Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

dávno vysvětlený fenomén

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "dávno vysvětlený fenomén"— Transkript prezentace:

1 dávno vysvětlený fenomén
Doc. RNDr. Luděk Pekárek, DrSc., Státní zdravotní ústav Šrobárova 48 Praha 10 Proutkaření – dávno vysvětlený fenomén

2 Americký profesionální kouzelník slibuje milion dolarů tomu, kdo při dodržení zásad vědecké metody zkoumání prokáže schopnost najít proutkem dohodnutý předmět.

3

4

5 A a Stabilní poloha Labilní poloha A

6

7

8 vlaštovka kyvadlo L-tyčka
Aa A

9

10 proutkař bude hledat vodu na Marsu
Česká astronomická společnost, Hvězdárna Valašské Meziříčí: Automatický proutkař bude hledat vodu na Marsu Takovýto průzkum Marsu se uskuteční vůbec poprvé. Evropská kosmická sonda Mars Express, která pracuje na oběžné dráze kolem Marsu od (start ), zahájí v květnu 2005 průzkum povrchu planety Mars pomocí radaru MARSIS (Mars Advanced for Subsurface and Ionospheric Sounding). Jedná se o radar, pracující na dlouhých rádiových vlnách, který je určen rovněž k průzkumu podpovrchových vrstev a k sondáži ionosféry. Tím automatickým "proutkařem" bude s trochou nadsázky právě sonda Mars Express. Avšak místo tzv. virgule či proutku bude používat vědecké vybavení - radar.

11 The Failure of the Munich Experiments
Testing Dowsing: The Failure of the Munich Experiments German physicists concluded from their massive experimental study that water dowsers unquestionably have a remarkable, mysterious skill. Those results, however, provide the most convincing disproof imaginable that dowsers can do what they claim.

12 Mnichovský experiment 1986-1988 250 000 dolarů, 500 proutkařů
Němečtí fyzici (!) (H. L. König, H. D. Betz) udělali z výsledků své rozsáhlé experimentální studie závěr, že proutkaři hledající vodu prokázali naprosto nepochybně pozoruhodnou, mystickou schopnost. Ve skutečnosti však předvedené výsledky nejpřesvědčivějším způsobem, jaký je možné si představit, vyvracejí, že proutkaři to, co o sobě tvrdí, skutečně dovedou J. T. Enright Skeptical Inquirer Volume 23, Number 1, 1999

13 Vypočtené body: Ideální výsledek 100 % úspěšnost

14 Experiment: 843 pokusů

15

16

17 Proutek, patogenní zóny
RNDr. Petr Čížek A až Z vrty, studny, geologie Odborné články na téma Proutek, patogenní zóny a jiné "záhady" z hlediska  geologie Využití proutkařské metody v geologické praxi Proč funguje proutek 

18 RNDr. Petr Čížek, geolog, majitel firmy „A až Z“. Citát:
„Pojem patogenní zóna znamená prostor, který působí škodlivě na organizmus a psychotronici a léčitelé tak nazývají některá místa, ve kterých jim reaguje kyvadlo, anebo proutek. Proti tomu tvrdě vystupují tzv. „skeptici“. Jsou to většinou vědci specializovaní na matematiku a fyziku, ale i mnozí lékaři. Drahně let se věnovali studiu svých oborů a není divu, že je dráždí, když někdo prodává lidem xeroxované obrázky k odrušení patogenních zón a radí jim, jak přestěhovat postele. Podle skeptiků patogenní zóny neexistují a proutek ani kyvadlo nefunguje. Rád bych jim přitakal, jenomže pravda je složitější a když si jí začnete v zájmu boje proti pavědě upravovat, dopadnete jako Lysenko s jarovizovanou pšenicí. Kdyby učení kolegové sdružení ve spolku Sysifos sledovali kromě zlých psychotronických a hodných skeptických článků také odbornou literaturu z geologie (které se to koneckonců týká), vedli by svůj spor asi trochu jinak, nepopírali by prokázaná fakta a nenahrávali by svým protivníkům“.

