Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TOP Firemní filantrop – žebříček odpovědných firem působících v ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TOP Firemní filantrop – žebříček odpovědných firem působících v ČR."— Transkript prezentace:

1 TOP Firemní filantrop – žebříček odpovědných firem působících v ČR

2 2 Pozitivní chování firem na chování firem je brán v dnešní společnosti stále větší zřetel nastal tím přínosný trend rozvoje odpovědného přístupu malých i velkých objektů podnikání v České republice Společenská odpovědnost firem – (corporate social responsibility (dále CSR)

3 3 Etické a odpovědné podnikání Firma musí být v prezentaci svého odpovědného chování důvěryhodná. Proto společnosti zakládají nadace, nadační fondy a svou partnerskou pomoc i reklamu směřují k podpoře veřejně prospěšných projektů. Ohleduplnost a vnímání potřeb druhých se stala v dnešní moderní době nejen osobní ale i podnikatelská vlastnost. V České republice se pozvolna rozvíjí myšlenka firemní filantropie, v zemích západní Evropy je již na vysoké úrovni.

4 4 Důvody CSR chování firem Společensky odpovědné chování (CSR) přináší firmě více příležitostí pro pozitivní komunikaci firmy. CSR má vliv na cílové skupiny (zákazníci, klienti, zaměstnanci, obchodní partneři, představitelé státní správy a samosprávy, média, studenti apod.) CSR je dnes už samozřejmou součástí politiky a PR i marketingové strategie moderní firmy. Dnešní široká veřejnost citlivě vnímá a začíná svým chováním reagovat na firmy, které mají pozitivní vztah k životnímu prostředí, podporují občanské aktivity, smysluplné využívání volného času, vzdělání, demokracii, rovná práva atd.

5 5 Firemní dárcovství – součást CSR Dárcovství je osobním dobrovolným rozhodnutím vlastníka firmy. Firemní dárcovství je nedílnou součástí konceptu společensky odpovědné firmy, která tímto zveřejňuje své hodnoty a postoje. Volba zaměření na oblasti podpory: sociální a zdravotní oblast, ekologie, životní prostředí; rozvoj a život v regionu, ve kterém působí; kultura, vzdělávání, věda; mládež, senioři, národnostní menšiny; činnost neziskových organizací.

6 6 Fórum dárců Fórum dárců je sdružení zastřešující dárce v České republice (nadace, nadační fondy, firemní dárce). Svou činností 11 rok vytváří příznivé podmínky pro dárcovství na úrovni individuální, institucionální, komunitní i firemní. V rámci tohoto sdružení vznikly Asociace nadací a nadačních fondů Fóra dárců a od roku 2003 Klub firemních dárců DONÁTOR.

7 7 Klub firemních dárců DONÁTOR ve Fóru dárců Je prestižní sdružení firem, jejichž hlavním cílem je podporovat rozvoj firemní filantropie. Členové se otevřeně hlásí k principům CSR a podporují rozvoj občanské společnosti. Klub firemních dárců DONATOR je prestižní sdružení firem, jejichž hlavním cílem je podporovat rozvoj firemní filantropie, motivovat a propagovat odpovědné dárcovství v ČR. Činnost klubu byla slavnostně zahájena u příležitosti 1. konference o firemní filantropii dne 18. listopadu 2003. Klub založilo Fórum dárců v roce 2003 společně s těmito firmami: Citibank Europe plc., organizační složka, CS Cabot s.r.o., Česká spořitelna a.s., Telefónica O2 Czech Republic a.s., Hewlett-Packard s.r.o., Johnson&Johnson s.r.o., Metrostav a.s., Philip Morris ČR a.s., Pfizer s.r.o., Plzeňský Prazdroj a.s., UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

