Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 ÚVOD DO 3D & Základy zobrazování Ing. Michal Wendl, Gymnázium Blovice, 2006 3D GRAFIKA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 ÚVOD DO 3D & Základy zobrazování Ing. Michal Wendl, Gymnázium Blovice, 2006 3D GRAFIKA."— Transkript prezentace:

1 1 ÚVOD DO 3D & Základy zobrazování Ing. Michal Wendl, Gymnázium Blovice, 2006 3D GRAFIKA

2 2 Obsah zájmového kroužku ● Ovládání programu Blender 2.41 ● Základy modelování geometrických těles od jednoduchých ke složitějším (včetně použití křivek) ● Vytváření scény ● Přiřazování materiálů ● Vytváření a přiřazování textur ● Osvětlování scény ● Rendering

3 3 Obsah zájmového kroužku ● Srovnání s jiným softwarem pro 3D (ukázka modelování v programu ZBRUSH – sculpting a malování textury přímo na model) ● To vše doplněno podrobným výkladem Co se očekává od vás? ● ZÁJEM nejen o problémy prostorového zobrazování, ale hlavně zájem o sebezdokonalování se. ● Grafikem se člověk nestává, nýbrž učí, tzn. že musíte cvičit, cvičit, cvičit

4 4 3D GRAFIKA OBECNĚ V současné době je prostorové zobrazování čehokoli naprosto běžné a normální. Ještě na konci minulého století bylo ovšem prostorové zobrazování velmi neobvyklé. Všechny technické výkresy byly kresleny jen ve 2D. Dnes je tomu naopak: ● Ve 3D programu se vytvoří prostorový model součástky ● Jedním kliknutím je možno převést jej do 2D a zobrazit v různých pohledech

5 5 Ukázky technické dokumentace

6 6 SOFTWARE Software pro tvorbu 3D grafiky ● Komerční (drahé licence – i miliony korun) – 3D Studio Max, MAYA, ZBRUSH, Cinema 4D 9 ● Nekomerční (zdarma pro vlastní využití) – Blender Kvalita všech těchto nástrojů, je co do hlavních funkcí srovnatelná.

7 7 Souřadný systém Důležitý pro konkrétní umisťování objektů

8 8 Bod v prostoru

9 9 Těleso v prostoru

10 10 Pohledy na těleso v prostoru ● Základními třemi pohledy jsou – NÁRYS – BOKORYS – PŮDORYS ● K nim se dnes přidává ještě také perspektivní pohled, který směřuje mírně zprava (bokorysně) a mírně shora (půdorysně)

11 11 Zobrazování NárysBokorys PůdorysPerspektiva

12 12 Základní entity ve 3D grafice ● Základními entitami používanými ve 3D grafice jsou: – Vertex (bod) ● Definován souřadnicemi [x,y,z] – Edge (hrana) ● Spojnice dvou vertexů – Face (plocha) ● Tvořená nejméně třemi hranami, které vytvářejí uzavřený prostor (trojúhelník – triangle face) lépe však čtyřmi hranami (čtyřúhleníkový polygon – quadrilateral face)

13 13 Vytváření 3D scény ● Modelování ● Materiály ● Texturování ● Nasvícení ● Nastavení kamery a prostředí ● Rendering

14 14 Modelování ● Modelování je vlastně jen vkládání bodů do prostoru, jejich vzájemné propojování ve hrany, kde tyto hrany tvoří plochy (faces). ● Při vhodném rozložení těchto bodů je možno vytvořit jakýkoli předmět, věc, tvar… materiálů textury ● Samotný model ke své dokonalosti bude potřebovat ještě nastavení materiálů (tvrdost, odlesky, pohlcování a odrazivost světla) a také textury (barevné mapy ve formě obrázků, které jsou nalepeny na plochy)

15 15 Modely základních geom. těles Krychle (nebo kvádr) je tvořen 8 body, 12 hranami a 6 plochami Na obrázku jsou vydět 4 vybrané body, čtyři vybrané hrany a jedna plocha CUBE KRYCHLE - CUBE

16 16 Válec (cylinder), Roura (tube) Rozdíl mezi válcem a rourou je v uzavřenosti resp. neuzavřenosti den Na obrázku je vidět vybraný středový bod a dvě plochy Aby byl válec dostatečně zakulacen po obvodu kružnice by mělo být alespoň 32 bodů – lze ovšem obejít i jinak.

17 17 Koule (UVsphere) segmenty prstence Koule je tvořena tzv. segmenty (podle zeměkoule poledníky) a prstence (podle zeměkoule rovnoběžky) Důležitý je opět počet těchto segmentů a prstenců pro zobrazování tohoto modelu.

18 18 Blender Monkey Předdefinovaná síť (mesh) opičky - polygony Předdefinovaná síť (mesh) opičky - vyhlazeno

19 19 Vytvoření jedoduchého modelu 1) Vložení plochy – Plane 2) Protažení (extrudování) plochy do prostoru => kvádr 3) Další dvě protažení do prostoru 4) Vytvoření kříže extrudováním vzniklých ploch

20 20 Tělesa vzniklá rotací profilu

21 21 Sklenice

22 22 Blender 2.41 ● Program je možno zdarma stáhnout na adrese http://www.blender3d.org http://www.blender3d.org ● Stránky české komunity pracující v Blenderu http://www.bledner3d.cz http://www.bledner3d.cz ● Mnoho návodů pro začátečníky i pokročilé ● Na oficiálních stránkách je k dispozici také oficiální příručka v HTML (anglicky) ● Pro naší práci není angličtina nezbytná, kdo ji však ovládá na lepší úrovni má výhodu

23 23 Pracovní prostředí 3D okno s mřížkou světlo kamera Model krychle Panel nástrojů Panely vlastností

24 24 Renderování (rendering) ● Rendering je tvorba reálného obrazu na základě počítačového modelu, nejčastěji 3D.3D ● Rendering obsahuje v závislosti na softwaru mnoho parametrů a nastavení, kterými lze ovlivnit konečný vzhled scény.


Stáhnout ppt "1 ÚVOD DO 3D & Základy zobrazování Ing. Michal Wendl, Gymnázium Blovice, 2006 3D GRAFIKA."

Podobné prezentace


Reklamy Google