Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

, Ostrava, Fórum cestovního ruchu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: ", Ostrava, Fórum cestovního ruchu"— Transkript prezentace:

1 14. 10. 2013, Ostrava, Fórum cestovního ruchu
PhDr. Jan Návrh věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu pohledem krajů ČR Závěšický, ředitel PhDr. Jan Závěšický , Ostrava, Fórum cestovního ruchu

2 Úvod Obsah návrhu věcného záměru a klíčové okruhy zákona ve vztahu ke krajům Problematické části návrhu z pohledu krajů Aktuální informace z Komise Rady AKČR pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch

3 Přínosy návrhu - očekávání
Přínosy zavedení zákona: zamezení duplicitám v managementu a marketingu destinace stabilní směřování finančních podpor do rozvoje a řízení cestovního ruchu ze státního rozpočtu zajistit provázanost strategických dokumentů na všech úrovních organizace cestovního ruchu

4 Obsah návrhu - regionalizace
usiluje mírnit dopady praktických a reálných rozporů existujících mezi tzv. přirozenými turistickými regiony (tj. turistickými destinacemi, jak jsou vnímány návštěvníky, trhem cestovního ruchu) a kraji jako samosprávnými celky (tj. VÚSC). Rozpory spočívají v tom, že některé přirozené turistické regiony přesahují hranice VÚSC a naopak, ne vždy je území VÚSC současně přirozeným turistickým regionem. Ne vždy je kraj totožný s destinací a naopak – velké rozdíly napříč ČR.

5 Obsah návrhu - organizace
systematizuje organizaci CR v ČR v rámci tří úrovní: 1) stát = ČR jako destinace/CzechTourism; 2) regiony = VÚSC/kraje/krajská organizace; 3) oblasti = jednotky pod úrovní krajů/přirozené regiony/destinace/oblastní organizace. Problémem jsou rozpory mezi administrativním vymezením krajů a přirozených turistických regionů. Návrh zákona tento možný rozpor řeší jednak kriteriálním vymezením oblastí (určitý počet obyvatel, informačních center, apod.), jednak umožněním výjimek z pravidla v případě přirozených turistických destinací (Krkonoše, Šumava, Jeseníky, Český ráj, ad.). Tato kritéria mohou být z pohledu některých krajů i oblastí nevhodná.

6 Obsah návrhu – finanční stabilizace
usiluje o posílení stabilního systému financování destinačního managementu na úrovni ČR (CzechTourism), VÚSC (kraje) a regionů (alias oblastí, tj. destinací trhu cestovního ruchu). Problematickým je nastavení finančních toků, kdy návrh předpokládá poměrnou část (40%) směřovat do rozpočtů krajů (VÚSC), část přímo do oblastí (přirozených regionů nebo oblastí pod úrovní krajů; má jít o 60%). Z pohledu některých krajů není vhodné financování oblastí bez krajů: oblasti by měly uvažovanou finanční podporu dostávat výhradně dle rozhodnutí příslušných krajů. Klíč k přerozdělování finančních prostředků má být určen krajskou strategií.

7 Problémy závaznosti - kompetence
Návrh usiluje taxativně stanovit kompetence jednotlivých úrovní Problematické z hlediska odlišných zvyklostí, praxe, nastavení a zkušeností jednotlivých krajů

8 Problémy závaznosti - organizace
Mělo by být na rozhodnutí kraje, jak si své území ošetří. Zákon mu to nesmí znemožňovat, naopak, musí s touto variantou počítat a umožnit ji. Návrh je tuto věc ponechat na rozhodnutí krajů a jejich strategií (strategie kraje zpracovávají v souladu se zákonem o krajích)

9 Problémy směru finančních toků
Návrh usiluje o zajištění finančních podpor přímo do navrhovaných oblastních organizací DM nezávisle na krajích (přímo z MMR do oblastních organizací) Toto není z pohledu krajů vhodné: pokud má zákon určovat povinnosti pro kraje, musí jim nejen určit i financování těchto povinností, ale rovněž práva na zajištění jejich kontroly a správy. Zákon v tomto ohledu není jasný a může oddělovat práva od povinností.

10 Problémy finanční stability a plánu
Návrh není jasný z hlediska zajištění výše finančních podpor z MMR/státního rozpočtu pro kraje/oblasti Toto není z pohledu krajů vhodné: výše podpory musí být podle některých krajů mandatorním výdajem státního rozpočtu, jinak to není možné řešit (to by zákon postrádal smysl a MMR by mohlo svou podporu řešit klasickými dotacemi pro kraje)

11 Problémy regionalizace - oblasti
Návrh usiluje o stanovení kritérií pro uznání/vznik oblastních organizací Toto není z pohledu krajů vhodné: některé oblasti dnes již fungující, by kritéria nemusely naplňovat a tím pádem by ztratily možnost finanční podpory. Naopak jiné větší oblasti by toto mohlo ohrozit, kdy by se mohly účelově rozpadat na menší celky. V diskusi je návrh, aby kraje byly jediným, kdo výhradně a bezpodmínečně určí co je oblast, kdo ji spravuje a za jakých podmínek po schválení krajem tak může činit. Takto stanovené oblasti mají být určeny v krajských strategiích. Oblasti nemají mít podle některých návrhů autonomii, musí podléhat řízení kraje.

12 Aktuální informace z AKČR
Komise Rady AKČR pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch dne : Usnesením č. 06/02/2013 nesouhlasí s věcným záměrem zákona o podpoře cestovního ruchu předloženým MMR z důvodu nesouladu se zákonem o krajích. Komise AKČR vnímá zákon o CR jako zásadní dokument při rozvoji a řízení CR v krajích České republiky.

13 Aktuální informace z AKČR
Rada AKČR (ze dne ): nesouhlasí s návrhem věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu předloženým Ministerstvem pro místní rozvoj z důvodu nesouladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích v oblasti koordinace a strategického řízení cestovního ruchu ukládá členu Rady AKČR Ing. Jiřímu Rozbořilovi, předsedovi Komise Rady AKČR pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch A) jednat s MMR ČR o úpravě věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu tak, aby tento zákon umožnil krajům realizovat vlastní koncepci rozvoje cestovního ruchu a zachoval způsob financování cestovního ruchu navržený ve verzi zákona z října 2010, B) informovat Radu AKČR o pokroku v jednání s MMR ČR, C) předložit Radě AKČR návrh zástupců AKČR do společné pracovní skupiny s MMR ČR pro přípravu návrhu zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu.

14 Aktuální informace z AKČR
Komise Rady AKČR pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch (dne ) schválila návrh zástupců do pracovní skupiny MMR ČR k přípravě zákona o cestovním ruchu (předpokládané obsazení pracovní skupiny je následující: Agentura CzechTourism zástupce Kraje 4 zástupci AKČR 1 zástupce Profesní asociace 3 zástupci SOCR 1 zástupce (za AKČR: Ing. Jiří Rozbořil, za kraje: Ing. Tomáš Čihák, PhDr. Dana Daňová, Mgr. Eva Hornová, Ing. Petra Papoušková)

15 Závěr Aktuální verze návrhu zákona není konsensuálně přijatelná pro všechny kraje. Vhodná verze k dalšímu rozpracovávání je verze návrhu z roku 2010 V podstatě každý kraj má své vlastní a často zásadní připomínky k návrhu Za současné situace je návrh pro kraje nepřijatelný

16 Děkuji za pozornost PhDr. Jan Závěšický místopředseda Komise Rady AKČR pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Tel


Stáhnout ppt ", Ostrava, Fórum cestovního ruchu"

Podobné prezentace


Reklamy Google