Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o."— Transkript prezentace:

1 Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.

2 Hlavní směry ve výzkumu ochrany ovoce Koordinov á no ve V ŠÚ O Holovousy s.r.o. QH91228 Minimalizace obsahu reziduí pesticidů v jablkách a meruňkách určených jako surovina pro výrobu dětské výživy QH71164 Inovace systémů integrované ochrany drobného ovoce proti komplexu škodlivých činitelů se zvláštním zřetelem na produkci jahod určených jako surovina pro dětskou výživu QH71172 Identifikace kmenů a ras strupovitosti (Venturia in. Cke. Wint.) 1G58071 Integrovaná produkce třešní a višní QH82231 Produkce jahod v ekologických systémech pěstování QH91224 Výzkum metod ozdravování rybízu MSM 2527112101 Výzkum kvality plodů a efektivnost pěstov á n í j á drovin

3 Spoluře š en é projekty koordinov á no z jin é ho pracovi š tě 1G58081 Inovace ochrany jádrovin vůči škůdcům v systému integrované produkce ovoce a v organickém zemědělství – VÚRV Praha v.v.i. QH60123 Výzkum a inovace postupů diagnostiky hospod á řsky významných, regulovaných a karant é nn í ch fytopatogenn í ch organismů pro syst é m certifikace ovocných dřevin s důrazem na molekul á rn í metody – VÚRV Praha v.v.i. QH91148 Výzkum stupně odolnosti lok á ln í ch odrůd j á drovin ke sp á le růžovitých a zefektivněn í testov á n í využit í m biotechnologických metod - VÚRV Praha v.v.i. QH91148 Využití in vitro kultur k ozdravení odrůd ovocných dřevin a révy vinné od virů, fytoplazem a karanténních patogenů pro systém certifikace výsadbového materiálu včetně ověřování kvality – VÚRV Praha v.v.i. QH92179 Zvýšení účinnosti integrované ochrany jádrovin proti komplexu škodlivých činitelů zaváděním biologických prostředků a podporou biodiverzity agroekosystémů sadů – VÚRV Praha v.v.i.

4 Číslo projektu NAZV:1G46073 Název projektu:Integrovaná produkce jablek vedoucí k získání bezpečné suroviny pro dětskou výživu Doba řešení: 1.4.2004 - 31.12.2008 Řešitel: Ing. Miroslav Lánský Spoluřešitel: Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o., Holovousy 1, 508 01 Hořice VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Ústav chemie a analýzy potravin Technická 5, 166 28 Praha 6 - Dejvice ORGANIZACE ÚČASTNÍCÍ SE PROJEKTU VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o., Holovousy 1, 508 01 Hořice

5 Řešení projektu probíhalo podle schválené metodiky a v souladu s časovým plánem. Byly řešeny tyto 4 dílčí cíle: V001 Vypracovat technologii produkce jablek určených pro dětskou výživu (zajišťující dostatečnou biologickou účinnost ochrany proti škodlivým činitelům) dle determinace hladin reziduí pesticidů v systému integrovaného pěstování. V002 Prověřit vliv prodloužení ochranné lhůty na obsah terminálních reziduí pesticidů v jablkách, vyhodnotit změny hladin reziduí během skladování a možnost jejich snížení při omývání jablek teplou vodou před zpracováním. V003 Určit vhodnost odrůd jablek rezistentních ke strupovitosti pro technologii zpracování na dětskou výživu V004 Vývoj, optimalizace a validace analytických multireziduálních postupů pro sledování vybraných reziduí aktivních složek přípravků k předsklizňové nebo posklizňové aplikaci a mykotoxinů produkovaných plísněmi způsobujícími choroby jablek

6 HLAVNÍ SMĚRY ŘEŠENÍ  různé systémy integrované ochrany  několikanásobná aplikace stejného pesticidu  prodloužení ochranných lhůt pesticidů  rozklad pesticidů během skladování jablek  rezidua v různých odrůdách (vliv voskové vrstvy)  mytí a loupání jablek před zpracováním  velikost plodů jablek  odběr plodů z různých částí koruny (vně a vnitřně)  obsah mykotoxinů v jablkách bez chemického ošetření  vhodnost odrůd jablek rezistentních ke strupovitosti na DV  vývoj, optimalizace a validace analytických multireziduálních postupů pro sledování vybraných reziduí

7 0,00 Obsah reziduí v mg/kg 0,02 0,04 0,06 0,08 0,01 mg/kg

8 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,01 mg/kg Obsah reziduí v mg/kg

