Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Autor: Mgr. Ilona Sadílková Materiál: VY_52_INOVACE_PV18.28 Téma: Uhlovodíky Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Autor: Mgr. Ilona Sadílková Materiál: VY_52_INOVACE_PV18.28 Téma: Uhlovodíky Číslo."— Transkript prezentace:

1 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Autor: Mgr. Ilona Sadílková Materiál: VY_52_INOVACE_PV18.28 Téma: Uhlovodíky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1826 Klíčová slova: uhlovodíky, alkany, alkeny, alkiny, cykloalkany, areny Anotace: Tato prezentace slouží při výuce organické chemie - uhlovodíky a jejich dělení dle vazeb pro žáky devátých ročníků ZŠ. Součástí této prezentace jsou i dílčí úkoly, při kterých si žák osvojuje nabité vědomosti. Jde o shrnutí základního učiva uhlovodíků, které by měl žák umět.

2 Vypracovala: Mgr. Ilona Sadílková, červenec/2011, Člověk a příroda, chemie, uhlovodíky VY_52_INOVACE_PV_18.28

3  obor chemie, která studuje sloučeniny uhlíku C.  je známo 12 milionu těchto sloučenin. 1. skupina 2. skupina UHLOVODÍKY (sloučeniny obsahující jen UHLÍK C a VODÍK H) DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ (sloučeniny obsahující i jiný prvek)

4 acyklické (alifatické) (přímé nebo rozvětvené řetězce) cyklické (kruhové uzavřené řetězce) nenasycené (násobné vazby) nasycené (jednoduché vazby) ALKANY ALKENY (dvojné vazby) ALKINY (trojné vazby) alicyklické CYKLOALKANY CYKLOALKENY CYKLOALKINY aromatické ( obsahují 1 nebo více benzenových jader) ARENY

5 Atom uhlíku je v organické sloučenině vždy čtyřvazný!!! Vazby mezi uhlíky: jednoduchá -C-C- dvojná -C=C- trojná -C=C- nasycené sloučeniny nenasycené sloučeniny

6 ÚKOL 1: Pro uvědomění si čtyřvaznosti vazeb, pokuste se doplnit vazby mezi uhlíkem a vodíkem tak, aby čtyřvaznost byla splněna! C a) C-C-C-Cb) C C C-C-C C c) C=C C=Cd) C C C – C když naznačíte vazby, doplňte atomy vodíku! ÚKOL 2: Odpověz na otázky a) Pojmenujte sloučeninu a)+b). b) Kolik uhlíků mají ve své molekule? c) jsou všechny sloučeniny lineární? d) Je některá sloučenina cyklická? e) Jsou nějaké sloučeniny nenasycené? Proč? f) Jsou nějaké sloučeniny aromatické?

7 Alkany jsou acyklické nasycené uhlovodíky s obecným vzorcem: C n H 2n+2 Název má vždy základ slova podle počtu uhlíků a koncovku –an. NázevStrukturní vzorecRacionální vzorecMolekulový vzorec Methan CH 4 Ethan CH 3 CH 3 ; (CH 3 ) 2 C2H6C2H6 Propan CH 3 CH 2 CH 3 C3H8C3H8 Butan CH 3 (CH 2 ) 2 CH 3 C 4 H 10

8 NázevVlastnostiVyužití methan Bezbarvá, plynná, hořlavá látka, hlavní složka zemního plynu, bahenního plynu a bioplynu, se vzduchem může vytvářet výbušnou směs. Palivo v domácnostech i průmyslu, chemická surovina pro výrobu H, sází, acetylenu aj. ethan Bezbarvá, plynná, hořlavá látka, těžší než vzduch, součást zemního plynu. Palivo v domácnostech i průmyslu, surovina pro získání (syntézu) organických látek. propan a butan Bezbarvé, plynné, hořlavé látky s větší hustotou než vzduch, se vzduchem mohou vytvářet výbušnou směs. Kapalná směs stlačená v ocelových láhvích se používá jako palivo v domácnostech, kde není zaveden zemní plyn, do cestovních vařičů, jako palivo do motorů aut.

9 ÚKOL 3:  Vytvoř racionální vzorec dle obecného vzorce C n H 2n+2 pro tyto sloučeniny : hexan, pentan, oktan  Seřaď tyto sloučeniny podle počtu uhlíků od nejmenšího počtu po největší:  Jsou tyto sloučeniny plyny, kapalné látky nebo pevné látky?

10  Alkeny jsou acyklické nenasycené uhlovodíky ( s dvojnou vazbou C=C) s obecným vzorcem: C n H 2n  Název se tvoří podobně jako u alkanů a koncovku mají –en.

11 Zástupci alkenů:  ethylen (ethen) CH 2 =CH 2 - bezbarvý plyn nasládlé vůně.použití k výrobě ethanolu, vinylchloridu a polyethylenu (PE).  Propylen (propen) CH 3 -CH=CH 2 - bezbarvý plyn, který se používá k výrobě acetonu a polypropylenu (PP).

