Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výchovný program Junáka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výchovný program Junáka"— Transkript prezentace:

1 Výchovný program Junáka
Junák - svaz skautů a skautek ČR

2 Výchovný program Junáka - obsah
výsledek skautské výchovy kompetence – výchovné cíle dovednosti věkové kategorie skautská metoda výchovná nabídka (co děti baví) výchovné nástroje roční plány, stezky, odborky, zkoušky, závody, časopisy, celostátní projekty, aktivity metodické příručky pro vedoucí hodnocení výchovného dopadu

3 Jaké jsou konkrétní problémové oblasti
stezky jsou postaveny převážně na znalostech nedaří se v praxi používat symbolický rámec pro světlušky systém skautských odborek je příliš komplikovaný není jasně dáno, k čemu mají naše prostředky směřovat (kromě obecného poslání) celý systém výchovných prostředků je poněkud roztříštěný a neprovázaný Svojsíkův závod a Závod vlčat a světlušek nemá jasný výchovný smysl chybí základní stručná metodika pro vůdce mnoho našich prostředků je zastaralých a pro dnešní děti neatraktivní ve výchovném programu je minimálně podporováno zapojení dětí do výchovného procesu

4 Co chybí dnes v oddílech
individuální přístup uplatnění prvků skautské metody (hl. družinový systém) schopnost odděleně pracovat s různými věky schopnost stanovovat si a dosahovat výchovných cílů otevřenost novým prostředkům (nechtějí, neví jak) umění posoudit program očima dětí hodnocení kvality a zpětná vazba schopnost propojit oddílový život s normálním životem více ukáží výsledky výzkumu, který proběhl

5 Proč se pracuje na výchovném programu
Charta skautingu Inovovat skautský výchovný program (např. stezka, odborky, výchovné projekty) a hledat prostředky a postupy, které osloví dnešní děti a mládež. Předávané znalosti a dovednosti posuzovat podle jejich užitečnosti pro svět v jednadvacátém století; odlišit pevné základy od zastaralých prostředků. Přizpůsobit skautské vzdělávání inovovanému skautskému programu. Dnešní společnost změna společnosti změna dětí Potřeba našich vůdců

6 Výsledek skautské výchovy - charta
Díky němu vyrůstají z dětí lidé, kteří se stávají pilíři občanské společnosti, jsou ochotní a schopní utvářet svět kolem sebe k lepšímu. Lidé charakterní a zodpovědní, kteří věří, že život je příležitost ke službě. Lidé otevření budoucnosti a schopní na sobě stále pracovat. Lidé činorodí a rozhodní, nenechající se vláčet okolnostmi, ale aktivně utvářející svůj život. Lidé praktičtí a tvořiví, kteří umějí najít řešení a dotáhnout je do konce. Lidé samostatní, schopní postarat se o své potřeby a zároveň otevření spolupráci s druhými. Lidé plně zapojení do života v různých společenstvích, snažící se o dlouhodobé rozvíjení vztahů, vytváření pevných vazeb a sítí vzájemné podpory. Lidé, kterým nechybí sebedůvěra a radost. Lidé, kteří uznávají duchovní hodnoty přesahující materiální svět a dávající životu smysl a směr.

7 Výsledek skautské výchovy
Vycházíme z pojetí skautingu jako přípravy na aktivní službu ve společnosti, kterou je možno vykonávat ve dvou (vzájemně prolínajících se) rovinách: cesta veřejného pracovníka, finančníka, politika, či manažera, který usiluje o nápravu státní či místní, cesta drobné, systematické práce ve prospěch nejbližšího okolí a svých bližních. K tomu, abychom byli schopni celoživotně aktivně a účinně pomáhat světu kolem nás potřebujeme:

8 Výsledek skautské výchovy - principy
Být přesvědčeni o potřebnosti služby, mít hluboké vědomí jistoty a sílu ji dlouhodobě vykonávat. (povinnost k Bohu) Poznat a přijmout sám sebe, abych našel a rozvíjel své nejlepší předpoklady a schopnosti pro službu. (povinnost k sobě) Porozumět světu kolem sebe, abych v něm viděl příležitosti ke službě a byl schopen je využít. (povinnost k ostatním) Mít praktické schopnosti, které mi pomohu efektivně naplnit má přání a představy. (dovednosti)

