Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Alternativa ekonomického růstu nebo řešení ekonomické krize ?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Alternativa ekonomického růstu nebo řešení ekonomické krize ?"— Transkript prezentace:

1 Alternativa ekonomického růstu nebo řešení ekonomické krize ?
Eva Cudlínová Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Studentská 13, České Budějovice,

2 Ekonomie není čistá věda je to jen styl myšlení

3 Neoklasická ekonomie Motto: „Přírodní zdroje jsou prakticky neomezené díky tomu, že lidské poznání a technický pokrok „vytvářejí“ nové přírodní zdroje“ Václav Klaus Vyčerpatelnost zdrojů vyřeší technický pokrok Znečištění pokud vůbec je, podceňování přírody uvést věci do původního stavu

4 Vývoj ekonomických teorií
rozpoznat limity růstu podporovat lokální/globální společenské jednání Náboženská filozofie Feudalismus Merkantilismus Fyziokraté klasická ekonomie (Adam Smith) Neo-Malthusianská ekonomie (biofyzikální systém) Neo-klasická (tržní systém) Neo-Maxistická (sociálně-politický systém) Environmentální ekonomie (modifikovaný tržní systém) Ekologická ekonomie Filozofové Hlubinná ekologie Komuni musmus ? středověk polovina 17. století polovina 18. století polovina 19. století pozdější 19. století rané 20. století Zdroj: Daly, H. E., Farley, J. (2004): Ecological Economics: Principles and Applications. Island Press. Washington, Covelo, London.

5 Změny ve stylu ekonomického myšlení
70tá léta dvacátého století vznik environmentální a ekologické ekonomie : reakce na ropný šok ( 1973 a 1979) na změny ve společnosti II Vznik „green economy“ – zelené ekonomie – reakce na finanční ekonomickou krizi a klimatické změny

6

7 1962 - Rachel Carsonová- Mlčící jaro (DDT)
1972- Stockholm konference o ŽP ( svoláno OSN) Zákony na ochranu ŽP , UNEP Instituce na ochranu životního prostředí 1972 – Meze růstu I.D. Meadows, Římský klub požadavek zastavení růstu – Světová komise pro životní prostředí a rozvoj M. Brundtlandová – vztah mezi hospodářským rozvojem a ŽP 1987 – Naše Společná Budoucnost - Sustainable development Světová konference o ŽP v Rio de Janeiru Světový Summit o Udržitelném Rozvoji v Johanesburku

8 70 -80tá léta 20tého století- hledání alternativ v ekonomickém myšlení
Motto Lidská společnost a ekonomie jsou součástí systému biosféry, proto je třeba ekonomické procesy chápat zároveň i jako přírodní procesy - jako fyzikální a chemické procesy transformace. Ke studiu ekonomie by se mělo přistupovat také jako k přírodnímu objektu, s tím vědomím, že v ekonomii je tento přírodovědný přístup pouze doplňující, nikoli jediný. (Ropke, 2004)

9 70 -80tá léta 20tého století- hledání alternativ v ekonomickém myšlení
Otázky : limity ekonomického růstu propojení energetických a biofyzikálních cyklů Řešení: Transdisciplinarita ekonom Kenneth Boulding,1966 -The economics of the coming Spaceship Earth“,.. - zákony termodynamiky Matematik, statistik, ekonom Georgescu-Roegen, The Entropy Law and the Economic Process ekolog Stanley Holling 1973, obrací pozornost od rovnovážných systémů k pružnosti ekologických systémů v jejich reakci na stresový faktor. (Holling, 1973). fyzik Ilya Prigogine 1973 a jeho vědecké skupiny v Belgii, zavedli koncept sebe organizujícího disipativního systému Kenneth boulding- ekonom Stanley Holling kanadský ekolog Roegen- matematik, statistik a ekonom

10 Oddělení environmentální a ekologické ekonomie
Environmentální ekonomie se zaměřila jen na sociální stránku problémů a jejich nápravy - internalizace externalit jako nápravy selhání funkce trhu. V roce 1979 byla ustavena Asociace environmentálních ekonomů a ekonomů přírodních zdrojů (AERE) v USA, která vydává časopis Journal of Environmental Economics and Management (JEEM). (Ropke 2004) Ekologická ekonomie se soustředila na biofyzikální a energetickou koncepci propojenosti společnosti a přírody (planety) a vytvořila nové odvětví ekonomie s novým paradigmatem trvalé udržitelnosti Ekologická ekonomie byla institucionalizovaná v roce 1989 vznikem Mezinárodní společnosti pro ekologickou ekonomii (ISEE ) v USA, v roce 1990 vyšlo první číslo vědeckého časopisu „Ecological Economics“.

