Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Miroslav Lánský, Ing. Jana Kloutvorová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Miroslav Lánský, Ing. Jana Kloutvorová"— Transkript prezentace:

1 Ing. Miroslav Lánský, Ing. Jana Kloutvorová
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. VÝZKUM V OCHRANĚ OVOCE Ing. Miroslav Lánský, Ing. Jana Kloutvorová

2 Hlavní směry ve výzkumu ochrany ovoce Koordinováno ve VŠÚO Holovousy s
Hlavní směry ve výzkumu ochrany ovoce Koordinováno ve VŠÚO Holovousy s.r.o. QH91228 Minimalizace obsahu reziduí pesticidů v jablkách a meruňkách určených jako surovina pro výrobu dětské výživy QH71164 Inovace systémů integrované ochrany drobného ovoce proti komplexu škodlivých činitelů se zvláštním zřetelem na produkci jahod určených jako surovina pro dětskou výživu QH71172 Identifikace kmenů a ras strupovitosti (Venturia in. Cke. Wint.) 1G58071 Integrovaná produkce třešní a višní QH82231 Produkce jahod v ekologických systémech pěstování QH91224 Výzkum metod ozdravování rybízu MSM Výzkum kvality plodů a efektivnost pěstování jádrovin

3 Spoluřešené projekty koordinováno z jiného pracoviště
1G Inovace ochrany jádrovin vůči škůdcům v systému integrované produkce ovoce a v organickém zemědělství – VÚRV Praha v.v.i. QH60123 Výzkum a inovace postupů diagnostiky hospodářsky významných, regulovaných a karanténních fytopatogenních organismů pro systém certifikace ovocných dřevin s důrazem na molekulární metody – VÚRV Praha v.v.i. QH91148 Výzkum stupně odolnosti lokálních odrůd jádrovin ke spále růžovitých a zefektivnění testování využitím biotechnologických metod - VÚRV Praha v.v.i. QH91148 Využití in vitro kultur k ozdravení odrůd ovocných dřevin a révy vinné od virů, fytoplazem a karanténních patogenů pro systém certifikace výsadbového materiálu včetně ověřování kvality – VÚRV Praha v.v.i. QH92179 Zvýšení účinnosti integrované ochrany jádrovin proti komplexu škodlivých činitelů zaváděním biologických prostředků a podporou biodiverzity agroekosystémů sadů   – VÚRV Praha v.v.i.

4 VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ
HOLOVOUSY s.r.o., Holovousy 1, Hořice Číslo projektu NAZV: 1G46073 Název projektu: Integrovaná produkce jablek vedoucí k získání bezpečné suroviny pro dětskou výživu Doba řešení: Řešitel: Ing. Miroslav Lánský Spoluřešitel: Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc ORGANIZACE ÚČASTNÍCÍ SE PROJEKTU VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o., Holovousy 1, Hořice VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Ústav chemie a analýzy potravin Technická 5, Praha 6 - Dejvice

5 Řešení projektu probíhalo podle schválené metodiky a v souladu s časovým plánem. Byly řešeny tyto 4 dílčí cíle: V001 Vypracovat technologii produkce jablek určených pro dětskou výživu (zajišťující dostatečnou biologickou účinnost ochrany proti škodlivým činitelům) dle determinace hladin reziduí pesticidů v systému integrovaného pěstování. V002 Prověřit vliv prodloužení ochranné lhůty na obsah terminálních reziduí pesticidů v jablkách, vyhodnotit změny hladin reziduí během skladování a možnost jejich snížení při omývání jablek teplou vodou před zpracováním. V003 Určit vhodnost odrůd jablek rezistentních ke strupovitosti pro technologii zpracování na dětskou výživu V004 Vývoj, optimalizace a validace analytických multireziduálních postupů pro sledování vybraných reziduí aktivních složek přípravků k předsklizňové nebo posklizňové aplikaci a mykotoxinů produkovaných plísněmi způsobujícími choroby jablek

6 HLAVNÍ SMĚRY ŘEŠENÍ různé systémy integrované ochrany
několikanásobná aplikace stejného pesticidu prodloužení ochranných lhůt pesticidů rozklad pesticidů během skladování jablek rezidua v různých odrůdách (vliv voskové vrstvy) mytí a loupání jablek před zpracováním velikost plodů jablek odběr plodů z různých částí koruny (vně a vnitřně) obsah mykotoxinů v jablkách bez chemického ošetření vhodnost odrůd jablek rezistentních ke strupovitosti na DV vývoj, optimalizace a validace analytických multireziduálních postupů pro sledování vybraných reziduí

7 Obsah reziduí dodinu (Syllit 65 WP) v analyzovaných vzorcích jablek při aplikaci 11. 5. 2006
0,00 Obsah reziduí v mg/kg 0,02 0,04 0,06 0,08 0,01 mg/kg Počet dní od aplikace