9 Prodloužení ochranné lhůty pesticidů 7 dnů (Polsko), 35 dnů ČR

10 Několikanásobná aplikace stejného pesticidu a vliv tepelného zpracování jablek na obsah reziduí 1. Delan 700 WP 0,7 kg/ha 1x 21 dnů před sklizní 2. Delan 700 WP 0,7 kg/ha 2x 28 a 21 dnů před sklizní 3. Delan 700 WP 0,7 kg/ha 3x 35, 28 a 21 dnů před sklizní MLR pro konzum 3,0 mg/kg (nařízení EU č.839/2008), (0,1 mg/kg – dříve)

11 1. Pesticidy nepoužitelné v integrované produkci jablek na DV PřípravekÚčinná látkaPoznámka ACTELLIC 50 EC Pirimiphos-methyl Nepoužívat v IP ALIEKOL Chlorpyrifos + olej řepkový - methylester Nepoužívat v IP ALIMETRIN 10 EM Cypermethrin Nepoužívat v IP DECIS EW 50 Deltamethrin Nepoužívat v IP 2. Přípravky povolené do odkvětu PřípravekÚčinná látkaha dávkaPoznámka ALSYSTIN 480 SCTriflumuron0,25 CASCADE 5 ECFlufenoxuron1,5Před květem DITHANE M 45Mancozeb3,0 OMITE 30 WPropargite2,0 3. Pesticidy použitelné s omezením DO KONCE KVĚTNA PřípravekÚčinná látkaha dávkaPoznámka BAYCOR 25 WPBitertanol1,0 CAPTAN 50 WPCaptan3,0 CLARINET 20 SC Pyrimethanil + fluquinconazole 1,5 DIMILIN 48 SCDiflubenzuron0,25

12 4. Pesticidy použitelné s omezením DO KONCE ČERVNA PřípravekÚčinná látkaha dávkaPoznámka BREAK-THRU S 240 Heptamethyltrisiloxan modifik. 0,1do 15.6. CALYPSO 480 SCThiacloprid0,25 DELAN 700 WDGDithianon0,7 DELAN 750 SCDithianon0,7 DISCUSKresoxim-methyl0,2 5. Pesticidy použitelné při dodržení ochranné lhůty PřípravekÚčinná látkaha dávkaPoznámka BIOBIT WP Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki 1,5 BIOBIT XL Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki 1,5 CUPROCAFFAROOxichlorid mědi4,0 Fytotoxický na plody EKOLOlej řepkový10,0 Na začátku rašení FRUTAPON 7 EOlej parafinový20,0 Na začátku rašení

13 Maximální limity reziduí v plodech Účinná látkaPřípravekMLR dle Směrnice EU 839/2008/EC MLR dle Vyhlášky 387/2008 Sb DithianonDELAN 700 WDG3,00,1 DodineSYLLIT 400 SC5,01,0 FlusilazolePUNCH 10 EW0,020,2 MancozebDITHANE M455,03,0 MetiramPOLYRAM WG5,03,0 PyrimethanilMYTHOS 30 SC5,01,0 TetraconazoleDOMARK 10 EC0,30,5 TebuconazoleHORIZON 250 EW5,00,5 ThiramTHIRAM GRANUFLO5,03,0 FenoxycarbINSEGAR 25 WP1,00,05 PirimicarbPIRIMOR 50 WG2,01,0 PiridabenSANMITE 20 WP0,50,1

14 Obsah mykotoxinů v jablkách bez chemického ošetření 16905 Koncentrační hladiny patulinu v plodech odrůdy Golden Delicious inokulovaných plísní Penicillium expansum a vzorku poškozeného živočišnými škůdci PAT1 – 3 dny PAT2 – 5 dnů PAT3 – 3 dny EKO1 – červivý plod

15 ODRŮDY ZAŘAZENÉ DO POLOPROVOZNÍCH ZKOUŠEK v roce 2007-08 V roce 2009 do poloprovozních zkoušek výroby protlaku byly doporučeny odrůdy Luna, Opál, Topaz a Sirius. GOLDSTAR RESISTA TOPAZ SIRIUS Výsadbu rezistentních odrůd však lze doporučit jen po dohodě s odběratelem jablek !!! Odrůda GOLDSTAR -v roce 2007 dobrá, v roce 2008 vyloučena Odrůda RESISTA -v roce 2008 vyloučena Odrůda TOPAZ -v roce 2008 vhodná a doporučena do dalších zkoušek Odrůda SIRIUS - v roce 2008 nejlepší a doporučena do dalších zkoušek

