Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název šablony: Inovace ve fyzice52/F30/18.4.2013,Slabá Janoutová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Kulové zrcadlo - duté Autor:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název šablony: Inovace ve fyzice52/F30/18.4.2013,Slabá Janoutová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Kulové zrcadlo - duté Autor:"— Transkript prezentace:

1 Název šablony: Inovace ve fyzice52/F30/18.4.2013,Slabá Janoutová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Kulové zrcadlo - duté Autor: Bc. Jana Slabá Janoutová P ř edm ě t: Fyzika T ř ída: VII. Tématický okruh: Sv ě telné jevy Téma: Kulová zrcadla Druh výukového materiálu: prezentace Pou ž ití ICT:interaktivní tabule,interaktivita Didaktické,metodické poznámky (popis pou ž ití výukového materiálu ve výuce): výklad je v ě nován kulovým zrcadl ů m. Ž áci se seznámí s druhy a poté je výklad v ě nován jen zrcadlu dutému, jeho pou ž ití v b ěž ném ž ivot ě. Zobrazení dutým zrcadlem je ž ák ů m vysv ě tlován a poté procvi č ován pomocí interaktivity. Výklad navazuje na u č ebnici Fyzika FRAUS str.109-138. Pou ž ité zdroje: http://optika.kuratkoo.net/zrc_kulove.htm# http://optika.kuratkoo.net/zrc_kulove.htm# http://www.bezpecnostni-zrcadla.cz/?utm_source=sklik&utm_medium=cpc&utm_campaign=dopravnizrcadla http://kosmeticke-pomucky.heureka.cz/babyliss-8430/ http://www.obrazky.cz/detail?q=u%20zuba%C5%99e&offset=19&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=36&ref=http%3A//www.obrazky.cz/%3Fq%3Du%2Bzuba%25C5%2599e&resID=jYu9oar3 F6vyGMxFB9e4d844GMFybF6kAr3SCZVILZ8&imgURL=http%3A//i.lidovky.cz/10/021/lngal/PKS30e06f_zubar.jpg&pageURL=http%3A//www.lidovky.cz/zverina-bile-vydirani-0uu- /ln_nazory.asp%3Fc%3DA100209_070359_ln_nazory_pks&imgX=460&imgY=307&imgSize=14&thURL=http%3A//media5.picsearch.com/is%3FjYu9oar3F6vyGMxFB9e4d844GMFybF6kAr3SCZVILZ8 &thX=128&thY=86&qNoSite=u%2Bzuba%C5%99e&siteWWW=&sId=Fy4uhkvNwAURxXOj5GsC%3FjYu9oar3F6vyGMxFB9e4d844GMFybF6kAr3SCZVILZ8 &thX=128&thY=86&qNoSite=u%2Bzuba%C5%99e&siteWWW=&sId=Fy4uhkvNwAURxXOj5GsC http://www.obrazky.cz/detail?q=u%20zuba%C5%99e&offset=19&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=36&ref=http%3A//www.obrazky.cz/%3Fq%3Du%2Bzuba%25C5%2599e&resID=jYu9oar3 F6vyGMxFB9e4d844GMFybF6kAr3SCZVILZ8&imgURL=http%3A//i.lidovky.cz/10/021/lngal/PKS30e06f_zubar.jpg&pageURL=http%3A//www.lidovky.cz/zverina-bile-vydirani-0uu- /ln_nazory.asp%3Fc%3DA100209_070359_ln_nazory_pks&imgX=460&imgY=307&imgSize=14&thURL=http%3A//media5.picsearch.com/is%3FjYu9oar3F6vyGMxFB9e4d844GMFybF6kAr3SCZVILZ8 &thX=128&thY=86&qNoSite=u%2Bzuba%C5%99e&siteWWW=&sId=Fy4uhkvNwAURxXOj5GsC%3FjYu9oar3F6vyGMxFB9e4d844GMFybF6kAr3SCZVILZ8 &thX=128&thY=86&qNoSite=u%2Bzuba%C5%99e&siteWWW=&sId=Fy4uhkvNwAURxXOj5GsC http://www.obrazky.cz/detail?q=sv%C4%9Btlomety&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=3&ref=http%3A//www.obrazky.cz/%3Fq%3Dprom%25C3%25ADtac%25C3%25AD%2Bstroje %26step%3D20%26filter%3D1%26s%3D%26size%3Dany%26sId%3DF9p1aT0owOZgxXwnUU6s%26orientation%3D&resID=YFzleWABx0V47XJZ2MYcgqGaFlU2SS21sNCnpMXcscY&imgURL=http%3A //img.auto.cz/news/img/art/2012-26/274_4fe862a2d5f84.jpg&pageURL=http%3A//www.auto.cz/renovace-plastovych-krytu-svetlometu-video- 67843&imgX=274&imgY=206&imgSize=21&thURL=http%3A//media2.picsearch.com/is%3FYFzleWABx0V47XJZ2MYcgqGaFlU2SS21sNCnpMXcscY&thX=128&thY=96&qNoSite=sv%C4%9Btlomety&s iteWWW=&sId=Fy4uhkvNw_EYxXSU9LRu http://www.obrazky.cz/detail?q=reflektory&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=5&ref=http%3A//www.obrazky.cz/%3Fq%3Dsv%25C4%259Btlomety%26step%3D20%26filter%3D1 %26s%3D%26size%3Dany%26sId%3DFy4uhkvNwPWFxXwbnkK4%26orientation%3D&resID=d5j1T_8p0DEiaEGoJijIWzm69O3eA_e03yKtOKJyEs8&imgURL=http%3A//www.army- eshop.cz/shops/8289/images-goods/26373.jpg&pageURL=http%3A//www.army- eshop.cz/store/default.asp%3FlngDepartmentID%3D47&imgX=340&imgY=309&imgSize=21&thURL=http%3A//media1.picsearch.com/is%3Fd5j1T_8p0DEiaEGoJijIWzm69O3eA_e03yKtOKJyEs8&th X=128&thY=117&qNoSite=reflektory&siteWWW=&sId=Fy4uhkvNwr99xXCEvMLn3A//media1.picsearch.com/is%3Fd5j1T_8p0DEiaEGoJijIWzm69O3eA_e03yKtOKJyEs8&th X=128&thY=117&qNoSite=reflektory&siteWWW=&sId=Fy4uhkvNwr99xXCEvMLn http://www.techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fyzika&xser=4f7074696b61h&key=712

