Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém sociálního bydlení v Opavě ______________________ Konference SAD v ČR, o.s. Praha, 18. září 2012 Ing. Pavla Brady 1. náměstkyně primátora statutárního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém sociálního bydlení v Opavě ______________________ Konference SAD v ČR, o.s. Praha, 18. září 2012 Ing. Pavla Brady 1. náměstkyně primátora statutárního."— Transkript prezentace:

1 Systém sociálního bydlení v Opavě ______________________ Konference SAD v ČR, o.s. Praha, 18. září 2012 Ing. Pavla Brady 1. náměstkyně primátora statutárního města Opavy www.opava-city.cz

2 Opava v roce 2012 zde žije 58 440 obyvatel v roce 2012 zde žije 58 440 obyvatel od 90. let 20. století šlo město cestou privatizace většiny bytového fondu od 90. let 20. století šlo město cestou privatizace většiny bytového fondu nájmy se průběžně zvyšovaly, investice nájmy se průběžně zvyšovaly, investice do bytového fondu se snižovaly do bytového fondu se snižovaly od roku 2006 do konce roku 2011 se většina městských bytů obsazovala na základě soutěže o nejvyšší finanční částku na úhradu prvního nájemného od roku 2006 do konce roku 2011 se většina městských bytů obsazovala na základě soutěže o nejvyšší finanční částku na úhradu prvního nájemného sociální bydlení nebylo řešeno sociální bydlení nebylo řešeno vyčleněny byly pouze ubytovny, vyčleněny byly pouze ubytovny, byty pro seniory a 9 bezbariérových bytů byty pro seniory a 9 bezbariérových bytů

3 Úloha města

4 Město = veřejnoprávní korporace - má zajišťovat potřeby svých občanů. Potřeba bydlení = základní životní potřeba člověka. Povinností města je se touto potřebou svých obyvatel aktivně zabývat. Nutnost roste úměrně s mírou vzrůstající nezaměstnanosti a zvyšujícím se předlužením osob. Stále větší počet osob i rodin je přímo ohroženo Bezdomovectvím. Systém bydlení dostupného pro osoby v nepříznivé sociální situaci = prevence bezdomovectví.

5 Řešení problémů spojených se ztrátou bydlení bude zřejmě stále více dopadat především na samosprávu města. Výstavbě azylových domů by měla předcházet výstavba tzv. sociálního bydlení. Nutné nastavení motivačního systému – uživatelé sociálních bytů musí být podněcováni k řešení problému vlastními prostředky. Zajištění posunu od nejnižší úrovně až po vlastní bydlení: noclehárny - azylové domy - podporované a chráněné bydlení - sociální byty – vlastní bydlení! Zde je nezbytně nutná spolupráce města s neziskovými organizacemi.

6 Sociální bydlení a sociální pomoc nesmí být konečnou destinací, ale odrazovým můstkem k dalšímu samostatnému životu. Vytvořením fungujícího systému prostupného bydlení může hrát město zásadní roli v boji proti narůstajícímu bezdomovectví a jevům s ním spojeným.

7 Opava: z dokumentu Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb na období 2011-2013 jednoznačně vyplývá nedostatek bytů a ucelený systém prostupného bydlení z dokumentu Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb na období 2011-2013 jednoznačně vyplývá nedostatek bytů a ucelený systém prostupného bydlení v průběhu roku 2011 byla provedena analýza současných ubytovacích kapacit města, zjišťovala se poptávka po bydlení vydefinovaných cílových skupin a vůbec poprvé byla vytvořena „Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011-2014“ v průběhu roku 2011 byla provedena analýza současných ubytovacích kapacit města, zjišťovala se poptávka po bydlení vydefinovaných cílových skupin a vůbec poprvé byla vytvořena „Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011-2014“ Koncepce byla radou města schválena začátkem roku 2012. Byly určeny domy pro sociální bydlení a současně byl schválen nový systém obsazování městských bytů účinný od 1. 4. 2012. Koncepce byla radou města schválena začátkem roku 2012. Byly určeny domy pro sociální bydlení a současně byl schválen nový systém obsazování městských bytů účinný od 1. 4. 2012.

