Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnota za peníze v praxi 6. června 2008 Twinningový projekt EU: „Zavádění strategie PPP“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnota za peníze v praxi 6. června 2008 Twinningový projekt EU: „Zavádění strategie PPP“"— Transkript prezentace:

1 Hodnota za peníze v praxi 6. června 2008 Twinningový projekt EU: „Zavádění strategie PPP“

2 Obsah Hodnota za peníze v praxi: 1.Příklady ze života 2.Zdroje VfM 3.Určující faktory VfM 4.Řízení VfM 5.Dilema finanční dostupnosti 6.Co dělat a čemu se vyhnout Dopolední blok Odpolední blok

3 Příklady ze života

4 Projekt rychlostní komunikace N31 25 km dlouhá místní komunikace Rozšíření na dvouproudou rychlostní komunikaci Infrastruktura, most a vodovodní most na komunikaci. Smlouva DBFM (navrhni, postav, financuj, udržuj) Hodnota zakázky: 80 milionů EUR Trvání smlouvy: 15 let

5 PPP projekt rychlostní komunikace N31 Hodnota za peníze 21 % Úspory nákladů díky použití jiných materiálů O 25 % méně uzavírek pruhů Výstavba kratší o 11 měsíců

6 A’dam – Úsek vysokorychlostní železnice v Bruselu Vysokorychlostní železnice dlouhá 125 km Nová stavba + modernizace stávající železnice Infrastruktura a železniční svršek. 2 smlouvy DBFM/ 1 smlouva O (provozuj) Hodnota zakázky: 7 miliard EUR Trvání smlouvy : 15 – 25 let

7 A’dam – Úsek vysokorychlostní železnice v Bruselu Hodnota za peníze 2 % Nepoužívaly se nevyzkoušené technologie Větší dostupnost Zapuštěné kolejnice

8 Rekonstrukce Ministerstva financí Prostory pro Ministerstvo financí Rekonstrukce 1 smlouva DBFMO Hodnota zakázky: 175 milionů EUR Trvání smlouvy : 25 let

9 Rekonstrukce Ministerstva financí Hodnota za peníze 15 % Úspory energiíLepší logistika

10 Školní budova v Montaigne Školní budova Nová stavba Smlouva DBFM Hodnota zakázky: 27 milionů EUR Trvání smlouvy : 30 let

11 Školní budova v Montaigne Hodnota za peníze (kvalita) Multifunkční místnosti Rozsáhlé „výukové prostory“

12 Čistírna vody v Delfuent Čistírna vody Nová stavba a modernizace Smlouva DBFMO Hodnota zakázky: 450 milionů EUR Trvání smlouvy : 30 let

13 Čistírna vody Delfuent Hodnota za peníze 17 % Nižší náklady na využívání Inovace procesů Kratší doba výstavby

14 Výstavba a rozvoj nemovitostí Přístaviště a ubytovací kapacity Nové stavby, rozšíření a rekonstrukce Více smluv DBFM Hodnota za peníze Flexibilita Rozfázovaná realizace Alternativní využití

15 Zdroje tvorby hodnoty

16 Hlavní zásady Kvalita

17 Hodnotový strom Časový rámec Úspora nákladů Tvorba příjmů Flexibilita Zlepšení kvality Hodnota za peníze Stanovení celoživotních nákladů Inovace Využívání komerční hodnoty Financování mimo bilanci Technické know-how Dovednosti podnikatelské ho procesu Komerční odborné znalosti Struktura pobídek Rozložení rizik Specifikace výstupů Platební mechanismu s Konkurence Rozsah projektu

18 Hlavní určující faktory hodnoty: Projekt rychlostní komunikace N31

19 Specifikace výstupů Specifikace funkčních výstupů v oblasti bezpečnostních standardů a standardů pohodlí Ministerstvo dopravy Strom zadávacích podmínek Technické specifikace Soukromý partner

20 Matice odpovědnosti

21 Rozložení rizik StátSoukromé konsorcium Projekt  Rizika výstavby  Rizika údržby (infrastru ktura )  Rizika rozhraní  Rozpočtová rizika  Politic ká rizika ( včetně novelizace zákonů )  Vyšší moc 

22 Struktura pobídek Kvalitativní Zadávací řízeníRealizace zakázky € Finanční výběrová kritéria Minimální požadavky Testování trhu Platební mechanismus Specifikace výstupů

23 Platební mechanismus PlatbyTermínyZdůvodnění Jednorázová platba nebo platba po dosažení určitých milníků Po dokončení výstavby Zajistit včasnou dostupnost Snížit rozpočtové riziko pro finančníky, a tedy snížit finanční náklady Částka je předem určena během výběrového řízen Odpočty za zpožděnou dostupnost Následně po plánovaném termínu dostupnosti Předejít zdržení ve výstavbě / dostupnosti Postih za každý den (stanovená maximální celková částka) Částka je předem určena během výběrového řízen Odměna za brzké dokončení a dostupnost Před plánovaným termínem dostupnosti Podpořit brzkou dostupnost Částka za každý den Platby za dostupnostBěhem „provozní“ fáze Platby na základě dosažených výsledků Podpořit maximální dostupnost, kvalitu poskytovaných služeb a dodržování bezpečnostních standardů. Další podrobnosti viz následující list

24 Platební mechanismus – N31 / trendy Hrubé platby za dostupnost Platba založená na měsíčních výsledcích Výše určena při uzavření smlouvy Vzorec fixní indexace Odpočty za dostupnost Odpočty v případě (částečné) uzavírky pruhů nebo dočasných rychlostních omezení Výše odpočtů závisí na objemu dopravy a délce trvání (viz další list) Penále Předem určený (během výběrového řízení) způsob penále Zahrnuje otázky bezpečnosti a plánování (viz další list) Čisté platby za dostupnost Rovná se Hrubé platby za dostupnost - / - Odpočty za dostupnost - / - Penále

