Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Eva Píšová Gymnázium a SOŠPg iberec Liberec,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Eva Píšová Gymnázium a SOŠPg iberec Liberec,"— Transkript prezentace:

1 Ing. Eva Píšová Gymnázium a SOŠPg iberec Liberec, 29.10.2013
Britská literatura I. Nejvýznamnější kapitoly z dějin britské literatury do poloviny 20. století Ing. Eva Píšová Gymnázium a SOŠPg iberec Liberec,

2 1. Anglo-saské období 5. – 6. století – germánské kmeny
Latina (Beda Venerabilis/Ctihodný: Církevní dějiny národa Anglů Old English (Beowulf)

3 Beowulf 8. století stará angličtina staroanglický hrdinský epos
jediný rukopis v knihovně Britského muzea aliterační verš hrdina Beowulf x Grendel český překlad Jan Čermák 2003

4 Beowulf Šťasten byl starý dárce šperků, sivý a proslulý. Skvělý Scylding, pastýř lidu, nadál se pomoci, když slyšel odhodlaná slova rekova. Zas hlaholil smích, hlasy hrdinů, veselá slova. Vešla Wealhðéow: dobrá kněžna dbala mravu, zlatem zkrášlená muže zdravila. Vznešená žena pohár přede všemi ponejprv podala panovníku Dánů,

5 2. Období po roce 1066 1066 – bitva u Hastings
vítězství normanské šlechty jazyk - Old English - francouština cow – beef pig - pork - (latina)

6 3. Období 14. – 15. století Stoletá válka (1337 – 1453) Anglie x Francie Války Růží (1455 – 1485) Počátky renesance John Wycliffe (1320 – 1384) – překlad bible vliv na Husa

7 Geoffrey Chaucer (1345-1400) zakladatel moderní angličtiny
básník, diplomat, voják, učenec raná renesance vliv Bocaccia Canterburské povídky

8 Canterburské povídky (Chaucer)
Veršované povídky (26) Spojení rámcovým příběhem Prolog - 30 postav- různá povolání, spol. vrstvy, psychologické typy - pouť do Canterbury - živý obraz společnosti 14. století

9 Canterburské povídky (Chaucer)
plánováno 120 povídek každá povídka vlastní prolog (někdy delší a hodnotnější než povídka) různá témata (dvorská láska, zrada a lakomství, pokrytectví kněží) různé žánry ( rytířský román a jeho parodie, bajka, legenda množství rétorických forem a stylových rovin

10 Canterburské povídky (Chaucer)
30 poutníků rytíř mlynář žena z Bath statkář jeptiška odpustkář farář

11 4. Období vrcholné renesance
Vláda Tudorovců (Jindřich VIII, Alžběta I) Období reformace Ekonomický a politický rozmach Kulturní rozmach – Alžbětínské období Rozvoj dramatu – William Shakespeare

12 William Shakespeare (1564-1616)
narozen ve Stratfordu (23. dubna?) sňatek s Ann Hathaway 3 děti (Susanna, dvojčata Hamnet a Judith) zpochybnění autorství Francis Bacon Christopher Marlowe Edward de Vere sexuální orientace sonety převleky

13 William Shakespeare - dílo
37 divadelních her 154 sonety 2 dlouhé epické básně 3 období tvorby 1591 – 1600: komedie, historická dramata 1601 – 1608: tragédie a sonety 1608 – 1612: romance Překlady do češtiny (J. V. Sládek, J. Vrchlický, E.A.Saudek, J. Urbánková, M. Hislký)

14 William Shakespeare - Dílo
Všechny Shakespearovy hry a básně v jediném svazku Překlad Martin Hilský 2011

15 William Shakespeare - Sonety
Shakespearovský sonet (3 sloky o 4 verších + 1 o 2 verších) Rýmové schéma: abab cdcd efef gg Postavy: Krásný mladík (Fair Youth) – platonická romantická láska Černá paní (Dark Lady) – sexuální vztah Básnický soupeř (Rival Poet) Témata: láska, krása, společenské zlo, politické události

