Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 PVT, a.s. Kovanecká 30/2124, 190 00 Prague 9, Czech Republic Phone: +420 266 198 111, Fax: +420 284 829 340

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 PVT, a.s. Kovanecká 30/2124, 190 00 Prague 9, Czech Republic Phone: +420 266 198 111, Fax: +420 284 829 340"— Transkript prezentace:

1 1 www.pvt.cz PVT, a.s. Kovanecká 30/2124, 190 00 Prague 9, Czech Republic Phone: +420 266 198 111, Fax: +420 284 829 340 E-mail: sales@pvt.cz, www.pvt.cz Krajský rok informatiky České Budějovice, 26. - 27. října 2006 Výzva pro government 21.století: komunikace a flexibilita Jak uspět ? Petr Klučka Vedoucí kompetenčního centra pro Řízení znalostí a Integraci procesů

2 2 www.pvt.cz Krajský rok informatiky, Výzva pro government 21.století: komunikace a flexibilita Agenda Strategie a synergie Kompetenčních center v PVT, a.s. Úspěšné implementace nástrojů pro podporu kvalifikovaného rozhodování Komplexní řešení – bezpečnost, rozvoj řešení

3 3 www.pvt.cz Krajský rok informatiky, Výzva pro government 21.století: komunikace a flexibilita Strategie a synergie Kompetenčních center ŘZP a ISMS ISMS ECM EAI BI Klasické dodávky předpřipravených řešení Koncentrace sdílení znalostí a technologií v rámci KC Nová synergická řešení pro zákazníky směřující ke sdílení informací a tvorbě báze znalostí Nová přidaná hodnota pro zákazníky s odpovídajícím řešením bezpečnosti při komunikaci a výměně dat Integrace procesů s řízeným obsahem OLAP Imaging WCM DMS DataMining Reporting Processes Work Flow Integration

4 4 www.pvt.cz Krajský rok informatiky, Výzva pro government 21.století: komunikace a flexibilita Úspěšná implementace nástrojů pro podporu kvalifikovaného rozhodování Kraj Vysočina  Úvodní situace  Průběh projektu  Architektura a detaily řešení  Metodika, použité technologie a nástroje  Výsledky projektu

5 5 www.pvt.cz Krajský rok informatiky, Výzva pro government 21.století: komunikace a flexibilita Úvodní situace Název projektu  Realizace I.etapy datového skladu Popis zákazníka  Krajský úřad Vysočina Zadání a relevantní informace o prostředí  Vytvoření dvou datových tržišť – Fond Vysočina, Statistické datové tržiště  První nasazení BI na úrovni kraje Omezující podmínky  Velká závislost na externích datech Důvody pro realizaci  Vytvoření jednotné datové základny externích i interních statistických dat pro další datová tržiště  Demonstrace technologií datových skladů na Kraji Vysočina

6 6 www.pvt.cz Krajský rok informatiky, Výzva pro government 21.století: komunikace a flexibilita Průběh projektu Způsob řízení projektu  PM z PVT, tým kompletně z PVT Součinnost se zákazníkem  Těsná spolupráce s pracovníky IT ve všech fázích projektu – budoucí rozvoj řešení vlastními silami  Vysoká míra spolupráce s klíčovými uživateli KÚ ve fázi analýzy a návrhu Harmonogram  Od 10/2004 – 5/2005 PVT, a.s. společný tým Kraj Vysočina společný harmonogram společný cíl

7 7 www.pvt.cz Krajský rok informatiky, Výzva pro government 21.století: komunikace a flexibilita Architektura řešení Prezentační vrstva OLAP, reporty, sestavy I00II0III0I0III0I0 0I0III0II0I0000II I0I0II0I00II00II0 KEVIS Zdroje dat produkční dbs Excel, textové soubory Analytické služby (AS) Datový sklad (DWH) Datové pumpy (ETL)

8 8 www.pvt.cz Krajský rok informatiky, Výzva pro government 21.století: komunikace a flexibilita Metodika, použité technologie a nástroje Metodologie a metodika  Projektové řízení: IPMA  Technologické a vývojové postupy: vlastní  Normy a standardy: ISVS Technologie  Prezentační vrstva: portál v ASP.NET (BI Portál), klient „tenký“ (požadován MSIE+OWC)  Aplikační vrstva: MS Analysis Services, MS Reporting Services  Perzistence dat: MS SQL 2000 Server SE  Standardy: HTTP, MDX, SQL Nástroje  MS Enterprise Manager, MS Analysis Manager, MS VisualStudio

