Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POSTOJE MÍSTNÍCH AKTÉRŮ VENKOVSKÝCH OBCÍ ČR ANEB VENKOVSKÝ PROSTOR: PROSTOR PRO ŽITÍ ANEBO PRO DOŽITÍ? Projekt NAZV QI92A023 Ivana Faltová Leitmanová Ladislav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POSTOJE MÍSTNÍCH AKTÉRŮ VENKOVSKÝCH OBCÍ ČR ANEB VENKOVSKÝ PROSTOR: PROSTOR PRO ŽITÍ ANEBO PRO DOŽITÍ? Projekt NAZV QI92A023 Ivana Faltová Leitmanová Ladislav."— Transkript prezentace:

1 POSTOJE MÍSTNÍCH AKTÉRŮ VENKOVSKÝCH OBCÍ ČR ANEB VENKOVSKÝ PROSTOR: PROSTOR PRO ŽITÍ ANEBO PRO DOŽITÍ? Projekt NAZV QI92A023 Ivana Faltová Leitmanová Ladislav Rolínek Eva Cudlínová Milan Jílek Renata Klufová

2 Metodické přístupy 1.Vymezení venkovských obcí 2.Typologie vymezených obcí z hlediska jejich vývoje 3.Dotazníkové šetření 4.Statistická analýza dostupných dat 5.Kartografické zpracování výsledků – soubor map

3 Vymezení venkovských obcí kritéria*: hustota zalidnění < 150 obyv./km 2 počet obyvatel < 2000 obce mimo suburbánní zóny měst (statutární města) * údaje k roku 2008, později přepočítáno pro rok 2009, vyloučeny vojenské újezdy

4 Výběr venkovských obcí Výběr obcí mimo buffery měst nad 40 tis. obyv. – šířka bufferu stanovena metodou lineární interpolace takto: Praha – 30 km, nejmenší město nad 40 tis. (Zlín) – 10 km, ostatní – vzdálenost vypočtena lineární interpolací. Výpočet příslušnosti obcí do kategorie venkovských v letech 1995 a 2009 – podle kritérií OECD (obce s počtem obyv. v příslušném roce nižším než 2000 a hustotou obyvatelstva nižší než 150 obyv./km 2 ). Výběr obcí splňujících kritéria OECD – vytvořena proměnná vývojový typ (1 – venkov – venkov, 2 – nevenkov – venkov, 3 – venkov – nevenkov, 4- nevenkov – nevenkov): „stálý venkov“ – obce vyhovující v roce 1995 i 2009 – vývojový typ 1 „vzniklý venkov“ – obce vyhovující v roce 2009 – vývojový typ 2 Obce vývojového typu 1, 2 vybrány jako venkovské – nový shapefile: venkov09.shp – 3701 obcí

5 Vymezení venkovských obcí

6 Typologie venkovských obcí dynamika populačního vývoje: hrubá míra čisté migrace (migrační saldo na 1000 obyv.) hrubá míra přirozeného přírůstku doplňkové proměnné: index stáří vzdálenost od měst počty dokončených bytů obecní rozpočty ….

7 Snížení počtu skupin pro dotazníkové šetření – snížit počet skupin – přístupy – použité proměnné: chronologický průměr PP 1995 – 2009 chronologický průměr MS 1995 - 2009 vyloučeno 10 extrémů u každé proměnné → 3681 obcí shluková analýza souboru obcí

8 Shluková analýza chronologických průměrů pracovní názvy shluků: 1 – „migračně ziskové“ 2 – „migračně ztrátové“ 3 – „přirozeně úbytkové“ 4 – „výrazně migračně ziskové“ 5 – „nestabilizované“

9

10 Velikostní kategorie obcí ve shlucích pracovní názvy shluků: 1 – „migračně ziskové“ 2 – „migračně ztrátové“ 3 – „přirozeně úbytkové“ 4 – „výrazně migračně ziskové“ 5 – „nestabilizované“

11 Dotazníkové šetření

12 Výběr obcí pro dotazníkové šetření Pro výběr využito rozdělení do 5 skupin podle chronologických průměrů – náhodný výběr podzim 2010 – agentura Focus ve 100 obcích- v každé obci 10 respondentů 1000 respondentů Shluk 5 – extrémní – „nestabilizované“ obce - do šetření nezahrnuty Počty obcí dotazníkového šetření podle shluků: 1 – 39, 2 – 15, 3 – 29, 4 – 17

13

14 Charakteristika obyvatel a) Charakteristika obyvatel na pasivní nebo aktivní - jak sám sebe charakterizuje b) Zájem o činnost obce – schůze zastupitelstva, vím o rozpočtu, byl nebo je členem zastupitelstva c) Osobní vztah k obci –proč tam žiji, jsem ochoten obci pomoci, je členem spolků

