Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TOP Firemní filantrop – žebříček odpovědných firem působících v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TOP Firemní filantrop – žebříček odpovědných firem působících v ČR"— Transkript prezentace:

1 TOP Firemní filantrop – žebříček odpovědných firem působících v ČR

2 Pozitivní chování firem
na chování firem je brán v dnešní společnosti stále větší zřetel nastal tím přínosný trend rozvoje odpovědného přístupu malých i velkých objektů podnikání v České republice Společenská odpovědnost firem – (corporate social responsibility (dále CSR)

3 Etické a odpovědné podnikání
Firma musí být v prezentaci svého odpovědného chování důvěryhodná. Proto společnosti zakládají nadace, nadační fondy a svou partnerskou pomoc i reklamu směřují k podpoře veřejně prospěšných projektů. Ohleduplnost a vnímání potřeb druhých se stala v dnešní moderní době nejen osobní ale i podnikatelská vlastnost. V České republice se pozvolna rozvíjí myšlenka firemní filantropie, v zemích západní Evropy je již na vysoké úrovni.

4 Důvody CSR chování firem
Společensky odpovědné chování (CSR) přináší firmě více příležitostí pro pozitivní komunikaci firmy. CSR má vliv na cílové skupiny (zákazníci, klienti, zaměstnanci, obchodní partneři, představitelé státní správy a samosprávy, média, studenti apod.) CSR je dnes už samozřejmou součástí politiky a PR i marketingové strategie moderní firmy. Dnešní široká veřejnost citlivě vnímá a začíná svým chováním reagovat na firmy, které mají pozitivní vztah k životnímu prostředí, podporují občanské aktivity, smysluplné využívání volného času, vzdělání, demokracii, rovná práva atd.

5 Firemní dárcovství – součást CSR
Dárcovství je osobním dobrovolným rozhodnutím vlastníka firmy. Firemní dárcovství je nedílnou součástí konceptu společensky odpovědné firmy, která tímto zveřejňuje své hodnoty a postoje. Volba zaměření na oblasti podpory: sociální a zdravotní oblast, ekologie, životní prostředí; rozvoj a život v regionu, ve kterém působí; kultura, vzdělávání, věda; mládež, senioři, národnostní menšiny; činnost neziskových organizací.

6 Fórum dárců Fórum dárců je sdružení zastřešující dárce v České republice (nadace, nadační fondy, firemní dárce). Svou činností 11 rok vytváří příznivé podmínky pro dárcovství na úrovni individuální, institucionální, komunitní i firemní. V rámci tohoto sdružení vznikly Asociace nadací a nadačních fondů Fóra dárců a od roku 2003 Klub firemních dárců DONÁTOR.

7 Klub firemních dárců DONÁTOR ve Fóru dárců
Je prestižní sdružení firem, jejichž hlavním cílem je podporovat rozvoj firemní filantropie. Členové se otevřeně hlásí k principům CSR a podporují rozvoj občanské společnosti. Klub firemních dárců DONATOR je prestižní sdružení firem, jejichž hlavním cílem je podporovat rozvoj firemní filantropie, motivovat a propagovat odpovědné dárcovství v ČR. Činnost klubu byla slavnostně zahájena u příležitosti 1. konference o firemní filantropii dne 18. listopadu Klub založilo Fórum dárců v roce 2003 společně s těmito firmami: Citibank Europe plc., organizační složka, CS Cabot s.r.o., Česká spořitelna a.s., Telefónica O2 Czech Republic a.s. , Hewlett-Packard s.r.o., Johnson&Johnson s.r.o., Metrostav a.s., Philip Morris ČR a.s., Pfizer s.r.o., Plzeňský Prazdroj a.s., UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

8 Členové klubu DONÁTOR Klub má v současné době 19 členů:
Česká spořitelna a.s., ČEZ a.s. Citibank Europe plc. CS Cabot spol. s.r.o. GlaxoSmithKline, s.r.o. Johnson & Johnson s.r.o. Metrostav a.s. Pfizer spol. s.r.o. Philip Morris ČR a.s. Plzeňský Prazdroj a.s. Siemens s.r.o. Skanska CZ a.s. Telefónica O2 Czech Republic a.s. Tesco Stores ČR a.s. T-Mobile Czech Republic a.s. Vodafone Czech Republic a.s. Accenture Central Europe B. V. Československá obchodní banka, a.s. Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

9 Metodika Standard odpovědná firma – SOF ve Fóru dárců
Tato metodika definuje a vyhodnocuje náklady společnosti vynaložené na dárcovské aktivity. Jedná se o komplexní, jednotný a standardizovaný systém měření, který sleduje náklady na dárcovské a CSR aktivity a měří účinky dopadu těchto prostředků. Metodika Standard odpovědná firma mimo jiné slouží k ověřování a reportování údajů do prestižního žebříčku TOP Firemní Filantrop. Červeně označené společnosti v žebříčku se k této metodice hlásí a užívají ji - transparentní reportování dat.

