Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plán udržitelné městské mobility: hlavní předpoklady a komponenty

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plán udržitelné městské mobility: hlavní předpoklady a komponenty"— Transkript prezentace:

1 Plán udržitelné městské mobility: hlavní předpoklady a komponenty
Jaroslav Martinek, CDV

2 Projekt Central MeetBike
Patrtneři: Uherské Hradiště Pardubice Žilina Prešov Tczew Gdaňsk Dresden Leipzig Transport Research Center – CDV Brno, v.v.i. (CZ) Technische Universität Dresden – TUD (D) Transport Research Institute – VÚD Žilina (SK) Pomeranian Association Common Europe – PSWE (PL) In presenting the National Cycling Plan, Germany’s Federal Government emphasized its political and creative excommitment to promoting cycling as part of sustainable transport development in 2002 with broad support from the German parliament, the federal states, local authorities' representative groups and expert groups. In Germany’s federal framework, the National level is in charge of the legal and technical framework of transportation, of environment and health issues, of about 10% of the road network, of research and for co-ordination, but not of the local infrastructure. Within this framework, the Federal Government set up various local and national projects and initiatives. 2 2

3 Dopravní politika EU Bílá kniha Evropské dopravní politiky 2001 (revize ) Zelená kniha městské dopravy 2007 Akční plán městské mobility 2009 Bílé knihy Komise jsou dokumenty, které obsahují návrhy na činnost Společenství v určité oblasti. V některých případech Bílá kniha následuje po vydání Zelené knihy, jejímž cílem je zahájit proces konzultací o daném tématu na evropské úrovni. Bílá kniha má pro členské státy EU pouze doporučující povahu, je nezávazným dokumentem. 3

4 Dopravní politika EU Akční plán pro mobilitu ve městech (EP, EK 2009) Návrh krátko- a střednědobých akcí, zaměřených na specifické otázky městské mobility. EK nabízí dobrovolné partnerství místním, regionálním a národním úřadům při spolupráci ve vybraných oblastech společného zájmu … princip subsidiarity (městská mobilita v pravomoci města/regionu) 4

5 Akční plán městské mobility [COM(2009) 490]
Na základě výsledků konzultačního procesu Zelené knihy byl přijat Evropskou komisí 30. Září 2009 Akční plán městské mobility: Akce 1: Urychlení vytvoření plánů udržitelné městské mobility Akce 2: Udržitelná městská mobilita a regionální politika Akce 3: Doprava pro zdravé městské prostředí Akce 4: Platforma o právech cestujících v městské veřejné dopravě Akce 5: Zlepšení dostupnosti pro osoby se sníženou mobilitou Akce 6: Zlepšení informací o cestování Akce 7: Přístupnost zelených zón Akce 8: Kampaně zaměřené na dopravní chování v rámci udržitelné mobility Akce 9: Úsporná jízda jako součást výchovy řidičů Akce 10: Výzkumné a demonstrační projekty pro vozidla s nižními a nulovými emisemi

6 Akční plán městské mobility [COM(2009) 490]
Akce 11: Internetový průvodce čistými a energeticky efektivními vozidly Akce 12: Studie o urbanistických aspektech vnitřního souladu externích nákladů Akce 13: Výměna informací o ocenění urbanistických schémat Akce 14: Optimalizování zdrojů financování Akce 15: Analýza potřeb pro financování v budoucnosti Akce 16: Zlepšení dat a statistik Akce 17: Ustanovení observatoře městské mobility Akce 18: Přispění k mezinárodnímu dialogu a výměně informací Akce 19: Nákladní doprava ve městech Akce 20: Inteligentní dopravní systémy (IST) pro mobilitu ve městech

7 Plán jednotného evropského dopravního prostoru
Bílá kniha z roku 2011 Plán jednotného evropského dopravního prostoru Konkurenceschopný a energeticky efektivní dopravním systém Vize – strategie – iniciativy 2.2 Podpora více udržitelného dopravního chování 27. Podpora/zvyšování povědomí o alternativách k IAD (méně jezdit automobilem, pěší a cyklo doprava, car-sharing, park and ride atd.) 2.3 Integrovaná městská mobilita 31. Městské plány mobility – SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan)

8 SUMP – Sustainable urban mobility plan
Zdroj:

9 Nepřetržitý SUMP- plánovací proces (prvky a aktivity)
Zdroj: Charakteristiky: Nepřetržitý proces Jasné cíle Řízení poptávky po dopravě Používání scénářů Vyhodnocení a kontrola (management kvality) Integrovaná tvrdá a měkká opatření Reálné ceny pro uživatele Zapojení a účast široké veřejnosti