16 William Shakespeare – Sonet 66
Martin Hilský, Znaven tím vším, já chci jen smrt a klid, jen nevidět, jak žebrá poctivec, jak pýchou dme se pouhý parazit, jak pokřiví se každá čistá věc, jak trapně září pozlátko všech poct, jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč, jak sprostota se sápe na slušnost, jak blbost na schopné si bere bič, jak umění je pořád služkou mocných, jak hloupost zpupně chytrým poroučí, jak prostá pravda je všem prostě pro smích, jak zlo se dobru chechtá do očí. Znaven tím vším, já umřel bych tak rád, jen nemuset tu tebe zanechat. Josef Václav Sládek, Znaven vším tím po smrti volám tiché - než zírat, jak se žebrák rodí v svět a nuzné nic se v cetky šatí liché a čistá věrnost nevěře jde v sled a zlatá hodnost bídáka jak zdobí a dívčí čest šlapána v prach a v nic a dokonalost ve spárech je zloby a síla od zbabělství bita v líc a uměnu jak úřad umlčuje a umem (jako lékař) vládne bloud a prostá opravdovost hlupstvím sluje; jak do ďáblových Bůh je zjímán pout: znaven vším tím bych odešel už rád - jen s láskou mou mi žel se rozžehnat.

17 William Shakespeare - komedie
Komedie plná omylů Zkrocení zlé ženy Sen noci svatojánské Kupec benátský Mnoho povyku pro nic Veselé paničky windsorské Jak se vám líbí Večer tříkrálový Veta za vetu (Něco za něco)

18 William Shakespeare - tragédie
Romeo a Julie Julius Caesar Hamlet Othello Macbeth Král Lear Antonius a Kleopatra

19 William Shakespeare - romance
Zimní pohádka Odehrává se částečně v Čechách (Bohemia) Nesmyslné české reálie (přistání na pobřeží, dravé šelmy) Netypická česká jména Bouře nejznámější divadelní romance Dobrý kouzelník Prospero Ariel (vzdušný duch) Kaliban (netvor)

20 5. Období občanské války a restaurace
Vláda Stuartovců (Jakub, Karel) Revolta proti absolutismu Občanská válka Oliver Cromwell - puritáni Úpadek kultury Rozvoj vědy (Newton)

21 Literatura období občanské války
John Milton (1608 – 1674) Překlady Josef Jungmann Ztracený ráj Publikován 1667 (vliv událostí) Biblická témata Vliv puritánské filozofie (Cromwell) Satan (padlý anděl) x bůh Slepota

22 6. Období 18. století Rozvoj obchodu (čaj, hedvábí, koření, afričtí otroci) Růst bohatství Rozvoj měst Rozvoj dopravy

23 Literatura 18. století - osvícenství
Jonathan Swift pamflety (Bitva knih – klasické proti moderním, Skromný návrh, jak předejíti, aby děti irských chuďasů nebyly břemenem svým rodičům i zemi, a jak je udělat prospěšnými pro veřejnost – pranýřuje vykořisťování Irska Angličany Gulliverovy cesty (fantastický cestopis – syntéza parodie na dobrodružné příběhy z cest a satiry na lidskou společnost

24 Jonathan Swift

25 Literatura 18. století – vznik románu
Daniel Defoe (1660 – 1731) Robinson Crusoe (skutečný příběh námořníka Selkirka, realistické prvky, morálka „bílého muže“) Moll Flandersová (dobrodružný příběh londýnské prostitutky) Deník morového roku (londýnský mor 1665) Henry Fielding ( ) Založil 1. londýnský policejní sbor Tom Jones - román

26 7. Období romantismu Průmyslová revoluce (1760 – 1830)
Parní stroj, rozvoj průmyslu Politické zmatky nezávislost USA Francouzská revoluce – 1789 napoleonské války – 1790 – 1815)

27 Literatura období romantismu
Umělecký protiklad klasicismu Název – od románu (moderní slovesný útvar, citovost převládá nad rozumovostí) Rozpor mezi snem a skutečností Únik do fantazie (často prvky tajemnosti, hrůzy) do idealizované minulosti (obliba středověku) do vzdálených exotických zemí k přírodě Do dětství