9 9 www.pvt.cz Krajský rok informatiky, Výzva pro government 21.století: komunikace a flexibilita Výsledky projektu Přínosy pro zákazníka  Zpopularizování BI v prostředí krajského úřadu  Vznik specializovaného Analytického oddělení – relevance a konzistence dat, flexibilní výstupy  Interaktivní analýza dotací  Politici a pracovníci úřadu mají v mailu ty výstupy, které potřebují pro rozhodování Rozvoj řešení  Rozvoj primárně vlastními silami KÚ dle požadavků koncových uživatelů (v tuto chvíli běží již 3.etapa)  Připravuje se 4.etapa – Ekonomika  Realizace zpřístupnění analytických výstupů z prostředí internetu (pro zřizované organizace)  Plánuje se rozšíření řešení o oblasti, které PVT realizuje na dalších krajích (sdílení analytických modelů) Reuse  Analytické zkušenosti a postupy Znalost původu datových zdrojů a schopnost jejich akvizice Vytvořené analytické modely Měření výsledků  Řešení je využíváno  Řešení je rozvíjeno

10 10 www.pvt.cz Krajský rok informatiky, Výzva pro government 21.století: komunikace a flexibilita Probíhající implementace nástrojů pro podporu kvalifikovaného rozhodování Plzeňský kraj  Úvodní situace  Průběh projektu  Architektura a detaily řešení  Metodika, použité technologie a nástroje  Výsledky projektu

11 11 www.pvt.cz Krajský rok informatiky, Výzva pro government 21.století: komunikace a flexibilita Úvodní situace Název projektu  Internetizace knihoven – informační obsah Popis zákazníka  Krajský úřad Plzeň Zadání a relevantní informace o prostředí  „…vytvoření informačního obsahu pro uživatele internetu v Plzeňském kraji, zvýšit informovanost občanů Plzeňského kraje a poskytnout jim další služby podporující zvyšování jejich životní úrovně…“  Vytvoření datových tržišť pro oblast Ekonomiky, Dopravy, Regionálního rozvoje, Cestovního ruchu a Dat z externích zdrojů pro interní potřebu Omezující podmínky  Míra zapojení budoucích koncových uživatelů do řešení Důvody pro realizaci  Nedosažitelnost a roztříštěnost dat používaných pro podporu rozhodování  Odstranění chyb a redundance při pořizování a užívání dat

12 12 www.pvt.cz Krajský rok informatiky, Výzva pro government 21.století: komunikace a flexibilita Průběh projektu Způsob řízení projektu  PM z PVT, tým kompletně z PVT Součinnost se zákazníkem  Těsná spolupráce s pracovníky IT ve všech fázích projektu  Vysoká míra spolupráce s klíčovými uživateli ve fázi analýzy a návrhu Harmonogram  Od 3/2006 – 12/2006

13 13 www.pvt.cz Krajský rok informatiky, Výzva pro government 21.století: komunikace a flexibilita Architektura řešení

14 14 www.pvt.cz Krajský rok informatiky, Výzva pro government 21.století: komunikace a flexibilita Podrobnosti řešení Odbor dopravy  Dopravní obslužnost – vazba na GIS (prodané jízdenky)  Správa a údržba silnic - ekonomické hospodaření a výkonnost  Investiční akce v oblasti dopravy – opravy a budování silnic Cestovní ruch  Návštěvnost památek, významných kulturních míst  Ubytovaní cizinci  Analýza přístupů na webové stránky kraje Ekonomický odbor  Rozpočet (Navision)  Dotace (Navision, ARES, CEDR, MONIT)  Školství – vazba na dopravu (ÚIV) Odbor regionálního rozvoje  Územní plánování (Databáze územních plánů)  Regionální plánování (Databáze památek)  Služby potenciálním investorům (Databáze průmyslových zón) Další externí zdroje  ČSÚ  MPSV  MF  MMR