8 Obsah reziduí cyprodinilu (Chorus 75 WG) v analyzovaných vzorcích jablek při aplikaci 19. 5. 2006
0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 Obsah reziduí v mg/kg 0,01 mg/kg Počet dní od aplikace

9 Degradace captanu po ošetření Merpanem 80 WG - 2,0 kg/ha v roce 2007
Prodloužení ochranné lhůty pesticidů 7 dnů (Polsko), 35 dnů ČR

10 Několikanásobná aplikace stejného pesticidu a vliv tepelného zpracování jablek na obsah reziduí
1. Delan 700 WP 0,7 kg/ha 1x 21 dnů před sklizní 2. Delan 700 WP 0,7 kg/ha 2x 28 a 21 dnů před sklizní 3. Delan 700 WP 0,7 kg/ha 3x 35, 28 a 21 dnů před sklizní MLR pro konzum 3,0 mg/kg (nařízení EU č.839/2008), (0,1 mg/kg – dříve)

11 3. Pesticidy použitelné s omezením DO KONCE KVĚTNA
1. Pesticidy nepoužitelné v integrované produkci jablek na DV Přípravek Účinná látka Poznámka ACTELLIC 50 EC Pirimiphos-methyl Nepoužívat v IP ALIEKOL Chlorpyrifos + olej řepkový - methylester ALIMETRIN 10 EM Cypermethrin DECIS EW 50 Deltamethrin 2. Přípravky povolené do odkvětu Přípravek Účinná látka ha dávka Poznámka ALSYSTIN 480 SC Triflumuron 0,25 CASCADE 5 EC Flufenoxuron 1,5 Před květem DITHANE M 45 Mancozeb 3,0 OMITE 30 W Propargite 2,0 3. Pesticidy použitelné s omezením DO KONCE KVĚTNA Přípravek Účinná látka ha dávka Poznámka BAYCOR 25 WP Bitertanol 1,0 CAPTAN 50 WP Captan 3,0 CLARINET 20 SC Pyrimethanil fluquinconazole 1,5 DIMILIN 48 SC Diflubenzuron 0,25

12 4. Pesticidy použitelné s omezením DO KONCE ČERVNA
Přípravek Účinná látka ha dávka Poznámka BREAK-THRU S 240 Heptamethyltrisiloxan modifik. 0,1 do 15.6. CALYPSO 480 SC Thiacloprid 0,25 DELAN 700 WDG Dithianon 0,7 DELAN 750 SC DISCUS Kresoxim-methyl 0,2 5. Pesticidy použitelné při dodržení ochranné lhůty Přípravek Účinná látka ha dávka Poznámka BIOBIT WP Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki 1,5 BIOBIT XL CUPROCAFFARO Oxichlorid mědi 4,0 Fytotoxický na plody EKOL Olej řepkový 10,0 Na začátku rašení FRUTAPON 7 E Olej parafinový 20,0

13 Maximální limity reziduí v plodech
Účinná látka Přípravek MLR dle Směrnice EU 839/2008/EC MLR dle Vyhlášky 387/2008 Sb Dithianon DELAN 700 WDG 3,0 0,1 Dodine SYLLIT 400 SC 5,0 1,0 Flusilazole PUNCH 10 EW 0,02 0,2 Mancozeb DITHANE M45 Metiram POLYRAM WG Pyrimethanil MYTHOS 30 SC Tetraconazole DOMARK 10 EC 0,3 0,5 Tebuconazole HORIZON 250 EW Thiram THIRAM GRANUFLO Fenoxycarb INSEGAR 25 WP 0,05 Pirimicarb PIRIMOR 50 WG 2,0 Piridaben SANMITE 20 WP

14 Obsah mykotoxinů v jablkách bez chemického ošetření
PAT1 – 3 dny PAT2 – 5 dnů PAT3 – 3 dny EKO1 – červivý plod 16905 Koncentrační hladiny patulinu v plodech odrůdy Golden Delicious inokulovaných plísní Penicillium expansum a vzorku poškozeného živočišnými škůdci

15 ODRŮDY ZAŘAZENÉ DO POLOPROVOZNÍCH ZKOUŠEK v roce 2007-08
V roce 2009 do poloprovozních zkoušek výroby protlaku byly doporučeny odrůdy Luna, Opál, Topaz a Sirius. GOLDSTAR RESISTA Odrůda GOLDSTAR v roce 2007 dobrá, v roce 2008 vyloučena Odrůda RESISTA v roce 2008 vyloučena Odrůda TOPAZ v roce 2008 vhodná a doporučena do dalších zkoušek Odrůda SIRIUS - v roce 2008 nejlepší a doporučena do dalších zkoušek TOPAZ SIRIUS Výsadbu rezistentních odrůd však lze doporučit jen po dohodě s odběratelem jablek !!! 15

