Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Strukturální fondy a regionální rozvoj 2007 - 2013 Praha, 15. 10. 2007 ANO pro Evropu, regionální seminář Ing. Milan Půček, MBA, PhD., MMR ČR e-mail:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Strukturální fondy a regionální rozvoj 2007 - 2013 Praha, 15. 10. 2007 ANO pro Evropu, regionální seminář Ing. Milan Půček, MBA, PhD., MMR ČR e-mail:"— Transkript prezentace:

1 1 Strukturální fondy a regionální rozvoj Praha, ANO pro Evropu, regionální seminář Ing. Milan Půček, MBA, PhD., MMR ČR

2 2 O čem budu mluvit: 1. Výzvy kohezní politiky 2. Národní strategický referenční rámec 3. Pár slov o Strukturálních fondech 4. Závěr a shrnutí

3 3 Kohezní politika Evropské unie Globální cíl: Snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje jednotlivých regionů a snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů 3 cíle: 1, konkurenceschopnost 2, konvergence 3, evropská územní spolupráce Výzvy kohezní politiky

4 4 Nástroje kohezní politiky Strukturální fondy - Fond soudržnosti - Evropský sociální fond - Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská investiční banka Jiné finanční nástroje

5 5 Legislativní východiska pro NSRR Rada Evropské unie stanovila - nařízením Rady (ES) č. 1083/2006: úlohu, cíle a - organizace evropských fondů pro programovací období rozhodnutím o Strategických obecných zásadách Společenství pro hospodářskou, sociální a územní soudržnost: orientační rámec pro intervenci evropských fondů = východiska pro zpracování Národního strategického referenčního rámce

6 6 Budoucnost Strukturálních fondů 2007 Ministerstvo pro místní rozvoj zahajuje debatu o budoucnosti kohezní politiky EU 2008 Vstupní pozice České republiky k budoucnosti kohezní politiky EU 2009 CZ PRES - konference o budoucnosti kohezní politiky pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj

7 7 Budoucnost Strukturálních fondů Rok 2013 „Česká republika a její regiony patří mezi nejrozvinutější země a oblasti Evropy a světa“ (zdroj „Národní strategický referenční rámec“) = Česká republika patří mezi tzv. „čisté plátce“ Programovací období Bude Česká republika čerpat prostředky strukturálních fondů i po roce 2013?

8 8 2. Národní strategický referenční rámec Schválen 26. července 2007

9 9 PRIORITY NSRR ČR STRATEGICKÉ CÍLE NSRR ČR Konkurenceschopná česká ekonomika Otevřená, flexibilní a soudržná společnost Atraktivní prostředí Vyvážený rozvoj území Vyvážený rozvoj regionů Rozvoj městských oblastí Rozvoj venkovských oblastí Region soudržnosti hl.m. Praha Evropská územní spolupráce Konkurenceschopn ý podnikatelský sektor Podpora kapacit V&V pro inovace Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a využití potenciálů kulturního bohatství Vzdělávání Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti Posilování sociální soudržnosti Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí Zlepšení dostupnosti dopravou Rozvoj informační společnosti Smart administration

10 10 3. Pár slov o strukturálních fondech

11 11 Alokace OP – podle cílů NSRR Název operačního programuŘídící orgánAlokace v mil. Euro (kurz 28,- Kč/ 1 eur) Počet OP 2 TOP 1 Praha + 2TOP Cíl 1 – Konkurenceschopná česká ekonomika OP Podnikání a inovace(MPO)3 041,3 (11,56%) OP Výzkum a vývoj pro inovace(MŠMT)2 070,7 (7,87%) Součet za cíl5 112,0 (19,44%) ,00 Kč Cíl 2 – Otevřená, flexibilní a soudržná společnost OP Lidské zdroje a zaměstnanost(MPSV)1 837,4 (6,99%) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost(MŠMT)1 828,7 (6,95%) OP Praha Adaptabilita(Hl.m. Praha)108,4 (0,40%) Součet za cíl3 774,5 (14,35%) ,00 Kč

12 12 Cíl 3 – Atraktivní prostředí 2 TOP 7 ROP + 2 TOP OP Doprava(MD)5 774,1 (21,95%) OP Životní prostředí(MŽP)4 917,9 (18,70%) Součet za cíl10 692,0 (40,65%) ,00 Kč Cíl 4 – Vyvážený rozvoj území 7 x regionální OP (ROP)(Reg. rady)4 659,0 (17,71%) OP Praha Konkurenceschopnost(Hl.m. Praha)234,9 (0,89%) Integrovaný OP - IOP(MMR)1 582,4 (6,02%) Součet za cíl6 476,3 (24,62%) ,40 Kč OP Technická pomoc(MMR)247,7 (0,92%) 6935,60 Kč 1TOP Součet celkem26 302,5 (100%) ,20 Kč 17