10 Uživatelé metodiky Standard odpovědná firma – SOF (LBG)
Členství je otevřeno firmám, které mají zájem o efektivní a odpovědné dárcovství a investice do komunit. Firmy, které se v ČR přihlásily k reportování dle metodiky: Česká rafinérská a. s. Česká Spořitelna a.s. Skupina ČEZ Citibank Europe plc, ČSOB a.s. GlaxoSmithKline s.r.o. Johnson & Johnson s.r.o. Nestlé Česko s.r.o. Pfizer s.r.o. Philip Morris a.s. Plzeňský Prazdroj a.s. Provident Financial s.r.o. Siemens s.r.o. Skanska CZ a.s. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Tesco Stores ČR a.s. Vodafone Czech Republic a.s.

11 Žebříček TOP Firemní Filantrop
Žebříček sestavuje a vyhlašuje Fórum dárců ve spolupráci s Czech TOP 100 s cílem zjistit největší firemní dárce a ocenit ty, které dárcovství a společenskou odpovědnost považují za důležitou součást svých podnikatelských aktivit. Do žebříčku TOP FF se může zapojit každá firma, která podporuje veřejně prospěšné projekty - tj. projekty z oblasti ekologie, sociální a humanitární projekty, projekty podporující nekomerční kulturu, dodržování lidských práv, rozvoj vzdělávání, obnovu kulturních památek a další. Zapojení do žebříčku je zdarma. TOP Firemní Filantrop sleduje v české měně finanční i nefinanční příspěvky, které firmy vyčleňují na filantropické projekty a podporu potřebných oblastí.

12 Žebříček TOP Firemní Filantrop
V ČR jediný žebříček, který sleduje firemní dárce podle objemu rozdělených prostředků Vyhlašovány i další kategorie = motivace a podpora i menších aktivních firem TOP Firemní filantrop roku podle absolutního objemu darů TOP Firemní filantrop roku pode poměru výše daru k hrubému zisku firmy TOP Firemní filantrop roku malé a střední firmy (do 49 zaměstnanců) Speciální kategorie: projekt podpořený firmou, který si klade za cíl inovativně, systémově a dlouhodobě řešit společensky závažný problém Cena pro novináře za poutavý a inovativní způsob medializace filantropických témat a neziskového sektoru

13 TOP Firemní Filantrop 2004 V roce 2004 žebříček sledoval tyto tři kategorie: absolutní objem rozdělených prostředků poměr darů k hrubému zisku věcné dary Firmy sledovány v kategoriích – české firmy, regionální a mezinárodní firmy působící v ČR TOP 10 FF 2004 celkem poměr darů k hr. zisku 1. ČEZ, a. s Kč 2. Česká Spořitelna, a.s Kč 3. Eurotel Praha, spol. s.r.o Kč 4. MICROSOFT s.r.o Kč vítěz věcných darů - 9 mil.Kč 5. Mostecká uhelná společnost, a.s Kč 6. Siemens Group ČR Kč 7. Plzeňský Prazdroj, a.s Kč 8. Johnson&Johnson s.r.o Kč 8 % - vítěz 9. Tesco Stores ČR a.s Kč 10. MERO ČR, a.s., Kč

14 TOP Firemní Filantrop 2005 1. ČEZ, a.s. 199 992 864 Kč
Zapojeno 57 firem 1. ČEZ, a.s Kč 2. Česká pojišťovna, a.s Kč 3. Mittal Steel Ostrava, a.s Kč 4. Česká spořitelna, a.s Kč 5. Philip Morris ČR, a.s Kč 6. Microsoft, s.r.o Kč 7. RWE Transgas, a.s Kč 8. Eurotel Praha, s.r.o Kč 9. Plzeňský Prazdroj, a.s Kč 10. Komerční banka, a.s Kč

15 TOP Firemní Filantrop 2005 11. Česká rafinérská, a.s. 12 800 000 Kč
12. Letiště Praha, s.p Kč 13. Československá obchodní banka, a.s Kč 14. Mostecká uhelná, a.s Kč 15. Řízení letového provozu ČR, s.p Kč 16. Citibank, a.s Kč 17. Metrostav, a.s Kč 18. Siemens Group ČR, s.r.o Kč 19. Johnson & Johnson, s.r.o Kč 20. Česká produkční 2000, a.s Kč 21. EURO RSCG Kč 22. Dalkia ČR, a.s Kč 23. OEZ, s.r.o Kč 24. Veletrhy Brno, a.s Kč 25. Provident Financial, s.r.o Kč

