Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvoj technického vzdělávání Strategie a hlavní cíle týmu 79. zasedání Rady ředitelů (Valná hromada) AutoSAP 5. června 2012 Předkládá: Řídící tým Představenstva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvoj technického vzdělávání Strategie a hlavní cíle týmu 79. zasedání Rady ředitelů (Valná hromada) AutoSAP 5. června 2012 Předkládá: Řídící tým Představenstva."— Transkript prezentace:

1 Rozvoj technického vzdělávání Strategie a hlavní cíle týmu 79. zasedání Rady ředitelů (Valná hromada) AutoSAP 5. června 2012 Předkládá: Řídící tým Představenstva „Rozvoj vzdělávání“ ve složení: Ing. Wojnar Bohdan, vedoucí týmu, ŠKODA AUTO Ing. Juříček Pavel, BRANO GROUP Ing. Glogar Ladislav, Moravskoslezský automobilový klastr pan Petrov Vadim, TPCA Czech Ing. Volák Vladimír, RICARDO PRAGUE za sekretariát AutoSAP: Ing. Ešner Pavel

2 Spolupráce se školami na zvyšování kvality studia a absolventů, rozvoj učitelů Podpora jazykové vybavenosti studentů a jejich mobility Aktualizace učebních plánů a definice potřebných oborů s dlouhodobým výhledem Strategické kvalitativní plánování potřeby absolventů jednotlivých oborů v odvětví v dlouhodobém horizontu, Návaznost na NSK a NSP Aktivní mediální prezentace tématu, komunikace s cílovými skupinami Jednání se státními institucemi a politickou reprezentací I II IIIIV V Strategie Projektu PTZ v ČR Strategie - 5 základních témat Glogar Juříček Petrov Volák Wojnar

3 Téma 1: Spolupráce se školami Legislativní změny: současné praxe učitelů a žáků jsou limitovány finančním a organizačním zabezpečením, zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví Zaměřit se na kvalitu - definice tzv. „fakultní firmy“: garance odborného a materiálně technického zázemí Technické stavebnice v MŠ, polytechnická výuka na ZŠ Téma 2: Podpora jazykové vybavenosti Zkvalitnění výuky jazyků na všech úrovních vzdělání, praxe v cizojazyčném prostředí Téma 3: Aktualizace učebních plánů a oborů Podpora kreativity studentů - zapojení studentů do zlepšovatelského hnutí Téma 4: Strategické kvalitativní plánování Prosazovat nástroje na hodnocení kvality škol, podporovat úspěšné, jejichž absolventi nacházejí uplatnění na trhu práce Téma 5: Aktivní mediální prezentace, komunikace s cílovými skupinami Nástroje pro podporu rozhodování k dalšímu studiu - modely profesní orientace, zjišťování předpokladů ke studiu - zpětná vazba učitel, výchovný poradce rodič Zdůrazňovat perspektivu zaměstnání v průmyslu Prezentace výhod a atraktivních stránek technických oborů Prezentovat příklady úspěšných firem, sdílení „best practices“ Technické obory zatraktivnit pro dívky Vytvářet podmínky pro větší zapojení mužů do učitelského povolání na ZŠ ale i SŠ Závěry z workshopu 1.3.2012 - Rada ředitelů

4 Reakce týmu - Projekt „Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi“ Cíl: Inovovat systém a model odborného vzdělávání a pilotně jej ověřit v technických oborech. Obsah projektu: Ve vybraných středních školách ve spolupráci s vybranými firmami, bude ověřena aplikace inovovaného systému odborného vzdělávání podle zkušeností a principů tzv. „learning by doing“. Důraz na využití systémů odborného vzdělávání v zahraničí (duálního vzdělávání – německý systém) Projektové aktivity: - Zpracování vstupních analytických materiálů o systémech odborného vzdělávání v zahraničí a stavu spolupráce škol a zaměstnavatelů v ČR - Vytvoření modelů spolupráce škol a firem na základě převzatých nejefektivnějších prvků odborného vzdělávání ze zahraničí a pilotní ověření modelů spolupráce ve školách a firmách - Semináře a stáže pedagogických pracovníků škol u zaměstnavatelů, využití odborníků z praxe v procesu vzdělávání ve středních školách (pozn. pokračování aktivit projektu IQ Industry) - Prezentace výstupů, návrh souboru opatření a doporučení pro zavedení legislativních změn

5 Téma I: Spolupráce se školami na zvyšování kvality studia a absolventů, rozvoj učitelů 1 ) Analyzovat současný stav praktické spolupráce mezi školami a firmami 2 ) Best practices s ohledem na kvalitu ale i kvantitu absolventů škol / SŠ, VŠ /. 3 ) Definovat stávající "Road blocks„ propojení praktické výuky s teoretickou Téma II: Podpora jazykové vybavenosti studentů a jejich mobility 1) Analýza výuky jazyka na středních a vysokých technických školách; best practice 2) Stanovit požadavky - rozsah a kvalitu jazykových znalostí u absolventů 3) Návrh organizace stáží studentů v rámci firem SAP v zahraničí 4) Zpracování podkladů pro návrh úpravy učebních osnov 5) Přenést váhu od přílišného důrazu na formální gramatická pravidla na důležité prvky jazykové gramotnosti, zaměřit se na kompetence učitel 6) Najít cestu přes rodiče (hry, omalovánky,…) Téma III: Aktualizace učebních plánů a definice potřebných oborů s dlouhodobým výhledem Téma IV: Strategické kvalitativní plánování potřeby absolventů jednotlivých oborů v odvětví v dlouhodobém horizontu, Návaznost na NSK a NSP 1)Definovat technické obory (profese), které "potřebují" firmy AutoSAP v ČR (aktuálně, dlouhodobě) 2) Stanovit odhad potřeby absolventů jednotlivých oborů 3) V případě potřeby aktualizovat učební plány Téma V: Mediální prezentace, komunikace s cílovými skupinami 1)Uspořádat konferenci k tématu v 09/12. 2)Vybrat mediálního partnera projektu (Hospodářské noviny) 3) Připravit rešerši mediálních aktivit k technickému vzdělávání a navázat partnerství se subjekty

