Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Strukturální fondy a regionální rozvoj 2007 - 2013 Praha, 15. 10. 2007 ANO pro Evropu, regionální seminář Ing. Milan Půček, MBA, PhD., MMR ČR e-mail:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Strukturální fondy a regionální rozvoj 2007 - 2013 Praha, 15. 10. 2007 ANO pro Evropu, regionální seminář Ing. Milan Půček, MBA, PhD., MMR ČR e-mail:"— Transkript prezentace:

1 1 Strukturální fondy a regionální rozvoj 2007 - 2013 Praha, 15. 10. 2007 ANO pro Evropu, regionální seminář Ing. Milan Půček, MBA, PhD., MMR ČR e-mail: milan.pucek@mmr.cz

2 2 O čem budu mluvit: 1. Výzvy kohezní politiky 2. Národní strategický referenční rámec 3. Pár slov o Strukturálních fondech 4. Závěr a shrnutí

3 3 Kohezní politika Evropské unie Globální cíl: Snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje jednotlivých regionů a snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů 3 cíle: 1, konkurenceschopnost 2, konvergence 3, evropská územní spolupráce Výzvy kohezní politiky

4 4 Nástroje kohezní politiky Strukturální fondy - Fond soudržnosti - Evropský sociální fond - Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská investiční banka Jiné finanční nástroje

5 5 Legislativní východiska pro NSRR Rada Evropské unie stanovila - nařízením Rady (ES) č. 1083/2006: úlohu, cíle a - organizace evropských fondů pro programovací období 2007- 2013 - rozhodnutím o Strategických obecných zásadách Společenství pro hospodářskou, sociální a územní soudržnost: orientační rámec pro intervenci evropských fondů = východiska pro zpracování Národního strategického referenčního rámce 2007-2013

6 6 Budoucnost Strukturálních fondů 2007 Ministerstvo pro místní rozvoj zahajuje debatu o budoucnosti kohezní politiky EU 2008 Vstupní pozice České republiky k budoucnosti kohezní politiky EU 2009 CZ PRES - konference o budoucnosti kohezní politiky pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj

7 7 Budoucnost Strukturálních fondů Rok 2013 „Česká republika a její regiony patří mezi nejrozvinutější země a oblasti Evropy a světa“ (zdroj „Národní strategický referenční rámec“) = Česká republika patří mezi tzv. „čisté plátce“ Programovací období 2014 + Bude Česká republika čerpat prostředky strukturálních fondů i po roce 2013?

8 8 2. Národní strategický referenční rámec Schválen 26. července 2007

9 9 PRIORITY NSRR ČR 2007-2013 STRATEGICKÉ CÍLE NSRR ČR 2007-2013 Konkurenceschopná česká ekonomika Otevřená, flexibilní a soudržná společnost Atraktivní prostředí Vyvážený rozvoj území Vyvážený rozvoj regionů Rozvoj městských oblastí Rozvoj venkovských oblastí Region soudržnosti hl.m. Praha Evropská územní spolupráce Konkurenceschopn ý podnikatelský sektor Podpora kapacit V&V pro inovace Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a využití potenciálů kulturního bohatství Vzdělávání Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti Posilování sociální soudržnosti Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí Zlepšení dostupnosti dopravou Rozvoj informační společnosti Smart administration

10 10 3. Pár slov o strukturálních fondech

11 11 Alokace OP – podle cílů NSRR Název operačního programuŘídící orgánAlokace v mil. Euro (kurz 28,- Kč/ 1 eur) Počet OP 2 TOP 1 Praha + 2TOP Cíl 1 – Konkurenceschopná česká ekonomika OP Podnikání a inovace(MPO)3 041,3 (11,56%) OP Výzkum a vývoj pro inovace(MŠMT)2 070,7 (7,87%) Součet za cíl5 112,0 (19,44%) 143 136,00 Kč Cíl 2 – Otevřená, flexibilní a soudržná společnost OP Lidské zdroje a zaměstnanost(MPSV)1 837,4 (6,99%) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost(MŠMT)1 828,7 (6,95%) OP Praha Adaptabilita(Hl.m. Praha)108,4 (0,40%) Součet za cíl3 774,5 (14,35%) 105 686,00 Kč

12 12 Cíl 3 – Atraktivní prostředí 2 TOP 7 ROP + 2 TOP OP Doprava(MD)5 774,1 (21,95%) OP Životní prostředí(MŽP)4 917,9 (18,70%) Součet za cíl10 692,0 (40,65%) 299 376,00 Kč Cíl 4 – Vyvážený rozvoj území 7 x regionální OP (ROP)(Reg. rady)4 659,0 (17,71%) OP Praha Konkurenceschopnost(Hl.m. Praha)234,9 (0,89%) Integrovaný OP - IOP(MMR)1 582,4 (6,02%) Součet za cíl6 476,3 (24,62%) 181 336,40 Kč OP Technická pomoc(MMR)247,7 (0,92%) 6935,60 Kč 1TOP Součet celkem26 302,5 (100%) 736 467,20 Kč 17