15 15 www.pvt.cz Krajský rok informatiky, Výzva pro government 21.století: komunikace a flexibilita Metodika, použité technologie a nástroje Metodologie a metodika  Projektové řízení: IPMA  Technologické a vývojové postupy: vlastní  Normy a standardy: ISVS Technologie  Prezentační vrstva: portál v ASP.NET v SharePoint Services (BI Portál 2003), klient „tenký“ (požadován MSIE+OWC)  Aplikační vrstva: MS Analysis Services, MS Reporting Services  Perzistence dat: MS SQL 2005 Server Enterprise Edition  Standardy: HTTPS, XML, MDX, SQL Nástroje  MS SQL Server Management Studio, MS VisualStudio

16 16 www.pvt.cz Krajský rok informatiky, Výzva pro government 21.století: komunikace a flexibilita Výsledky projektu Přínosy pro zákazníka  Komplexní pohled na dotace, sjednocení pořizování dat již od žádostí  Interaktivní analýza rozpočtu  Nástroj na optimalizaci provozních dotací dopravcům Rozvoj řešení  Budou následovat další datová tržiště dle požadavků koncových uživatelů Reuse  Získání know-how Návrh a implementace Autentizačních zón pro uživatele Nové vytvořené analytické modely Měření výsledků  Projekt je před dokončením (12/2006)

17 17 www.pvt.cz Krajský rok informatiky, Výzva pro government 21.století: komunikace a flexibilita Zabezpečení a rozvoj řešení Komplexní řešení  Bezpečnost  Komunikační kanály  Interaktivní prostředí pro sdílení znalostí

18 18 www.pvt.cz Krajský rok informatiky, Výzva pro government 21.století: komunikace a flexibilita Zabezpečení analytických stanic Přihlášení  Certifikátem do VPN  Přihlášení k BI portálu (může být použita i silná autentizace, CERT) Důvěrnost  Šifrování souborů  Možnost zabezpečení pomocí PIN Integrita komunikace  Zajištěno VPN

19 19 www.pvt.cz Krajský rok informatiky, Výzva pro government 21.století: komunikace a flexibilita DWH Fyzický pohled na architekturu a komunikační kanály INTERNET GPRS WiFi BLUE TOOTH Agendy

20 20 www.pvt.cz Krajský rok informatiky, Výzva pro government 21.století: komunikace a flexibilita Prezentace a sdílení analytických výstupů Efektivní komunikace Prostředí pro spolupráci Rozvoj analytického myšlení Připravenost na budoucí růst potřeb Informace a znalosti jsou zhodnoceny teprve tehdy, až dojde k jejich vhodné prezentaci a interpretaci při spolupráci uživatelů v intuitivním prostředí. Projekty a programyFinanční analýza – náklady dle obdobíFinanční analýza – cestovné dle regionůAnalýza vytížení serverů – CPUStatistické údaje - dopravaFinanční analýza – cash flowVyhodnocení ankety

21 21 www.pvt.cz Krajský rok informatiky, Výzva pro government 21.století: komunikace a flexibilita Shrnutí a závěry z projektů BI Identifikovaná rizika  Kvalita dat – odhalí ji BI řešení  Obtížná akvizice externích dat  Nepřijetí řešení uživateli Identifikované přínosy  Jedna verze pravdy v organizaci  Sdílená báze znalostí  Zajištění požadovaných analytických podkladů Jak přistupovat k projektům BI v prostředí veřejné správy ?  Maximálně se soustředit na spolupráci s dodavatelem (poskytnout lidské zdroje úřadu na projekt BI) Dát prostor pro vznik analytického oddělení (strategie rozvoje řešení BI)  Požadovat přenos knowhow Pro zajištění provozu, bezpečnosti, sběru požadavků vlastní silami S cílem rozvoje řešení v budoucnu podle budoucích potřeb uživatelů

22 22 www.pvt.cz Krajský rok informatiky, Výzva pro government 21.století: komunikace a flexibilita Jsme nositeli progresivních řešení © PVT, a.s., 2006


Stáhnout ppt "1 PVT, a.s. Kovanecká 30/2124, 190 00 Prague 9, Czech Republic Phone: +420 266 198 111, Fax: +420 284 829 340"

Podobné prezentace


Reklamy Google