Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115"— Transkript prezentace:

1 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115
Autor: Mgr. Ilona Sadílková Materiál: VY_52_INOVACE_PV18.28 Téma: Uhlovodíky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Klíčová slova: uhlovodíky, alkany, alkeny, alkiny, cykloalkany, areny Anotace: Tato prezentace slouží při výuce organické chemie - uhlovodíky a jejich dělení dle vazeb pro žáky devátých ročníků ZŠ. Součástí této prezentace jsou i dílčí úkoly, při kterých si žák osvojuje nabité vědomosti. Jde o shrnutí základního učiva uhlovodíků, které by měl žák umět.

2 Organická chemie- uhlovodíky
VY_52_INOVACE_PV_18.28 Organická chemie- uhlovodíky Vypracovala: Mgr. Ilona Sadílková, červenec/2011, Člověk a příroda, chemie, uhlovodíky

3 Co je to organická chemie??
obor chemie, která studuje sloučeniny uhlíku C. je známo 12 milionu těchto sloučenin. 1. skupina 2. skupina UHLOVODÍKY (sloučeniny obsahující jen UHLÍK C a VODÍK H) DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ (sloučeniny obsahující i jiný prvek)

4 C UHLOVODÍKY H acyklické (alifatické) cyklické nasycené nenasycené
(přímé nebo rozvětvené řetězce) cyklické (kruhové uzavřené řetězce) nasycené (jednoduché vazby) nenasycené (násobné vazby) alicyklické CYKLOALKANY CYKLOALKENY CYKLOALKINY aromatické ( obsahují 1 nebo více benzenových jader) ALKANY ALKENY (dvojné vazby) ALKINY (trojné vazby) ARENY

5 Vazby uhlovodíků Atom uhlíku je v organické sloučenině vždy čtyřvazný!!! nasycené sloučeniny Vazby mezi uhlíky: jednoduchá -C-C- dvojná C=C- trojná C=C- nenasycené sloučeniny

6 ÚKOL 1: Pro uvědomění si čtyřvaznosti vazeb, pokuste se doplnit vazby mezi uhlíkem a vodíkem tak, aby čtyřvaznost byla splněna! C a) C-C-C-C b) C C C-C-C c) C=C C=C d) C C C – C když naznačíte vazby, doplňte atomy vodíku! ÚKOL 2: Odpověz na otázky a) Pojmenujte sloučeninu a)+b). b) Kolik uhlíků mají ve své molekule? c) jsou všechny sloučeniny lineární? d) Je některá sloučenina cyklická? e) Jsou nějaké sloučeniny nenasycené? Proč? f) Jsou nějaké sloučeniny aromatické?

7 ALKANY Alkany jsou acyklické nasycené uhlovodíky s obecným vzorcem: CnH2n+2 Název má vždy základ slova podle počtu uhlíků a koncovku –an. Název Strukturní vzorec Racionální vzorec Molekulový vzorec Methan CH4 Ethan CH3CH3; (CH3)2 C2H6 Propan CH3CH2CH3 C3H8 Butan CH3(CH2)2CH3 C4H10

8 ALKANY Název Vlastnosti Využití methan
Bezbarvá, plynná, hořlavá látka, hlavní složka zemního plynu, bahenního plynu a bioplynu, se vzduchem může vytvářet výbušnou směs. Palivo v domácnostech i průmyslu, chemická surovina pro výrobu H, sází, acetylenu aj. ethan Bezbarvá, plynná, hořlavá látka, těžší než vzduch, součást zemního plynu. Palivo v domácnostech i průmyslu, surovina pro získání (syntézu) organických látek. propan a butan Bezbarvé, plynné, hořlavé látky s větší hustotou než vzduch, se vzduchem mohou vytvářet výbušnou směs. Kapalná směs stlačená v ocelových láhvích se používá jako palivo v domácnostech, kde není zaveden zemní plyn, do cestovních vařičů, jako palivo do motorů aut.

9 ÚKOL 3: Vytvoř racionální vzorec dle obecného vzorce CnH2n+2 pro tyto sloučeniny : hexan, pentan, oktan Seřaď tyto sloučeniny podle počtu uhlíků od nejmenšího počtu po největší: Jsou tyto sloučeniny plyny, kapalné látky nebo pevné látky?

10 ALKENY Alkeny jsou acyklické nenasycené uhlovodíky ( s dvojnou vazbou C=C) s obecným vzorcem: CnH2n Název se tvoří podobně jako u alkanů a koncovku mají –en.

