Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kolegium děkana 21. 4. 2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kolegium děkana 21. 4. 2004."— Transkript prezentace:

1 Kolegium děkana

2 Program Předání osvědčení ECDL Kontrola zápisu – Ing. Soukupová
Informace z kolegia rektorky – prof. Kleibl Pedagogika a informatizace – doc. Kubálek Věda – prof. Vlček Zahraniční vztahy – prof. Soukup Příprava společných studijních programů – prof. Kleibl a prof. Veber Termíny – doc. Kubálek Různé – ostatní členové kolegia děkana 2

3 Noví držitelé certifikátu a osvědčení ECDL
1 Noví držitelé certifikátu a osvědčení ECDL ECDL Komplet Ing. Peter Bujalka, KMG Ing. Pavel Dolák, KPE Kateřina Kofránková, sekretářka děkana Ing. Zdeněk Kopecký, Ph.D., KM Marcela Kratochvílová, tutorka distančního studia Ing. David Mareš, M.B.A., KPE Bc. Renata Urbanová, VC ECDL Start Ing. Petr Boukal, Ph.D., KPE doc. Ing. Jan Eisler, CSc., KPE Ing. Jiří Klečka, Ph.D., KPE 3

4 Informace z kolegia rektorky
3 Informace z kolegia rektorky Rozbor hospodaření SÚZ VŠE 2003 Výroční zpráva o činnosti za rok 2003 Návrh hospodaření VŠE v roce 2004 Přehled publikační činnosti fakult Harmonogram přijímacího řízení 2004 Studentská anketa za ZS 2003/04 Univerzita třetího věku Seznam akreditovaných studijních programů Různé 4

5 Ad 1: Rozbor hospodaření SÚZ 2003 Menza Italská
Rok počty vyrobených jídel nákladyna 1 jídlo studenti zaměs. dopl.č. celkem 2001 321275 86568 201936 609779 44,58 2002 284726 85899 32861 403486 46,90 2003 269767 80950 26757 377474 49,18 Celkové hospodaření SÚZ 2003: +0,315 mil. Kč 5

6 Ad 2: Výroční zpráva o činnosti za rok 2003
Úvodní slovo rektorky Organizační struktura VŠE v Praze Složení orgánů VŠE v Praze Studijní a pedagogická činnost Informační a komunikační technologie, vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informační služby Výzkum a vývoj Akademičtí pracovníci Hodnocení činnosti Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání Činnost fakult a dalších součástí VŠE v Praze Další aktivity Péče o studenty a zaměstnance Rozvoj VŠE v Praze Činnost správní rady VŠE v Praze Závěr 6

7 Ad 3: Návrh hospodaření VŠE v roce 2004
z podrobné bilance nákladů a výnosů vyplynula nezbytnost navýšit zdroje o 3 mil. Kč a to: z rezervy na pokrytí dopadů zvýšení DPH 1,5 mil. zvýšením vlastních výnosů (zejména za poskytované služby a ostatních příjmů) 1 mil. Kč vyšším hospodářským výsledkem v doplňkové činnosti 0,5 mil. Kč za předpokladu projednání rozpočtu v AS do : zvýšení mzdových tarifů od o 6 % (2,8 % ze 4 % celoročního nárůstu mzdových prostředků) v r nutné navýšení rozpočtu MP o 3,2 mil. Kč (zvýšení tarifů za 4 měsíce) předpoklad nárůstu proměnlivé složky o 4 % 7

8 Ad 3: Návrh hospodaření VŠE v roce 2004
Nová místa 1,7 míst studijních referentek (F2 0,6; F3 0,4; F4 0,7) 1,25 místa zahraniční styky 1,33 místa interní auditor a obrana a ochrana objektu 4,75 místa pro studijní a informační centrum Jarov Fond rektorky 5,9 mil. Kč I (2 mil. Kč): odměny zaměstnanců za mimořádné práce a výsledky celoškolského významu, odměny prorektorů II (3,9 mil. Kč): podpora celoškolských priorit: zvýšení kvalifikační struktury modernizace studijních programů a metod výuky internacionalizace vědy 8

9 Návrh doplňkové činnosti jednotlivých středisek
HV 2003 Plán HV 2004 Institut krizového managementu 117 100 Francouzsko-český institut 97 50 Program studií střední Evropy 2054 2500 Institut oceňováním majetku 509 550 Centrum exekutivního vzdělávání F1 11 21 F2 64 F3 F4 83 290 F5 27 48 Rektorátní pracoviště 1069 1062 Výpočetní centrum 461 215 CDMS provoz 693 700 Celoškolské aktivity 4467 5000 Celkem 9599 10600 9

