Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výchovný program Junáka Junák - svaz skautů a skautek ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výchovný program Junáka Junák - svaz skautů a skautek ČR."— Transkript prezentace:

1 Výchovný program Junáka Junák - svaz skautů a skautek ČR

2 Výchovný program Junáka - obsah  výsledek skautské výchovy kompetence – výchovné cíle dovednosti  věkové kategorie  skautská metoda  výchovná nabídka (co děti baví)  výchovné nástroje roční plány, stezky, odborky, zkoušky, závody, časopisy, celostátní projekty, aktivity  metodické příručky pro vedoucí  hodnocení výchovného dopadu

3 Jaké jsou konkrétní problémové oblasti  stezky jsou postaveny převážně na znalostech  nedaří se v praxi používat symbolický rámec pro světlušky  systém skautských odborek je příliš komplikovaný  není jasně dáno, k čemu mají naše prostředky směřovat (kromě obecného poslání)  celý systém výchovných prostředků je poněkud roztříštěný a neprovázaný  Svojsíkův závod a Závod vlčat a světlušek nemá jasný výchovný smysl  chybí základní stručná metodika pro vůdce  mnoho našich prostředků je zastaralých a pro dnešní děti neatraktivní  ve výchovném programu je minimálně podporováno zapojení dětí do výchovného procesu

4 Co chybí dnes v oddílech  individuální přístup  uplatnění prvků skautské metody (hl. družinový systém)  schopnost odděleně pracovat s různými věky  schopnost stanovovat si a dosahovat výchovných cílů  otevřenost novým prostředkům (nechtějí, neví jak)  umění posoudit program očima dětí  hodnocení kvality a zpětná vazba  schopnost propojit oddílový život s normálním životem  více ukáží výsledky výzkumu, který proběhl

5 Proč se pracuje na výchovném programu  Charta skautingu Inovovat skautský výchovný program (např. stezka, odborky, výchovné projekty) a hledat prostředky a postupy, které osloví dnešní děti a mládež. Předávané znalosti a dovednosti posuzovat podle jejich užitečnosti pro svět v jednadvacátém století; odlišit pevné základy od zastaralých prostředků. Přizpůsobit skautské vzdělávání inovovanému skautskému programu.  Dnešní společnost změna společnosti změna dětí  Potřeba našich vůdců

6 Výsledek skautské výchovy - charta  Díky němu vyrůstají z dětí lidé, kteří se stávají pilíři občanské společnosti, jsou ochotní a schopní utvářet svět kolem sebe k lepšímu. Lidé charakterní a zodpovědní, kteří věří, že život je příležitost ke službě. Lidé otevření budoucnosti a schopní na sobě stále pracovat. Lidé činorodí a rozhodní, nenechající se vláčet okolnostmi, ale aktivně utvářející svůj život. Lidé praktičtí a tvořiví, kteří umějí najít řešení a dotáhnout je do konce. Lidé samostatní, schopní postarat se o své potřeby a zároveň otevření spolupráci s druhými. Lidé plně zapojení do života v různých společenstvích, snažící se o dlouhodobé rozvíjení vztahů, vytváření pevných vazeb a sítí vzájemné podpory. Lidé, kterým nechybí sebedůvěra a radost. Lidé, kteří uznávají duchovní hodnoty přesahující materiální svět a dávající životu smysl a směr.

7 Výsledek skautské výchovy Vycházíme z pojetí skautingu jako přípravy na aktivní službu ve společnosti, kterou je možno vykonávat ve dvou (vzájemně prolínajících se) rovinách:  cesta veřejného pracovníka, finančníka, politika, či manažera, který usiluje o nápravu státní či místní,  cesta drobné, systematické práce ve prospěch nejbližšího okolí a svých bližních. K tomu, abychom byli schopni celoživotně aktivně a účinně pomáhat světu kolem nás potřebujeme:

8 Výsledek skautské výchovy - principy  Být přesvědčeni o potřebnosti služby, mít hluboké vědomí jistoty a sílu ji dlouhodobě vykonávat. (povinnost k Bohu)  Poznat a přijmout sám sebe, abych našel a rozvíjel své nejlepší předpoklady a schopnosti pro službu. (povinnost k sobě)  Porozumět světu kolem sebe, abych v něm viděl příležitosti ke službě a byl schopen je využít. (povinnost k ostatním)  Mít praktické schopnosti, které mi pomohu efektivně naplnit má přání a představy. (dovednosti)

