Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

14. 10. 2013, Ostrava, Fórum cestovního ruchu PhDr. Jan Závěšický PhDr. Jan Návrh věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu pohledem krajů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "14. 10. 2013, Ostrava, Fórum cestovního ruchu PhDr. Jan Závěšický PhDr. Jan Návrh věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu pohledem krajů."— Transkript prezentace:

1 14. 10. 2013, Ostrava, Fórum cestovního ruchu PhDr. Jan Závěšický PhDr. Jan Návrh věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu pohledem krajů ČR Závěšický, ředitel

2 Úvod  Obsah návrhu věcného záměru a klíčové okruhy zákona ve vztahu ke krajům  Problematické části návrhu z pohledu krajů  Aktuální informace z Komise Rady AKČR pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch

3 Přínosy návrhu - očekávání Přínosy zavedení zákona:  zamezení duplicitám v managementu a marketingu destinace  stabilní směřování finančních podpor do rozvoje a řízení cestovního ruchu ze státního rozpočtu  zajistit provázanost strategických dokumentů na všech úrovních organizace cestovního ruchu

4 Obsah návrhu - regionalizace  usiluje mírnit dopady praktických a reálných rozporů existujících mezi tzv. přirozenými turistickými regiony (tj. turistickými destinacemi, jak jsou vnímány návštěvníky, trhem cestovního ruchu) a kraji jako samosprávnými celky (tj. VÚSC).  Rozpory spočívají v tom, že některé přirozené turistické regiony přesahují hranice VÚSC a naopak, ne vždy je území VÚSC současně přirozeným turistickým regionem. Ne vždy je kraj totožný s destinací a naopak – velké rozdíly napříč ČR.

5 Obsah návrhu - organizace  systematizuje organizaci CR v ČR v rámci tří úrovní: 1) stát = ČR jako destinace/CzechTourism; 2) regiony = VÚSC/kraje/krajská organizace; 3) oblasti = jednotky pod úrovní krajů/přirozené regiony/destinace/oblastní organizace.  Problémem jsou rozpory mezi administrativním vymezením krajů a přirozených turistických regionů. Návrh zákona tento možný rozpor řeší jednak kriteriálním vymezením oblastí (určitý počet obyvatel, informačních center, apod.), jednak umožněním výjimek z pravidla v případě přirozených turistických destinací (Krkonoše, Šumava, Jeseníky, Český ráj, ad.). Tato kritéria mohou být z pohledu některých krajů i oblastí nevhodná.

6 Obsah návrhu – finanční stabilizace  usiluje o posílení stabilního systému financování destinačního managementu na úrovni ČR (CzechTourism), VÚSC (kraje) a regionů (alias oblastí, tj. destinací trhu cestovního ruchu).  Problematickým je nastavení finančních toků, kdy návrh předpokládá poměrnou část (40%) směřovat do rozpočtů krajů (VÚSC), část přímo do oblastí (přirozených regionů nebo oblastí pod úrovní krajů; má jít o 60%). Z pohledu některých krajů není vhodné financování oblastí bez krajů: oblasti by měly uvažovanou finanční podporu dostávat výhradně dle rozhodnutí příslušných krajů. Klíč k přerozdělování finančních prostředků má být určen krajskou strategií.

7 Problémy závaznosti - kompetence  Návrh usiluje taxativně stanovit kompetence jednotlivých úrovní  Problematické z hlediska odlišných zvyklostí, praxe, nastavení a zkušeností jednotlivých krajů

8 Problémy závaznosti - organizace  Mělo by být na rozhodnutí kraje, jak si své území ošetří. Zákon mu to nesmí znemožňovat, naopak, musí s touto variantou počítat a umožnit ji. Návrh je tuto věc ponechat na rozhodnutí krajů a jejich strategií (strategie kraje zpracovávají v souladu se zákonem o krajích)

9 Problémy směru finančních toků  Návrh usiluje o zajištění finančních podpor přímo do navrhovaných oblastních organizací DM nezávisle na krajích (přímo z MMR do oblastních organizací)  Toto není z pohledu krajů vhodné: pokud má zákon určovat povinnosti pro kraje, musí jim nejen určit i financování těchto povinností, ale rovněž práva na zajištění jejich kontroly a správy. Zákon v tomto ohledu není jasný a může oddělovat práva od povinností.