10 Výstavba Rajské budovy
2000 2001 2002 2003 2004 2005 náklady 1 1,8 4 10,5 182,6 348 náklady vč. DPH 206 386,4 čerpání FRIM 2,5 10,3 144 dotace SR 8 195,7 121 chybí (Štěpánská, Černá) 123 10

11 Ad 4: Přehled publikační činnosti fakult Celkem
11

12 Ad 5: Harmonogram přijímacího řízení 2004
fak. 1.obor 2. obor 3. obor termín přij. zkoušek F1 1973 2827 2954 pá 4. 6., po 7. 6. F2 2887 668 669 st – pá F3 2912 2821 2157 út 1. – st 2. 6., pá F4 1670 1845 2091 čt – pá 4. 6. F5 1426 2352 2369 út 8. 6. F6 1121 1476 1749 VŠE 11989 po – pá 12

13 Ad 6: Studentská anketa za ZS 2003/04
nabídnuto dotazníků dotázáno studentů každý student se měl v průměru vyjádřit k 6 předmětům odpovězeno dotazníků (21,7 %) analýza dotazníků FPH provedena již na pedagogickém kolegiu 13

14 Ad 7: Univerzita třetího věku
Zpráva o činnost v roce 2003 Program činnosti v roce 2004 oblast společensko-vědní (prof. Holman, prof. Lehmanová, Mgr. Sedláková, prof. Dvořáková, prof. Daňhel) oblast informatická (prof. Jireš, Ing. Benáčanová, Ing. Kincl, Ing. Mezerová, Ing. Šejharová, Eurotel individuální rozvoj osobnosti Senior Internet Klub Termíny , h: slavnostní zakončení , 9 – 14, SB 335 registrace studujících na ak. rok 2004/05 Úvahy o vzdělávání lidí po 50. roce věku, kteří jsou delší čas nezaměstnáni 14

15 Ad 8: Seznam akreditovaných studijních programů
Nové obory bakalářské studium Cestovní ruch a regionální rozvoj (do ) forma: prezenční a kombinovaná Matematické metody v ekonomii (do ) Statistické metody v ekonomie (do ) navazující magisterské studium International Business in a Global Context with and Emphasis on Central Europe (do ) doktorské studium Management (F6, do ) 15

16 Ad 9: Různé Stížnosti doc. Schwarze
vypovězení smlouvy o spolupráci na výuce mikroekonomie vyklízení Černé ulice Informace o průběhu kongresu účetních diskuse o přístupu ostatních zaměstnanců na VŠE Národní výzkumné centrum (úvazek alespoň 0,51) Změna předpisu o statutu hostujících profesorů připuštění i renomovaných odborníků z praxe 16

17 Pedagogika Přihlášky na navazující magis. studium
4 Pedagogika Přihlášky na navazující magis. studium prezenční distanční celkem písemné 109 157 266 elektronické zaplacené 101 136 237 elektronické nezaplacené 11 21 32 221 314 535 srpen 2003 193 366 559 leden 2004 61 146 182 leden 2003 51 131 17

18 Pedagogika podklady pro registrace VS ve formuláři pedagogického oddělení do doc. Kubálkovi přijímací řízení seznamy pedagogických dozorů rozdělení uchazečů do učeben zasedací místnost v průběhu přijímacího řízení státní zkoušky promovaných v do , později není možné zařadit na promoci dodatečná oprava evidence z „–“ na „N“ při zapisování „nezapočteno“ po konci semestru není nutná ECTS harmonogram přechodu distančních pomůcek do html formy (eDoceo) 18

19 19

20 Informatizace výběrové řízení ISISNG
vybrán jeden z 9 uchazečů cena asi 20 mil. Kč uvedení do provozu do ledna 2006 revize evidence výpočetní techniky nový web: KPSŘ pozor na duplicitní informace konvence názvu Fakulty podnikohospodářské web menzy možnost kontroly stavu účtu a jeho čerpání 20

21 5 Věda Soutěž ESOP 2004 - seminární práce (viz Pokyny)
termín konání fakultního kola je ve středu od 9 hodin, zasedací místnost fakulty (NB 338) termín odevzdání seminárních prací Ing. Hnilicovi, včetně dalších náležitostí (Pokyny, bod č.4.), je v pondělí do 12 hodin vedoucí přihlášených seminárních prací mají povinnost informovat studenty, autory do soutěže přihlášených seminárních, o termínu a formě konání fakultního kola (Pokyny, bod č.5.2) kolegium děkana musí zvolit tříčlennou hodnotící komisi (Pokyny, bod č.6.1) Termíny obhajob doktorských disertačních prací Návrhy na granty GAČR a FRVŠ Informace o přípravě mezinárodního vědeckého semináře 21

