Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Blahoslavení chudí duchem aneb proč vyhánět děti z ráje (?)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Blahoslavení chudí duchem aneb proč vyhánět děti z ráje (?)"— Transkript prezentace:

1 Blahoslavení chudí duchem aneb proč vyhánět děti z ráje (?)
Miloslav Pouzar Univerzita Pardubice 2014

2 Na úvod….. "Otevřel ústa a učil je: Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské“ (Mat 5, 2n) "Blahoslavení jste vy, chudí, neboť vaše je království boží“ (Luk 6, 20) ….od samotné chvíle, ve které Eva snědla jablko ze stromu poznání je lidstvo ODSOUZENO k nekonečnému úsilí dosáhnout PRAVDY….. …můžeme si představit dramatičnost té chvíle, ve které duše právě vystoupila z blažené nevědomosti a byla vržena na pozemskou úroveň – nepřátelskou a nepochopitelnou ……..Ve vědě stoupá lidské poznání světa po příčkách nekonečného žebříku, postupně nahrazuje jedno poznání druhým a ve jménu pravdy často jeden objev způsobuje ZAVRŽENÍ jiného….. …umělecký objev vzniká pokaždé jako nový a unikátní (subjektivní) obraz světa…. A. A.Tarkovskij, Zapečetěný čas, Camera Obscura 2009

3 Kdo ví, je vyhnán z ráje blbosti Karel Havlíček Borovský (Epigramy)
Na úvod….. Chceš-li v strachu, nepokoji žít musíš k tomu vtip a rozum mít. Chceš-li dodělat se vezdejšího chleba bývej hloupým, kde je toho třeba. Kdo ví, je vyhnán z ráje blbosti Jan Werich …nicméně současný člověk nechce nic OBĚTOVAT, třebaže právě oběť dává vyjádření pravdivý výraz…. A. A.Tarkovskij, Zapečetěný čas, Camera Obscura 2009 Karel Havlíček Borovský (Epigramy) Útlak je nutnou podmínkou vzniku myšlenky (tvorby) Polrejch M., Britské listy,

4 Vzdělání pro práci? Flexibilita, schopnost RYCHLE se učit
ohebnost, pružnost, přizpůsobivost povrchnost, nedostatek vazeb → nahraditelnost, zaměnitelnost flexibilita (proměnlivost, nevyzpytatelnost) trhu práce  flexibilita (adaptovatelnost) uchazečů o práci flexibilita jako způsob reakce na krizi → požadavek na flexibilitu jako výraz přiznání krize → splnění požadavku na flexibilitu jako zdroj permanentní krize r (rychlost) a k (kapacita) – strategie r- stratég → adaptace na vysokou míru a frekvenci narušování prostředí, důraz na rychlost rozmnožování a mobilitu potomstva (spíše taktické chování) k – stratég → adaptace na prostředí s nízkou mírou a frekvencí narušování = rovnováha se stabilním prostředím, důraz na kvalitu a konkurenceschopnost potomstva (spíše strategické chování)

5 Vzdělání pro práci? Flexibilita ve vzdělávacím systému
Boloňský proces – vzdělání jako stavebnice Lego – flexibilita generovaná zaměnitelností nárůst počtu vysoce specializovaných oborů → flexibilita nabídky  flexibilita absolventa  „masifikace“ jako projev r-strategie vzdělávacích institucí Schopnost RYCHLE se učit schopnost rychle se učit  schopnost rychle zapomínat výuka technik učení → neurofyziologicky relevantní techniky Další požadavky „trhu práce“ samostatnost, pečlivost, odpovědnost samostatné rozhodování  týmová spolupráce analytický přístup k řešení technických problémů jazykové schopnosti, praxe

