Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Luhačovské Zálesí, o.p.s., MAS Ploština, MAS Vizovicko a Slušovicko

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Luhačovské Zálesí, o.p.s., MAS Ploština, MAS Vizovicko a Slušovicko"— Transkript prezentace:

1 Luhačovské Zálesí, o.p.s., MAS Ploština, MAS Vizovicko a Slušovicko
TRNKOVÁ STEZKA 2 – TRNKY, KAM SE PODÍVÁŠ!

2 MAS MAS Vizovicko a Slušovicko
Aktéři spolupráce MAS MAS Vizovicko a Slušovicko MAS Ploština Luhačovské Zálesí, o.p.s.

3 Lokalizace aktérů spolupráce

4 Lokalizace aktérů spolupráce

5 Předmět projektu Projekt je zaměřen na zefektivnění a zkvalitnění vznikajícího produktu cestovního ruchu TRNKOVÁ STEZKA Jedná se o nekomerční produkt cestovního ruchu na území JIŽNÍHO VALAŠSKA Území působnosti 3 MAS, které projekt předkládají, odpovídá území JIŽNÍHO VALAŠSKA, turistického subregionu v rámci destinační oblasti Východní Morava (Zlínský kraj)

6 Předmět projektu Východní Morava – 4 turistické regiony: Kroměřížsko
Slovácko Valašsko Zlínsko a Luhačovicko (+ Jižní Valašsko) JIŽNÍ VALAŠSKO – na rozhraní 2 regionů

7 Výchozí podmínky projektu
Turistický potenciál území Trnkové stezky / Jižního Valašska Šance pro rozvoj cestovního ruchu – alternativní formy Společná spolupráce MAS na zatraktivnění regionu – doposud spíše turistická periferie Iniciativa zespodu – projekty na rozvoj CR: Značení hřebene Vizovických vrchů Naučné stezky Luhačovským Zálesí, stezky pro cyklisty apod. Kola, kopyta, boty - (realizovány již 5 etap) – půjčovny kol, turistických potřeb, GPS

8 Výchozí podmínky projektu

9 Výstupy 1. etapy dynamická webová prezentace s aktualizovanými daty z destinační centrály Zlínského kraje - CCR VM. o.p.s. velkoformátové rozkládací mapy území TRNKOVÉ STEZKY / JIŽNÍHO VALAŠSKA image katalog o TRNKOVÉ STEZCE / JIŽNÍM VALAŠSKU studie dalšího rozvoje cestovního ruchu na území TRNKOVÉ STEZKY / JIŽNÍHO VALAŠSKA realizace 3 netradičních akcí v souvislosti s projektem vznik jednotného vizuálního stylu TRNKOVÉ STEZKY / JIŽNÍHO VALAŠSKA - zavedení "značky"

10 Výstupy 1. etapy

11 Cíle projektu Integrace turistické nabídky TRNKOVÉ STEZKY / JIŽNÍHO VALAŠSKA Komplexní nabídka všech existujících a vznikajících turistických cílů Přehled kulturních a společenských akcí v regionu Jednotná image projektu / produktu / území Zvýšení soudržnosti obyvatel, přispění k zachování tradic, upevnění lokální identity a mezilidských vztahů Rozvoj drobné venkovské ekonomiky neproduktivními investicemi

12 Výstupy projektu Projekt zahrnuje 4 základní výstupy: Zkvalitnění a rozšíření stávající webové prezentace TRNKOVÁ STEZKA Realizace "TRNKOVÉHO DNE" Vytvoření „TRNKOVÉHO PASU“ Vytvoření "TRNKOVÝCH CYKLOPOINTŮ"

13 1) WEBOVÁ PREZENTACE Aplikace nových funkcionalit na web:
možnost vytváření tras výletů dle požadavků turisty lepší propojenost s existujícími mapovými servery odkazy na nově vytvořené sociální sítě a propojenost jednotlivých profilů, systematizace společenských akcí v regionu a jejich cílená propagace prostřednictvím webového kalendáře možnost odběru novinek o Trnkových stezkách prostřednictvím newsletterů vytvoření dalších funkcí webové prezentace - panoramatické a 360° prohlídky zajímavých míst, videospoty a trailery o Trnkové stezce aj.

14 2) TRNKOVÝ DEN Realizace "TRNKOVÉHO DNE" předpokládá:
realizaci dětského dne včetně různých soutěží, her a představení pro nejmenší kulturní vystoupení - 1 hlavní kapela + předkapely + moderátor + DJ slavnostní prezentace Trnkové stezky a jejich produktů, vyhlášení soutěží v souvislosti s Trnkovou letní sezónou 2012.

15 3) TRNKOVÝ PAS Realizace "TRNKOVÉHO PASU" předpokládá:
selekce nejatraktivnějších míst regionu, kde bude moci návštěvník získat razítko do pasu vytvoření originálního síťového produktu cestovního ruchu pro území Trnkové stezky/Jižního Valašska vytvoření setu pasových razítek se symbolikou Trnkové stezky

16 4) TRNKOVÉ CYKLOPOINTY Realizace "TRNKOVÉHO CYKLOPOINTU" předpokládá vznik speciálních cyklistických bodů, kde bude moci turista získat: seznam tras po území Trnkové stezky, bezplatné turistické mapy bezplatně si půjčit vybavení pro opravu kola, bezplatně si umýt kolo