12 ÚKOL 4:  Vytvoř název z racionálního vzorce dle obecného vzorce C n H 2n pro tyto sloučeniny : C 4 H 8 C 6 H 12 C 10 H 20  Může být sloučenina s více dvojnými vazbami v molekule? Když ano, jak se nazývají?  Jak zní správným názvoslovím sloučenina, která se jmenuje triviálně ETHYLEN?

13  Alkiny jsou acyklické nenasycné uhlovodíky s jednou nebo více trojných vazeb (C=C) s obecným vzorcem: C n H 2n-2  Název se tvoří podobně jako u alkanů a koncovku mají –in. zástupce alkinů: acetylen (ethin) CH=CH- bezbarvý plyn, lehce nasládlého zápachu. Použití při svařování kovů, surovina pro výrobu plastů (PVC). Čistý má narkotické účinky.

14 ÚKOL 5:  Vytvoř strukturní vzorec dle obecného vzorce C n H 2n-2 pro tyto sloučeniny : propin, hexin, butin  Myslíte, že trojná vazba je více reaktivnější než dvojná a jednoduchá vazba? Zdůvodni.  Jak zní správným názvoslovím sloučenina, která se jmenuje triviálně acetylen? Napiš reakci přípravy acetylenu.

15  Jsou to nasycené alicyklické uhlovodíky. Jejich molekuly tvoří uzavřené řetězce s jednoduchou vazbou. Obecný vzorec je: C n H 2n  Název je tvořen stejně jako u alkanů pouze s předponou cyklo-. Nejvýznamější zástupce cykloalkanu: Cyklohexan C 6 H 12 - kapalná a hořlavá látka získaná z ropy. Surovina pro výrobu plastů a jako rozpouštědlo.

16  Jsou cyklické aromatické uhlovodíky, které mají nejméně jedno aromatické jádro. benzen C 6 H 6 je rakovinotvorná látka, jedovatá, hořlavá. Výroba léčiv, plastů, výbušnin a jako rozpouštědlo. toluen C 7 H 8 - známý jako rozpouštědlo a k výrobě dalších organických sloučenin např. trinitrotoluenu TNT. naftalen C 10 H 8 - bílá, krystalická, charakteristicky páchnoucí látka. Výroba barviv. Sublimace. styren C 8 H 8 – je výchozí látkou pro výrobu polystyrenu (PS). Vyrábí se z benzenu.

17 ÚKOL 6:  Zařaď dle názvu sloučeniny ( pentan, hexadien, butin, ethylen, cyklopentan, styren, propan, methan, acetylen, toluen) do skupin: alkany, alkeny, alkiny, cykloalkany a areny  Který uhlovodík bys použil ke sváření kovů?  Který uhlovodík bys použil při výrobě plastu polystyrenu?  Který uhlovodík bys použil jako palivo v domácnosti?  Jaké uhlovodíky se používají jako rozpouštědla?

