Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plzeňský kraj Hlavní cíle: 1.pro potřeby komunikace mezi subjekty veřejné správy a občany vytvořit a provozovat vždy aktuální registr obcí 2.pomoci obcím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plzeňský kraj Hlavní cíle: 1.pro potřeby komunikace mezi subjekty veřejné správy a občany vytvořit a provozovat vždy aktuální registr obcí 2.pomoci obcím."— Transkript prezentace:

1 Plzeňský kraj Hlavní cíle: 1.pro potřeby komunikace mezi subjekty veřejné správy a občany vytvořit a provozovat vždy aktuální registr obcí 2.pomoci obcím naplnit zákon 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím Registr obcí

2 Plzeňský kraj Registr obcí Specifické cíle Využít informace pro potřeby krizového řízení a IZS Rozšířit databázi obcí o další údaje o dané obci, jako např. jméno starosty, telefon na obecní úřad, e-mail, webová adresa… Zajistit aktuálnost takto vzniklé databáze a distribucí zodpovědnosti za údaje o sobě přímo jednotlivým obcím (v prvé fázi prostřednictvím Okresních úřadů, nebo obcí III) Zamezit duplicitnímu opětovnému zjišťování údajů o obcích při styku s ostatnímu subjekty veřejné správy Rozšíření o popis správního a územního členění obcí, např. spádovost k matrice, stavebnímu úřadu, kontaktnímu místu SSP atd.

3 Plzeňský kraj Registr obcí Specifické cíle Zajistit historizaci takto vzniklých dat, umožňující zobrazení všech uložených předchozích stavů Navázat další agendy, u kterých se shodné údaje pořizují znovu a tím zamezit duplicitnímu pořizování dat (Registr rozvojových ploch, Památek, školských zařízení, zdravotnických zařízení atd.) Zpřístupnit tuto databázi pomocí technologií umožňující provádět vzdálené dotazy ze sítě internet (XML). Pro obce v rámci jejich územní působnosti (i pro OkÚ) umožnit dávkové převzetí obsahu této databáze pro použití v jejich IS v dohodnutém formátu Ochránit komunikační kanály proti nevyžádané poště.

4 Plzeňský kraj Registr obcí Základní teze soulad s připravovaným zákonem o základních registrech (UIR-ADR) standard ISVS, Věstník ÚVIS č.7/2001 umožnit provoz na různých platformách (Oracle, MS SQL, IIS, Apache…..)

5 Plzeňský kraj Registr obcí Přínosy Aktualizace metainformací o obci ve všech informačních systémech provozovaných krajem a v informačních systémech třetích stran z těchto systémů vycházejících. Komunikace občanů s veřejnou správou. Splnění požadavků zákona 106/1999 Sb ze strany obcí. Efektivní komunikace mezi všemi subjekty veřejné správy v kraji (elektronické distribuční listy, krajská komunita). Systémový způsob shromažďování informací o územním a správním členění okresů a kraje. Okamžitý přehled o všech zástupcích obcí v kraji využitelný v systému vyrozumění pro potřeby krizového řízení a IZS.

6 Plzeňský kraj Registr obcí Technické řešení Serverová část: Internet Information Server (IIS), Apache Professional Home Pages (PHP) Microsoft SQL Server, Oracle Integrace s ActiveDirectory Klientská část: Internet Explorer 5.0+, Opera 5.0+, Netscape Navigator 6.0+

7 Plzeňský kraj Registr obcí Historie vzniku projektu 2000 – aplikace Databáze obcí OkÚ Plzeň-sever 2001 – předkládáme návrh projektu, jeho představení ostatním krajům a Svazu měst a obcí. Partnerství s krajem Vysočina květem 2001 – požadavek SMO na vytvoření celostátního registru obcí, úkol pro odbor informatizace od náměstka Postráneckého listopad 2001 – spolupráce s Plzeňským holdingem prosinec 2001 – představení projektu Ministerstvu vnitra, které se stává investorem. Pilotní projekt na KÚ Plzeňského kraje a KÚ kraje Vysočina

8 Plzeňský kraj Registr obcí Další rozvoj vytvořit centrální databázi obcí celé republiky a to buď formou : dotazů do 14 distribuovaných krajských databází - VSS realizací jedné centrální databáze sehrávané z databází jednotlivých krajů integrace s registrem postupů řešení životních situací – kvalitní informace občanům s minimalizací potřebné práce GIS – vizualizace uložených informací datový sklad dokumentů

9 Plzeňský kraj Registr obcí Struktura vedení projektu Zadavatel: Ministerstvo vnitra Dodavatel: Plzeňský holding a.s. Řídící výbor: Ing. Tomáš Holenda – MV Ing. Karel Pokorný – PK Ing. Martin Vimr – PH Václav Koudele – PK Mgr. Jiří Leščinský - PK Mgr. Zdeněk Vacík – PK Ing. Petr Pavlinec - Vysočina Vedení projektu: Norbert Szabó – PM – projektmanager Ing. Jaroslav Svoboda - MV Ing. Pavel Hádek – PH – projektmanager Mgr. Daniela Vošahlíková – PK Petr Cop - vysočina

10 Plzeňský kraj Registr obcí Plnění daty Legislativní podpora: Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 1.Okresní úřady 2.Pověřené obecní úřady III. stupně 3.Každá jednotlivá obec své údaje, v případě technické nemožnosti nadřízený subjekt

11 Plzeňský kraj Registr obcí – Pokorný, Holenda Role okresních úřadů plnění daty v I. etapě není to práce navíc, obdobnou činnost vykonává již většinou Kancelář přednosty využití dat i pro potřeby Okresních úřadů – dálkový přístup (XML), dávkové převzetí (dbf, xls) významná role v celém projektu, nutné definovat osobní odpovědnost a tuto práci ocenit zvýšení atraktivity na trhu práce

12 Plzeňský kraj Registr obcí Aktualizace dat motivovat obce k aktuálnosti informací vazba na ostatní databáze automatické výzvy k provedení kontroly údajů

13 Plzeňský kraj Registr obcí Rámcový harmonogram odsouhlasení DM – 25.1.2002 vývoj aplikace – 25.1. – 18.2. 2002 instalace beta verze na KÚPK – 18.2.2002 dokončení aplikace (plnění) – 18.2. – 1.3. 2002 instalace verze pro zkušební provoz – 1.3. 2002 podpora zkušebního provozu – 4.3. – 15.3. 2002 zapracovní připomínek – 18.3. – 20.3. 2002 instalace final verze – 20.3. – 23.3. 2002 prezentace projektu na konfer. ISSS – 26.3. 2002 dokumentace – 29.3. 2002 produktivní provoz – 1.4. 2002 závěrečná akceptace – 30.4. 2002

14 Plzeňský kraj Registr obcí Kontakty: Norbert Szabó – norbert.szabo@kr-plzensky.cz Václav Koudele – vaclav.koudele@kr-plzensky.cz www.kr-plzensky.cz


Stáhnout ppt "Plzeňský kraj Hlavní cíle: 1.pro potřeby komunikace mezi subjekty veřejné správy a občany vytvořit a provozovat vždy aktuální registr obcí 2.pomoci obcím."

Podobné prezentace


Reklamy Google