10 Dresden 2025plus – sustatinable urban mobility plan (SUMP) - historie
Příklad Drážďan SUMP Drážďany Nový strategický most Dresden 2025plus – sustatinable urban mobility plan (SUMP) - historie

11 Pozadí vzniku SUMP Vývoj národní i evropské legislativy
Kvalita života ve městech je úměrná dopravě (znečištění vzduchu, hluk, riziko nehod) Demografické změny v západní Evropě – počet obyvatel klesá, stárneme Potřeby investic k udržení současného stavu povedou ke změně stávajícího způsobu financování dopravní infrastruktury Budoucnost dopravy je závislá na jiných oblastech: globalizace, ekonomický rozvoj, cena ropy

12 Integrované dopravní plánování
Aspekty integrace v plánování Integrované dopravní plánování Sektorální integrace: Dopravní plánování Prostorové plánování Plánování v oblasti životního prostředí Sociální plánování Ekonomické plánování Modální integrace Všechny obory dopravy Integrace v čase Plánování jako kontinuální proces zahrnující údržbu Horizontální integrace Okolní administrativní celky Vertikální integrace: Vrcholové a sekundární úrovně plánování Účast všech zainteresovaných osob: Zabývající se potřebami všech zúčastněných osob Integrální zabývání se mobilitou : Integrace všech důvodů cest a kauzálních vztahů cest Holistické akční plány: Integrace různých typů opatření, ne pouze zaměření na infrastrukturu According Beckmann (1999): Integrierte Verkehrsentwicklungsplanung – Potenziale zur Verbesserung der Wirksamkeit verkehrsplanerischer Maßnahmen

13 AKTUALIZOVANÁ CYKLOSTRATEGIE
In presenting the National Cycling Plan, Germany’s Federal Government emphasized its political and creative excommitment to promoting cycling as part of sustainable transport development in 2002 with broad support from the German parliament, the federal states, local authorities' representative groups and expert groups. In Germany’s federal framework, the National level is in charge of the legal and technical framework of transportation, of environment and health issues, of about 10% of the road network, of research and for co-ordination, but not of the local infrastructure. Within this framework, the Federal Government set up various local and national projects and initiatives. 13

14 AKTUALIZOVANÁ CYKLOSTRATEGIE
Nový portál AKTUALIZOVANÁ CYKLOSTRATEGIE Web je platformou pro odborné informace a dění v oblasti cyklistiky. Je určen především odborníkům, ale i cyklistické veřejnosti. In presenting the National Cycling Plan, Germany’s Federal Government emphasized its political and creative excommitment to promoting cycling as part of sustainable transport development in 2002 with broad support from the German parliament, the federal states, local authorities' representative groups and expert groups. In Germany’s federal framework, the National level is in charge of the legal and technical framework of transportation, of environment and health issues, of about 10% of the road network, of research and for co-ordination, but not of the local infrastructure. Within this framework, the Federal Government set up various local and national projects and initiatives. 14

15 Plány udržitelné městské mobility v Evropě
V Evropě se používá stále častěji termín Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP, což by se také dalo volně přeložit jako „plánování pro lidi“. Plán pro městskou aglomeraci, která vychází z dopravní politiky města a územního plánu. Jeho cíle pokrývají oblasti jak dopravní, tak environmentální a ekonomické a sociální.  

16 Plánování udržitelné městské mobility
„If you plan for cars and traffic, you get cars and traffic. If you plan for people and places, you get people and places.“ Fred Kent, Project for Public Spaces

17 Plány udržitelné městské mobility
Evropské politiky podporují jejich zavádění Princip subsidiarity (vlivy: podmínky, legislativa, praxe v plánování ČS) Není jednotná metodika, obecné principy a příklady z EU Některé země v tomto směru pokročilé: Francie, Velká Británie, Německo, Skandinávie, jiné země se s tímto konceptem seznamují a hledají cesty k jejich uplatnění.