16 TOP Firemní Filantrop 2006 Zapojeno 55 firem celkem poměr k hr. zisku
1. Skupina ČEZ Kč 1% - 2% 2. Česká pojišťovna, a.s Kč 2% - 3% 3. Mittal Steel Ostrava, a.s Kč 2% - 3% 4. Česká spořitelna, a.s Kč 0,1%-1% 5. Johnson & Johnson, s.r.o Kč 5% 6. Philip Morris ČR, a.s Kč 0,1% - 1% 7. RWE Transgas, a.s Kč 0,1% - 1% 8. Telefónica O2 Czech Republic, a.s Kč 0,1% - 1% 9. Komerční banka, a.s Kč 0,1% - 1% 10. Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB a Poštovní spořitelna) Kč 0,1% - 1%

17 TOP Firemní Filantrop 2006 celkem poměr k hr. zisku
11. Toyota Peugeot Citroen Automobile Czech, s.r.o. Kč neuvedeno 12. Metrostav, a.s Kč 1% - 2% 13. T-Mobile Czech Republic, a.s Kč 0,1% - 1% 14. Plzeňský Prazdroj, a.s Kč 0,1% - 1% 15. Siemens Group ČR, s.r.o Kč 0,1% - 1% 16. Dalkia ČR, a.s Kč 0,1% - 1% 17. GlaxoSmithKline, s.r.o Kč neuvedeno 18. Provident Financial, s.r.o Kč neuvedeno 19. Microsoft, s.r.o Kč neuvedeno 20. ŠKODA AUTO a.s Kč 0,1% - 1% 21. Česká rafinérská, a.s Kč 1% - 2% 22. MERO ČR, a.s Kč 3% - 5% 23. CS Cabot, s.r.o Kč neuvedeno 24. EURO RACH Prague Kč 5% 25. SMP CZ, a.s Kč 5% 26. Citibank a.s Kč 0,1 % - 1 % 27. Tesco Stores ČR Kč neuvedeno

18 TOP Firemní Filantrop 2007 1. Skupina ČEZ 241 870 386 Kč 0,64 %
Zapojeno 47 firem – dohromady darovaly 758 milionů Kč celkem poměr k hr. zisku 1. Skupina ČEZ Kč 0,64 % 2. Česká spořitelna a.s Kč 0,42 % 3. Česká pojišťovna a.s Kč 0,55 % 4. Dalkia Czech Republic a.s Kč 2,05 % 5. Johnson & Johnson s.r.o Kč 25,3 % 6. Telefónica O2 Czech Republic, a.s Kč 0,28 % 7. RWE Transgas, a.s Kč 0,32 % 8. Komerční banka Kč 0,24 % 9. ŠKODA AUTO, a.s Kč 0,11 % 10.E.ON Česká republika s.r.o Kč 0,72 %

19 TOP Firemní Filantrop 2007 celkem poměr k hr. zisku
11. Vodafone Czech Republic a.s Kč 0,74 % 12. GlaxoSmithKline s.r.o Kč - 13. Plzeňský Prazdroj a.s. (SabMiller) Kč 0,37 % 14. T - mobile Czech Republic a.s Kč 0,21 % 15. Metrostav a.s Kč 1,09 % 16. Philip Morris Czech Republic a.s Kč 0,52 % 17. ČSOB, a.s Kč 0,1 % 18. SIEMENS s.r.o Kč - 19. AHOLD Czech Republic, a.s Kč - 20. Česká rafinérská a.s Kč 2,04 % 21. Provident Financial, s.r.o Kč - 22. Unipetrol a.s Kč 0,06 % 23. CS Cabot spol. s.r.o Kč 1,04 % 24. Citibank Europe plc. organizační složka Kč 0,82 % 25. Mero a.s * Kč 1,14 %

20 Zahraniční aktivity měření CSR
Měření účinků firemní filantropie a corporate community investment na základě metodiky Standard odpovědná firma je v zahraničí známé jako London Benchmarking Group. LBG Česká republika/Slovensko je členem LBG International. LBG International je skupina, která sdružuje národní organizace, které jsou výlučnými zástupci pro propagaci a zavádění metodiky LBG v jednotlivých zemích. V současné době má LBG partnerské organizace v těchto zemích: Velká Británie - The Corporate Citizenship Company Česká republika - Fórum dárců Australia - Positive Outcomes Canada - SimPACT Strategy Group France - Cap-Juby Germany - Vis-á-vis Agentuer Spain - MAS Business Metodika LBG byla založená v roce 1995 organizací Corporate Citizenship Company, která je jednou z předních konzultačních firem v oblasti společenské odpovědnosti firem ve Velké Británii. London Benchmarking Group se za dobu svého fungování rozrostla na víc než 116 členských firem, které používají tuto jednotnou a komplexní metodiku měření dárcovských a CCI aktivit firmy. Ve Spojených státech je používán tzv. Corporate Giving Standard, který vychází z modelu LBG a který je administrativně zajišťován prostřednictvím Committee to Encourage Corporate Philanthropy.


Stáhnout ppt "TOP Firemní filantrop – žebříček odpovědných firem působících v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google