6 Vzdělání pro práci?

7 Vzdělání pro zábavu? Co baví mé studenty? Slepé uličky edutainmentu
„Chtěla jsem studovat design, ale nevzali mě. Na chemii jsem se přihlásila, protože brali bez přijímaček……“ „Vaše přednášky mě fakt bavily, jen toho tam bylo strašně moc……“ „Toxikologie mě baví, ale nemám základy z biologie a biochemie a nemám čas se je doučit……..“ Slepé uličky edutainmentu Též odpočinek, jako ostatně všechno, končí únavou (A. Dumas ml.) By svátek byl v den každý do roka, hra by se zhnusila jak robota (W. Shakespeare) Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme (T. A. Edison) Otec mne neučil lásce k práci. Naučil mne pracovat! (A. Lincoln) Jediná cesta k vědění je činnost (G. B. Shaw) Slepé uličky snadných cest studenti píšící poznámky rukou si pamatují více a déle, než ti kteří používají laptop - filtrace informací při psaní rukou (Mueler and Openhaimer, Psychological science, 2014)

8 Škola hrou Co z Komenského zbývá, Zdeněk Brom, 29.32010
J. A. Komenský neměl pochopitelně na mysli to, že dítka školou povinná budou den trávit zábavou, kterou jim budou organizovat učitelé v domnění, že takto dosáhnou vzdělávacích zázraků J. A. Komenský myslel skutečnou hru – divadelní hru, hru na život. Přípravu na život dramatizací každodenních situací řemeslníků, sedláků atd., při níž si žáci osvojují potřebné dovednosti a návyky, stejně jako jazykové dovednosti, protože se při tomto činění učí na konkrétních situacích pojmenování předmětů a vyjadřování dějů v několika jazycích tou nejpřirozenější cestou. J. A. Komenský se cítil být především knězem a duchovním člověkem. Vzdělání a výchova měla podle J. A. Komenského sloužit k poznání sebe sama a světa kolem sebe. Toto poznání mělo sloužit k dalšímu důležitému cíli – ovládnutí sama sebe, protože jen takový člověk by měl vládnout jiným. Cílem nejvyšším bylo povznesení se k Bohu.

9 Pavel Kantorek – Skryté myšlenky Jana Amose Komenského
Škola hrou Pavel Kantorek – Skryté myšlenky Jana Amose Komenského

10 Názor studentů Dala Vám škola něco, co Vám nemohl dát internet?
„Laborky……“ „Časový rozvrh…… musím vstávat…..do laborek  “ „Titul….?“ Čím jste za pobyt ve škole „zaplatili“? Spoustou času………. Výuka je orientovaná zejména na slabé, pomalé a líné studenty….. Nutností bojovat s demotivací….. Když se kolem Vás všichni flákaj…. Nutností věnovat čas nepotřebným předmětům…. Raději bych se věnoval do hloubky svému oboru…. Stres z ústní zkoušky….. Na internetu bych taky musel dělat zkoušky, ale bylo by to asi víc v klidu…….

11 Univerzitní prostředí
Současný stav systém s výraznou převahou prvků r-strategie (adaptace na rychlé změny) důraz na rychlost, levnost a nenáročnost procesu (např. omezení laboratorní výuky) sdílená „odpovědnost“ za kladný výsledek procesu (je-li pedagog hodnocen podle počtu absolventů, postará se o absolutorium studentů) ritualizace procesu (akceptace vzájemného předstírání – vztah sebepotvrzování) přehnaný důraz na autonomii, omezení vlivu vnějších (cizorodých) aktérů nivelizace, pasivní akceptace vnějších podmínek a adaptace na ně Poznámka na okraj zejména mladí samci se v raně-reprodukčním období přirozeně chovají jako r-stratégové samčí a samičí strategie se přirozeně liší (dříve oddělené vzdělávání chlapců a dívek) změna strategie (r → k) v rámci procesu dospívání (vojenská služba, manželství, …..) současná společnost nepovažuje dospělost za hodnotu!!!!! ztrácí se dělba generačních rolí !!!!