8 8 Členové klubu DONÁTOR Klub má v současné době 19 členů: Česká spořitelna a.s., ČEZ a.s. Citibank Europe plc. CS Cabot spol. s.r.o. GlaxoSmithKline, s.r.o. Johnson & Johnson s.r.o. Metrostav a.s. Pfizer spol. s.r.o. Philip Morris ČR a.s. Plzeňský Prazdroj a.s. Siemens s.r.o. Skanska CZ a.s. Telefónica O2 Czech Republic a.s. Tesco Stores ČR a.s. T-Mobile Czech Republic a.s. Vodafone Czech Republic a.s. Accenture Central Europe B. V. Československá obchodní banka, a.s. Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

9 9 Metodika Standard odpovědná firma – SOF ve Fóru dárců Tato metodika definuje a vyhodnocuje náklady společnosti vynaložené na dárcovské aktivity. Jedná se o komplexní, jednotný a standardizovaný systém měření, který sleduje náklady na dárcovské a CSR aktivity a měří účinky dopadu těchto prostředků. Metodika Standard odpovědná firma mimo jiné slouží k ověřování a reportování údajů do prestižního žebříčku TOP Firemní Filantrop. Červeně označené společnosti v žebříčku se k této metodice hlásí a užívají ji - transparentní reportování dat.

10 10 Uživatelé metodiky Standard odpovědná firma – SOF (LBG) Členství je otevřeno firmám, které mají zájem o efektivní a odpovědné dárcovství a investice do komunit. Firmy, které se v ČR přihlásily k reportování dle metodiky: Česká rafinérská a. s. Česká Spořitelna a.s. Skupina ČEZ Citibank Europe plc, ČSOB a.s. GlaxoSmithKline s.r.o. Johnson & Johnson s.r.o. Nestlé Česko s.r.o. Pfizer s.r.o. Philip Morris a.s. Plzeňský Prazdroj a.s. Provident Financial s.r.o. Siemens s.r.o. Skanska CZ a.s. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Tesco Stores ČR a.s. Vodafone Czech Republic a.s.

11 11 Žebříček TOP Firemní Filantrop Žebříček sestavuje a vyhlašuje Fórum dárců ve spolupráci s Czech TOP 100 s cílem zjistit největší firemní dárce a ocenit ty, které dárcovství a společenskou odpovědnost považují za důležitou součást svých podnikatelských aktivit. Do žebříčku TOP FF se může zapojit každá firma, která podporuje veřejně prospěšné projekty - tj. projekty z oblasti ekologie, sociální a humanitární projekty, projekty podporující nekomerční kulturu, dodržování lidských práv, rozvoj vzdělávání, obnovu kulturních památek a další. Zapojení do žebříčku je zdarma. TOP Firemní Filantrop sleduje v české měně finanční i nefinanční příspěvky, které firmy vyčleňují na filantropické projekty a podporu potřebných oblastí.

12 12 Žebříček TOP Firemní Filantrop V ČR jediný žebříček, který sleduje firemní dárce podle objemu rozdělených prostředků Vyhlašovány i další kategorie = motivace a podpora i menších aktivních firem TOP Firemní filantrop roku podle absolutního objemu darů TOP Firemní filantrop roku pode poměru výše daru k hrubému zisku firmy TOP Firemní filantrop roku malé a střední firmy (do 49 zaměstnanců) Speciální kategorie: projekt podpořený firmou, který si klade za cíl inovativně, systémově a dlouhodobě řešit společensky závažný problém Cena pro novináře za poutavý a inovativní způsob medializace filantropických témat a neziskového sektoru

13 13 TOP Firemní Filantrop 2004 V roce 2004 žebříček sledoval tyto tři kategorie: absolutní objem rozdělených prostředků poměr darů k hrubému zisku věcné dary Firmy sledovány v kategoriích – české firmy, regionální a mezinárodní firmy působící v ČR TOP 10 FF 2004celkem poměr darů k hr. zisku 1. ČEZ, a. s. 34 000 000 Kč 2. Česká Spořitelna, a.s. 29 000 000 Kč 3. Eurotel Praha, spol. s.r.o. 20 159 400 Kč 4. MICROSOFT s.r.o. 10 500 000 Kč vítěz věcných darů - 9 mil.Kč 5. Mostecká uhelná společnost, a.s. 8 762 854 Kč 6. Siemens Group ČR 8 500 000 Kč 7. Plzeňský Prazdroj, a.s. 8 500 000 Kč 8. Johnson&Johnson s.r.o. 7 059 200 Kč8 % - vítěz 9. Tesco Stores ČR a.s. 4 640 000 Kč 10. MERO ČR, a.s., 4 600 000 Kč