16 Hodnocení RIV 2008 Druh výsledkuI – obory NRREII - ostatní J imp článek v impaktovaném časopise5 + 140 x Faktor J neimp článek v recenzovaném časopise svět. Uznané databaze 128 recenzované 104 B – odborná knihasvětový jazyk 40 ostatní jazyky20 D článek ve sborníku20 P patent40 / 200 / 500 Z poloprovoz, ověřená technologie, odrůda100 S prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný SW, užitný a průmyslový vzor 40 V výzkumná zpráva, která je výsledkem obsahujícím utajované informace 20

17 DOSAŽENÉ VÝSLEDKY ČLENĚNÉ DLE METODIKY RVV J – článek v odborném periodiku (časopise) : 4x (4 – 8) B – kapitola v odborné knize : 2x (20 – kapitola část ?) D – článek ve sborníku : 1x (20 ??) Z – poloprovoz, ověřená technologie, odrůda: 6x (40) Poloprovozní ověření vhodnosti odrůd jablek – 4x Provozní ověření nové technologie ochrany jablek určených jako surovina pro dětskou výživu - 2x S uplatněná metodika – 1x (40) Ostatní typy výsledků - Přednášky a postery : 12x NE Audiovizuální tvorba : 1x NE

18 Plán na uplatnění výsledků výzkumu: METODIKA: Integrovaná produkce jablek určených pro výrobu dětské výživy. Termín vydání: do konce roku 2009, realizace OU ČR SISPO Kapitola ve Směrnicích SISPO: Pěstování jablek určených pro výrobu dětské výživy Termín vydání: dle vydání metodiky Svazem pro integrované systémy pěstování ovoce (do konce června 2009), realizace OU ČR SISPO Seznam vhodných odrůd jablek ke zpracování na dětskou výživu: www.sispo.czwww.sispo.cz Termín vydání: do konce dubna 2009

19 NÁVRH PROJEKTU DO VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU A VÝVOJI Programu výzkumu v agrárním sektoru 2007-2012 s počátkem řešení projektů v roce 2009 na roky 2009 - 2011 poskytovatel - MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Evideční číslo projektu - přidělí NAZV 91228 Podací číslo projektu DV08 Název projektu Minimalizace obsahu reziduí pesticidů v jablkách a meruňkách určených jako surovina pro výrobu dětské výživy. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ Programu výzkumu v agrárním sektoru 2007-2012 s počátkem řešení projektů v roce 2009 na roky 2009 - 2011 PODPROGRAM EFEKTIVNÍ POSTUPY V AGRÁRNÍM SEKTORU Výzkumný směr Ochrana zdraví rostlin a zvířat Cíl projektu Zdokonalit systém pěstování jablek a meruněk pro dětskou výživu vyhovující bezpečnostním normám EU a zavést moderní metody pro spolehlivou kontrolu (0,01 mg/kg) reziduí pesticidů používaných k ochraně jablek a meruněk Doba řešení 1.1.2009 - 31.12.2011 Projektový tým VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY, s.r.o. - příjemce - koordinátor VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ v Praze - příjemce Řěšitelský tým - odpovědnost za řešení Lánský Miroslav Ing. - odpovědný řešitel Hajšlová Jana Prof. Ing. CSc. - řešitel

20 Metodika 2005 Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Integrovaná ochrana ovoce v systému integrované produkce Miroslav Lánský a kol. Metodika pro praxi Integrované ochrany ovoce v systému integrované produkce Lánský a kol. Vydal: VŠÚO Holovousy s.r.o. Prosinec 2005 Realizační výstup projektů: QD 1048: Systémy integrované ochrany ovocných dřevin proti komplexu škodlivých organismů QD 1408: Tvorba moderních systémů pěstování slivoní. Uvedené projekty byly financovány Ministerstvem zemědělství České republiky Nedílná součást Směrnic pro integrované systémy pěstování ovoce

21 V roce 2008 zajišťoval placenou službu pěstitelům východočeského regionu a blízkého okolí (poloha podniků do okruhu 100 km od Holovous s nadmořskou výškou 250 - 350 m) při :  podávání informací o vývojových stádiích chorob a škůdců  určování termínů ošetření proti nejdůležitějším škůdcům  doporučování vhodných přípravků na ochranu plodin  individuální konzultace problémů ochrany ovoce Signalizační služba byla směrována na: jádroviny (jabloně, hrušně) peckoviny (třešně, višně, slivoně) V roce 2008 zapojeno celkem 45podniků 25 zpráv 9 podnikům poštou 36 podnikům e-mailem

22

23 TOPAZ


Stáhnout ppt "Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google