11 Rovnováha uvnitř ekonomie rozšířena na ekonomii a životní prostředí
EKOLOGICKÁ EKONOMIE Rovnováha uvnitř ekonomie rozšířena na ekonomii a životní prostředí zákony termodynamiky I. a II Firmy a společnosti Domácnosti KOLOBĚH V EKONOMICE $ nabídka zboží poptávka po faktorech poptávka po zboží nabídka faktorů faktory produkce zboží a služby

12 Charakteristika ekologické ekonomie
Rostoucí ekonomický podsystém Populace a zboží ENERGIE ZDROJE ODPAD Recyklované materiály sluneční energie ztracené teplo OHRANIČENÝ GLOBÁLNÍ EKOSYSTÉM Existeční otázka je rovnováha ekonomiky s přírodou a ne v rámci ekonomiky CARRYING CAPACITY ZEME FOOTPRINT- Ekologická stopa

13 Ekologická ekonomie vychází z filosofie trvale udržitelného rozvoje (World Commission 1987). Její paradigma mění přístup k definici efektivnosti, optimální alokace i měřítka, v němž se ekonomie pohybuje. Paradigma je normativní. Ekonomie a její růst není cílem sám o sobě dokonce ani optimální alokace zdrojů a efektivnost výroby není cílem. Je to jen podmínka lidského života, jedna z podmínek ne jediná. Je třeba přijmout určitá etická kriteria ekonomické aktivity, která určí hranice, v nichž je dán prostor trhu a jeho alokační funkci.

14 Reakce na ekonomickou krizi - 2008 - 2009
Tento koncept se odvolává na teoretický základ ekologické ekonomie, a aplikace myšlenek trvale udržitelného rozvoje. Základní cíle zelené ekonomiky Zelená ekonomie v USA Evropský rozměr zelené ekonomie Zelená ekonomie a trvale udržitelný rozvoj

15 Věk zelené ekonomiky 2008 Ekonomové v OSN vyzývají ke „Green New Dealu“ záměrný odkaz na povzbudivou vizi prezidenta Franklina Roosevelta během Velké deprese 1930 OSN pro životní prostředí zahájila plán na oživení globální ekonomiky, který bude zároveň řešit určující výzvou naší doby - klimatických í změn. přechod globální ekonomiky z recese a na zelenou ekonomiku - cesta 21. století

16 Realizace Green New Deal„
OSN - dokument „Global Green New Deal Policy“ Investice jednoho procenta světového HDP do pěti klíčových odvětví: Zvyšování energetické účinnosti starých a nových budov Obnovitelné zdroje energie, včetně větrné, solární, geotermální a biomasy Udržitelná doprava včetně hybridních vozidel; vysokorychlostní železniční a autobusové rychlé přepravní systémy Podpora ekologické infrastruktury planety, včetně sladkých vod, lesů, půdy a korálové útesy Udržitelné zemědělství, včetně ekologické produkce

17 Sustainable Public Policy and Investment Path on the Road to Rio+20
New UNEP Report - Nairobi/World, 21 February 2011 Sustainable Public Policy and Investment Path on the Road to Rio+20 Investice dvou procent globálního HDP do deseti klíčových odvětví mohou začít přechod k nízkouhlíkové, energeticky účinnější Zelené Ekonomice. V současné době něco mezi jedním a dvě procenty globálního HDP ztrácí v řadě dotací, které často udržují neudržitelné využívání zdrojů v oblastech, jako jsou fosilní paliva, zemědělství, včetně pesticidů dotací, vody a rybářství Zpráva vidí zelenou ekonomiku jako hlavní katalyzátor pro růst a vymýcení chudoby v rozvojových zemích, .http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/GER_press_en.pdf

