Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3D GRAFIKA ÚVOD DO 3D & Základy zobrazování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3D GRAFIKA ÚVOD DO 3D & Základy zobrazování"— Transkript prezentace:

1 3D GRAFIKA ÚVOD DO 3D & Základy zobrazování
Ing. Michal Wendl, Gymnázium Blovice, 2006

2 Obsah zájmového kroužku
Ovládání programu Blender 2.41 Základy modelování geometrických těles od jednoduchých ke složitějším (včetně použití křivek) Vytváření scény Přiřazování materiálů Vytváření a přiřazování textur Osvětlování scény Rendering

3 Obsah zájmového kroužku
Srovnání s jiným softwarem pro 3D (ukázka modelování v programu ZBRUSH – sculpting a malování textury přímo na model) To vše doplněno podrobným výkladem Co se očekává od vás? ZÁJEM nejen o problémy prostorového zobrazování, ale hlavně zájem o sebezdokonalování se. Grafikem se člověk nestává, nýbrž učí, tzn. že musíte cvičit, cvičit, cvičit 

4 3D GRAFIKA OBECNĚ V současné době je prostorové zobrazování čehokoli naprosto běžné a normální. Ještě na konci minulého století bylo ovšem prostorové zobrazování velmi neobvyklé. Všechny technické výkresy byly kresleny jen ve 2D. Dnes je tomu naopak: Ve 3D programu se vytvoří prostorový model součástky Jedním kliknutím je možno převést jej do 2D a zobrazit v různých pohledech

5 Ukázky technické dokumentace

6 SOFTWARE Software pro tvorbu 3D grafiky
Komerční (drahé licence – i miliony korun) 3D Studio Max, MAYA, ZBRUSH, Cinema 4D 9 Nekomerční (zdarma pro vlastní využití) Blender Kvalita všech těchto nástrojů, je co do hlavních funkcí srovnatelná.

7 Souřadný systém Důležitý pro konkrétní umisťování objektů

8 Bod v prostoru

9 Těleso v prostoru

10 Pohledy na těleso v prostoru
Základními třemi pohledy jsou NÁRYS BOKORYS PŮDORYS K nim se dnes přidává ještě také perspektivní pohled, který směřuje mírně zprava (bokorysně) a mírně shora (půdorysně)

11 Zobrazování Nárys Bokorys Půdorys Perspektiva

12 Základní entity ve 3D grafice
Základními entitami používanými ve 3D grafice jsou: Vertex (bod) Definován souřadnicemi [x,y,z] Edge (hrana) Spojnice dvou vertexů Face (plocha) Tvořená nejméně třemi hranami, které vytvářejí uzavřený prostor (trojúhelník – triangle face) lépe však čtyřmi hranami (čtyřúhleníkový polygon – quadrilateral face)

13 Vytváření 3D scény Modelování Materiály Texturování Nasvícení
Nastavení kamery a prostředí Rendering

14 Modelování Modelování je vlastně jen vkládání bodů do prostoru, jejich vzájemné propojování ve hrany, kde tyto hrany tvoří plochy (faces). Při vhodném rozložení těchto bodů je možno vytvořit jakýkoli předmět, věc, tvar… Samotný model ke své dokonalosti bude potřebovat ještě nastavení materiálů (tvrdost, odlesky, pohlcování a odrazivost světla) a také textury (barevné mapy ve formě obrázků, které jsou nalepeny na plochy)

15 Modely základních geom. těles
Krychle (nebo kvádr) je tvořen 8 body, 12 hranami a 6 plochami Na obrázku jsou vydět 4 vybrané body, čtyři vybrané hrany a jedna plocha KRYCHLE - CUBE

16 Válec (cylinder), Roura (tube)
Rozdíl mezi válcem a rourou je v uzavřenosti resp. neuzavřenosti den Na obrázku je vidět vybraný středový bod a dvě plochy Aby byl válec dostatečně zakulacen po obvodu kružnice by mělo být alespoň 32 bodů – lze ovšem obejít i jinak.

17 Koule (UVsphere) Koule je tvořena tzv. segmenty (podle zeměkoule poledníky) a prstence (podle zeměkoule rovnoběžky) Důležitý je opět počet těchto segmentů a prstenců pro zobrazování tohoto modelu.

18 Blender Monkey Předdefinovaná síť (mesh) opičky - polygony
Předdefinovaná síť (mesh) opičky - vyhlazeno

19 Vytvoření jedoduchého modelu
Vložení plochy – Plane Protažení (extrudování) plochy do prostoru => kvádr Další dvě protažení do prostoru Vytvoření kříže extrudováním vzniklých ploch

20 Tělesa vzniklá rotací profilu

21 Sklenice

22 Blender 2.41 Program je možno zdarma stáhnout na adrese Stránky české komunity pracující v Blenderu Mnoho návodů pro začátečníky i pokročilé Na oficiálních stránkách je k dispozici také oficiální příručka v HTML (anglicky) Pro naší práci není angličtina nezbytná, kdo ji však ovládá na lepší úrovni má výhodu

23 Pracovní prostředí světlo 3D okno s mřížkou kamera Model krychle
Panel nástrojů Panely vlastností

24 Renderování (rendering)
Rendering je tvorba reálného obrazu na základě počítačového modelu, nejčastěji 3D. Rendering obsahuje v závislosti na softwaru mnoho parametrů a nastavení, kterými lze ovlivnit konečný vzhled scény.


Stáhnout ppt "3D GRAFIKA ÚVOD DO 3D & Základy zobrazování"

Podobné prezentace


Reklamy Google