19 Jak vypadá neupravená pravda podle RNDr
Jak vypadá neupravená pravda podle RNDr. Čížka: Na pohyb proutku působí změny gravitačního pole. Pohyb proutku ruší (a kazí proutkařův výsledek) i změna gravitačního pole způsobená blízko stojící osobou. Posuďme tedy: Síla tíže působící na proutkaře je F = g.M1, kde g = 9,81 m.s-2, M1  70 kg; tedy F  700 N (newtonů). G=6, m3. kg-1.s-2. Síla, kterou působí na proutkaře osoba stojící od něj ve vzdálenosti 2 metrů, je F2=G.M1.M2/22 = 8, N. (G je gravitační konstanta). Je tedy o 10 řádů menší. Síla, kterou tato druhá osoba působí ze vzdálenosti dvou metrů na proutek, je pochopitelně ještě menší. Zrychlení těla proutkaře při chůzi je naopak nejméně v řádu setin zemského gravitačního zrychlení. Nápad pana doktora přírodních věd není třeba komentovat.

20 Geologická geopatogenní zóna
= zlom, puklina, rozhraní mezi horninami, nehomogenita podloží, geologická anomálie Vliv na zdraví: radon [ jiné plyny, kovy, ionty ?] Proutkařská geopatogenní zóna = ohraničená oblast vyznačená proutkařem v bytě nebo v terénu, fyzikálními přístroji nezjistitelná Vliv na zdraví: faktor současné vědě neznámý; nejčastěji označovaný jako „zemní záření“, s různě odstupňovanými škodlivými účinky na zdraví – od drobných potíží až po těžká onemocnění jako je rakovina a jiné zhoubné nemoci; nově se někdy přidává „elektrosmog“

21 radon

22 „V letech 1992 až 1994 prováděl geofyzik prof. ing. Jan
Gruntorád, DrSc.,měření radonu a atmosférických iontů. Pan profesor totiž prokázal, že se prvky registrované radonmonitorem nemusí dostávat do staveb jenom pozvolným průsakem plynu z podloží, ale i prudkým vymrštěním z elektricky vodivé tektonické zóny. A v takových případech je veškeré těsnění základové spáry proti radonu na nic. Tektonicky oslabené zóny v zemské kůře se chovají jako vodiče v rotoru gigantického generátoru, jehož statorem je zemská magnetosféra, … Kladně nabité ionty vymršťované tímto „urychlovačem“ do atmosféry mají tak velikou energii, že je není možné zachytit na mikrofiltrech …“. (tolik pan RNDr. Petr Čížek). Jenže: aby atom nebo iont radonu pronikl třeba jen milimetr tlustou fólií, musel by předtím být urychlen na energii rovnou mnoha stům miliónů elektronvoltů. Nic takového není v podloží ani v atmosféře Země možné.

23

24

25 Hartmannova mříž (od severu k jihu a od východu k západu) a Curryho mříž (od severovýchodu k jihozápadu a od severozápadu k jihovýchodu) jsou všude po celé zeměkouli a jejich pásy mají vzdálenost dva až tři metry. Někteří proutkaři soudí, že zóny mohou být dobré nebo škodlivé, což závisí na směru a typu „Yin“ nebo Yang“, a že jejich intenzita se může měnit s denní dobou, se sluneční aktivitou, se zatměními a se střídáním měsíčních fází. Curryho mříž nese všechny energie jako Láska, nenávist, chtivost, žárlivost a další, které ovlivňují způsob, jak lidé reagují – jak je vysvětleno v oddíle o čakrách. Právě této mříži je třeba se nejvíce vyhýbat. Hartmanova mříž je stimulující mříž pro Curryho mříž; patrně nenese všechny energie, které jsou v Curryho mříži, dodává k nim však životní sílu (čili Lásku) bez ohledu na to, jaké má poslání.