22 Zahraniční vztahy Nabídka účasti na konferencích
6 Zahraniční vztahy Nabídka účasti na konferencích Konference Vzdělávání v období snižování nákladů v Praze v hotelu Josef registrační formulář: na hlavní organizátor konference: server EduCity 11th European Mentoring and Coaching Conference 18. – organizátor konference: The European Mentoring & Coaching Council (EMCC) podrobnosti: 22

23 Nabídka účasti na konferencích (pokračování)
XIVth Seminar of the Institut Psychoanalysis and Management 25. a , Roanne, Francie téma letošního semináře: Revisiting Quality: from bondage to enthusiasm kontakt Kathleen Randerson p/o Loïck ROCHE, Président du Comité Scientifique IP&M, Grenoble Ecole de Management, 12 rue Pierre Sémard, Grenoble cedex 01 France. tél (33) , cell: (33) Evropské Forum Alpbach 2004 téma: Hranice a jejich překonávání podrobnosti na webu odboru zahraničních styků VŠE v Praze 23

24 Studijní pobytu a letní škola
Studijní pobyty na University of Pavia (Itálie) 10 stáží na dobu 4 až 10 týdnů pro vysokoškolské učitele Podrobnosti u proděkana pro zahraniční styky. Letní škola termín přihlášek: obsah školy: Corporate Governance and Changes in Organizational Boundaries organizuje: The Faculty of Economics of the Universidade Nova de Lisboa kontakt: Olga Tormenta at (třeba zaslat CV) školné: 500 EUR 24

25 Nabídka mezinárodního výzkumu
Společné výzkumné projekty s USA (National Science Foundation) Bližší informace na webové adrese: Návrhy předložit NSF nejpozději do 31. května 2004. The University of National and World Economy, Sofie, Bulharsko hledá českého partnera do programu Erasmus kontakt u proděkana pro mez. vztahy Soutěž ve zpracování případových studií pro rok 2004 organizuje: European Foundation for Management Development (efmd), Brusel, Belgie podrobnosti: Uzávěrka pro odeslání případových studií: 25

26 Semestrální zahraniční pobyty
Fakulta Přihlášení Vybraní Úspěšnost osob % 1 71 15,17 28 14,21 39,44 2 250 53,42 115 58,38 46,00 3 70 14,96 26 13,20 37,14 4 32 6,84 11 5,58 34,38 5 35 7,48 13 6,60 6 10 2,14 2,03 40,00 VŠE 468 100,00 197 42,09 26

27 Disciplinární komise Počet projednávaných přestupků: 6
Počet podmíněných vyloučení: 5 Počet napomenutí: 1 Upozornění na servery: vse.borec.cz, 27

28 Příprava společných studijních programů
7 Příprava společných studijních programů Návrhy společných programů navazujícího magisterského studia Ekonomika a management zdravotnických služeb zajištění výuky: FPH a další pražské fakulty VŠE FM v Jindřichově Hradci 1. lékařská fakulta Podnikání a management v průmyslu zajištění výuky ČVUT forma výuky: prezenční, následně kombinovaná forma místo výuky: prostory partnerské školy první studenti: od akademického roku 2005/06, za 16 měsíců návrh zpracoval: prof. Veber z pověření děkana fakulty 28

29 8 Termíny termíny kolegií děkana FPH: 19. 5., 30. 6. (vždy středa)
termín pedagogického kolegia FPH: 5. 5. (vždy středa) termíny vědeckých rad FPH v 1. pololetí 2004: 28. 4., (vždy středa) testování ECDL: pá , od 9.30 h (NB 313, přihlášky Ing. Švecová) 29

30 Termíny út termín pro odevzdání podkladů pro registrace VS doc. Kubálkovi po termín pro odevzdání diplomových prací pro studenty hlásící se k obhajobě konané v červnu 2004 st h Fakultní kolo soutěže ESOP - kategorie seminární práce (NB 338) st termín pro vložení jmen učitelů k rozvrhu hodin na ZS 2004/05 v systému PES čt – pá mezinárodní vědecký seminář Adaptační a rozvojové procesy firem po vstupu do EU (FPH VŠE v Praze, FPM EU v Bratislavě, FHF Košice) po – pá závěrečný tutoriál distančního studia út 1. 6., st 2. 6., pá přijímací zkoušky na bakalářské studium pá přijímací zkoušky na doktorské studium út promoce FPH st přijímací zkoušky na magisterské navazující studium pá úvodní soustředění nově přijatých studentů mag. nav. studia čt úvodní soustředění nově přijatých studentů bakalářského studia pá imatrikulace FPH 30


Stáhnout ppt "Kolegium děkana 21. 4. 2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google