15 Vzdělání pracovní názvy shluků: 1 – „migračně ziskové“ 2 – „migračně ztrátové“ 3 – „přirozeně úbytkové“ 4 – „výrazně migračně ziskové“ 5 – „nestabilizované“

16 Typ ekonomické aktivity pracovní názvy shluků: 1 – „migračně ziskové“ 2 – „migračně ztrátové“ 3 – „přirozeně úbytkové“ 4 – „výrazně migračně ziskové“ 5 – „nestabilizované“

17 Podnikání na venkově

18

19 Charakteristika obyvatel - shluky 16 otázek sebehodnocení obyvatel – rozděleny na: aktivní – 8 neutrální – 5 pasivní – 3 testování závislostí odpovědí na shlucích: symetrické míry závislosti (Pearsonova statistika chí-kvadrát, věrohodnostní poměr) asymetrické míry závislosti (Goodmanovo-Kruskalovo , koeficient nejistoty)

20 Aktivní Charakteristika Symetrické míry závislosti Asymetrické míry (závislost odpovědi na shluku) Statisticky významná závislost Rozhoduje o svém životě 0,002; 0,0020,000; 0,002ANO Je nezávislý0,14; 0,130,16; 0,13NE Rád se stále vzdělává0,004; 0,004 0,001; 0,004ANO Myslí na budoucnost0,403; 0,4240,263; 0,424NE Rád riskuje0,216; 0,180 0,164; 0,180NE Aktivně sportuje0,004; 0,003 0,007; 0,003ANO Zabývá se veřejnou činností 0,003; 0,003 0,000; 0,003ANO Pozitivně vnímá rekreanty/návštěvníky obce 0,000; 0,000; 0,000ANO

21

22

23

24 Pasivní Charakteristika Symetrické míry závislosti Asymetrické míry (závislost odpovědi na shluku) Statisticky významná asociace Si myslí, že obec má pomáhat svým občanům 0,066; 0,0960,002; 0,096NE Je znepokojen budoucností 0,002; 0,007; 0,002;ANO Je nejraději sám0,014; 0,013;0,002; 0,013ANO

25

26 Neutrální Charakteristika Symetrické míry závislosti Asymetrické míry (závislost odpovědi na shluku) Statisticky významná asociace Preferuje rodinný život 0,108; 0,104;0,178; 0,104NE Posedí se sousedy0,237; 0,2630,424; 0,263NE Rád rybaří0,562; 0,5940,790; 0,594NE Rád kutí0,031; 0,0300,008; 0,030ANO Má vztah k půdě0,000; 0,000 ANO

27 Zájem o činnost obce

28

29

30

31 Osobní vztah k obci

32

33

34 už pomáhají – do 30% na brigádách a zvelebovacích akcích, méně jak 10% sponzoring, a finanční podpora spolků a zastupitelstvu nejsou ochotni pomoci sponzorování, podpora spolků a práce v zastupitelstvu cca 60% NE jsou ochotni pomoci- 48% brigády, 38% jiná podpora spolků Zobecnění : NE finanční podpora – sponzoring a ne práce v zastupitelstvu. Největší je podpora formou brigád a to jak v existující pomoci, tak v ochotě pomáhat do budoucna Pomoc obci

35

36

37 Charakteristika obce Měkké faktory Tvrdé faktory Vnímání strategie obce Čím je obec výjimečná Popis obcí

38 Popis obce-vnímání obce respondenty

39 Dobré: příroda, realizace ve volném čase, včetně sportování, využívat knihovnu a web, možnost stavět rodinné domy, dobré spojení s městem, Neutrální: dostupnost bydlení,služby a dostupnost lékařské péče ( Měkké faktory Dobré : kvalita života - dobré životní prostředí, bezpečno společenství obce dodržování tradic, dobré sousedské vztahy, možnost se domluvit Špatné : příležitosti pro mladé do startu, podnikání, pracovní příležitosti Popis obce-vnímání obce respondenty Tvrdé faktory