6 Dotazník ke strategickému kvalitativnímu plánování potřeby oborů/profesí v odvětví automobilového průmyslu. Cíl:  Definovat technické obory (profese), které jsou v členských firmách Sdružení automobilového průmyslu zastoupeny a které firmy potřebují  Stanovit odhad potřeby zaměstnanců jednotlivých oborů v krátkodobém a střednědobém časovém horizontu Struktura dotazníku, výchozí základna:  Vytipovány nejdůležitější profese/povolání z oborů strojírenství, elektrotechnika a hutnictví a slévárenství  Povolání/profese rozděleny do 6ti kvalifikačních úrovní podle stupně vzdělání  Nejdetailněji rozčleněny a analyzovány kvalifikační úroveň střední vzdělání s výučním listem (20 profesí) a střední vzdělání s maturitní zkouškou (12 profesí)

7 Známe strukturu zaměstnanců podle úrovně dosaženého vzdělání a víme jak se struktura bude měnit v čase. (za AutoSAP) Kvalifikační struktura

8 Zastoupení povolání/profesí podle kvalifikační úrovně Střední vzdělání s výučním listem Povolání/profese Počet zaměstnanců Četnost profese ve firmách dle počtu odpovědí (%) Obráběč kovů5 43349% Nástrojař1 82865% Provozní zámečník a montér1 73651% Mechanik strojů a zařízení1 23152% Elektrikář mechanik1 09754% Strojní zámečník a rýsovač98127% Střední vzdělání s maturitní zkouškou Povolání/profese Počet zaměstnanců Četnost profese ve firmách dle počtu odpovědí (%) Strojírenský technik4 46852% Mechanik a seřizovač obráběcích strojů3 58048% Technik jakosti ve strojírenství2 44048% Elektrotechnik81348% Programátor NC strojů35238%

9 Zastoupení povolání/profesí podle kvalifikační úrovně Vyšší odborné vzdělání - Bakalářský studijní program Povolání/profese Počet zaměstnanců Četnost profese ve firmách dle počtu odpovědí (%) Samostatný strojírenský technik72952% Samostatný zkušební technik12125% Samostatný slévárenský technik6311% Samostatný elektrotechnik6317% Vysokoškolské vzdělání; Magisterský studijní program Povolání/profese Počet zaměstnanců Četnost profese ve firmách dle počtu odpovědí (%) Strojní inženýr5 52373% Inženýr v elektrotechnice48148% Slévárenský inženýr7717% Svářečský inženýr416% Kovárenský inženýr192%

10 Meziroční přírůstek potřeby zaměstnanců techn. oborů (strojírenství, elektrotechnika, hutnictví a slévárenství) ve firmách AutoSAP Poznámka: zejména u středního vzdělání se budou počty čerstvých absolventů snižovat, protože uvedené počty absolventů odrážejí stav před 3-4 roky, kdy do vzdělávacího systému vstupovalo o cca 30 tis. žáků více. */ počet absolventů výrazně ovlivňuje počet absolventů žádaných maturitních oborů z oboru elektro (výpočetní technika). Skutečné počty jsou pak o cca 3 tis nižší. Kvalifikační úroveň2013/20142017/2018 Střední vzdělání s výučním listem2 000 (+8%)2300 (+9%) Celkový počet absolventů v ČR8 500 Střední vzdělání s maturitní zkouškou1 300 (+11%)1600 (+13%) Celkový počet absolventů v ČR */11 000 Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program250 (+24%) Celkový počet absolventů v ČR750 Vysokoškolské vzdělání; Magisterský studijní program1 000 (+16%)1100 (+17%) Celkový počet absolventů v ČR7 000 Srovnání s aktuálními disponabilními počty absolventů, kteří opustili vzdělávací systém ČR v roce 2011.

11 Shrnutí Známe nejdůležitější technická povolání/profese pro automobilový průmysl Kvantifikovaná data lze specifikovat i podle regionálního členění Známe potřeby profesí/povolání v krátkodobém a střednědobém časovém horizontu Získaná data můžeme porovnat se strukturou žáků ve vzdělávacím systému Závěry můžeme použít k argumentaci vůči státní správě, zřizovatelům škol, pro propagaci technického vzdělání i ke spolupráci se školami

12 Konference ve Škoda Auto – studium techniky dnes; konkurenceschopnost zítra Datum:19. září 2012 Místo:Škoda Auto, STC Kosmonosy Čas:11:00 - 15:00 konference; 15:00-16:30 prohlídka závodu Účastníci:50 - 70 za členy AutoSAP, cca 10 zástupců za tým PPTV Obsah:Poslední trendy v učňovském a vysokém technickém školství Duální vzdělávání Přerod vysoké školy na technický ústav …a překvapení na závěr


Stáhnout ppt "Rozvoj technického vzdělávání Strategie a hlavní cíle týmu 79. zasedání Rady ředitelů (Valná hromada) AutoSAP 5. června 2012 Předkládá: Řídící tým Představenstva."

Podobné prezentace


Reklamy Google