Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití patentů univerzitními spin-off firmami. Podmodul BVyužití patentů univerzitními spin-off firmami 2/21 Struktura případové studie Transfer technologií.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití patentů univerzitními spin-off firmami. Podmodul BVyužití patentů univerzitními spin-off firmami 2/21 Struktura případové studie Transfer technologií."— Transkript prezentace:

1 Využití patentů univerzitními spin-off firmami

2 Podmodul BVyužití patentů univerzitními spin-off firmami 2/21 Struktura případové studie Transfer technologií univerzit Výzkum a vynálezectví Podání přihlášky vynálezu Marketing duševního vlastnictví Vznik spin-off firmy Patenty jako majetek firmy

3 Podmodul BVyužití patentů univerzitními spin-off firmami 3/21 Technologická centra (Centra pro transfer technologií) Oxfordská univerzita je vlastníkem veškerého duševního vlastnictví (IP) vytvořeného v jejích laboratořích. Vědečtí zakladatelé mají podíl na všech finančních ziscích. Isis Innovation je technologickým centrem této univerzity. zveřejnění vynálezu marketing & řízení patentů licence spin-off firma

4 Podmodul BVyužití patentů univerzitními spin-off firmami 4/21 Výzkum V roce 1990 publikoval profesor Malcolm Green zásadní pokrok v oblasti katalýzy parciální oxidace v časopise Nature (bohužel před přihlášením patentu!). V roce 1999 se k prof. Greenovi připojil Dr. Tiancun Xiao. Společně pracovali na rozvoji řady nových a vylepšených katalyzátorů. Katalyzátor je chemická látka, která umožňuje průběh chemické reakce (nebo její průběh s menší spotřebou energie). Většina výrobních postupů v chemickém průmyslu používá nějaké katalyzátory.

5 Podmodul BVyužití patentů univerzitními spin-off firmami 5/21 Co je katalyzátor? Katalyzátor je látka, která umožňuje průběh chemické reakce při spotřebě menšího množství energie, avšak katalyzátor sám zůstává nezměněn. Některé reakce probíhají pouze za přítomnosti katalyzátoru. Většina chemických výrobních procesů využívá katalyzátory. Katalytický prášek Optional

6 Podmodul BVyužití patentů univerzitními spin-off firmami 6/21 Vynález V roce 2000 Dr. Xiao vyrobil katalyzátor, který: –byl levnější než dosavadní katalyzátory –přinášel stejně vysokou účinnost Green a Xiao kontaktovali technologické centrum Oxfordské univerzity „Myslel jsem, že pokud tento nový proces bude fungovat, může znamenat velký přínos, takže jsem se rozhodl dát mu šanci." Xiao

7 Podmodul BVyužití patentů univerzitními spin-off firmami 7/21 Pomoc při snížování emisí CO2 Nové katalyzátory lze použít pro: –výrobu paliv, která se pak spalují čistším způsobem –výrobu biopaliv z odpadu –zlepšení účinnosti palivových článků Přínos pro životní prostředí Růst trhu Katedra chemie

8 Podmodul BVyužití patentů univerzitními spin-off firmami 8/21 Lze podat přihlášku vynálezu? Splnil vynález základní požadavky pro udělení patentu? –nový (ve vztahu k současnému stavu techniky) –Zahrnuje vynálezeckou činnost –možnost průmyslového využití –povolený Měla univerzita právo tento vynález vlastnit?

9 Podmodul BVyužití patentů univerzitními spin-off firmami 9/21 Mělo smysl podávat přihlášku vynálezu? Byla tato technologie potřebná? Byl výzkumný tým toho názoru, že tato technologie může vygenerovat zisk? Byl ten správný čas pro podání přihlášky vynálezu? A co „svoboda podnikání"? Bylo přijato rozhodnutí podat první patent ve Spojeném království …

10 Podmodul BVyužití patentů univerzitními spin-off firmami 10/21 Prioritní přihláška vynálezu byla podána (28. června 2001) Spolupráce –autorů vynálezu –manažera transferu technologie –patentového zástupce Přihláška podána jménem Isis Innovation Ltd. Po třech měsících: zpráva o rešerši v rámci Spojeného království.

11 Podmodul BVyužití patentů univerzitními spin-off firmami 11/21 Rozhodnutí pokračovat v řízení PCT 12 měsíců od prvotního podání přihlášky vynálezu. Původní přihláška podaná ve Spojeném království byla stažena. Byla podána mezinárodní přihláška vynálezu (postup PCT).. 21. červen 2002

12 Podmodul BVyužití patentů univerzitními spin-off firmami 12/21 Náklady dále narůstají (2002-2004) Poplatky patentovému úřadu a patentovému zástupci vznikají v každé fázi. Analýza technické proveditelnosti. Do roku 2003 byly podány čtyři přihlášky vynálezu. Původní přihláška (PCT) se dostává do národních fází řízení –mnohem nákladnější! Všechny náklady nadále hradila univerzita.

