vyhotovení účetního dokladu, e) okamžik uskutečnění účetního případu, není- li shodný s okamžikem podle písmene d), f) podpisový záznam podle § 33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování. Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat a) označení účetního dokladu, b) obsah účetního případu a jeho účastníky, c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, d) okamžik vyhotovení účetního dokladu, e) okamžik uskutečnění účetního případu, není- li shodný s okamžikem podle písmene d), f) podpisový záznam podle § 33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování.§ 33a§ 33a

47 Oceňování majetku a závazků Z jednotlivých složek majetku a závazků se oceňují Z jednotlivých složek majetku a závazků se oceňují a) hmotný majetek kromě zásob, s výjimkou hmotného majetku vytvořeného vlastní činností pořizovacími cenami, a) hmotný majetek kromě zásob, s výjimkou hmotného majetku vytvořeného vlastní činností pořizovacími cenami, b) hmotný majetek kromě zásob vytvořený vlastní činností vlastními náklady, b) hmotný majetek kromě zásob vytvořený vlastní činností vlastními náklady, c) zásoby, s výjimkou zásob vytvořených vlastní činností pořizovacími cenami, c) zásoby, s výjimkou zásob vytvořených vlastní činností pořizovacími cenami, d) zásoby vytvořené vlastní činností vlastními náklady, d) zásoby vytvořené vlastní činností vlastními náklady, e) peněžní prostředky a ceniny jejich jmenovitými hodnotami, e) peněžní prostředky a ceniny jejich jmenovitými hodnotami, f) podíly, cenné papíry a deriváty pořizovacími cenami, f) podíly, cenné papíry a deriváty pořizovacími cenami, g) pohledávky při vzniku jmenovitou hodnotou; při nabytí za úplatu nebo vkladem pořizovací cenou; závazky jmenovitou hodnotou závazky při vzniku jmenovitou hodnotou, při převzetí pořizovací cenou, g) pohledávky při vzniku jmenovitou hodnotou; při nabytí za úplatu nebo vkladem pořizovací cenou; závazky jmenovitou hodnotou závazky při vzniku jmenovitou hodnotou, při převzetí pořizovací cenou,

48 Oceňování majetku a závazků h) nehmotný majetek kromě pohledávek, s výjimkou nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností pořizovacími cenami, h) nehmotný majetek kromě pohledávek, s výjimkou nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností pořizovacími cenami, i) nehmotný majetek kromě pohledávek vytvořený vlastní činností vlastními náklady, i) nehmotný majetek kromě pohledávek vytvořený vlastní činností vlastními náklady, j) příchovky zvířat vlastními náklady, j) příchovky zvířat vlastními náklady, k) majetek v případech bezúplatného nabytí, s výjimkou majetku uvedeného pod písmeny e) a g), anebo majetek v případech, kdy vlastní náklady na jeho vytvoření vlastní činností nelze zjistit nebo jsou tyto náklady vyšší než reprodukční pořizovací cena tohoto majetku, reprodukční pořizovací cenou. k) majetek v případech bezúplatného nabytí, s výjimkou majetku uvedeného pod písmeny e) a g), anebo majetek v případech, kdy vlastní náklady na jeho vytvoření vlastní činností nelze zjistit nebo jsou tyto náklady vyšší než reprodukční pořizovací cena tohoto majetku, reprodukční pořizovací cenou.

49 Pro účely zákona o účetnictví se rozumí: a) pořizovací cenou cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související, a) pořizovací cenou cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související, b) reprodukční pořizovací cenou cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje, b) reprodukční pořizovací cenou cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje, c) vlastními náklady u zásob vytvořených vlastní činností přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnosti, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo k jiné činnosti, c) vlastními náklady u zásob vytvořených vlastní činností přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnosti, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo k jiné činnosti, d) vlastními náklady u hmotného majetku kromě zásob a nehmotného majetku kromě pohledávek vytvořeného vlastní činností přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost a nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti, vymezené v souladu s účetními metodami. d) vlastními náklady u hmotného majetku kromě zásob a nehmotného majetku kromě pohledávek vytvořeného vlastní činností přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost a nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti, vymezené v souladu s účetními metodami.


Stáhnout ppt "Podniková ekonomika Daně a účetnictví. Daně Daň je povinná platba vybíraná státními nebo jinými veřejnými orgány od fyz. i práv. osob na základě zákona."

Podobné prezentace


Reklamy Google