28 Poezie období romantismu
William Blake (1757 – 1827) Malíř a básník (Vidění dcer Albionu) Písně nevinnosti (Beránek) Písně zkušenosti (Tygr) Robert Burns (1759 – 1796) Auld lang syne Óda na Haggis Tam o' Shanter

29 William Blake Beránek Beránku, kdo tě stvořil?
Víš vůbec, kdo tě stvořil? Žít ti dal a napást se u potoka na louce? Oblékl tě radostí z jemné vlny nejhustší? Dal ti hlas, jímž hlaholí šťastně všechna údolí? Beránku, víš vůbec, kdo tě stvořil? Beránku, já povím ti, Beránku, já povím ti: Používá jméno tvé, sám si říká beránek. Tygr Tygře, tygře, žhavě žhneš v noci, jíž jak lesem jdeš! Kdo vzal smrti její moc a dal ti strašnou souměrnost? V hloubi kde, kde v nebesích planul oheň očí tvých? Na čích perutích se vznese? Která ruka plamen snese? Který fortel, které ruce utkaly tkáň tvého srdce? Kdo, když srdce začlo bít, strašný spár moh vytvořit?

30 Poezie období romantismu
Jezerní básníci William Wordsworth Samuel Taylor Coleridge Píseň o starém námořníkovi George Gordon, Lord Byron Childe Haroldova pouť Percy Bysshe Shelley Odpoutaný Prométheus

31 Román období romantismu
Historický román Sir Walter Scott (1771 – 1832) Skotský básník a prozaik Ivanhoe Rob Roy Gotický román Horace Walpole (Otrantský zámek) Ann Radcliffe (Záhady Udolfa) Mary Shelley (Frankenstein)

32 Román období romantismu
Jane Austen (1775 – 1817) Realistické tendence Každodenní život Pýcha a předsudek Rozum a cit Mansfieldské panství

33 8. Období realismu a naturalismu
2. pol. 19. století Vláda královny Viktorie Industrializace (rozvoj železnice, parníky) Darwinova evoluční teorie (1859) Rozmach britského imperia Bída, práce dětí

34 Román období realismu Emily BRONTË (1818 - 1848) Na Větrné hůrce
Charlotte BRONTË ( ) Jana Eyrová

35 Román období realismu Charles Dickens (1812 - 1870)
Vězení pro dlužníky Život ve viktoriánské společnosti Kronika Pickwickova klubu Oliver Twist David Copperfield Mikuláš Nickleby Malá Dorritka

36 Román období naturalismu
Thomas HARDY( ) ovlivněn Zolou prostředí venkova Tess z d´Urbervillů Starosta casterbridgeský Daleko od hlučícího davu Neblahý Juda

37 Konec 19. století Oscar Wilde (1856 – 1900)
Dandy L´art-poru-l´art Dekadentní, stylisticky perfektní tvorba Obraz Doriana Graye (román) pohádky (Šťastný princ, Slavík a růže) Drama (Jak je důležité míti Filipa)

38 Konec 19. století Lewis CARROL Wilkie COLLINS Robert Louis STEVENSON
Alenka v říši divů Wilkie COLLINS Dáma v bílém (klasická detektivka) Robert Louis STEVENSON Ostrov pokladů Podivný případ dr. Jekylla a pana Hydea Sir Arthur Conan DOYLE Pes baskervillský Sherlock Holmes

39 9. Období 1. poloviny 20. století
1. světová válka Rozpad koloniálního panství Vznik British Commonwealth

40 Tradiční literatura Joseph CONRAD Rudyard KIPLING John GALSWORTHY
Lord Jim Rudyard KIPLING Kniha džunglí If John GALSWORTHY Sága rodu Forsytů Herbert George WELLS Stroj času Neviditelný Ostrov doktora Moreaua

41 Modernismus James JOYCE Viginia WOLFOVÁ D. H. LAWRENCE George ORWELL
proud vědomí Odysseus Dubliňané Viginia WOLFOVÁ Paní Dallowayová K majáku D. H. LAWRENCE Milenec lady Chatterleyové George ORWELL 1984 Farma zvířat


Stáhnout ppt "Ing. Eva Píšová Gymnázium a SOŠPg iberec Liberec,"

Podobné prezentace


Reklamy Google