16 Hodnocení RIV 2008 Druh výsledku I – obory NRRE II - ostatní
Jimp článek v impaktovaném časopise x Faktor Jneimp článek v recenzovaném časopise svět. Uznané databaze 12 8 recenzované 10 4 B – odborná kniha světový jazyk 40 ostatní jazyky 20 D článek ve sborníku P patent 40 / 200 / 500 Z poloprovoz, ověřená technologie, odrůda 100 S prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný SW, užitný a průmyslový vzor V výzkumná zpráva, která je výsledkem obsahujícím utajované informace

17 DOSAŽENÉ VÝSLEDKY ČLENĚNÉ DLE METODIKY RVV
J – článek v odborném periodiku (časopise) : 4x (4 – 8) B – kapitola v odborné knize : 2x (20 – kapitola část ?) D – článek ve sborníku : 1x (20 ??) Z – poloprovoz, ověřená technologie, odrůda: 6x (40) Poloprovozní ověření vhodnosti odrůd jablek – 4x Provozní ověření nové technologie ochrany jablek určených jako surovina pro dětskou výživu - 2x S uplatněná metodika – 1x (40) Ostatní typy výsledků - Přednášky a postery : 12x NE Audiovizuální tvorba : 1x NE

18 Plán na uplatnění výsledků výzkumu:
METODIKA: Integrovaná produkce jablek určených pro výrobu dětské výživy. Termín vydání: do konce roku 2009, realizace OU ČR SISPO  Kapitola ve Směrnicích SISPO: Pěstování jablek určených pro výrobu dětské výživy Termín vydání: dle vydání metodiky Svazem pro integrované systémy pěstování ovoce (do konce června 2009), realizace OU ČR SISPO  Seznam vhodných odrůd jablek ke zpracování na dětskou výživu: Termín vydání: do konce dubna 2009

19 NÁVRH PROJEKTU DO VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU A VÝVOJI Programu výzkumu v agrárním sektoru s počátkem řešení projektů v roce 2009 na roky poskytovatel - MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Evideční číslo projektu - přidělí NAZV 91228 Podací číslo projektu DV08 Název projektu Minimalizace obsahu reziduí pesticidů v jablkách a meruňkách určených jako surovina pro výrobu dětské výživy. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ Programu výzkumu v agrárním sektoru s počátkem řešení projektů v roce 2009 na roky PODPROGRAM EFEKTIVNÍ POSTUPY V AGRÁRNÍM SEKTORU Výzkumný směr Ochrana zdraví rostlin a zvířat Cíl projektu Zdokonalit systém pěstování jablek a meruněk pro dětskou výživu vyhovující bezpečnostním normám EU a zavést moderní metody pro spolehlivou kontrolu (0,01 mg/kg) reziduí pesticidů používaných k ochraně jablek a meruněk Doba řešení Projektový tým VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY, s.r.o. - příjemce - koordinátor VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ v Praze - příjemce Řěšitelský tým - odpovědnost za řešení Lánský Miroslav Ing.  - odpovědný řešitel Hajšlová Jana Prof. Ing. CSc. - řešitel

20 Vydal: VŠÚO Holovousy s.r.o. Prosinec 2005
Metodika 2005 Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Integrovaná ochrana ovoce v systému integrované produkce Miroslav Lánský a kol. Metodika pro praxi Integrované ochrany ovoce v systému integrované produkce Lánský a kol. Vydal: VŠÚO Holovousy s.r.o. Prosinec 2005 Realizační výstup projektů: QD 1048: Systémy integrované ochrany ovocných dřevin proti komplexu škodlivých organismů QD 1408: Tvorba moderních systémů pěstování slivoní. Uvedené projekty byly financovány Ministerstvem zemědělství České republiky Nedílná součást Směrnic pro integrované systémy pěstování ovoce

21 podávání informací o vývojových stádiích chorob a škůdců
V roce 2008 zajišťoval placenou službu pěstitelům východočeského regionu a blízkého okolí (poloha podniků do okruhu 100 km od Holovous s nadmořskou výškou m) při : podávání informací o vývojových stádiích chorob a škůdců určování termínů ošetření proti nejdůležitějším škůdcům doporučování vhodných přípravků na ochranu plodin individuální konzultace problémů ochrany ovoce Signalizační služba byla směrována na: jádroviny (jabloně, hrušně) peckoviny (třešně, višně, slivoně) V roce zapojeno celkem 45podniků 25 zpráv 9 podnikům poštou 36 podnikům em

22 Svaz pro integrované systémy pěstování ovoce
se sídlem v HOLOVOUSÍCH

23 TOPAZ Děkuji za pozornost 23


Stáhnout ppt "Ing. Miroslav Lánský, Ing. Jana Kloutvorová"

Podobné prezentace


Reklamy Google