18  použité zdroje:  http://xantina.hyperlink.cz/organika/uhlovodiky/alkany.html http://xantina.hyperlink.cz/organika/uhlovodiky/alkany.html obrázky: http://www.google.cz/imgres?q=propan&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=N- FVgo1Ql0d5dM:&imgrefurl=http://xantina.hyperlink.cz/organika/uhlovodiky/alkany.html&docid=BGId4InTwL5R7M&w=133&h=88&ei=7MaGTsjOE_DP4QSG7uC3Dw&zoom=1 &iact=rc&dur=133&page=1&tbnh=70&tbnw=106&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:2,s:0&tx=40&ty=43 http://www.google.cz/imgres?q=ethylen&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=z1N9xvZr2WmclM:&imgrefurl=http://www.uni- saarland.de/fak8/schneider/anichem/struktur/ethen.html&docid=LUgJBkT2LBFNqM&w=731&h=405&ei=H8eGTqiuBq3O4QT- rpiXDw&zoom=1&iact=rc&dur=556&page=1&tbnh=100&tbnw=181&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=107&ty=59 http://www.google.cz/imgres?q=cyklohexan&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=zUs4oJy6_a- V_M:&imgrefurl=http://vyukovematerialy.cz/chemie/rocnik9/org02.htm&docid=zQvbgrSQAAejHM&w=90&h=83&ei=f8eGTtCbJYT74QTEmMmTDw&zoom=1&iact=rc&dur=815 &page=3&tbnh=73&tbnw=80&start=53&ndsp=24&ved=1t:429,r:3,s:53&tx=49&ty=43 http://www.google.cz/imgres?q=benzen&hl=cs&biw=1280&bih=822&gbv=2&tbm=isch&tbnid=15ZKq_Rq47mL7M:&imgrefurl=http://chemicky.webnode.cz/organicka- chemie/areny/&docid=jlRJDQ90Q3KKXM&w=105&h=119&ei=HsiGTr3jE_P34QTz0aC8Dw&zoom=1&iact=rc&dur=117&page=1&tbnh=95&tbnw=84&start=0&ndsp=24&ved= 1t:429,r:0,s:0&tx=37&ty=62 http://www.google.cz/imgres?q=methan&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=QiWlsnAMgDAWqM:&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/Category: Methane%3Fuselang%3Dcs&docid=PCzONaj4rGf3hM&w=117&h=120&ei=YMiGTurHB6754QSd2YSvDw&zoom=1&iact=rc&dur=112&page=2&tbnh=96&tbnw=93&start=24& ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:24&tx=31&ty=53 http://www.google.cz/imgres?q=polypropylen&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=_IedqsddExu0aM:&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Polypropyle n.png&docid=kk1kRaEG0D6GMM&w=545&h=253&ei=-8uGTrO- CsyM4gSjxoGPDw&zoom=1&iact=rc&dur=684&page=1&tbnh=86&tbnw=185&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:2,s:0&tx=102&ty=21 http://www.google.cz/imgres?q=acetylen&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=om7XKxkxdAgZfM:&imgrefurl=http://de.123rf.com/photo_8638105_metall- detail-schneiden-mit-acetylen-schwei-en-nahaufnahme.html&docid=am7swXRpj2l8rM&w=1200&h=966&ei=pcyGTu70I- uQ4gTjpqS_Dw&zoom=1&iact=rc&dur=182&page=8&tbnh=140&tbnw=179&start=177&ndsp=24&ved=1t:429,r:20,s:177&tx=91&ty=101 http://www.google.cz/imgres?q=naftalen&hl=cs&biw=1280&bih=822&gbv=2&tbm=isch&tbnid=0lpiX6bjJpAxdM:&imgrefurl=http://vydavatelstvi.vscht.cz/echo/organika/trivial ni-sk-aromat.html&docid=SCFK- 7Jf2dNoVM&w=140&h=95&ei=rs6GTvuOEOHT4QSKv4iJDw&zoom=1&iact=rc&dur=164&page=1&tbnh=76&tbnw=112&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:2,s:0&tx=78&ty=46 http://www.google.cz/imgres?q=naftalen&hl=cs&biw=1280&bih=822&gbv=2&tbm=isch&tbnid=m_JDjtRadO15yM:&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Naphthalene- 3D- balls.png&docid=UWTVMemon5HzbM&w=1100&h=837&ei=rs6GTvuOEOHT4QSKv4iJDw&zoom=1&iact=rc&dur=302&page=2&tbnh=134&tbnw=195&start=22&ndsp=22&ve d=1t:429,r:0,s:22&tx=93&ty=60 http://www.google.cz/imgres?q=benzen&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=1jybY8J4Ucjf7M:&imgrefurl=http://vydavatelstvi.vscht.cz/echo/organika/trivial ni- abc.html&docid=ulRr0rjKrK7E4M&w=86&h=95&ei=286GTsqjOOiN4gSO0YS4Dw&zoom=1&iact=rc&dur=127&page=1&tbnh=82&tbnw=74&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r: 1,s:0&tx=62&ty=56 http://www.google.cz/imgres?q=toluen&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=y4fJ_MbwLzjqsM:&imgrefurl=http://web.vscht.cz/kutnas/vystup/cz/vzorce/tolue n.html&docid=WTA3FMu3eQ_dnM&w=70&h=109&ei=- M6GTrLyPOOO4gSH1ZTNDw&zoom=1&iact=rc&dur=508&page=1&tbnh=96&tbnw=62&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:7,s:0&tx=37&ty=60 http://www.google.cz/imgres?q=styren&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=822&tbm=isch&tbnid=wPdxkWv3yEQT1M:&imgrefurl=http://xantina.hyperlink.cz/organika/uhlovodiky/ areny.html&docid=k5n55Ot7HYGdhM&w=95&h=106&ei=GM- GTvHvA6_74QSblvzNDw&zoom=1&iact=rc&dur=515&page=1&tbnh=84&tbnw=76&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=22&ty=45 Ostatní obrázky nakresleny v programu chemsketch

19  Úkolč.2: a) butan, 2-methyl pentan, b) C4,C6  Úkol č.3: C 6 H 14,C 5 H 12,C 8 H 18,pentan,hexan,oktan,kapaliny  Úkol č.4: buten, hexen, deken, ano, dieny, ethen  Úkol č.5: C 3 H 4,C 6 H 10,C 4 H 6, jsou reaktivnější sloučeniny s trojnou vazbou protože jsou méně stabilní, ethin, CaO + 3C → CaC 2 + CO CaC 2 + 2H 2 O → Ca(OH) 2 + C 2 H 2  Úkol č.6: alkan-methan,propan,alken-ethylen,hexadien,alkin- butin,acetylen,cykloalkan-cyklopentan,aren-styren,toluen Sváření kovů-acetylen, polystyren ze styrenu, palivo v domácnosti- metan, propan, etan, butan, rozpouštědlo-benzen, toluen, cyklohexan

20 Tato prezentace slouží při výuce organické chemie-uhlovodíky a jejich dělení dle vazeb pro žáky devátých ročníků ZŠ. Součástí této prezentace jsou i dílčí úkoly, při kterých si žák osvojuje nabité vědomosti. Jde o shrnutí základního učiva-uhlovodíky, které by měl žák umět.


Stáhnout ppt "Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Autor: Mgr. Ilona Sadílková Materiál: VY_52_INOVACE_PV18.28 Téma: Uhlovodíky Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google