25 Platební mechanismus Objem dopravy (počet vozidel) Hodnota dostupnosti (EUR/hod) Uzavírka pruhuDočasné rychlostní omezení Částečná uzavírka pruhu 0 – 10001000250 1000 – 15001500375 1500 – 20002000500 2000 – 250040001000 2500 – 300080002000 > 3000 nebo dopravní zácpa150002000

26 Platební mechanismus Bezpečnost 1.Dopravní nehoda s jednou nebo více oběťmi kvůli pochybení soukromého konsorcia 10 2.Dopravní nehoda bez obětí kvůli pochybení soukromého konsorcia6 3.Kvůli pochybení soukromého konsorcia se uživatelé ocitli v rizikové situaci4 4.Kvůli pochybení soukromého konsorcia se třetí strany, pracovníci stavby a údržby nebo záchranné služby ocitli v rizikové situaci 3 Řízení procesu 5.Pochybení soukromého konsorcia s ohledem na ustanovení smlouvy č. 10.11 (Systém řízení) 3 6.Odchylka od smlouvy nezpůsobená zadavatelem nebo vyšší mocí1 7.Odchylka od smlouvy nebo pochybení soukromého konsorcia nebyla včas nahlášena zadavateli 4 8.Pochybení nebylo včas napraveno (podle ustanovení smlouvy).4

27 Konkurence Etapy Klíčové okamžiky pro rozhodování Etapa konečného vyhodnoce ní Etapa výběruDialog 1. etapa Dialog 2. etapa Etapa konečných jednání VyhlášeníVyhlášení 1. etapy dialogu (včetně výběru) Vyhlášení 2. etapy dialogu (včetně užšího seznamu tří společností) Výzva k předložení „nejlepší konečné nabídky“ Výběr nejlepšího uchazeče Uzavření smlouvy/ dojednání financování Příprava na realizaci Etapa realizace Oplevering Etapa provozu Aanvangs- certificaat Dialog 3. etapa Vyhlášení 3. etapy dialogu (není povinné) Certifikát po ukončení Certifikát pro započetí Proces soutěžního dialogu

28 Řízení hodnoty za peníze

29 Proces, nástroje a časový rámec Zkoumání potenciálu PPP Koncesní přístup Zadávací řízeníVýzva k předložení návrhů Tradiční realizace PPP realizace Čas 6 měsíců Dynamické PPC KvalitativníKvantitativní

30 Organizace Management Management support Technical teamFinancial teamLegal team Negotiation team Communication Finance (project/ corp./ public) Financial modeling Investment & valuation Risk analysis Market supply and demand Civil engineering Technical evaluations Innovative contracting Market supply and demand Procurement and contract law Contract management Public finance and tax policy Innovative contracting Project organization Management Management support Technical teamFinancial teamLegal team Negotiation team Communication Finance (project/ corp./ public) Financial modeling Investment & valuation Risk analysis Market supply and demand Civil engineering Technical evaluations Innovative contracting Market supply and demand Procurement and contract law Contract management Public finance and tax policy Innovative contracting Management Management support Technical teamFinancial teamLegal team Negotiation team Communication Finance (project/ corp./ public) Financial modeling Investment & valuation Risk analysis Market supply and demand Civil engineering Technical evaluations Innovative contracting Market supply and demand Procurement and contract law Contract management Public finance and tax policy Innovative contracting Project organization PPP Unit Treasury Market

31 Řízení zakázky Soukromé konsorcium Organizace projektu Plán řízení kvality Prokázat výsledky a dodržování smlouvy Řízení procesu / dohled Smlouva Plán řízení Ministerstvo dopravy Organizace projektu Stavební práce Činnost údržby Dohled nad kvalitou

32 Řízení zakázky proces produkt Plán řízení kvality Kontrola procesu Kontrola produktu Ověřit proces Ověřit kvalitu produktu Přímá kontrola procesu Přímá kontrola produktu Soukromé konsorcium Ministerst vo dopravy Plán řízení zakázky Hlavní zaměření Výjimečně

33 Dilema finanční dostupnosti

34 Protichůdné cíle Hodnota za peníze Optimální přenos rizik Dostupnost Přenos rizik na soukromý sektor

35 Co dělat a čemu se vyhnout

36 1.Umožněte partnerovi se soukromého sektoru přicházet s úkoly 2.Paralelně sledujte zájmy soukromého i veřejného partnera 3.Zajistěte konkurenční výběrové řízení 4.Prosazujete spolupráci a partnerství 5.Využívejte mezinárodních zkušeností – z VB i ostatních evropských zemí 6.Nevytvářejte, ale umožněte tvorbu hodnoty 7.Nepřenášejte všechna rizika na soukromý sektor, ani si neponechávejte všechna na své straně 8.Nenavyšujte donekonečna rozsah projektu (vytvářejte chuť rozšiřovat) 9.Nepřipravujte rozsáhlá výběrová řízení s vysokými transakčními náklady 10.Nezadávejte nereálné projekty

37 Přenos rizik Tradiční model Rané zakázky DBFM Nové zakázky PPP. StátSoukromý sektor

38 Kontaktní údaje Rebelgroup Advisory BV Geert Engelsman Wijnhaven 3-O, 3011 WG Rotterdam, Nizozemsko Tel +31 10 2755995 Fax +31 10 2755999 www.rebelgroup.nl geertjan.engelsman@rebelgroup.nl


Stáhnout ppt "Hodnota za peníze v praxi 6. června 2008 Twinningový projekt EU: „Zavádění strategie PPP“"

Podobné prezentace


Reklamy Google