18 Plány udržitelné městské mobility - principy
na integraci (všechny druhy dopravy, dopravní, územní i environmentální plánování atd., doprava v pohybu i klidu) na participaci (zapojení všech dotčených stran při přípravě i realizaci SUMP), projednání se všemi aktéry (dopravci, občané, podniky) pravidelně monitoruje plnění navržených opatření hodnotí realizaci a dopad svých opatření, projektů na celé město a okolí

19 Princip integrace Politiky a strategie (doprava, ÚP, ŽP, sociální atd.) Partnerství klíčových aktérů, vč. veřejnosti Územní integrace – specifický perimetr, sítě, funkce Vertikálně – plánování a realizace (kraj-město) Multi-modalita – nabídka pro různé druhy dopravy i jejich kombinace Úroveň opatření (např. 8 kategorií CIVITAS)

20 Přínosy integrace SUMP bude efektivnější, synergie opatření
Zvyšuje přijetí SUMPu veřejností, odpověď na potřeby uživatelů, společné projednání Dotváří partnerství v rámci regionu, v daném městě Může usnadnit přístup k externímu zdrojům financování (odpověď na cíle dotačních programů) Přínos pro nabídku služeb (PPP)

21 Předpoklady pro úspěšnou přípravu
Vůle města řešit svoji dopravní situaci udržitelně – centrální partner Ochota „vyjít“ za hranice města a hledat společná řešení Ochota ke změně Snaha o komunikaci napříč sektory (odbory úřadu, různé organizace, veřejný - soukromý sektor) Dostupnost expertízy Dobrý plán projednání (tematické skupiny, uživatelé-zástupci města)

22 Identifikace partnerů
Primární partneři: koho se nakonec dotknou – pozitivně nebo negativně – nová opatření v oblasti dopravy? (například občané obecně, různé sociální skupiny nebo profese, městské části, obchodníci, organizace ….)

23 Identifikace partnerů
Klíčoví aktéři: politická odpovědnost (starostové, radní, další úrovně správy) finanční prostředky (veřejné a soukromé fondy) pravomoc (podle pole působnosti, území) znalosti a expertízu (veřejná správa, univerzity, soukromý sektor…) – v dopravě a souvisejících oblastech působnosti (využití území, životní prostředí, vzdělání, zdraví, cestovní ruch, …).

24 Identifikace partnerů
Zprostředkovatelé: kdo realizuje dopravní politiku (veřejná doprava a provozovatelé infrastruktury, veřejná správa, policie kdo provádí velké dopravní aktivity (nákladní dopravci, přístavy, letiště atd. kdo reprezentuje zájmové skupiny (asociace, komory, družstva, sítě) kdo informuje a podává zprávy o dopravě (úřady, provozovatelé, místní média…)

25 Výzvy při přípravě SUMP
přesvědčit okolí, že příprava stojí zato příliš mnoho cílů dobrá rovnováha mezi cíli a výstupy existence dat (náklady a proces sběru) zavedení nových postupů, procesní hodnocení finanční…

26

27 Kroky v přípravě SUMPu Vize města - za 20 let (strategie rozvoje města) vytvořte řídící komisi SUMPu analyzujte situaci v oblasti mobility připravte sadu řešení současného stavu a scénáře stanovte akční priority a měřitelné cíle vyberte scénář a opatření pro realizaci do 5 let analyzujte potřeby (studie proveditelnosti, finance) dohodněte pracovní plán a strukturu řízení

28 Kroky v přípravě SUMPu připravte akční plán, odpovědnosti, harmonogram (5 leté období) a odhad rozpočtu zajistěte realizaci plánu sledujte výsledky a upravujte aktivity

29 Fáze přípravy a realizace
Vize Analýza stavu Sada řešení a scénáře Výběr scénáře a akcí na 5 let Analyzujte potřeby pro prioritní akce Stanovení priorit a měřitelných cílů

30 Fáze přípravy a realizace
Pracovní plán Návrh akčního plánu Zajistěte schválení akčního plánu Aktualizace SUMPu (po 5 letech) Realizace prvních aktivit, monitorování a hodnocení Vyčlenění rozpočtu na 1-5 let

31 Časová náročnost Proces plánování + okamžitá opatření 1-5 let
Implementace opatření 3-10 let Revize SUMPu každých 5 let (ideál:2 roky)

32 Prvky analýzy Stávající schválené sektorové politiky – cíle
Zpracované dokumenty a strategie (dopravní generel atd.) Data, která jsou k dispozici (dopravní model, průzkum mobility – dělba přepravní práce, demografická data, zaměstnanost, vybudovaná infrastruktura, vytíženost MHD, nehodovost, územní plánování apod.) Již sledované indikátory (doprava, udržitelnost, územní plánování, životní prostředí) Dotčení partneři Finanční možnosti v rámci rozpočtu města, další fondy