2 Kulové zrcadlo - duté

3 Kulové zrcadlo je vytvořeno na povrchu části optické kulové plochy ÚKOL: Jsou v Miličíně kulová zrcadla? Ano. U školy, u restaurace U Dvou Javorů a v domácnostech.

4 Kulové zrcadlo Podle toho, na které straně je zrcadlicí plocha, rozlišujeme duté zrcadlo a vypuklé zrcadlo. Duté vyleštěná vnitřní část zrcadla Vypuklé vyleštěná vnější část zrcadla

5 Duté zrcadlo světlo odráží vnitřní povrch kulové plochy použití: kosmetické zrcátko, zubařské zrcátko, světlomety, reflektory, dalekohledy, promítací přístroje… rovnoběžné paprsky se soustředí do jednoho bodu = ohniska

6 Zobrazení dutým zrcadlem o … optická osa V … vrchol zrcadla C nebo S … střed křivosti F … ohnisko f … ohnisková vzdálenost ( úsečka FV)

7 Odraz světelných paprsků v dutém zrcadle FS o V Znázornění na: http://www.techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fyzika&xser=4f7074696b6 1h&key=712 http://www.techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fyzika&xser=4f7074696b6 1h&key=712

8 Samostatná práce - odraz světelných paprsků v dutém zrcadle FS o V

9 Zobrazení dutým zrcadlem FS o V Vlastnosti obrazu: skutečný, zmenšený stranově a výškově převrácený

10 Samostatná práce – zobrazení dutým zrcadlem FS o V Jaké jsou vlastnosti obrazu: skutečný zmenšený stranově a výškově převrácený