13 13 Alokace OP- podle cílů kohezní politiky EU Název operačního programuŘídící orgánAlokace v mil. Euro (kurz 28,- Kč/ 1 eur) Počet OP 8 TOP (4 více cílové) 7 ROP Cíl Konvergence (ČR mimo hl. m. Praha) OP Doprava(MD)5 774,1 (21,63%) OP Životní prostředí(MŽP)4 917,9 (18,42%) OP Podnikání a inovace(MPO)3 041,3 (11,39%) OP Výzkum a vývoj pro inovace(MŠMT)2 070,7 (7,76%) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (část určená pro cíl Konvergence) (MPSV)1 811,8 (6,79%) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (část určená pro cíl Konvergence) (MŠMT)1 811,8 (6,79%) 7 x regionální OP (ROP)(Reg. rady)4 659,0 (17,45%) Integrovaný OP - IOP (část určená pro cíl Konvergence) (MMR)1 553,0 (5,82%) OP Technická pomoc (část určená pro cíl Konvergence) (MMR)243,8 (0,91%) Součet za cíl25 883,4 (96,97%) 724 735,20 Kč

14 14 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (Hl. m. Praha) 2 Praha + 4 TOP (více cílové) OP Praha Konkurenceschopnost(Hl.m. Praha)234,9 (0,88%) OP Praha Adaptabilita(Hl.m. Praha)108,4 (0,41%) Část IOP určená pro Prahu(MMR)29,4 (0,11%) Část OP LZZ určená pro Prahu(MPSV)25,6 (0,10%) Část OP VK určená pro Prahu(MŠMT)16,9 (0,06%) Část OP TP určená pro Prahu(MMR)3,9 (0,01%) Součet za cíl419,1 (1,57%) 11 734,80 Kč Cíl Evropská územní spolupráce (vybrané regiony ČR) 5 + 1 + 1 5 x OP Přeshraniční spolupráce + OP Meziregionální spolupráce + OP Nadnárodní spolupráce (MMR) 389 (1,46%) Součet za cíl389,0 (1,46%) 10 892,00 Kč Součet celkem26 691,5 (100%) 747 362,00 Kč 24

15 15 Operační programFond EU (v mil. EUR) ČR (v mil. EUR) Celkem (v mil. EUR) % Celkem v Kč (kurz 28,- Kč/1 EUR) Přeshraniční spolupráceERDF351,662,1413,790,411 583,6 OP přeshraniční spolupráce Bavorsko – ČRERDF55,09,764,714,11 811,6 OP přeshraniční spolupráce Sasko – ČRERDF67,211,979,117,32 214,8 OP přeshraniční spolupráce Rakousko – ČRERDF69,112,281,317,82 276,4 OP přeshraniční spolupráce Slovensko – ČRERDF56,610,066,614,51 864,8 OP přeshraniční spolupráce Polsko – ČRERDF103,718,3122,026,73 416,0 Nadnárodní spolupráceERDF37,466,5844,079,61234,0 Operační program nadnárodní spolupráceERDF37,466,5844,079,61234,0 Meziregionální spolupráce Interreg IVC ERDF Operační program meziregionální spolupráceERDF Nejsou alokace na jednotlivé země CelkemERDF389,168,7457,8100,012817,6 Cíl – 3 Evropská územní spolupráce

16 16 První výzvy cíl Konvergence – předpoklad doprava a technická asistence Regionální operační programy: NUTS II SV 14. 9. 2007 NUTS II SZ začátek prosince NUTS II JV17.9.2007 NUTS II SČ 1.10.2007 NUTS II JZ24.9.2007 NUTS II MS 6.9.2007 NUTS II SM 6.9.2007 Tématické operační programy : OP PI28.2., 25.4., 29.6.2007 OP VaVpIkoncem listopadu 2007 OP LZZkoncem listopadu 2007 OP VKkoncem listopadu 2007 OP ŹP3.9. 2007 – 31.10.2007 OP D9.7.2007 – 30.6.2013 IOPpředpoklad říjen 2007 OP TPpředpoklad říjen 2007

17 17 První výzvy cíl Konkurenceschopnost a zaměstnanost - Praha OP Praha Konkurenceschopnostkoncem listopadu, prosinec OP Praha Adaptabilitakoncem listopadu, prosinec Cíl Evropská územní spolupráce OP ČR - Bavorsko OP ČR - Sasko OP ČR – Rakousko OP ČR – Slovensko OP ČR – Polsko OP nadnárodní spolupráce OP Meziregionální spolupráce21.9. 2007 INTERREG IVC

18 18 Unifikovaná žádost

19 19 4. Závěr a shrnutí Děkuji za pozornost Kontakt: Ing. Milan Půček, MBA, PhD. 1. náměstek ministra pro místní rozvoj E-mail: milan.pucek@mmr.cz


Stáhnout ppt "1 Strukturální fondy a regionální rozvoj 2007 - 2013 Praha, 15. 10. 2007 ANO pro Evropu, regionální seminář Ing. Milan Půček, MBA, PhD., MMR ČR e-mail:"

Podobné prezentace


Reklamy Google