Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ověření modelu Transferu technologií v podmínkách ČR Technologie a Inovace, o.s. Korunní 926/30, 120 00 Praha 2 www.tein.cz Ing. Josef Drahorád, CSc. Ing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ověření modelu Transferu technologií v podmínkách ČR Technologie a Inovace, o.s. Korunní 926/30, 120 00 Praha 2 www.tein.cz Ing. Josef Drahorád, CSc. Ing."— Transkript prezentace:

1 Ověření modelu Transferu technologií v podmínkách ČR Technologie a Inovace, o.s. Korunní 926/30, 120 00 Praha 2 www.tein.cz Ing. Josef Drahorád, CSc. Ing. Radan Panáček, Bc. Denisa Pekařová Jitka Jelínková, Filip Naumovič mobil: 774 666 611, Drahorad@tein.cz

2 Spoluřešitelé Fakulta managementu VŠE v Jindřichově Hradci. VŠChT - Vysoká škola chemicko- technologická. ÚEB JČU – Ústav experimentální biologie Jihočeské university. GOA –Gymnasium a obchodní akademie pro nevidomé. Ministerstvo zemědělství – nadstandardní partner bez finančního příspěvku.

3 Volíme zatím standardní typy činností, ovšem často v kombinované podobě – jedná se o semináře v kombinaci s workshopy – zde dochází k aktivní spolupráci cílových skupin a školitelů a tvůrců nového modelu TT. Cílové skupiny tak jsou v přímém kontaktu, seznamují se s problémy tak jak jsou reálné a seznamují se nejen s výsledky jejich řešení, ale i s použitou metodikou. Kulaté stoly používáme především v rámci organizačních prací, kdy s partnery domlouváme další postup činností. Typy činností

4 Cílové skupiny Cílovými skupinami jsou: Studenti, doktorandi a odborní vědečtí pracovníci VŠChT, pracovníci MZe, především odpovědní za TT, a odborní a vědečtí pracovníci ústavů MZe, studenti gymnázia Obchodní akademie nevidomých a slabozrakých, částečně vědečtí pracovníci a doktorandi Ústavu teorie informace a automatizace

5 Zapojení cílových skupin I Považujeme za klíčové, proto se snažíme spojit školení s možností praktické aplikace školených znalostí a dovedností. U vědeckých pracovníků se jedná především o konzultace a další pomoc při TT, plánujeme např. burzu technologií v Cambridge, pomoc při formulaci projektů, pomoc při vyhodnocování komerčního významu a formulaci strategie TT, ale i pomoc a asistenci při psaní smluv,při zajištění duševního vlastnictví apod.

6 Zapojení cílových skupin II V případě GOA především pokus a o vytvoření a provozování komerčního call centra, kde by někteří absolventi nalezli zaměstnání.

7 Projekt je rozdělen na dvě části: 1. Vytvoření modelu Transferu technologií, vhodného pro ČR a jeho rychlé zavedení do praxe. 2. Zvýšení vzdělání nevidomých a slabozrakých s cílem zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce.

8 1. Část –Nový model transferu technologií Tvoříme spolu s partnery, především z VŠE. Organizujeme výuku modelu pomocí seminářů a workshopů – se školiteli a cílovými skupinami. Rozšiřujeme nový model TT i do jiných cílových skupin, dle zájmu.

9 Snažíme se o uvedení modelu do praxe – k tomu oslovujeme vhodné partnery a snažíme se, dle časových možností, uskutečnit alespoň jednodušší technologické transfery nebo pomoci zájemcům je provést. Nejvíce se zajímáme o naše cílové skupiny – tedy především o VŠChT a pracovníky výzkumných ústavů Ministerstva Zemědělství ČR.

10 První výsledky: Vytvořili jsme model Transferu technologií, který splňuje veškerá kritéria životaschopnosti. Jedná se o ultimativní model – tedy o model, který je využitelný nejlépe v nejkomplikovanějších TT, v jednodušších TT je možné provádět některé jeho prvky nebo zjednodušenou verzi.

11 Výhody, síla modelu: Obsahuje výhodné prvky úspěšných modelů TT v nejaktivnějších státech EU a v USA. Je universální –je možné jej v případě naplnění systémových podmínek použít pro jakýkoliv obor. Je ziskový pro všechny zúčastněné – může tedy využívat i mezinárodní kapitál.

12 Slabé stránky: Pro plné využití vyžaduje kvalifikovaný sehraný tým vysoce specializovaných odborníků – které je nutné vybrat a vyškolit. Nastartování modelu vyžaduje značný kapitál, jehož návratnost může být v rozmezí deseti i více let.

