Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvoj dopravní infrastruktury v ČR Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie 25.9.2014 Luhačovice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvoj dopravní infrastruktury v ČR Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie 25.9.2014 Luhačovice."— Transkript prezentace:

1 Rozvoj dopravní infrastruktury v ČR Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie 25.9.2014 Luhačovice

2 Dopravní politika a Dopravní sektorové strategie - základ pro období 2014 – 2020 (DSS2)  Existuje reálná koncepce dopravní infrastruktury? => ANO  Schválená Dopravní politika ČR i navazující Dopravní sektorové strategie vč. souhlasného stanoviska SEA – dlouhodobý proces završen schválením  Politicky neutrální koncepční dokumenty  Zapojeno široké množství zainteresovaných stran (vč. Evropské komise, profesních sdružení projekčních i stavebních, odborníků z vysokých škol, zahraniční oponentura)  Práce všech subjektů v resortu by měla vycházet z principů obsažených v těchto dokumentech – v opačném případě hrozí neschválení OPD 2014 – 2020  Pro realizaci principů těchto koncepcí je klíčové nastavení stabilní a funkční právní úpravy

3 Potřeby DSS2 potvrdily potřebnost VŠECH staveb v rámci „Moravského kříže“ - Nutnost prověření technicko-ekonomických parametrů v rámci tahových studií

4 Přehled potřeb + prověření tahovými studiemi  D1 potřeba klíčová a nezpochybnitelná  R49 – precizuje se finální varianta v tahové studii  R55 sever – tahová studie dokončena vč. oponentury  R55 jih – precizace finální varianty dle MÚK v ZÚR JHMK  I/35 Palačovská spojka – bude zadáno DSP  I/44  I/44 Vlachov – Rájec zprovozněn  I/44 Bludov, obchvat – zpracována DÚR, připraveny podklady pro ÚR  I/44 Červenohorské sedlo jih – zahájení 10/2014

5 Možnosti  Národní zdroje vázány na mandatorní výdaje + kofinancování OPD I / OPD II i ve výhledu  Ve výhledu rozpočtu SFDI (2016-17) nejsou garantovány finanční prostředky na národní akce  OPD II: vyšší objem ERDF pro I.třídy než uvažovala Návrhová varianta financování DSS2 → reflektováno na doporučení projednat vyšší objem z ERDF  Do objemu OPD II a dle priorit DSS2 je z „Moravského kříže“ možno zařadit stavby:  D1 – 0136, 0137 (fázování)  R49 – 4901, zařazení 4902 není vyloučeno  R55 – pokud se podaří argumentačně přesvědčit EK

6 Možnosti vs. realita  EK musí schválit OPD II ⇒ nutná aktivní komunikace s EK – PROBÍHÁ  Všechny stavby musí být v souladu se stanoviskem EIA  Musí být ukončena příprava – stav.pov., ZDS (PDPS)  Musí být úspěšně vybrán zhotovitel (komplikace vyplývající ze ZVZ)  Příprava i realizace staveb musí být odpovídajícím způsobem personálně zajištěna / stabilizována

7 Realita – silniční stavby  D1 0136  Nutná změna ÚR (potřebná spolupráce s dotčenými subjekty u křižovatky Přerov sever)  VZ na zpracovatele DSP/PDPS - lhůta pro podání nabídek prodloužena  Teoreticky možné zadání v režimu Design and Build → v návaznosti na majetkoprávní přípravu a přípravu D&B  D1 0137  Probíhá VZ na zhotovitele stavby – Lhůta pro podání nabídek je 9.10.2014  R49 – TES →  R49 4901 – 99% majetkoprávně vypořádáno, nutno získat SP na hlavní trasu – získávání stanovisek, komplikace s odpůrci  R49 4902 – po TES dojde k dopracování DÚR a IČ

8 Realita – silniční stavby  R55 5505 Otrokovice, obchvat JV – finální kroky (formální změna ÚR), VŘ na PDPS zahájeno  R55 5506 Napajedla – Babice – 1. část pravomocné ÚR (po schválení TES bude zahájeno DSP + IČ), 2. část – zpracuje se DÚR pro variantu podjezd II.TŽK, vysoká geologická rizika, nutné podrobné průzkumy a odpovídající technické řešení, 3. část – napojení na 5507 - vydání ÚR do konce roku 2014  R55 5507 Babice – Staré Město – pravomocné ÚR, po schválení TES bude zahájeno DSP + IČ  R55 5508 Staré Město – Moravský Písek – předpoklad VZ na DSP + IČ, vydáno ÚR  R55 5509 Moravský Písek – Bzenec – předpoklad VZ na DSP + IČ, vydáno ÚR  R55 5510, 5511 Bzenec – Rohatec – z TES vyplývá varianta polovičního profilu s galerií ⇒ nutná akt. DÚR + IČ po schválení ZÚR JHMK  R55 5512, 5513 Rohatec – Břeclav – po ZÚR JHMK zpracování DÚR +IČ

9 Realita - železniční stavby  žst. Přerov, 1. stavba dokončena, žst. Přerov 2. stavba, řešení přesmyku v prostoru Dluhonic + úprava hlavních kolejí, Studie proveditelnosti bude předkládána na CK MD  SP Brno – Přerov – hodnocené varianty vč. VRT, nutno řešit současně potřeby pro dálkovou i regionální dopravu s možným výhledovým provozováním expresních vlaků RS po dostavbě VRT Praha – Brno v dlouhodobém horizontu, studie se finalizuje, bude předkládána na CK MD  Napojení Zlína – dle SP Brno – Přerov umožnění přímých vlaků do Brna, v této souvislosti dokončována nová SP na Otrokovice – Zlín, změněné technické řešení se zahloubením trati, vychází ekonomicky, nutno nové projednání. Dále bude navazovat příprava elektrizace Kojetín – Hulín.  Modernizace a elektrizace do Luhačovic + úpravy souvisejících tratí, komplexní SP před schválením.  Probíhá modernizace žst. Olomouc

10 Realita – vodní stavby  V realizaci dílčí akce na Baťově kanále, především rejdy, ale také velké moderní přístaviště v Petrově  V intenzivní přípravě další akce na Baťově kanále, zvyšování přístavní kapacity  Nová sledovaná přístaviště ve Veselí nad Moravou, Kunovský les  V přípravě - Plavební komora Bělov, plavební komora Hodonín  Složitá příprava z titulu výjimek dle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – z umělé vodní cesty se stalo přirozené útočiště chráněných druhů…

11 Závěry  Pozitiva:  Koncepční dokumenty – existují a jsou schváleny  Schválen rozpočet SFDI pro rok 2015, dobrý výchozí předpoklad, roky 2016,17 zatím nedostatečně kryty  Dobře nastaven rámec nového OPD 2014-2020, nutno finalizovat vyjednávání s EK – dobře nastavený postup  Projektová a majetkoprávní příprava – finančně dobře dostatečně pokryta na rok 2015  Negativa:  Procesy přípravy zadání a vlastní průběh veřejných zakázek na projektové a stavební práce – příliš dlouhý!!!  Aplikace novelizace 416/2009 z roku 2014 do praxe - ???

12 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Rozvoj dopravní infrastruktury v ČR Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie 25.9.2014 Luhačovice."

Podobné prezentace


Reklamy Google