40 Měkké faktory – spolky v obcích jsou 1)hasiči, myslivci a tj Sokol 2) včelaři, drobnochovatelé, svaz žen a baráčníci

41 Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost nevím, nic, bez odpovědi15210,61% oprava, vybudování komunikací1238,58% zajištění pracovních příležitostí966,70% zlepšení dopravní spojení805,58% zajistit obchod v obci, rozšíření sortimentu stávajícího obchodu684,75% podpora kultury, více možností kulturního vyžití503,49% přitáhnout mladé lidi, vytvořit jim v obci podmínky pro život503,49% více aktivit pro děti a mládež433,00% oprava, vybudování kanaliazce402,79% chod, údržba a zvelebení obce392,72% zlepšit dostupnost zdravotní péče382,65% zajištění (více) služeb pro obyvatele352,44% podpora bydlení352,44% opravy domů (v obecním majetku) a oprava památek312,16% úklid a čistota obce, odvoz odpadu302,09% podpora sportu292,02% podpora cestovního ruchu292,02% hřiště, hřiště pro děti292,02% péče o přírodu a zeleň v obci251,74% péče o seniory221,54% podpora podnikání211,47% hospoda211,47% nic mne nenapadá201,40% Vybudování vodovodu191,33% spokojenost občanů151,05% vše je jak má být130,91% nic mne nenapadá, nic bych neměnil120,84% péče o vzhled obce120,84% koupaliště, bazén120,84% základní škola120,84% získání finančních prostředků pro obec (dotace, sponzoři)110,77% udržet dobré vztahy mezi lidmi110,77% podpora rodin s dětmi100,70% mateřská školka100,70% ČOV90,63% zvýšit bezpečnost v obci90,63% protipovodňová opatření90,63% zlepšení komunikace s občany, větší informovanost80,56% obchvat obce70,49% udržení/ zřízení pošty70,49% zmírnění, odklonění (nákladní) dopravy vedoucí přes obec70,49% plynofikace v obci60,42% volnočasové aktivity60,42% cyklostezka60,42% územní plán60,42% infrastruktura v obci50,35% udržet lidi na vesnici50,35% přilákat nové obyvatele50,35% získání financí pro obec/ vyřešit zadlužení obce50,35% zrušit herny50,35% bydlení pro mladé, bydlení pro lidi40,28% pomoc sociálně slabým40,28% vyžití pro ženy40,28% místní knihovna40,28% zlepšit kvalitu vody, zlevnění vody40,28% podpora spolků30,21% rozšířit obec30,21% personální změny (zastupitelstvo, zaměstnanci obce)30,21% více zviditelnit obec30,21% osvětlení30,21% zrušit tržnici30,21% bankomat20,14% pokrytí telefonním signálem20,14% úklid sněhu20,14% vyřešit vztah s romskou komunitou20,14% oživit zemědělskou činnost20,14% vše je tu problém, všechno je těžké20,14% spolupráce s místním Ústavem pro postižené20,14% oprava rybníka20,14% dobře řídit zastupitelstvo10,07% každý rok do domu dřevo zadarmo10,07% modernější vybavení pro hasiče10,07% náměstí10,07% nezvýhodňovat chalupáře, chataře10,07% o přestěhování někam jinam10,07% potírání volného pohybu psů10,07% prašnost u cihelny10,07% prosadit lanovku na Pustevny10,07% skloubit život stálých obyvatel s rekreanty10,07% spolupráce v zastupitelstvu v dodržování předpisů10,07% zachovat vodu co máme10,07% zajištění internetu (veřejného zdarma) pro všechny občany10,07% zaměstnat flákače na podpoře10,07% zamezit podnikání vienamských přistěhovalců10,07% zrušit léčebnu alkoholiků,aby bylo více místa v domově důchodců, který je tamtéž10,07% veřejné WC10,07% motorest10,07% nekupovat fotbalisty-fotbal by měl zůstat jen vesnickou zábavou10,07% přechody10,07% půjčky od obce10,07% více zapojit ženy do lidosprávy10,07% vzdělávací kurzy10,07% více dbát na ekologii10,07% lavičky10,07% neprodávat zemědělskou půdu10,07% pořídit do hospody hrací automaty10,07% postavit hráz10,07% udržovat tradice10,07% využití budovy bývlé školy10,07% zbudovat obchvat obce10,07% 1433 100,00 % V případě, že byste byl/-a zvolen/-a do funkce starost(k)y, o co byste v obci nejvíce snažil/-a?

42 Řízené rozhovory Osloveno 20 starostů - rovnoměrně ze všech shluků Dotazy na Vize rozvoje obce Strategii k dosažení vize Zdroje, které lze využít Management obce

43


Stáhnout ppt "POSTOJE MÍSTNÍCH AKTÉRŮ VENKOVSKÝCH OBCÍ ČR ANEB VENKOVSKÝ PROSTOR: PROSTOR PRO ŽITÍ ANEBO PRO DOŽITÍ? Projekt NAZV QI92A023 Ivana Faltová Leitmanová Ladislav."

Podobné prezentace


Reklamy Google