13 Příležitosti Nevyžaduje legislativní změny. Jedná se o model, založený na komerčním pojetí TT (tvorba zisku), a tudíž jeho provedení není závislé na dotacích. Může se jednat o investorsky zajímavý projekt – navíc poměrně dobře kontrolovatelný, ve kterém se investuje do informací. V ČR je nyní výrazný trend směrem k využívání vědeckých výsledků v praxi.

14 Ohrožení Vyžaduje velkou propagaci, odvedení značné práce ještě před nastartováním. Existuje řada firem a jedinců, které v transferu technologií vidí pouze záminku k čerpání dotací – ty se budou zavádění komerčního modelu bránit všemi svými dostupnými a nemalými prostředky.

15  Podpořili jsme Transfer technologií v oblasti medicínské diagnostiky.  Podpora spočívala v transferové asistenci a v provedení služeb v ekonomicko-právní oblasti.

16 2. Část projektu : Zvýšení konkurenceschopnosti nevidomých a slabozrakých:  snažíme se řešit cestou jejich vyššího zapojení do informační společnosti…  jako vhodný prostředek - po úvodním studování problému s odborníky a zúčastněnými –jsme zvolili jako konkrétní řešení „ call centrum “.

17 Jedná se o ověřenou cestu, byť v mnoha případech nedotaženou do konce – většina obdobných projektů končí proškolením zúčastněných. Cílem našeho sdružení je dovést je do konce – tedy k vytvoření pracovních míst pro nevidomé.

18 K tomu je zapotřebí: Přizpůsobit metodiku výuky v call centrech pro nevidomé ( případně vytvořit a zveřejnit výukové materiály k dalšímu použití). Vytvořit fungující call centrum, ve kterém by byli proškolení nevidomí zaměstnáni.

19 Oba kroky jsou v počátečním stadiu: je připraven pracovní plán s certifikovaným školícím pracovištěm; jsou podnikány první kroky k přípravě komerčního centra, které by fungovalo v režimu chráněného pracoviště.

20 Publicita Zatím pouze www.tein.cz Přes spolupráci s ČVUT, se zahraničními partnery, a MZe. Organizujeme výuku základních ekonomických znalostí a pojmů pro zájemce především z vědeckých kruhů oboru přírodních věd (potravinářství).

21 Vnitřní postupy řízení: Vnitřně:  Rozdělení kompetencí, důvěra v provádění svěřených činností, pravidelné kontroly.  Pravidelné setkávání s partnery.

22 Všechny činnosti se snažíme svázat s komerčními aktivitami: pracujeme mezi již uvedenými činnostmi na projektu „Klastru Bioplast“, angažujeme se v „Technologickém parku Hradec Králové“, spolupracujeme s „projektem MATEO“, Jižní Čechy ….apod.).

23 Veškerá naše činnost je vysoce inovativní, což ostatně vyplynulo z výše uvedeného textu: Nejsilnější body vytvoření modelu TT a jeho zavedení do praxe. Výuka nevidomých a experimentální založení „call centra“.

24 Další výstupy Navíc můžeme uvést: Spolupráci v informačních technologiích. Komerční poradenství v biotechnologiích pro Jihočeské lesy, a.s. Horizontální témata – GOA, Klastr Bioplast….

25 Výstupy a výsledky Výchoz í hodnotaPl á novan á hodnotaSoučasný stav Podpořen é osoby 0600850 Organizace 0255 Produkty 051

26 Všechny naše aktivity jsou plně přístupné všem zájemcům – veškeré aktivity směřující ke spolupráci s námi vítáme.

27 Doporučení pro další období:  Celková koncepce financování projektů je stavěna na nedůvěře o dobrých úmyslech předkládajících a jsou zatížena nezměrnou a naprosto vyčerpávající administrativou s nesmyslnými požadavky.  Navrhuji provádět další projekty v duchu komerčních projektů: vyhodnotit kvalitu projektu a po přidělení financí nekontrolovat jejich výdaje, ale pouze tvrdě hodnotit a monitorovat výsledky.  Za současného stavu při malém složení našeho týmu věnujeme více jak polovinu našich aktivit jenom obhajování jednotlivých výdajů apod..

28 Děkuji za pozornost Ing. Josef Drahorád, CSc. Technologie a inovace, o.s. Korunní 926/30 120 00 Praha 2 mobil: 774 666 611 Drahoradjosef@seznam.cz Drahorad@tein.cz www.tein.cz


Stáhnout ppt "Ověření modelu Transferu technologií v podmínkách ČR Technologie a Inovace, o.s. Korunní 926/30, 120 00 Praha 2 www.tein.cz Ing. Josef Drahorád, CSc. Ing."

Podobné prezentace


Reklamy Google