8 Hlavní cíl koncepce: Vytvoření uceleného systému sociálního bydlení s využitím části ubytovacích kapacit statutárního města Opava. Vytvoření uceleného systému sociálního bydlení s využitím části ubytovacích kapacit statutárního města Opava.

9 Specifické cíle koncepce sociálního bydlení: Zajištění malometrážních bytů se zvýšenou dostupností pečovatelské služby, který naplňuje prioritu zajištění sociálního bydlení pro cílovou skupinu senioři. Zajištění malometrážních bytů se zvýšenou dostupností pečovatelské služby, který naplňuje prioritu zajištění sociálního bydlení pro cílovou skupinu senioři. Zajištění cenově dostupného bydlení odpovídajícího charakteru zdravotního postižení v dostupnosti základních služeb, který naplňuje prioritu zajištění sociálního bydlení pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením. Zajištění cenově dostupného bydlení odpovídajícího charakteru zdravotního postižení v dostupnosti základních služeb, který naplňuje prioritu zajištění sociálního bydlení pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením. Zajištění cenově dostupného, časově omezeného bydlení s aktivní snahou klientů řešit vlastní tíživou situaci, který naplňuje prioritu zajištění sociálního bydlení pro cílovou skupinu osob sociálně znevýhodněných. Zajištění cenově dostupného, časově omezeného bydlení s aktivní snahou klientů řešit vlastní tíživou situaci, který naplňuje prioritu zajištění sociálního bydlení pro cílovou skupinu osob sociálně znevýhodněných. Zajištění cenově dostupného malometrážního bydlení se zajištěním terénních sociálních služeb v klidovém prostředí, který naplňuje prioritu zajištění sociálního bydlení pro cílovou skupinu osob s psychickým onemocněním. Zajištění cenově dostupného malometrážního bydlení se zajištěním terénních sociálních služeb v klidovém prostředí, který naplňuje prioritu zajištění sociálního bydlení pro cílovou skupinu osob s psychickým onemocněním. Zajištění cenově dostupného, časově omezeného bydlení pro mladé rodiny, který naplňuje prioritu zajištění sociálního bydlení pro cílovou skupinu mladých rodin. Zajištění cenově dostupného, časově omezeného bydlení pro mladé rodiny, který naplňuje prioritu zajištění sociálního bydlení pro cílovou skupinu mladých rodin.

10 Nově vymezené sociální bydlení Byty města byly rozděleny na tzv. sociální a běžné. Sociální byty jsou dle vytvořené Koncepce rozděleny pro pět cílových skupin: senioři senioři osoby se zdravotním postižením osoby se zdravotním postižením osoby sociálně znevýhodněné osoby sociálně znevýhodněné osoby s psychickým onemocněním osoby s psychickým onemocněním mladé rodiny jako klienti „startovacích bytů“ mladé rodiny jako klienti „startovacích bytů“

11 Žadatelé o sociální bydlení musí splnit předem daná kritéria, nesmí být vlastníkem žádného bytu a nesmí dlužit městu. senioři - věk nad 65 let senioři - věk nad 65 let osoby se zdravotním postižením – prokázání zdravotního postižení osoby se zdravotním postižením – prokázání zdravotního postižení osoby s psychickým onemocněním – prokázání onemocnění osoby s psychickým onemocněním – prokázání onemocnění osoby sociálně znevýhodněné – doložení příjmů (zvýhodnění rodin s 0,4 násobkem průměrné hrubé měsíční mzdy a nižším) osoby sociálně znevýhodněné – doložení příjmů (zvýhodnění rodin s 0,4 násobkem průměrné hrubé měsíční mzdy a nižším) U všech těchto žadatelů posuzuje odbor sociálních věcí tzv. sociální aspekt na základě šetření. mladé rodiny jako klienti „startovacích bytů“ – mj. věk manželů či partnerů do 35 let, v součtu maximálně 60 let; stavební spoření min. ve výši 1400,- Kč měsíčně tak, aby si pak mohly mladé rodiny pořídit své vlastní bydlení. mladé rodiny jako klienti „startovacích bytů“ – mj. věk manželů či partnerů do 35 let, v součtu maximálně 60 let; stavební spoření min. ve výši 1400,- Kč měsíčně tak, aby si pak mohly mladé rodiny pořídit své vlastní bydlení.