18 Deset odvětví kam vložit peníze pro změnu ekonomiky
Ze dvou procent HDP navržených ve zprávě, částky investované do odvětví na současnou úroveň HDP by bylo:   108 miliard dolarů pro ekologizaci zemědělství, včetně držáku na malé-farmy. • 134 miliard dolarů v ekologizaci budov prostřednictvím zlepšení energetické účinnosti. • Více než 360 miliard dolarů v dodávkách ekologických energií. • 110 miliard dolarů pro ekologizaci rybolovu, včetně snížení kapacitysvětové flotily. 15 miliard dolarů na ekologizaci lesního hospodářství • Více než 75 miliard v ekologizaci průmyslu, včetně výroby. • 135 miliard dolarů na ekologizaci sektoru cestovního ruchu. • Více než 190 miliardy dolarů na ekologizaci dopravy. • 110 miliard dolarů, o odpadech, včetně recyklace. • obdobná částka na odvětví vodního hospodářství, včetně řešení kanalizace.

19 Green economy- posun v ekonomickém přístupu k řešení globálních problémů ?
V 80tý letech 20tého století byla průkopnickou zprávou- Naše společná budoucnost (1987) a v ní definovaný pojem trvale udržitelného rozvoje Na počátku 21tého století se objevuje Green New Deal a v něm Green Economy ústřední pojem jako SD, s tím rozdílem, že jde o praktickou realizaci ¨trvale udržitelného rozvoje ve všech jeho dimenzích….. ekonomické, ekologické i sociální „hitem“ je zelený růst – tedy růst založený na inovacích a investicích zaměřených prioritně na ekologické aspekty výrobků, procesů a postupů Jde o soutěž v zeleném růstu… kdo dá víc na zelené investice Evropska zelená ekonomika zaostává za azijskými rivaly „Údaje bankového giganta HSBC poukazujú na to, že európske investície priamo do zelených opatrení tvoria menej ako 10 %. V porovnaní so Severnou Kóreou, ktorá na to vyčlenila 80 % stimulačných výdavkov ide o mizerne nízke číslo. Únia zaostáva aj za ostatnými globálnymi hráčmi – Austráliou (40 %), Čínou (34 %) či Japonskom (15 %). „

20 . Koncept zelené ekonomiky se odvolává na teoretický základ ekologické ekonomie aplikac myšlenek trvale udržitelného rozvoje. Praktická realizace, spíše vychází z teorie environmentální ekonomie, kdy jde o podporu růstu, v tomto případě zeleného růstu ekonomiky. Vzhledem k tomu, že „zelená ekonomika“ vznikla jako reakce na současnou ekonomickou krizi, jde především o podporu růstu a odvětví, která tento růst umožní nastartovat- (zelené technologie, zelená energetika atd.) a vytvoří nová pracovní místa. Prohlášení evropského komisaře pro regionální politiku Danuta Hübner, které bylo uvedeno pod názvem Kohezní politika zpátky k „zelené ekonomice“ růstu a dlouhodobého zajištění pracovních míst v Evropě. (Cohesion Policy backs "green economy" for growth and long-term jobs in Europe.) Třicet procent z fondů na podporu regionálního rozvoje v Evropě na období bude věnováno na podporu v tváření nových pracovních příležitostí a podporu Evropy v oblasti zelených technologií.

21 The world is again on the Road to Rio, but in a world very different to the one of the Rio Earth Summit of 1992.” Achim Steiner, UN Under-Secretary General and UNEP Executive Director, “Rio de Janeiro 2012 přichází na pozadí rychle ubývajících přírodních zdrojů a zrychlující se změny životního prostředí- ztráty korálových útesů a lesů, rostoucí nedostatek produktivní půdy, nedostatek potravin , spotřeba paliva a pravděpodobné dopady nekontrolované změny klimatu. “2,5 miliardy lidí žijících za méně než 2 USD denně yvýšení o dvě miliardy populace do roku 2050, musíme i nadále rozvíjet a růst naši ekonomiky

22

23 .

24 .


Stáhnout ppt "Alternativa ekonomického růstu nebo řešení ekonomické krize ?"

Podobné prezentace


Reklamy Google