9 Prvky skautské výchovné metody
skautský slib a zákon učení se aktivní činností (learning by doing) družinový systém (práce v malých skupinkách) osobní rozvoj (stezky a odborky) symbolický rámec (motivace, např. Kniha džunglí…) pobyt a činnost v přírodě podpora mladých lidí dospělými služba společnosti postupné stimulující programy (od jednodušš. ke slož.) využívání skautské symboliky a výchovného prostředí

10 Výchovný program Junáka - kompetence
Kompetence je souborem znalostí, dovedností a přístupů vztahující se k určité oblasti Kompetence se rovnají výchovným záměrům Jsou rozpracované pro jednotlivé kategorie Navazují na ně výchovné cíle a metody Úspěšnost definují indikátory Ukázka kompetence

11 Dokáže hospodařit s penězi (8-10 let)
Ukázka kompetence mít dovednosti pro praktický život, nástroje (fyzické, mentální) umí použít „pracovní nástroje“ své doby (politické, finanční, mediální...) Výchovný cíl: Dokáže hospodařit s penězi (8-10 let) Metody: hry, ve kterých jsou použity peníze pro nákup potřebných surovin nakupování potravin a jiných věcí pro oddíl vedení pokladny družiny, vybírání peněz na výpravě Indikátory: šetří si nějaké peníze se svého kapesného nekupuje si zbytečnosti bezchybně vrátí peníze po nákupu

12 Výchovný program Junáka - dovednosti
Praktické dovednosti jsou schopnosti, které by skauti a skautky měli získat jako výsledek výchovy zde je třeba rozlišit, co je prostředkem a co cílem (oblast skautské praxe) příklad první pomoc a měření šířky řeky

13 Věkové kategorie pro jaký věk je určen skauting a v jakých věkových rozmezích organizovat výchovu skautská výchova může naplno využít svůj potenciál až ve věku skautů a skautek věkové kategorie úzce souvisí s vývojem dětí a školní docházkou od definice věkových kategorií se odvozuje program a jeho výchovné nástroje

14 Věkové kategorie „modulový“ systém
metodika pro oddíly s více věkovými kategoriemi

15 Výchovná nabídka zahrnuje potřeby, zájmy, tužby a problémy mladých lidí předchozí oblasti zahrnovaly naše výchovné záměry zde se zaměřujeme na to, co baví, zajímá a po čem touží mladí lidé odrazí se ve výchovných nástrojích (atraktivita pro mladé lidi)

16 Výchovné nástroje Obsahují konkrétní prostředky, kterými dosahujeme našich cílů roční plány, stezky, odborky, závody, časopisy, celostátní projekty, aktivity, hry odlišnost od dnešní podoby, atraktivní pro mladé lidi testování v experimentálních oddílech

17 Hodnocení výchovného dopadu
specifickým nástrojem hodnocení kvality oddílů – standardy – 100% oddíl jedná se o hodnocení účinnosti naší výchovy indikátory ke kompetencím systémy zpětných vazeb zkušenosti ze Slovenska, z USA

18 Předpokládaný harmonogram
schválení věkových kategorií květen 2006 schválení kompetencí září 2006 výstupy pro experimentální oddíly podzim 2006 stezka podzim 2007 metodika pro všechny věkové kategorie Priority: skautský věk následně roverský a světlušácko-vlčácký

19 Co se udělalo kompetence (dokončují se)
nový návrh rozložení věkových kategorií nová podoba časopisů (Skaut, Skautský svět) nová podoba závodů Exzod  Svojsíkův závod 2007, (Závod vlčat a světlušek 2006) metodické publikace pro vůdce oddílů Družinový systém, Nikdy nekončící dobrodružství, Tichou poštou webové stránky k novému programu sekce „Projekty“ specializované semináře k publikacím, k novému programu, záchranný kruh

20 Jak se můžete zapojit do práce na programu
Pozorovatel - sledování informací a postupu práce Ferda mravenec - účast v pracovním týmu Tahoun - šéf pracovního týmu Posel nového programu - lektor na seminářích Organizátor - organizátor seminářů ve své oblasti Experimentátor - vedoucí experimentálního oddílu Nápadník - vytváření konkrétních aktivit k cílům

21 Kontakty Ondřej Kupka – Dick zpravodaj VRJ pro program


Stáhnout ppt "Výchovný program Junáka"

Podobné prezentace


Reklamy Google