9 Prvky skautské výchovné metody  skautský slib a zákon  učení se aktivní činností (learning by doing)  družinový systém (práce v malých skupinkách)  osobní rozvoj (stezky a odborky)  symbolický rámec (motivace, např. Kniha džunglí…)  pobyt a činnost v přírodě  podpora mladých lidí dospělými  služba společnosti  postupné stimulující programy (od jednodušš. ke slož.)  využívání skautské symboliky a výchovného prostředí

10 Výchovný program Junáka - kompetence Kompetence je souborem znalostí, dovedností a přístupů vztahující se k určité oblasti  Kompetence se rovnají výchovným záměrům  Jsou rozpracované pro jednotlivé kategorie  Navazují na ně výchovné cíle a metody  Úspěšnost definují indikátory  Ukázka kompetence

11 Ukázka kompetence mít dovednosti pro praktický život, nástroje (fyzické, mentální) umí použít „pracovní nástroje“ své doby (politické, finanční, mediální...) Výchovný cíl: Dokáže hospodařit s penězi (8-10 let) Metody:  hry, ve kterých jsou použity peníze pro nákup potřebných surovin  nakupování potravin a jiných věcí pro oddíl  vedení pokladny družiny, vybírání peněz na výpravě Indikátory:  šetří si nějaké peníze se svého kapesného  nekupuje si zbytečnosti  bezchybně vrátí peníze po nákupu

12 Výchovný program Junáka - dovednosti Praktické dovednosti jsou schopnosti, které by skauti a skautky měli získat jako výsledek výchovy  zde je třeba rozlišit, co je prostředkem a co cílem (oblast skautské praxe)  příklad první pomoc a měření šířky řeky

13 Věkové kategorie pro jaký věk je určen skauting a v jakých věkových rozmezích organizovat výchovu  skautská výchova může naplno využít svůj potenciál až ve věku skautů a skautek  věkové kategorie úzce souvisí s vývojem dětí a školní docházkou  od definice věkových kategorií se odvozuje program a jeho výchovné nástroje

14 Věkové kategorie „modulový“ systém metodika pro oddíly s více věkovými kategoriemi

15 Výchovná nabídka zahrnuje potřeby, zájmy, tužby a problémy mladých lidí  předchozí oblasti zahrnovaly naše výchovné záměry  zde se zaměřujeme na to, co baví, zajímá a po čem touží mladí lidé  odrazí se ve výchovných nástrojích (atraktivita pro mladé lidi)

16 Výchovné nástroje Obsahují konkrétní prostředky, kterými dosahujeme našich cílů  roční plány, stezky, odborky, závody, časopisy, celostátní projekty, aktivity, hry  odlišnost od dnešní podoby, atraktivní pro mladé lidi  testování v experimentálních oddílech

17 Hodnocení výchovného dopadu specifickým nástrojem hodnocení kvality oddílů – standardy – 100% oddíl jedná se o hodnocení účinnosti naší výchovy  indikátory ke kompetencím  systémy zpětných vazeb  zkušenosti ze Slovenska, z USA

18 Předpokládaný harmonogram  schválení věkových kategorií květen 2006  schválení kompetencí září 2006  výstupy pro experimentální oddíly podzim 2006  stezkapodzim 2007  metodika pro všechny věkové kategorie2008-2009  Priority: skautský věk následně roverský a světlušácko-vlčácký

19 Co se udělalo kompetence (dokončují se) nový návrh rozložení věkových kategorií nová podoba časopisů (Skaut, Skautský svět) nová podoba závodů –Exzod  Svojsíkův závod 2007, (Závod vlčat a světlušek 2006) metodické publikace pro vůdce oddílů –Družinový systém, Nikdy nekončící dobrodružství, Tichou poštou webové stránky k novému programu –http://krizovatka.skaut.cz, sekce „Projekty“ specializované semináře –k publikacím, k novému programu, záchranný kruh

20 Jak se můžete zapojit do práce na programu Pozorovatel - sledování informací a postupu práce Ferda mravenec - účast v pracovním týmu Tahoun - šéf pracovního týmu Posel nového programu - lektor na seminářích Organizátor - organizátor seminářů ve své oblasti Experimentátor - vedoucí experimentálního oddílu Nápadník - vytváření konkrétních aktivit k cílům

21 Kontakty Ondřej Kupka – Dick zpravodaj VRJ pro program ondrej.kupka@volny.cz novyprogram@skaut.cz http://krizovatka.skaut.cz


Stáhnout ppt "Výchovný program Junáka Junák - svaz skautů a skautek ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google