11 Použité zdroje http://optika.kuratkoo.net/zrc_kulove.htm# http://www.bezpecnostni-zrcadla.cz/?utm_source=sklik&utm_medium=cpc&utm_campaign=dopravnizrcadla http://kosmeticke-pomucky.heureka.cz/babyliss-8430/ http://www.obrazky.cz/detail?q=u%20zuba%C5%99e&offset=19&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=36&ref=http%3A//www.obrazky.cz/%3Fq %3Du%2Bzuba%25C5%2599e&resID=jYu9oar3F6vyGMxFB9e4d844GMFybF6kAr3SCZVILZ8&imgURL=http%3A//i.lidovky.cz/10/021/lngal/PKS30e06f _zubar.jpg&pageURL=http%3A//www.lidovky.cz/zverina-bile-vydirani-0uu- /ln_nazory.asp%3Fc%3DA100209_070359_ln_nazory_pks&imgX=460&imgY=307&imgSize=14&thURL=http%3A//media5.picsearch.com/is%3FjYu9o ar3F6vyGMxFB9e4d844GMFybF6kAr3SCZVILZ8&thX=128&thY=86&qNoSite=u%2Bzuba%C5%99e&siteWWW=&sId=Fy4uhkvNwAURxXOj5GsC%3FjYu9o ar3F6vyGMxFB9e4d844GMFybF6kAr3SCZVILZ8&thX=128&thY=86&qNoSite=u%2Bzuba%C5%99e&siteWWW=&sId=Fy4uhkvNwAURxXOj5GsC http://www.obrazky.cz/detail?q=u%20zuba%C5%99e&offset=19&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=36&ref=http%3A//www.obrazky.cz/%3Fq %3Du%2Bzuba%25C5%2599e&resID=jYu9oar3F6vyGMxFB9e4d844GMFybF6kAr3SCZVILZ8&imgURL=http%3A//i.lidovky.cz/10/021/lngal/PKS30e06f _zubar.jpg&pageURL=http%3A//www.lidovky.cz/zverina-bile-vydirani-0uu- /ln_nazory.asp%3Fc%3DA100209_070359_ln_nazory_pks&imgX=460&imgY=307&imgSize=14&thURL=http%3A//media5.picsearch.com/is%3FjYu9o ar3F6vyGMxFB9e4d844GMFybF6kAr3SCZVILZ8&thX=128&thY=86&qNoSite=u%2Bzuba%C5%99e&siteWWW=&sId=Fy4uhkvNwAURxXOj5GsC%3FjYu9o ar3F6vyGMxFB9e4d844GMFybF6kAr3SCZVILZ8&thX=128&thY=86&qNoSite=u%2Bzuba%C5%99e&siteWWW=&sId=Fy4uhkvNwAURxXOj5GsC http://www.obrazky.cz/detail?q=sv%C4%9Btlomety&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=3&ref=http%3A//www.obrazky.cz/%3Fq%3D prom%25C3%25ADtac%25C3%25AD%2Bstroje%26step%3D20%26filter%3D1%26s%3D%26size%3Dany%26sId%3DF9p1aT0owOZgxXwnUU6s%26orie ntation%3D&resID=YFzleWABx0V47XJZ2MYcgqGaFlU2SS21sNCnpMXcscY&imgURL=http%3A//img.auto.cz/news/img/art/2012- 26/274_4fe862a2d5f84.jpg&pageURL=http%3A//www.auto.cz/renovace-plastovych-krytu-svetlometu-video- 67843&imgX=274&imgY=206&imgSize=21&thURL=http%3A//media2.picsearch.com/is%3FYFzleWABx0V47XJZ2MYcgqGaFlU2SS21sNCnpMXcscY&th X=128&thY=96&qNoSite=sv%C4%9Btlomety&siteWWW=&sId=Fy4uhkvNw_EYxXSU9LRu http://www.obrazky.cz/detail?q=reflektory&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=5&ref=http%3A//www.obrazky.cz/%3Fq%3Dsv%25C4 %259Btlomety%26step%3D20%26filter%3D1%26s%3D%26size%3Dany%26sId%3DFy4uhkvNwPWFxXwbnkK4%26orientation%3D&resID=d5j1T_8p0 DEiaEGoJijIWzm69O3eA_e03yKtOKJyEs8&imgURL=http%3A//www.army-eshop.cz/shops/8289/images- goods/26373.jpg&pageURL=http%3A//www.army- eshop.cz/store/default.asp%3FlngDepartmentID%3D47&imgX=340&imgY=309&imgSize=21&thURL=http%3A//media1.picsearch.com/is%3Fd5j1T_8 p0DEiaEGoJijIWzm69O3eA_e03yKtOKJyEs8&thX=128&thY=117&qNoSite=reflektory&siteWWW=&sId=Fy4uhkvNwr99xXCEvMLn3A//media1.picsearch.com/is%3Fd5j1T_8 p0DEiaEGoJijIWzm69O3eA_e03yKtOKJyEs8&thX=128&thY=117&qNoSite=reflektory&siteWWW=&sId=Fy4uhkvNwr99xXCEvMLn http://www.techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fyzika&xser=4f7074696b61h&key=712


Stáhnout ppt "Název šablony: Inovace ve fyzice52/F30/18.4.2013,Slabá Janoutová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Kulové zrcadlo - duté Autor:"

Podobné prezentace


Reklamy Google