17 Dopady projektu Další rozšíření a zkvalitnění produktu TRNKOVÁ STEZKA / JIŽNÍ VALAŠSKO Propagace produktu s akcentem na jeho identifikaci u veřejnosti, Systematizace nejatraktivnějších míst TRNKOVÉ STEZKY / JIŽNÍHO VALAŠSKA v rámci Trnkového pasu, Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu

18 Cílové skupiny projektu
Příjemci zamýšlených dopadů jsou v tomto případě zejména: obyvatelé území TRNKOVÉ STEZKY / JIŽNÍHO VALAŠSKA návštěvníci území TRNKOVÉ STEZKY / JIŽNÍHO VALAŠSKA návštěvníci webové prezentace cykloturisté a bikeři

19 Preferenční kritéria projektu
Mezinárodní spolupráce – NE Zapojení MAS ČR nepodpořené z IV.1.1 – NE Účast na prezentaci - ANO Přidaná hodnota spolupráce návaznost na 1. etapu integrita aktivit za účelem zvýšení atraktivnosti území Trnkové stezky iniciaci spolupráce mezi veřejnou a soukromou sférou – intenzifikace komunikace s podnikateli v cestovním ruchu facilitace nových jednání

20 Preferenční kritéria projektu
Efektivita - zdůvodnění výdajů adekvátní poměr výstupy projektu / požadované finance uvedený rozpočet plně odpovídá cenám v místě a čase obvyklým provedena cenová analýza poptávaných výstupů, dle ní definován rozpočet projekt předpokládá realizaci části aktivit bezplatně projekt klade silný akcent na efektivitu nákladů a na racionální rozložení finančních prostředků mezi partnery

21 Preferenční kritéria projektu
Účelnost, komplexnost, smysluplnost projekt vychází z potřeb území, SPL a aktualizovaných projektových záměrů všech zúčastněných MAS projekt prošel připomínkovým řízením v rámci jednotlivých MAS smysluplnost projektu je založena na podpoře cestovního ruchu v regionu, v podpoře místní ekonomiky a oživení společensko-kulturních složek života místních obyvatel

22 Preferenční kritéria projektu
7. Poptávka dotazníkové šetření provedené ve fázi přípravy projektu ukázalo, že mezi návštěvníky Pozlovic (MAS Luhačovské Zálesí) by neotřelé formy poznávání regionu zvolilo 68% návštěvníků ještě vyšší poptávka byla zaznamenána v MAS Vizovicko a Slušovicko a v MAS Ploština, kde zájem turistů o nové formy cestovního ruchu atakuje 80% hranici.

23 Preferenční kritéria projektu
Zapojení veřejnosti při realizaci a udržitelnosti projektu komunitní rozměr je neodmyslitelným prvkem při naplňování projektového záměru - průběžné konzultace se zástupci neziskového sektoru na poli turistiky a cestovního ruchu (KČT Vizovice, KČT Vysoké Pole, oddíl turistiky SK Slavičín, IC Luhačovice, IC Slavičín, IC Valašské Klobouky) Projekt předpokládá zapojení dětí a mládeže - formou výtvarných soutěží ve školách budou sesbírány a vyhodnoceny výtvarné náměty na ztvárnění otisků tematických pasových razítek – TRNKOVÝ PAS

24 Preferenční kritéria projektu
Udržitelnost projekt navrhuje taková opatření, jejichž trvanlivost výrazně přesahuje dobu realizace (s výjimkou Trnkové dne, i ten však předpokládá kontinuitu) příkladem je například navrhovaná aktualizace webu, která zajistí jeho trvanlivost a zdokonalené funkcionality na další léta nedotovaného provozu obdobně bude fungovat i vějíř služeb poskytovaných v rámci cyklopointů Trnkových stezek, jejichž provoz budou zajišťovat subjekty, v jejichž areálech budou instalovány rovněž princip Trnkových pasů včetně speciálních razítek není nijak ohraničen dobou realizace projektu dlouhodobým cílem projektu je však vytvoření samofinancovatelného systému

25 Preferenční kritéria projektu
Partneři IC v regionu spolupracující podnikatelé v cestovním ruchu spolupracující obce, které mají zájem o podporu CR prostřednictvím vlastních aktivit zástupci neziskového sektoru na poli turistiky a cestovního ruchu Centrála cestovního ruchu Východní Moravy

26 Preferenční kritéria projektu
Inovativnost aktivní zapojení veřejnoprávních subjektů a neziskových organizací do zvyšování atraktivity území a jeho sektorové konkurenceschopnosti ve sféře cestovního ruchu pokračování projektu v podobě inovativní druhé etapy 12. Integrovaný přístup, synergický efekt projekt spojuje subjekty, které by jinak obtížně hledaly vzájemnou spolupráci synergický efekt lze spatřovat v předpokladu postupného zlepšování infrastruktury cestovního ruchu

27 Preferenční kritéria projektu
Rovnoměrnost dopadu projektu přibližně stejné výstupy na území všech partnerů Kvalita zpracování projektu do přípravy a zpracování projektu Spolupráce byly zapojeny všechny partnerské MAS

28 Preferenční kritéria projektu
Regionální identita projekt je koncipován tak, aby veškeré jeho výstupy odpovídaly regionálním charakteristikám daného území – Jižního Valašska Snaha o prezentaci typických tradic – například pěstování ovoce a jeho zužitkování v podomácké potravinářské výrobě Ostatně celý název projektu je odvozen od „trnek – švestek“ 

29 Využití finančních prostředků

30 Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "Luhačovské Zálesí, o.p.s., MAS Ploština, MAS Vizovicko a Slušovicko"

Podobné prezentace


Reklamy Google