33 Příprava scénářů Návrh 3 scénářů – pro 5letý horizont, 10 letý, 20 letý nulový - co se stane, když opatření ze SUMPu realizována nebudou (z finančních nebo jiných důvodů – důsledky na dopravní situaci, ŽP apod.), minimální - co se stane, když bude realizována minimální varianta? (např. kompletace cyklistické sítě a zlepšení nabídky MHD). ideální - co se stane, když se podaří realizovat všechna prioritní opatření – např. celý balíček opatření v 5letém akčním plánu (synergie efektů)

34 Příklady cílů PDU Zlepšení bezpečnosti na silnicích a bezpečnosti všech účastníků provozu mimo jiné prostřednictvím adekvátního přerozdělení dop. prostoru a zavedení sledování bezpečnosti alespoň chodců a cyklistů. Snížení automobilového provozu. Rozvoj veřejné dopravy a dalších forem méně znečišťující udržitelné dopravy, zejména chůze a jízdy na kole.

35 Příklady cílů PDU Koordinace dop. infrastruktury s vyšším celkem a poskytování lepších informací o provozu. Organizace a regulace parkování na veřejných místech, včetně záchytných parkovišť, parkování rezidentů a dočasného parkování nákladních aut. Řízení a regulace nákladní dopravy (včetně racionalizace) a multimodální doprava. Podpora plánů mobility (firmy i státní správa) preferujících používání veřejné dopravy, nemotorové a sdílení vozidel

36 Chytré cíle splňují Konkrétnost – přesně popsané, kvantitativní anebo kvalitativní, které jsou srozumitelné pro všechny partnery. Měřitelnost – současná situace byla změřena a je známa. Prostředky k měření objevujících se změn (kvalitativních a kvantitativních) jsou rovněž přiděleny. Dosažitelnost – vycházejí z dostupných technických, provozních a finančních možností a uzavřených partnerských dohod/závazků.

37 Chytré cíle splňují Reálnost – založené na rizicích, která jsou známa a řízena, stejně jako i na prostředcích. Časová provázanost – jasně jsou definována klíčová data pro dosažení cíle. Akční plán SUMP

38 Návrh oblastí opatření
Čistá vozidla a paliva Management městské nákladní dopravy Parkování, omezování vjezdu a environmentální zóny Management dopravy a provozu Agentury pro oblast mobility, marketing mobility, integrovaná cenotvorba, podpora a informovanost ve veřejné dopravě (centra mobility apod.)

39 Návrh oblastí opatření
Zlepšování veřejné dopravy (infrastruktura a služby) Car sharing (sdílení automobilů – používání jednoho automobilu v různou dobu více osobami) Carpooling (společné cesty automobilem) Politiky a opatření na podporu cyklistiky Politiky a opatření ve prospěch pěší dopravy 7% navýšení podílu MHD do 2020

40 Akční plán SUMPu Akce – Finance – Realizátor – Partneři – Období – Měřitelné výstupy Zabezpečit, aby opatření SUMPu získala prioritu a bylo je možné realizovat. Zajistit účinné a efektivní přidělení zdrojů (lidských, znalostních, finančních). Při implementaci zajistit těsnou koordinaci s partnery.

41 Akční plán SUMPu – financování (5 let a více)
Finance: z příjmů: jízdenky, parkovné, zpoplatnění vjezdu do centra města, zpoplatnění zatížených komunikací, reklamy; soukromý sektor, developeři, průmysl; zapojení sponzorů (marketingová strategie); místní rozpočty: různé instituce a politické domény; státní dotace (případně regionální prostředky); dotace Evropské unie.

42 Děkuji za vaši pozornost
Ing. Jaroslav MARTINEK tel. (+420) Projekt Central MeetBike (3CE343P2) je realizován prostřednictvím programu Central Europe, který je spolufinancován ERDF. Projekt Central MeetBike je společným dílem polsko-česko-slovensko-německého partnerství. Zkušenosti z německých měst mají být aplikovány v partnerských státech a jejich vybraných pilotních městech. Za Českou republiku se projektu účastní Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. a města Pardubice a Uherské Hradiště, za Slovensko Výzkumný ústav dopravní v Žilině a města Žilina a Prešov, za Polsko nezisková organizace PSWE a města na severu země Tczew a Gdaňsk a za Německo Technická universita v Drážďanech a města Lipsko a Dráždany. Program Central Europe – jedná se o program Evropské unie, který posiluje spolupráci mezi státy střední Evropy za účelem podpory inovací, zlepšení dostupnosti, životního prostředí, zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity středoevropských měst a regionů. Program je financován z Evropských regionálních rozvojových fondů a probíhá v letech 2007 až


Stáhnout ppt "Plán udržitelné městské mobility: hlavní předpoklady a komponenty"

Podobné prezentace


Reklamy Google