10 Problémy finanční stability a plánu  Návrh není jasný z hlediska zajištění výše finančních podpor z MMR/státního rozpočtu pro kraje/oblasti  Toto není z pohledu krajů vhodné: výše podpory musí být podle některých krajů mandatorním výdajem státního rozpočtu, jinak to není možné řešit (to by zákon postrádal smysl a MMR by mohlo svou podporu řešit klasickými dotacemi pro kraje)

11 Problémy regionalizace - oblasti  Návrh usiluje o stanovení kritérií pro uznání/vznik oblastních organizací  Toto není z pohledu krajů vhodné: některé oblasti dnes již fungující, by kritéria nemusely naplňovat a tím pádem by ztratily možnost finanční podpory. Naopak jiné větší oblasti by toto mohlo ohrozit, kdy by se mohly účelově rozpadat na menší celky. V diskusi je návrh, aby kraje byly jediným, kdo výhradně a bezpodmínečně určí co je oblast, kdo ji spravuje a za jakých podmínek po schválení krajem tak může činit. Takto stanovené oblasti mají být určeny v krajských strategiích. Oblasti nemají mít podle některých návrhů autonomii, musí podléhat řízení kraje.

12 Aktuální informace z AKČR Komise Rady AKČR pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch dne 30. 5. 2013:  Usnesením č. 06/02/2013 nesouhlasí s věcným záměrem zákona o podpoře cestovního ruchu předloženým MMR z důvodu nesouladu se zákonem o krajích. Komise AKČR vnímá zákon o CR jako zásadní dokument při rozvoji a řízení CR v krajích České republiky.

13 Aktuální informace z AKČR Rada AKČR (ze dne 12. 9. 2013):  nesouhlasí s návrhem věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu předloženým Ministerstvem pro místní rozvoj z důvodu nesouladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích v oblasti koordinace a strategického řízení cestovního ruchu  ukládá členu Rady AKČR Ing. Jiřímu Rozbořilovi, předsedovi Komise Rady AKČR pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch A) jednat s MMR ČR o úpravě věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu tak, aby tento zákon umožnil krajům realizovat vlastní koncepci rozvoje cestovního ruchu a zachoval způsob financování cestovního ruchu navržený ve verzi zákona z října 2010, B) informovat Radu AKČR o pokroku v jednání s MMR ČR, C) předložit Radě AKČR návrh zástupců AKČR do společné pracovní skupiny s MMR ČR pro přípravu návrhu zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu.

14 Aktuální informace z AKČR Komise Rady AKČR pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch (dne 26. 9. 2013) schválila návrh zástupců do pracovní skupiny MMR ČR k přípravě zákona o cestovním ruchu (předpokládané obsazení pracovní skupiny je následující: Agentura CzechTourismzástupce Kraje4 zástupci AKČR1 zástupce Profesní asociace3 zástupci SOCR1 zástupce (za AKČR: Ing. Jiří Rozbořil, za kraje: Ing. Tomáš Čihák, PhDr. Dana Daňová, Mgr. Eva Hornová, Ing. Petra Papoušková)

15 Závěr  Aktuální verze návrhu zákona není konsensuálně přijatelná pro všechny kraje.  Vhodná verze k dalšímu rozpracovávání je verze návrhu z roku 2010  V podstatě každý kraj má své vlastní a často zásadní připomínky k návrhu  Za současné situace je návrh pro kraje nepřijatelný

16 Děkuji za pozornost  PhDr. Jan Závěšický místopředseda Komise Rady AKČR pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch  Tel. 776 754 444  Email: zavesicky@jesenikytourism.czzavesicky@jesenikytourism.cz


Stáhnout ppt "14. 10. 2013, Ostrava, Fórum cestovního ruchu PhDr. Jan Závěšický PhDr. Jan Návrh věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu pohledem krajů."

Podobné prezentace


Reklamy Google