Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dřevěné konstrukce velkého rozpětí historie a poučení pro dnešní dobu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dřevěné konstrukce velkého rozpětí historie a poučení pro dnešní dobu"— Transkript prezentace:

1 Dřevěné konstrukce velkého rozpětí historie a poučení pro dnešní dobu
Ing. Václav Jandáček Projektová, konzultační a inženýrská kancelář

2 Dřevěná konstrukce výstavního pavilonu kol. 1910

3 Dřevěné konstrukce velkých rozpětí v minulosti
Velká rozpětí byla požadována pro prostory shromažďovací jako kostely, slavnostní sály, jízdárny a vstupní prostory. Pokud byly tyto prostory v jednopodlažních budovách nebo posledních patrech, byl vždy do nosné konstrukce zapojen krov. Hlavním problémem pro vytvoření prostor byla dosažitelná délka dřevěných tyčí a velikost příčného řezu, obě veličiny omezovaly i rozpětí konstrukcí

4 Konstrukce skladu soli větších rozměrů

5 Možnosti vytvoření konstrukce velkého rozpětí
Konstrukce velkého rozpětí bylo možno dosáhnout dvojím způsobem. 1/ Zvětšením výšky nosného prvku plného profilu 2/ Prostorovým řešením konstrukce, kdy bylo užíváno konstrukce příhradové nebo zakřivené

6 Konstrukce spojené s krovem,násobné věšadlové

7 Novodobý krov věšadlový velkého rozpětí

8 Vazníková konstrukce s novodobými spojovacími prostředky

9 Konstrukce užívající systému příhradového
Konstrukce krovové s klasickými tesařskými spoji Jedná se patrně o nejstarší konstrukce velkých rozpětí, které mají charakter jednoduchých nebo násobných konstrukcí vesměs s přímým spodním pásem různě nastavovaným Jejich nevýhodou je nutnost stykování spodních pásů a při větším rozpětí zahušťování konstrukce v podélném směru

10 Konstrukce s použitím kratšího a skládaného řeziva
Konstrukce typu krovu L´Orme Tyto konstrukce vytvářejí oblouky z přířezů krátkých délek jedná se o historickou myšlenku užívanou i v lodním stavitelství Konstrukce typu Emy Principem je užití plochých prvků zakružených do větších profilů se stykováním z kratších kusů

11 Konstrukce krovu l´ Orme

12 Konstrukce krovu Emyho

13 Novodobé konstrukce větších rozpětí
Konstrukce užívané v počátcích novověku se v druhé polovině 19. století a hlavně pak na počátku dvacátého století ukazují jako omezeně použitelné. Nedostatek kvalitního řeziva a pokles řemeslné dovednosti spolu s nutností rychlého zřizování staveb vedou k novým konstrukčním typům. Nově je používáno: lepení lamelových konstrukcí, konstrukce hřebíkované a konstrukce nově vytvořených systémů na základě statických řešení vycházející z lepšího poznání zejména prutových konstrukcí

14 Specializovaná firma pro stavbu dřevěných konstrukcí velkých rozpětí

15 Lepené dřevěné rámy při stavbě roku1916

16 Lepené konstrukce desátých a dvacátých let
Lepení kaseinovým lepidlem se stalo prvním pokrokem v konstruování dřevěných staveb. Zvládnutí náročné technologie umožnilo vytvářet konstrukce pěkných tvarů s hladkými povrchy.

17 Lepená konstrukce dělnické jídelny ve Škodových závodech v Plzni

18 Lepená dřevěná konstrukce postavená firmou Müller a Kapsa v Mladé Boleslavi

19 Lepená konstrukce jízdárny

20 Násobné konstrukce Možnost vytváření četných styků a jejich kvalitní provedení z prvků přenášejících síly v nich působící dala vzniknout konstrukcím typu „Štěpánových nosníků“

21 Násobná prkenná konstrukce

22 Násobné konstrukce Štěpánových střech

23 Násobná konstrukce střechy sklárny

24 Vazníková konstrukce většího rozpětí

25 Konstrukce prkenné hřebíkované
Zlevněním výroby hřebíků a bylo možno stavět konstrukce s plnostěnnými vysokými nosníky Křížením vrstev prken bylo dosaženo stěn s neobvykle dobrými smykovými vlastnostmi

26 Konstrukce sbíjená z plnostěnných nosníků

27 Obloukové plnostěnné nosníky

28 Prostorově působící konstrukce
Dosažení velkého rozpětí je možné prostorovým ztužením konstrukce jako celku. Je tedy možno vytvořit dřevěnou plochu zakřiveného tvaru, která má takovou tuhost, že překlene velké rozpětí Příkladem takové konstrukce jsou lamelové klenby vytvořené z křížem vedených krátkých lamel se zakruženým horním lícem přířezu

29 Lamelová konstrukce prostorová

30 Konstrukce zvláštních systémů
Konstrukce zvláštních systémů využívaly spojené principy konstrukcí sbíjených a konstrukcí prostorových Příkladem jsou konstrukce systému Záhorský Tyto konstrukce užívaly malých hranolů a krátkých prkének tvořící příčné propojení těchto podélníků. Prostorové uspořádání příčných trojúhelníkových řezů dávalo konstrukci velkou tuhost

31 Krov soustavy Záhorského

32 Konstrukce Záhorského užitá pro halu vozovny Střešovice

33 Poučení pro dnešní dobu
Z předložených ukázek je možné konstatovat, že konstrukce vytvořené jednoduchými prostředky mohou být velmi zajímavé tvarově a nízkým nákladem pro zřízení. Využití materiálu a jeho uplatnění ve vhodném statickém systému přinesou mnohdy nečekané výsledky

34 Konstrukce stálého cirkusu ve Vídni

35 Děkuji za pozornost Ing. Václav Jandáček
Projektová, konzultační a inženýrská kancelář Projektuje konstrukce nosné ze dřeva, oceli a betonu, navrhuje rekonstrukce a restaurování staveb


Stáhnout ppt "Dřevěné konstrukce velkého rozpětí historie a poučení pro dnešní dobu"

Podobné prezentace


Reklamy Google