26

27

28 index.php?id=hledat&vyraz=patogenn%ED

29

30

31

32

33 Technologie Joint Line (Jiří Lang, Beroun) ČSVTS, Praha 1 Novotného lávka 5

34

35 147 * p. 148 * p.149 * p.150 * p.151 * p.152 * p.153 * Querverweise
Internet Publikation für Allgemeine und Integrative Psychotherapie IP-GIPT DAS= Internet-Erstausgabe, letzte Änderung Sekretariat: Diplom-PsychologInnen Irmgard Rathsmann-Sponsel und Dr. phil. Rudolf Sponsel Postbox   3147  D Erlangen * Mail: Anfang_Carpenter 1852_Überblick__Rel. Aktuelles __Rel. Beständiges  __Titelblatt__ Konzept__ Archiv__ Region__Service-iec-verlag___Zitierung  &  Copyright __Anmeldung in Mailinglisten SGIPT/ R.Sponsel_ Wichtige Hinweise zu Links und Empfehlungen Willkommen in der Abteilung Medizinische Psychosomatik, Psychopathologie und Psychiatrie, Bereich Psychomotorik, hier zum Thema: Materialien und Dokumente zum ideomotorischen (Carpenter) Effekt, hier die Originalarbeit. besorgt von Rudolf Sponsel, Erlangen 147 * p. 148 * p.149 * p.150 * p.151 * p.152 * p.153 * Querverweise                                                                                                                                                                                       p148 * Anfang                                                                                                                                                                                   p149 * Anfang                                                                                                                                                                                      

36 William B. Carpenter O ovlivnění způsobu a směru svalových pohybů sugescí, nezávisle na vůli

37 Pozornost veřejnosti je v poslední době tak silně přitahována k oblasti jevů, kterým se dostalo velmi nevhodného označení elektro-biologické, nebo jen biologické, a o jejichž podstatě a původu převládá tolik neporozumění, že je na čase, aby Fyziolog seznámil veřejnost s výsledky vědeckého bádání, směřujícími za prvé k ověření pravdivosti zpráv o těchto jevech, za druhé k objasnění zvláštního stavu nervové soustavy, na kterém výskyt těchto jevů závisí.

38 * Anfang                                                                                       

39 Takže ideomotorický princip má v oblasti fyziologie důležité místo, bez kterého by fyziologie byla neúplná. A když byl jednou poznán, může být aplikován k vysvětlení velkého počtu jevů, které se staly zdrojem nedorozumění pro ty, kteří jsou přesvědčeni, že jevy byly popsány správně a kteří nenašli způsob, jak je dát do souladu se známými zákony nervové činnosti. Jde o jevy, které byly nedávno uvedeny jako důkazy „Odické síly“, jako je například pohyb „kouzelného proutku“ nebo kývání předmětů pověšených na prst; o obou jevech se jasně dokázalo, že závisejí na stavu soustředěného očekávání (expectant attention) předvádějící osoby, jejíž Vůle byla stavem abstrakce, kterému podlehla, dočasně zbavena kontroly nad svaly, zatímco očekávání předpokládaného výsledku je stimulem, který přímo a mimo vůli způsobí svalové pohyby, které jev vyvolají.

40 Sara De Maeght, Lothar Knuf, & Wolfgang Prinz

41 Pouhá představa pohybu nevědomky vyvolává nervové vzruchy, a ty ji transformují na pohyb příslušných svalů.

42 Proutkař: Představa, že nalezl hledané místo, vyvolá ideomotorický pohyb rukou (prstů), který způsobí překlopení polohy proutku nebo změnu pohybu či polohy jiné proutkařské pomůcky.

43 VYŘEŠENÝ PROBLÉM JE MRTVÝ -
V TOMTO PŘÍPADĚ UŽ 155 LET. BOHUŽEL JE MRTVÝ JEN PRO VĚDU. PRO TELEVIZI, PRO TISK, PRO NEDOUKY A ŠARLATÁNY JE AŽ PŘÍLIŠ ŽIVÝ

44 Věda: Přání musí být při interpretaci jevů potlačeno. Je to obtížné i pro pracovníky vědy. Někteří z nich raději vymýšlejí pseudovědecké interpretace. Jsou oblíbení v televizi a vůbec v médiích. Proutkaři, senzibilové a okultisté je mají rádi. Jako všechno, co snižuje důvěru k vědě.


Stáhnout ppt "dávno vysvětlený fenomén"

Podobné prezentace


Reklamy Google