Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KNIHOVNY + IV = Hana Landová SIC ČZU & ÚISK FF UK +

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KNIHOVNY + IV = Hana Landová SIC ČZU & ÚISK FF UK +"— Transkript prezentace:

1 KNIHOVNY + IV = Hana Landová SIC ČZU & ÚISK FF UK +

2 Knihovny + IG + IV = ♥ [Zdroj: www. Office.com]

3 Do knihovny pro jedni č ky!  Mnoha studiemi prokázaná vazba mezi studijními úspěchy a pravidelným využíváním služeb knihovny  Od předškolních let  Na VŠ: od počátku studia: „first year experience“  Úloha informačního vzdělávání  Význam prostředí, prostoru, atmosféry  Reakce na změny … © Hana Landová IG MZK 23.11.2011

4 A jak to bude dál?

5 Kde se to dozvíme?  Zajímavé publikace věnované budoucnosti  Důkladné a dlouhodobé výzkumy  Trendy ve vzdělávání  Vliv technologií  Proměny žáků a studentů – v závislosti na generaci, zkušenostech, stupni a typu studia © Hana Landová IG MZK 23.11.2011

6

7 Perceptions of libraries, 2010

8 Future Thinking for Academic Librarians …

9  Připraveno v rámci ACRL – spolupráce mnoha knihovníků a dalších expertů  Několik možných scénářů dalšího vývoje  Pravděpodobnost a časový výhled  Příležitosti a hrozby pro VŠ knihovny © Hana Landová IG MZK 23.11.2011

10 Learning 4 Life

11  Připraveno AASL  Strategický plán pro implementaci „Standards for the 21st Century Learner“ a „Empowering Learners: Guidelines for School Library Programs“  Důraz na význam školní knihovny ve vzdělávacím procesu  Vysoká míra spolupráce © Hana Landová IG MZK 23.11.2011

12 Trendy:  Výzkum v oblasti zvětšování digitální propasti.  Rozvoj technologií ve vzdělávání.  Přehodnocení terminologie.  Snaha o překlenutí rozdílů v informační gramotnosti mezi jednotlivými sektory vzdělávání – spolupráce mezi základními, středními a vysokými školami. … © Hana Landová IG MZK 23.11.2011 LILAC 2010

13 Trendy … pokračování:  Otázka standardů informační gramotnosti – jedná se skutečně o užitečný a funkční nástroj?  Vztah informační gramotnosti a jiných typů gramotností.  Vztah informační gramotnosti a života v globálním světě. [Zazani, 2011] © Hana Landová IG MZK 23.11.2011

14 … a další

15 Ptejme se trošinku …

16  Kdo jsou naši uživatelé?  Kde a jak se s nimi potkáváme?  Co chtějí a potřebují?  Jak se mění jejich požadavky a potřeby?  Jak se o změnách dozvíme a jak na ně reagujeme? A JAKÝ TO MÁ VLIV NA INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ? © Hana Landová IG MZK 23.11.2011

17 Kdo jsou naši uživatelé?  Rodiče (…) s dětmi  Předškoláčci  Žáci základních škol  Studenti středních a vysokých škol  Pracující, ale i nezaměstnaní  Senioři  Národnostní a jazykové menšiny  Specifické potřeby © Hana Landová IG MZK 23.11.2011

18 Kde se s nimi potkáváme?  Prostory knihovny, webové stránky, portály  Fondy, služby, zpřístupněné aplikace, poskytované technologie  V učebnách, laboratořích i doma na gauči  Kdykoliv a kdekoliv © Hana Landová IG MZK 23.11.2011

19 Jak je poznáváme?  Statistiky, sběr dat – výpůjčky, práce s EIZ, rešeršní dotazy …  Dotazníky, rozhovory, diskusní fóra  Pozorování: v knihovně i online  Nové služby na základě zpětné vazby Ale především: přímá zkušenost s uživateli „AHA“ momenty © Hana Landová IG MZK 23.11.2011

20 Co to pro nás znamená?

21 Nové okolnosti, nová pojetí  Změny ve společnosti  Technologie  Nové gramotnosti, nové kompetence  Změny ve vzdělávání  Hry jako nástroj učení; vizualizace; “case-based learning”  Nová témata © Hana Landová IG MZK 23.11.2011

22 Prostor pro vzd ě lávání  Otevřené a variabilní prostory  Různé typy studoven  Respektování různých stylů učení  Prostor pro diskusi, setkávání, upevnění pocitu komunity © Hana Landová IG MZK 23.11.2011

23 Do knihovny z dálky …  Omezená možnost osobní návštěvy knihovny  Provozní doba knihovny  Konzultace na dálku  Důraz na webové služby, e-learning  Vzdálený přístup k aplikacím a zdrojům © Hana Landová IG MZK 23.11.2011

24 Mohu si tu knihu poslechnout? Uživatelé se specifickými potřebami  Nezapomínat ani na různé typy poruch učení  Přizpůsobení prostoru, služeb, sbírek, technologií  Spolupráce s učiteli, sociálními pracovníky, terapeuty © Hana Landová IG MZK 23.11.2011

25 „Kte je knichovna?“ Národnostní a jazykové menšiny, zahraniční studenti …  Znalost prostředí  Orientační systém v knihovně, webové rozhraní  Informační materiály  Jazyková vybavenost knihovníků  Speciální kurzy dle potřeb © Hana Landová IG MZK 23.11.2011

26 Vše pro blaho uživatelstva…  Důkladná znalost uživatelů a jejich potřeb  Vědět, čím procházejí  Spolupráce s dalšími institucemi (zejm. školami)  Vstřícné služby, bohaté fondy  Rozmanité komunikační kanály Ale především prostor pro setkávání, diskuse, konzultace, odpočinek i tiché studium. © Hana Landová IG MZK 23.11.2011

27 A na konec …

28 Pevná pozice knihovny …  Rychlé reakce na potřeby uživatelů  Upevnění pozice v rámci komunity, školy …  Argumenty pro obhajobu rozvoje knihovny, udržení rozpočtu apod.  Aktuální situace umocňuje význam těchto otázek … © Hana Landová IG MZK 23.11.2011

29 Bez soli to nejde …

30 hanalandova@sic.czu.cz D ě kuji za pozornost


Stáhnout ppt "KNIHOVNY + IV = Hana Landová SIC ČZU & ÚISK FF UK +"

Podobné prezentace


Reklamy Google