Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvoj dopravní infrastruktury v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvoj dopravní infrastruktury v ČR"— Transkript prezentace:

1 Rozvoj dopravní infrastruktury v ČR
Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie Luhačovice

2 Dopravní politika a Dopravní sektorové strategie - základ pro období 2014 – 2020 (DSS2)
Existuje reálná koncepce dopravní infrastruktury? => ANO Schválená Dopravní politika ČR i navazující Dopravní sektorové strategie vč. souhlasného stanoviska SEA – dlouhodobý proces završen schválením Politicky neutrální koncepční dokumenty Zapojeno široké množství zainteresovaných stran (vč. Evropské komise, profesních sdružení projekčních i stavebních, odborníků z vysokých škol, zahraniční oponentura) Práce všech subjektů v resortu by měla vycházet z principů obsažených v těchto dokumentech – v opačném případě hrozí neschválení OPD 2014 – 2020 Pro realizaci principů těchto koncepcí je klíčové nastavení stabilní a funkční právní úpravy

3 technicko-ekonomických
Potřeby DSS2 potvrdily potřebnost VŠECH staveb v rámci „Moravského kříže“ - Nutnost prověření technicko-ekonomických parametrů v rámci tahových studií

4 Přehled potřeb + prověření tahovými studiemi
D1 potřeba klíčová a nezpochybnitelná R49 – precizuje se finální varianta v tahové studii R55 sever – tahová studie dokončena vč. oponentury R55 jih – precizace finální varianty dle MÚK v ZÚR JHMK I/35 Palačovská spojka – bude zadáno DSP I/44 I/44 Vlachov – Rájec zprovozněn I/44 Bludov, obchvat – zpracována DÚR, připraveny podklady pro ÚR I/44 Červenohorské sedlo jih – zahájení 10/2014

5 Možnosti Národní zdroje vázány na mandatorní výdaje + kofinancování OPD I / OPD II i ve výhledu Ve výhledu rozpočtu SFDI ( ) nejsou garantovány finanční prostředky na národní akce OPD II: vyšší objem ERDF pro I.třídy než uvažovala Návrhová varianta financování DSS2 → reflektováno na doporučení projednat vyšší objem z ERDF Do objemu OPD II a dle priorit DSS2 je z „Moravského kříže“ možno zařadit stavby: D1 – 0136, 0137 (fázování) R49 – 4901, zařazení 4902 není vyloučeno R55 – pokud se podaří argumentačně přesvědčit EK

6 Možnosti vs. realita EK musí schválit OPD II ⇒ nutná aktivní komunikace s EK – PROBÍHÁ Všechny stavby musí být v souladu se stanoviskem EIA Musí být ukončena příprava – stav.pov., ZDS (PDPS) Musí být úspěšně vybrán zhotovitel (komplikace vyplývající ze ZVZ) Příprava i realizace staveb musí být odpovídajícím způsobem personálně zajištěna / stabilizována

7 Realita – silniční stavby
D1 0136 Nutná změna ÚR (potřebná spolupráce s dotčenými subjekty u křižovatky Přerov sever) VZ na zpracovatele DSP/PDPS - lhůta pro podání nabídek prodloužena Teoreticky možné zadání v režimu Design and Build → v návaznosti na majetkoprávní přípravu a přípravu D&B D1 0137 Probíhá VZ na zhotovitele stavby – Lhůta pro podání nabídek je R49 – TES → R – 99% majetkoprávně vypořádáno, nutno získat SP na hlavní trasu – získávání stanovisek, komplikace s odpůrci R – po TES dojde k dopracování DÚR a IČ

8 Realita – silniční stavby
R Otrokovice, obchvat JV – finální kroky (formální změna ÚR), VŘ na PDPS zahájeno R Napajedla – Babice – 1. část pravomocné ÚR (po schválení TES bude zahájeno DSP + IČ), 2. část – zpracuje se DÚR pro variantu podjezd II.TŽK, vysoká geologická rizika, nutné podrobné průzkumy a odpovídající technické řešení, 3. část – napojení na vydání ÚR do konce roku 2014 R Babice – Staré Město – pravomocné ÚR, po schválení TES bude zahájeno DSP + IČ R Staré Město – Moravský Písek – předpoklad VZ na DSP + IČ, vydáno ÚR R Moravský Písek – Bzenec – předpoklad VZ na DSP + IČ, vydáno ÚR R , 5511 Bzenec – Rohatec – z TES vyplývá varianta polovičního profilu s galerií ⇒ nutná akt. DÚR + IČ po schválení ZÚR JHMK R , 5513 Rohatec – Břeclav – po ZÚR JHMK zpracování DÚR +IČ

9 Realita - železniční stavby
žst. Přerov, 1. stavba dokončena, žst. Přerov 2. stavba, řešení přesmyku v prostoru Dluhonic + úprava hlavních kolejí, Studie proveditelnosti bude předkládána na CK MD SP Brno – Přerov – hodnocené varianty vč. VRT, nutno řešit současně potřeby pro dálkovou i regionální dopravu s možným výhledovým provozováním expresních vlaků RS po dostavbě VRT Praha – Brno v dlouhodobém horizontu, studie se finalizuje, bude předkládána na CK MD Napojení Zlína – dle SP Brno – Přerov umožnění přímých vlaků do Brna, v této souvislosti dokončována nová SP na Otrokovice – Zlín, změněné technické řešení se zahloubením trati, vychází ekonomicky, nutno nové projednání. Dále bude navazovat příprava elektrizace Kojetín – Hulín. Modernizace a elektrizace do Luhačovic + úpravy souvisejících tratí, komplexní SP před schválením. Probíhá modernizace žst. Olomouc

10 Realita – vodní stavby V realizaci dílčí akce na Baťově kanále, především rejdy, ale také velké moderní přístaviště v Petrově V intenzivní přípravě další akce na Baťově kanále, zvyšování přístavní kapacity Nová sledovaná přístaviště ve Veselí nad Moravou, Kunovský les V přípravě - Plavební komora Bělov, plavební komora Hodonín Složitá příprava z titulu výjimek dle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – z umělé vodní cesty se stalo přirozené útočiště chráněných druhů…

11 Závěry Pozitiva: Koncepční dokumenty – existují a jsou schváleny
Schválen rozpočet SFDI pro rok 2015, dobrý výchozí předpoklad, roky 2016,17 zatím nedostatečně kryty Dobře nastaven rámec nového OPD , nutno finalizovat vyjednávání s EK – dobře nastavený postup Projektová a majetkoprávní příprava – finančně dobře dostatečně pokryta na rok 2015 Negativa: Procesy přípravy zadání a vlastní průběh veřejných zakázek na projektové a stavební práce – příliš dlouhý!!! Aplikace novelizace 416/2009 z roku 2014 do praxe - ???

12 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Rozvoj dopravní infrastruktury v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google