13 Podmodul BVyužití patentů univerzitními spin-off firmami 13/21 Evropská a národní fáze patentového řízení Pokračuje se v evropské a národních fázích řízení. V tomto okamžiku není žádný z patentů licencován (čili negeneruje se žádný zisk). přihlášky vynálezu podány v Číně, Jižní Africe, Evropě a v USA. Prosinec 2003 a dále:

14 Podmodul BVyužití patentů univerzitními spin-off firmami 14/21 Některá klíčová rozhodnutí o patentu Můžeme podat přihlášku vynálezu (právní požadavky)? Chceme podat přihlášku vynálezu? –Existují jiné možnosti, jako např. autorské právo na software? –Chceme zvážit jiné cesty pro transfer technologie, jako např. bezplatnou, nevýhradní softwarovou licenci? Pro které země chceme patent získat? –Půjdeme dále do fáze PCT? –Budeme pokračovat do evropské/národních fází? Jak budeme reagovat na zprávy o rešerši?

15 Podmodul BVyužití patentů univerzitními spin-off firmami 15/21 Marketing duševního vlastnictví Porozumění trhu –Hovořte s potenciálními partnery a zákazníky –Uzavírejte dohody o mlčenlivosti kdykoli je třeba Nabízejte svou technologii co nejširší populaci –publikace –webové stránky –nejrůznější akce Praktické předvedení je velmi užitečným způsobem objasnění nové technologie.

16 Podmodul BVyužití patentů univerzitními spin-off firmami 16/21 Cesta na trh – licence nebo spin-off? Bylo třeba vynaložit značné investice. Různé patenty z oblasti: –petrochemického průmyslu (je třeba zkušeností z průmyslu) –rostoucího sektoru palivových článků (podnikatelé) Rozdělit patenty, anebo je nechat pohromadě? Xiao chtěl dále pracovat na vývoji technologie samostatně. Bylo přijato rozhodnutí vytvořit novou "spin off" firmu

17 Podmodul BVyužití patentů univerzitními spin-off firmami 17/21 Založení spin-off firmy (říjen 2004) Řídící tým Obchodní plán je průběžně dolaďován. Investoři mají mnoho otázek ohledně patentů. Vědci jsou zapojeni do objasňování vědeckých faktů investorům a pomáhají vytvářet vizi pro budoucnost. Will, Roy a Tiancun

18 Podmodul BVyužití patentů univerzitními spin-off firmami 18/21 Využití patentů při získávání finančních prostředků Nově vzniklé firmě byly uděleny licence na patenty V prosinci 2005 Oxford Catalysts získala celkem 640.000 eur –patenty sehrály nejdůležitější roli firma získala 20 milionů eur na londýnské burze Alternative Investment Stock Market prosinec 2005 duben 2006

19 Podmodul BVyužití patentů univerzitními spin-off firmami 19/21 Oxford Catalysts dnes Veřejně obchodovaná společnost, jejíž hodnota dosahuje 90 milionů eur (stav v říjnu 2008) Získala finanční prostředky ve výši 25 milionů eur

20 Podmodul BVyužití patentů univerzitními spin-off firmami 20/21 Patenty byly pro firmu klíčovým přínosem Náklady: –patentoví zástupci a překladatelé –poplatky patentovým úřadům včetně udržovacích poplatků –právní poplatky v případě, že potřebujete obhájit patent v soudním řízení Přínos: –Nezbytný pro přilákání investorů  vytvoření nejmodernějšího zázemí  nábor špičkových vědců  pokrytí nákladů na rozvoj –Umožňuje licencování technologie výměnou za placení poplatků „Pro technologickou firmu jako je Oxford Catalysts je duševní vlastnictví chráněné patenty klíčovým aktivem pro její obchodní činnost" Xiao

21 Podmodul BVyužití patentů univerzitními spin-off firmami 21/21 Další informace Další informace viz: http://www.isis-innovation.com http://www.oxfordcatalysts.com nebo kontaktujte Terry Pollard: terry.pollard@isis.ox.ac.uk


Stáhnout ppt "Využití patentů univerzitními spin-off firmami. Podmodul BVyužití patentů univerzitními spin-off firmami 2/21 Struktura případové studie Transfer technologií."

Podobné prezentace


Reklamy Google