13 13 Alokace OP- podle cílů kohezní politiky EU Název operačního programuŘídící orgánAlokace v mil. Euro (kurz 28,- Kč/ 1 eur) Počet OP 8 TOP (4 více cílové) 7 ROP Cíl Konvergence (ČR mimo hl. m. Praha) OP Doprava(MD)5 774,1 (21,63%) OP Životní prostředí(MŽP)4 917,9 (18,42%) OP Podnikání a inovace(MPO)3 041,3 (11,39%) OP Výzkum a vývoj pro inovace(MŠMT)2 070,7 (7,76%) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (část určená pro cíl Konvergence) (MPSV)1 811,8 (6,79%) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (část určená pro cíl Konvergence) (MŠMT)1 811,8 (6,79%) 7 x regionální OP (ROP)(Reg. rady)4 659,0 (17,45%) Integrovaný OP - IOP (část určená pro cíl Konvergence) (MMR)1 553,0 (5,82%) OP Technická pomoc (část určená pro cíl Konvergence) (MMR)243,8 (0,91%) Součet za cíl25 883,4 (96,97%) ,20 Kč

14 14 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (Hl. m. Praha) 2 Praha + 4 TOP (více cílové) OP Praha Konkurenceschopnost(Hl.m. Praha)234,9 (0,88%) OP Praha Adaptabilita(Hl.m. Praha)108,4 (0,41%) Část IOP určená pro Prahu(MMR)29,4 (0,11%) Část OP LZZ určená pro Prahu(MPSV)25,6 (0,10%) Část OP VK určená pro Prahu(MŠMT)16,9 (0,06%) Část OP TP určená pro Prahu(MMR)3,9 (0,01%) Součet za cíl419,1 (1,57%) ,80 Kč Cíl Evropská územní spolupráce (vybrané regiony ČR) x OP Přeshraniční spolupráce + OP Meziregionální spolupráce + OP Nadnárodní spolupráce (MMR) 389 (1,46%) Součet za cíl389,0 (1,46%) ,00 Kč Součet celkem26 691,5 (100%) ,00 Kč 24

15 15 Operační programFond EU (v mil. EUR) ČR (v mil. EUR) Celkem (v mil. EUR) % Celkem v Kč (kurz 28,- Kč/1 EUR) Přeshraniční spolupráceERDF351,662,1413,790, ,6 OP přeshraniční spolupráce Bavorsko – ČRERDF55,09,764,714,11 811,6 OP přeshraniční spolupráce Sasko – ČRERDF67,211,979,117,32 214,8 OP přeshraniční spolupráce Rakousko – ČRERDF69,112,281,317,82 276,4 OP přeshraniční spolupráce Slovensko – ČRERDF56,610,066,614,51 864,8 OP přeshraniční spolupráce Polsko – ČRERDF103,718,3122,026,73 416,0 Nadnárodní spolupráceERDF37,466,5844,079,61234,0 Operační program nadnárodní spolupráceERDF37,466,5844,079,61234,0 Meziregionální spolupráce Interreg IVC ERDF Operační program meziregionální spolupráceERDF Nejsou alokace na jednotlivé země CelkemERDF389,168,7457,8100,012817,6 Cíl – 3 Evropská územní spolupráce

16 16 První výzvy cíl Konvergence – předpoklad doprava a technická asistence Regionální operační programy: NUTS II SV NUTS II SZ začátek prosince NUTS II JV NUTS II SČ NUTS II JZ NUTS II MS NUTS II SM Tématické operační programy : OP PI28.2., 25.4., OP VaVpIkoncem listopadu 2007 OP LZZkoncem listopadu 2007 OP VKkoncem listopadu 2007 OP ŹP – OP D – IOPpředpoklad říjen 2007 OP TPpředpoklad říjen 2007

17 17 První výzvy cíl Konkurenceschopnost a zaměstnanost - Praha OP Praha Konkurenceschopnostkoncem listopadu, prosinec OP Praha Adaptabilitakoncem listopadu, prosinec Cíl Evropská územní spolupráce OP ČR - Bavorsko OP ČR - Sasko OP ČR – Rakousko OP ČR – Slovensko OP ČR – Polsko OP nadnárodní spolupráce OP Meziregionální spolupráce INTERREG IVC

18 18 Unifikovaná žádost

19 19 4. Závěr a shrnutí Děkuji za pozornost Kontakt: Ing. Milan Půček, MBA, PhD. 1. náměstek ministra pro místní rozvoj


Stáhnout ppt "1 Strukturální fondy a regionální rozvoj 2007 - 2013 Praha, 15. 10. 2007 ANO pro Evropu, regionální seminář Ing. Milan Půček, MBA, PhD., MMR ČR e-mail:"

Podobné prezentace


Reklamy Google