11 ALKENY Zástupci alkenů:
ethylen (ethen) CH2=CH2- bezbarvý plyn nasládlé vůně.použití k výrobě ethanolu, vinylchloridu a polyethylenu (PE). Propylen (propen) CH3-CH=CH2- bezbarvý plyn, který se používá k výrobě acetonu a polypropylenu (PP).

12 ÚKOL 4: Vytvoř název z racionálního vzorce dle obecného vzorce CnH2n pro tyto sloučeniny : C4H C6H C10H20 Může být sloučenina s více dvojnými vazbami v molekule? Když ano, jak se nazývají? Jak zní správným názvoslovím sloučenina, která se jmenuje triviálně ETHYLEN?

13 ALKINY Alkiny jsou acyklické nenasycné uhlovodíky s jednou nebo více trojných vazeb (C=C) s obecným vzorcem: CnH2n-2 Název se tvoří podobně jako u alkanů a koncovku mají –in. zástupce alkinů: acetylen (ethin) CH=CH- bezbarvý plyn, lehce nasládlého zápachu. Použití při svařování kovů, surovina pro výrobu plastů (PVC). Čistý má narkotické účinky.

14 ÚKOL 5: Vytvoř strukturní vzorec dle obecného vzorce CnH2n-2 pro tyto sloučeniny : propin, hexin, butin Myslíte, že trojná vazba je více reaktivnější než dvojná a jednoduchá vazba? Zdůvodni. Jak zní správným názvoslovím sloučenina, která se jmenuje triviálně acetylen? Napiš reakci přípravy acetylenu.

15 CYKLOALKANY Jsou to nasycené alicyklické uhlovodíky. Jejich molekuly tvoří uzavřené řetězce s jednoduchou vazbou. Obecný vzorec je: CnH2n Název je tvořen stejně jako u alkanů pouze s předponou cyklo-. Nejvýznamější zástupce cykloalkanu: Cyklohexan C6H12- kapalná a hořlavá látka získaná z ropy. Surovina pro výrobu plastů a jako rozpouštědlo.

16 ARENY Jsou cyklické aromatické uhlovodíky, které mají nejméně jedno aromatické jádro. benzen C6H6 je rakovinotvorná látka, jedovatá, hořlavá. Výroba léčiv, plastů, výbušnin a jako rozpouštědlo. naftalen C10H8- bílá, krystalická, charakteristicky páchnoucí látka. Výroba barviv. Sublimace. toluen C7H8- známý jako rozpouštědlo a k výrobě dalších organických sloučenin např. trinitrotoluenu TNT. styren C8H8 – je výchozí látkou pro výrobu polystyrenu (PS). Vyrábí se z benzenu.

17 ÚKOL 6: Zařaď dle názvu sloučeniny ( pentan, hexadien, butin, ethylen, cyklopentan, styren, propan, methan, acetylen, toluen) do skupin: alkany, alkeny, alkiny, cykloalkany a areny Který uhlovodík bys použil ke sváření kovů? Který uhlovodík bys použil při výrobě plastu polystyrenu? Který uhlovodík bys použil jako palivo v domácnosti? Jaké uhlovodíky se používají jako rozpouštědla?

18 Ostatní obrázky nakresleny v programu chemsketch
použité zdroje: obrázky: Ostatní obrázky nakresleny v programu chemsketch

19 Řešení Úkolů: Úkolč.2: a) butan, 2-methyl pentan, b) C4,C6
Úkol č.3: C6H14,C5H12,C8H18,pentan,hexan,oktan,kapaliny Úkol č.4: buten, hexen, deken, ano, dieny, ethen Úkol č.5: C3H4,C6H10,C4H6, jsou reaktivnější sloučeniny s trojnou vazbou protože jsou méně stabilní, ethin, CaO + 3C → CaC2 + CO CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2 Úkol č.6: alkan-methan,propan,alken-ethylen,hexadien,alkin-butin,acetylen,cykloalkan-cyklopentan,aren-styren,toluen Sváření kovů-acetylen, polystyren ze styrenu, palivo v domácnosti-metan, propan, etan, butan, rozpouštědlo-benzen, toluen, cyklohexan

20 Didaktické poznámky: Tato prezentace slouží při výuce organické chemie-uhlovodíky a jejich dělení dle vazeb pro žáky devátých ročníků ZŠ. Součástí této prezentace jsou i dílčí úkoly, při kterých si žák osvojuje nabité vědomosti. Jde o shrnutí základního učiva-uhlovodíky, které by měl žák umět.


Stáhnout ppt "Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115"

Podobné prezentace


Reklamy Google