12 Systém musí být motivační, tomu odpovídají i délky nájemních smluv: senioři senioři smlouva na 1 rok, poté na dobu neurčitou osoby se zdravotním postižením osoby se zdravotním postižením osoby s psychickým onemocněním osoby s psychickým onemocněním osoby sociálně znevýhodněné osoby sociálně znevýhodněné smlouva na 1 rok, poté prodlužování o 1 rok mladé rodiny jako klienti „startovacích bytů“ mladé rodiny jako klienti „startovacích bytů“ smlouva maximálně na 5 let

13 Byty v majetku města Celkem 676 nájemních bytů, převážně v centru města – ročně se uvolní kolem bytů 136 nájemních bytů je ve správě příspěvkové organizace města Seniorcentrum Opava a je určeno přednostně pro seniory 540 bytů spravuje odbor majetku města - 9 bytů je bezbariérových Město má také v majetku 3 ubytovny s celkovým počtem 44 ubytovacích jednotek (velikost 0+1, 1+1, 2+1) Míra fluktuace relativně vysoká – z důvodu neplacení nájemného. Smlouvy se uzavírají na dobu 3 měsíců.

14

15 Poptávka znevýhodněných osob po bydlení v Opavě Poptávka byla zjišťována pro potřeby analýzy současného stavu a vytvoření koncepce systému tzv. sociálního bydlení Jedná se o potenciálně rizikové skupiny, ze kterých se bez pomoci zvenčí stávají bezdomovci. Chceme-li jevu bezdomovectví předcházet, je nutné těmto lidem pomoci a poskytnout jim dostupné bydlení – úkol městských samospráv.

16 Senioři velikost poptávky byla stanovena: na základě dat zjištěných z pořadníků v domech pro seniory v majetku města a pořadníku Seniorcentra Opava, p.o. na základě dat zjištěných z pořadníků v domech pro seniory v majetku města a pořadníku Seniorcentra Opava, p.o. poptávka byla doplněna oslovením pobytových služeb (domovy pro seniory), které uvedly počty klientů a počet seniorů v pořadnících poptávka byla doplněna oslovením pobytových služeb (domovy pro seniory), které uvedly počty klientů a počet seniorů v pořadnících Celkem zjištěno: 94 jednotlivců a 21 dvojic

17 Osoby se zdravotním postižením velikost poptávky byla stanovena: použitím dat odboru sociálních věcí Magistrátu města Opava vycházejícího z procesu komunitního plánování sociálních služeb v Opavě použitím dat odboru sociálních věcí Magistrátu města Opava vycházejícího z procesu komunitního plánování sociálních služeb v Opavě Celkem zjištěno: 25 osob

18 Osoby sociálně znevýhodněné velikost poptávky byla stanovena: z podkladů odboru sociálních věcí - osoby pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi, včetně osob vracejících se z výkonu trestu z podkladů odboru sociálních věcí - osoby pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi, včetně osob vracejících se z výkonu trestu z počtu umístěných dětí do ústavní péče z materiálních důvodů z počtu umístěných dětí do ústavní péče z materiálních důvodů podle velikosti pořadníků pobytových sociálních služeb podle velikosti pořadníků pobytových sociálních služeb Celkem zjištěno: 267 osob sociálně znevýhodněných a 33 rodin.