14 14 TOP Firemní Filantrop 2005 Zapojeno 57 firem 1. ČEZ, a.s. 199 992 864 Kč 2. Česká pojišťovna, a.s. 154 500 000 Kč 3. Mittal Steel Ostrava, a.s. 88 342 996 Kč 4. Česká spořitelna, a.s. 56 164 595 Kč 5. Philip Morris ČR, a.s. 45 356 499 Kč 6. Microsoft, s.r.o. 43 000 000 Kč 7. RWE Transgas, a.s. 30 000 000 Kč 8. Eurotel Praha, s.r.o. 20 585 770 Kč 9. Plzeňský Prazdroj, a.s. 13 970 780 Kč 10. Komerční banka, a.s. 13 410 000 Kč

15 15 TOP Firemní Filantrop 2005 11. Česká rafinérská, a.s. 12 800 000 Kč 12. Letiště Praha, s.p. 10 030 000 Kč 13. Československá obchodní banka, a.s. 10 000 000 Kč 14. Mostecká uhelná, a.s. 9 978 000 Kč 15. Řízení letového provozu ČR, s.p. 9 722 975 Kč 16. Citibank, a.s. 9 655 128 Kč 17. Metrostav, a.s. 8 620 003 Kč 18. Siemens Group ČR, s.r.o. 8 452 000 Kč 19. Johnson & Johnson, s.r.o.. 8 379 000 Kč 20. Česká produkční 2000, a.s. 8 253 000 Kč 21. EURO RSCG 6 549 000 Kč 22. Dalkia ČR, a.s. 6 000 000 Kč 23. OEZ, s.r.o. 5 673 413 Kč 24. Veletrhy Brno, a.s. 5 436 000 Kč 25. Provident Financial, s.r.o. 4 749 000 Kč

16 16 TOP Firemní Filantrop 2006 Zapojeno 55 firem celkempoměr k hr. zisku 1. Skupina ČEZ209 167 355 Kč1% - 2% 2. Česká pojišťovna, a.s.155 000 000 Kč2% - 3% 3. Mittal Steel Ostrava, a.s.116 169 700 Kč2% - 3% 4. Česká spořitelna, a.s. 50 860 997 Kč0,1%-1% 5. Johnson & Johnson, s.r.o. 38 310 532 Kč5% 6. Philip Morris ČR, a.s. 32 662 669 Kč0,1% - 1% 7. RWE Transgas, a.s. 30 000 000 Kč0,1% - 1% 8. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 28 617 923 Kč0,1% - 1% 9. Komerční banka, a.s. 28 580 000 Kč0,1% - 1% 10. Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB a Poštovní spořitelna) 27 400 000 Kč 0,1% - 1%

17 17 TOP Firemní Filantrop 2006 celkempoměr k hr. zisku 11. Toyota Peugeot Citroen Automobile Czech, s.r.o. 23 501 760 Kč neuvedeno 12. Metrostav, a.s.18 380 959 Kč1% - 2% 13. T-Mobile Czech Republic, a.s.17 179 347 Kč0,1% - 1% 14. Plzeňský Prazdroj, a.s.13 752 100 Kč0,1% - 1% 15. Siemens Group ČR, s.r.o.11 724 289 Kč0,1% - 1% 16. Dalkia ČR, a.s.10 700 000 Kč0,1% - 1% 17. GlaxoSmithKline, s.r.o.9 041 102 Kčneuvedeno 18. Provident Financial, s.r.o.7 195 833 Kčneuvedeno 19. Microsoft, s.r.o.6 088 000 Kčneuvedeno 20. ŠKODA AUTO a.s.5 900 000 Kč0,1% - 1% 21. Česká rafinérská, a.s.4 745 965 Kč1% - 2% 22. MERO ČR, a.s.4 499 750 Kč3% - 5% 23. CS Cabot, s.r.o.4 330 000 Kčneuvedeno 24. EURO RACH Prague 4 053 100 Kč 5% 25. SMP CZ, a.s.3 990 360 Kč 5% 26. Citibank a.s.3 977 299 Kč0,1 % - 1 % 27. Tesco Stores ČR2 260 017 Kčneuvedeno

