Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 POLITIK A DIPLOMAT 1. POLOVINY 19. STOLETÍ - KNÍŽE METTERNICH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 POLITIK A DIPLOMAT 1. POLOVINY 19. STOLETÍ - KNÍŽE METTERNICH."— Transkript prezentace:

1 1 POLITIK A DIPLOMAT 1. POLOVINY 19. STOLETÍ - KNÍŽE METTERNICH

2 2 SOUČASNÍCI O METTERNICHOVI „Je to největší podvodník a lhář na kontinentě a možná, že i v celém civilizovaném světě“ (britský premiér CANNING) „Každý občas lže. Ale lhát neustále, to je přespříliš“ (Napoleon)

3 3 VÝHODY, KTERÉ MU MOHLI OSTATNÍ ZÁVIDĚT osobní přitažlivost, zvláště pro ženy pojem „vlast“ ho vůbec neznepokojoval morálku v politice považoval nanejvýš za vhodný výběr cílů

4 4 VÁŠNĚ, PRO KTERÉ ŽIL ženy politika věrnost starému pořádku

5 5 CO STÁLO ZA JEHO ÚSPĚCHEM ? schopnost beze zbytku využít všech svých předností a vášní dokázat být ve správný čas na správném místě

6 6 PRVNÍ TESTÍK Původem byl ze starého šlechtického rodu, který pocházel : z německého Porýní z francouzského Porýní ze Švýcarska

7 7 DRUHÝ TESTÍK Rodinné jméno je odvozeno od vsi METTERNICH, která se nachází: u MNICHOVA u KOBLENCE u HANNOVERU

8 8 CO NEZŮSTALO BEZ ODEZVY ?

9 9 CO JEŠTĚ ZAPŮSOBILO? křesťanská výchova seznámení se s osvícenstvím dvě císařské korunovace studium ve ŠTRASBURKU, MOHUČI, BURSELU

10 10 TESTÍK TŘETÍ zdroj:1

11 11 ROK 1794 z BRUSELU do VÍDNĚ

12 12 TESTÍK ČTVRTÝ Marie Antonie byla přítelkyní jedné významné dámy. Od ní se mimo jiné učila o tajích „dámské diplomacie“. Jak se tato dáma jmenovala a kdy zemřela?

13 13 27.9.1795

14 14 CO PŘINÁŠÍ METTERNICHOVI SŇATEK? získává značný majetek jistý politický vliv získává přízeň moravské šlechty a tím i vliv na vídeňský dvůr

15 15 METTERNICH O ELEONOŘE „byla vynikající, duchaplná a měla všechny vlastnosti, které činí život šťastný“ zdroj:2

16 16 KONGRES V RASTATTU „Ačkoliv je ženatý s roztomilou ženou,zachovává chutě, které nelze mladému muži tolerovat…Je určen k diplomatické kariéře a už se v ní usazuje…Ostatně, přes všechny chyby, jež mohou být chybami jeho věku, vidíme šťastnou bytost, jež má ducha a prostředky, které mu mohou dovolit hrát roli.“ zdroj:3

17 17 CÍLE ZAHRANIČNÍ POLITIKY cíle a směry určuje panovník a velmi úzký okruh lidí okolo něho rozšiřování území výměna území dynastické sňatky spory o následnictví v jiné zemi první koloniální výboje

18 18 PŘÍNOS VFR PRO ZAHRANIČNÍ POLITIKU ztotožnění zájmu státu se zájmem národa

19 19 PRVNÍ ŠTACE 1801 DRÁŽĎANY vyslanec u sasského dvora úkol: těsněji připoutat kurfiřta k Rakousku výsledek: na jeho kontě první velká milostná pletka s politickým nádechem

20 20 DRUHÁ ŠTACE 1803 DRÁŽĎANY zplnomocněný ministr úkol: získat Prusko jako spojence mezi Rakouskem a Ruskem proti Francii výsledek: úspěch minutu po dvanácté

21 21 TESTÍK PÁTÝ COPAK VÁM ŘÍKAJÍ NÁLEDUJÍCÍ MÍSTA ULM A SLAVKOV?