19 Osoby s psychickým onemocněním Velikost poptávky byla stanovena: použitím dat získaných z Psychiatrické léčebny (PL) Opava, resp. počet pacientů z Opavy řešící aktuální problém s bydlením. použitím dat získaných z Psychiatrické léčebny (PL) Opava, resp. počet pacientů z Opavy řešící aktuální problém s bydlením. data z procesu komunitního plánování sociálních služeb v Opavě, resp. informace o klientech sociálních služeb, kteří by možnosti finančně dostupného bydlení využili data z procesu komunitního plánování sociálních služeb v Opavě, resp. informace o klientech sociálních služeb, kteří by možnosti finančně dostupného bydlení využili Celkem zjištěno: 43 osob s psychickým onemocněním (osoby v rámci celého Moravskoslezského kraje)

20 Mladé rodiny jako klienti „startovacích bytů“ V Opavě doposud nebyly žádné „startovací byty“ a neexistují data, podle kterých by bylo možno zjistit velikost poptávky. Vzhledem k stárnutí populace a úbytku obyvatel Opavy, považujeme podporu mladých rodin za velmi důležitou! Byl vyčleněn jeden bytový dům, ve kterém budou volné byty obsazovány jako „startovací“.

21 Koncepcí bylo vyčleněno 267 sociálních bytů z celkového počtu 676 bytů v majetku města. Město poskytuje také byty neziskovým organizacím pro chráněné bydlení: 2 byty organizace Fokus pro psychicky nemocné osoby 2 byty Fond ohrožených dětí pro rodiny s dětmi 1 byt byl v roce 2012 pronajat Armádě spásy V roce 2011 byl do městského bytu umístěn dokonce klient krajské ústavní organizace Marianum, tj. osoba s mentálním onemocněním

22 Seznam domů vymezených pro sociální bydlení v majetku statutárního města Opava Jateční 8a senioři 20 bytových jednotek U Cukrovaru 1 sociálně znevýhodnění 21 bytových jednotek U Cukrovaru 1a sociálně znevýhodnění 8 bytových jednotek Podvihovská 5, Komárov sociálně znevýhodnění 15 bytových jednotek Krnovská 28 běžné nájemní byty, zdravotně postižení 17 bytových jednotek + 8 bezbariérových Hobzíkova 31 senioři, startovací byty 13 bytových jednotek Hobzíkova 33 senioři 12 bytových jednotek Seniorcentrum, Penzion I, Rolnická senioři 38 bytových jednotek Seniorcentrum, Penzion II, Rolnická senioři 50 bytových jednotek Seniorcentrum, Penzion III, Rolnická senioři 48 bytových jednotek Seniorcentrum Opava, ubytovna Jateční senioři, se zdravotním postižením, soc. znevýhodnění 17 bytových jednotek

23 V sociálních bytech je v současné době garantováno nájemné 50 Kč/m 2 /měsíc Ostatní „běžné“ byty města jsou od 1.4.2012 obsazovány na základě výběrového řízení - nejvyšší nabídky nájmu za 1 m 2 podlahové plochy. Průměrné nájemné nabízené ve dvou výběrových řízeních na 10 bytů je ve výši 70 Kč/m 2 /měsíc Tržní nájemné dle cenových map až 90 Kč/m 2 /měsíc

24 Počet skutečných žádostí evidovaných odborem majetku k dnešnímu dni: sociálně znevýhodnění 15 sociálně znevýhodnění 15 zdravotně postižení, zdravotně postižení, psychicky nemocní 12 psychicky nemocní 12 senioři 11 senioři 11 startovací byty 1 startovací byty 1

25 Věříme, že díky nově vytvořenému systému sociálního bydlení bude město Opava schopno lépe a efektivněji pomoci s bydlením právě těm, kteří to opravdu potřebují. Dík patří všem, kteří přispěli k vytvoření a zavedení systému sociálního bydlení v Opavě a především projektovému týmu, který vypracoval základní dokumenty, tj. Koncepci rozvoje sociálního bydlení v Opavě, pravidla pro obsazování bytů, žádosti a systém jejich hodnocení.

26 Děkuji za pozornost! _______________________ pavla.brady@opava-city.cz


Stáhnout ppt "Systém sociálního bydlení v Opavě ______________________ Konference SAD v ČR, o.s. Praha, 18. září 2012 Ing. Pavla Brady 1. náměstkyně primátora statutárního."

Podobné prezentace


Reklamy Google