18 18 TOP Firemní Filantrop 2007 Zapojeno 47 firem – dohromady darovaly 758 milionů Kč celkem poměr k hr. zisku 1.Skupina ČEZ241 870 386 Kč0,64 % 2.Česká spořitelna a.s. 59 033 154 Kč0,42 % 3.Česká pojišťovna a.s. 56 448 000 Kč0,55 % 4.Dalkia Czech Republic a.s. 42 492 000 Kč2,05 % 5.Johnson & Johnson s.r.o. 41 599 573 Kč25,3 % 6.Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 30 938 206 Kč0,28 % 7.RWE Transgas, a.s. 30 000 000 Kč0,32 % 8.Komerční banka 27 450 000 Kč0,24 % 9.ŠKODA AUTO, a.s. 25 400 000 Kč0,11 % 10.E.ON Česká republika s.r.o. 23 824 000 Kč0,72 %

19 19 TOP Firemní Filantrop 2007 celkempoměr k hr. zisku 11.Vodafone Czech Republic a.s.21 536 605 Kč0,74 % 12.GlaxoSmithKline s.r.o.18 247 934 Kč- 13.Plzeňský Prazdroj a.s. (SabMiller)17 134 440 Kč0,37 % 14.T - mobile Czech Republic a.s.16 117 000 Kč0,21 % 15.Metrostav a.s.15 252 672 Kč1,09 % 16.Philip Morris Czech Republic a.s.13 345 216 Kč0,52 % 17.ČSOB, a.s. 11 126 355 Kč0,1 % 18.SIEMENS s.r.o.10 549 868 Kč- 19.AHOLD Czech Republic, a.s.9 464 048 Kč- 20.Česká rafinérská a.s. 7 758 905 Kč2,04 % 21.Provident Financial, s.r.o.6 526 917 Kč- 22.Unipetrol a.s.5 033 000 Kč0,06 % 23.CS Cabot spol. s.r.o.4 870 000 Kč1,04 % 24.Citibank Europe plc. organizační složka4 690 988 Kč0,82 % 25.Mero a.s. *3 710 000 Kč1,14 %

20 20 Zahraniční aktivity měření CSR Měření účinků firemní filantropie a corporate community investment na základě metodiky Standard odpovědná firma je v zahraničí známé jako London Benchmarking Group. LBG Česká republika/Slovensko je členem LBG International. LBG International je skupina, která sdružuje národní organizace, které jsou výlučnými zástupci pro propagaci a zavádění metodiky LBG v jednotlivých zemích. V současné době má LBG partnerské organizace v těchto zemích: Velká Británie - The Corporate Citizenship Company Česká republika - Fórum dárců Australia - Positive Outcomes Canada - SimPACT Strategy Group France - Cap-Juby Germany - Vis-á-vis Agentuer Spain - MAS Business Metodika LBG byla založená v roce 1995 organizací Corporate Citizenship Company, která je jednou z předních konzultačních firem v oblasti společenské odpovědnosti firem ve Velké Británii. London Benchmarking Group se za dobu svého fungování rozrostla na víc než 116 členských firem, které používají tuto jednotnou a komplexní metodiku měření dárcovských a CCI aktivit firmy. Ve Spojených státech je používán tzv. Corporate Giving Standard, který vychází z modelu LBG a který je administrativně zajišťován prostřednictvím Committee to Encourage Corporate Philanthropy.


Stáhnout ppt "TOP Firemní filantrop – žebříček odpovědných firem působících v ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google