12 Univerzitní prostředí
Současný stav pedagogové typu 1 (stará škola) – nerespektování zvýšené míry infantility studentů, vznik neřešitelných (generačních) konfliktů pedagogové typu 2 (nová vlna) – procesy vedoucí k plnění kvantitativních kvót úspěšných studentů (monitorovací indikátory evropských projektů ) Poznámka na okraj – Ulčova typologie studentů (Neviditelný pes, ) Inteligentní a pilní Chytří a líní Natvrdlí pilňáčkové Hloupí a líní 1 2 4 3  Πle  vnější motivace

13 Motivace k pobytu na VŠ Současný stav
vědomé (aktivní) oddálení nástupu do reálného života (setrvání ve stavu nedospělosti) Trend vysokoškolsky převzdělané populace začal v západní Evropě a mám pocit, že se tím řeší vlastně spíš otázka nezaměstnanosti; nezaměstnanost mladých se prostě odkládá do budoucna, protože je extrémní rozdíl, jestli na trh práce pustíte osmnáctileté, nebo třiadvacetileté (H. Machková, Rektorka VŠE, Česká pozice ) nevědomé (pasivní) oddálení nástupu do reálného života – plnění ambic rodičů diplom mylně vnímaný jako poukaz na lukrativní (ideálně málo namáhavé) zaměstnání využívání studentských výhod – bonus v raném stádiu profesní kariéry snaha dosáhnout určitých vysoce specializovaných znalostí a dovedností (nebezpečí fachidiocie)

14 Vzdělání pro život Vzdělání pro přežití
určitá míra vzdělání (nejen technického) je podmínkou nutnou pro přežití individua i společnosti – vysoká závislost na technice zásadní kvalitativní parametry vzdělání - pravdivost, funkčnost, praktická využitelnost (student musí vědět, proč si má danou věc osvojit) nezastupitelná funkce praktické výuky (laboratoře, dílny atd.) – praktická výuka musí být ve správné časové souslednosti provázána s výukou teoretickou (význam správně pochopeného neúspěchu) výcvik v kritickém myšlení a tvorbě logických struktur (kritické body pracovního postupu) JE Dukovany Studénka,

15 Vzdělání pro život Univerzita jako prostor pro dospívání
Učedník, od něhož nikdy nežádáme nic takového, co vykonat nemůže, nikdy neudělá všechno co udělat může (J.S. Mill, ) student musí být konfrontován s vlastními limity, které se učí překonávat student musí být konfrontován s neúspěchem, za nějž přijme odpovědnost a vyvodí z něj důsledky (tlak na pochopení vztahů příčina – následek) posilování prvků strategického chování a myšlení pedagog je zodpovědný za metodu, nikoli za výsledek pochopení pozitivního vlivu diskriminace každému lze pomoci dostat se o schod výš, jen nemnohým lze však pomoct dobýt Mount Everest včasná a odpovědná diskriminace ve prospěch funkčnosti systému (metoda jazykových škol, sportovních klubá apod.) práce s časem (vědomí konečnosti) plánování, dodržování termínů, smysluplné (rozvíjející) využití času

16 Vzdělání pro život Univerzita jako prostor pro dospívání socializace
vytváření funkčních sociálních sítí (studijní kruhy, společně zažitý neúspěch) umění vedení sporu cena sdíleného času přijetí rolí  aktivní ovlivňování vlastního životního prostředí smysl pro míru slušnost  servilita; drzost  aktivita pochopení hierarchické struktury systémů a řešení úkolů na správné úrovni systému vyrovnání se s nečekaným vše se nedá naučit, cesta může být cíl

17 Přechodové rituály Promoce na UK Commencement na Harvardu
promoce → z lat. promotio, od pro-moveo - postrčit, podpořit Commencement na Harvardu Commencing – beginning - začátek

18 Černé zkouškové termíny
Moje cesta Černé zkouškové termíny

19 Moje cesta

20 A to je konec….. Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Blahoslavení chudí duchem aneb proč vyhánět děti z ráje (?)"

Podobné prezentace


Reklamy Google