22 22 PŘED ODJEZDEM do důsledku pochopil porážku u Slavkova velice rychle navázal kontakt s francouzským vyslancem ve Vídni

23 23 LAFOREST O METTRNICHOVI DO PAŘÍŽE „ Pán z METTERNICHŮ, který…jak se zdá, požívá důvěry svého dvora, nedal až dosud žádný podnět k podezření o nějakých postranních úmyslech Rakouska. Jeho veřejné i soukromé projevy směřují jednotně k tomu, aby přesvědčily,že tato mocnost nemá jiného přání než znovu uspořádat své záležitosti na základě dlouhého míru.“ zdroj:4

24 24 TŘETÍ ŠTACE 1806 PAŘÍŽ vyslanec úkol: dosažení zmírnění podmínek bratislavského míru

25 25 METTERNICH- POZOROVATEL Napoleonova vítězství nikdy nerozhodla situaci s konečnou platností popudil si svým násilným bouráním republik a protěžováním své rodiny své okolí kontinentální blokáda = dvojsečné řešení pro Evropu i Francii po míru v TYLŽI roste Napoleonovo ego

26 26 METTERNICH CHYBUJE, ALE TAKÉ VYHRÁVÁ 1808 - vmanévrování Rakouska do války s FRANCII 8.7.1809 - pověřen řízením ministerstva zahraničí MYŠLENKA ALIANCE RAKOUSKA S FRANCIÍ

27 27 CESTA Z CHVOSTU NA ŠPIČKU UDÁLOSTÍ sňatek s rakouskou princeznou rakousko-francouzská smlouva úspěšná taktika vídeňský kongres zdroj :5

28 28 METTERNICHŮV POLITICKÝ TRUMF zdroj: 6,7

29 29 SPOJENECKÁ SMLOUVA 14.3.1812 - PAŘÍŽ minimální vojenská pomoc Rakouska Francii (30 000 vojáků pozorovacího sboru) dodržování kontinentální blokády

30 30 ÚSPĚŠNÁ TAKTIKA ozbrojená neutralita ozbrojený prostředník aktivní účast v protifrancouzské koalici

31 31 „PANÍ KNĚŽNA“ zdroj:8

32 32 VÍDEŇSKÝ KONGRES Co s Napoleonem? Co s Francií? Vytvoření politiky rovnováhy ? zdroj:9

33 33 TESTÍK ŠESTÝ DOKÁŽETE ODPOVĚDĚT NA OTÁZKY Z PŘEDEŠLÉ STRÁNKY?

34 34 TESTÍK SEDMÝ PROČ SE VÍDEŇSKÉMU KONGRESU ŘÍKALO „TANČÍCÍ KONGRES“ ?

35 35 KVIETISMUS „...jedině panovníkům přísluší řídit osudy národů a knížata nejsou za svá jednání nikomu odpovědna kromě Boha.“ zdroj:10

36 36 METTERNICH - STRÁŽCE NOVÉHO POŘÁDKU zapřísáhlý monarchista zastánce pořádku a legitimity evropská rovnováha ve formě velmocenské pentarchie

37 37 POZNÁMKY 1 - http://wikipedia.cz 2- Šedivý,J., Metternich kontra Napoleon, Praha, s. 24 3- Šedivý,J., Metternich… s.31 4- Šedivý,J., Metternich… a.48 5 -http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4f/Hw-metternich.jpg/180px-Hw- metternich.jpg 6- http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Emprjose.jpg 7 -http://www.vejr.cz/regiz/archiv/historie/navstevy_velicenstev_soubora/vysost01.jpg 8- http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Wiener_kongress.jpg 9 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Wiener_kongress.jpg 10- Hlavačka,M., Dějepis pro gymnázia a střední školy 3.Novověk,SPN, Praha s.61


Stáhnout ppt "1 POLITIK A DIPLOMAT 1. POLOVINY 19. STOLETÍ - KNÍŽE METTERNICH."

Podobné prezentace


Reklamy Google