Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor prezentace : Lucie Hynková, I1.A Odborný poradce: Ing. K. Vondrák (auto) Mgr. M. Tunturovová (IT) Spuštění tl. F5.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor prezentace : Lucie Hynková, I1.A Odborný poradce: Ing. K. Vondrák (auto) Mgr. M. Tunturovová (IT) Spuštění tl. F5."— Transkript prezentace:

1 Autor prezentace : Lucie Hynková, I1.A Odborný poradce: Ing. K. Vondrák (auto) Mgr. M. Tunturovová (IT) Spuštění tl. F5

2 1. Úvod 2. Polohy vodící páky 3. Mechanická část 4. Roztlačování a vlečení 5. Přenos sil 6. Průběh sil 7. ATF 8. Překrývání 9. Přehled systému 10. Ovládání převodovky 11. Snímače 12. Akční členy Přehled

3 1. Úvod 2. Polohy vodící páky 3. Mechanická část 4. Roztlačování a vlečení 5. Přenos sil 6. Průběh sil 7. ATF 8. Překrývání 9. Přehled systému 10. Ovládání převodovky 11. Snímače 12. Akční členy Přehled

4 Automatická převodovka s Tiptronicem se u automobilů značky Škoda poprvé objevuje v nabídce pro vůz ŠkodaSuperb. Tato pětistupňová automatická převodovka 01V řadí nejen automaticky, ale umožňuje také dávat pohybem volicí páky signály k řazení dopředných rychlostních stupňů. Jedná se o planetovou převodovku s hydrodynamickým měničem, který je blokován v závislosti na jízdní situaci. Součástí standardní výbavy vozů s automatickou převodovkou je informační displej, na kterém se kromě jiného zobrazuje informace o zařazeném rychlostním stupni nebo o aktuální poloze volicí páky. Obsah Přehled

5 Automatická převodovka 01V je určena pro vozidla s výkonem od 110 do 150 kW. Ve voze je umístěna stejně jako motor – podélně. Mechanická část automatické převodovky pracuje na principu planetové převodovky. Ovládání převodovky je elektrohydraulické. Elektrickou část ovládání zajišťuje řídicí jednotka automatické převodovky J217. Hydraulická část ovládání automatické převodovky se děje v šoupátkové skříni. Ta je přišroubovaná na převodovku zespoda a je překryta olejovou vanou. Přehled Obsah

6 Přehled Obsah

7 Volicí páka v levé dráze volby V této dráze volby je možno volicí páku přesunout do poloh P, R, N, D, 4, 3 a 2. Jízda na první rychlostní stupeň nemůže být volena řidičem. První rychlostní stupeň je řazen podle potřeby automaticky řídicí jednotkou automatické převodovky J217. V levé dráze volby je aktivní dynamický řadicí program DSP. Volicí páka v pravé dráze volby Volicí páku je možno v poloze D přesunout do pravé dráhy volby. Proti příliš vysokým otáčkám motoru je převodovka chráněna softwarem řídicí jednotky automatické převodovky. To znamená, že se krátce před dosažením maximálních otáček automaticky zařadí nejbližší vyšší rychlostní stupeň. Přehled Obsah

8 Na rozdíl od dosud používaných automatických převodovek 01M a 001 (JATCO) ve vozech Škoda, má automatická převodovka 01V dvě volicí dráhy. Aktuální poloha volicí páky se zobrazuje ve spodní části informačního displeje (velký displej uprostřed panelu přístrojů). Přehled Obsah

9 Přehled Obsah

10 Hydrodynamický měnič momentů Přebírá kroutící moment motoru a předává jej dále do planetové převodovky. Mechanická energie motoru se přitom přeměňuje na energii proudícího ATF. Dále následuje opět přeměna na mechanickou energii, která pohání planetovou převodovku. Ve skříni měniče momentů se nachází –čerpadlové kolo –turbínové kolo –rozváděcí kolo, –a přemosťovací spojka měniče momentů Přehled Obsah

11 Kombinací Ravigneauxova planetového převodu a připojeného jednoduchého planetového převodu se dosáhne 5 dopředných rychlostí a zpátečky. Přehled Obsah

12 U vozidel s automatickou převodovkou nelze motor startovat roztlačováním nebo roztahováním vozu. Při vlečení musí být volicí páka v poloze „N“. Rychlost vlečení nesmí být větší, než 50 km/h. Při vlečení na větší vzdálenost musí být vozidlo vpředu zdviženo. Přehled Obsah

13 Ravigneauxův planetový převod spojka Apohání velké centrální kolo spojka Bpohání malé centrální kolo spojka Epohání unašeč brzda Cdrží v zabrzděném stavu malé centrální kolo brzda D (volnoběžka D)drží v zabrzděném stavu unašeč Přehled Obsah

14 Připojený jednoduchý planetový převod spojka Fpohání centrální kolo brzda Gdrží v zabrzděném stavu centrální kolo Přehled Obsah

15 Automatická převodovka 01V je naplněna speciální kapalinou určenou pro automatické převodovky. Tento speciální olej plní následující funkce: – chladí hydrodynamický měnič momentů – maže a chladí mechanické části převodovky (řadicí elementy, ozubená kola, ložiska) – přenáší tlak k hydraulickému řízení – přenáší tlak k ovládání řadicích prvků Chladič ATF je součástí chladiče chladicí kapaliny. Přehled Obsah

16 Automatické převodovky se od mechanických odlišují především ve třech hlavních bodech: 1. Pro rozjezd vozidla se nepoužívá spojka. 2. Při řazení rychlostních stupňů se nepřerušuje přenos síly od motoru. 3. Rychlostní stupně se mění automaticky 1. Rozjezd bez spojky U automatických převodovek slouží jako rozjezdový prvek hydrodynamický měnič momentů. Běží-li motor ve volnoběžných otáčkách, je měnič momentů schopen přenášet pouze velmi malé kroutící momenty. 2. Řazení bez přerušení přenosu síly od motoru Aby bylo možno u mechanických převodovek změnit rychlostní stupeň, je nutno sešlápnutím pedálu spojky přerušit přenos síly od motoru do převodovky. Zrychlení vozidla se v tom okamžiku blíží k nule. Přehled Obsah

17 Výstupní moment převodovky Kroutící moment převáděcí spojky Otáčky motoru Kroutící moment přebírající spojky 3. Automatická změna rychlostních stupňů U automatických převodovek nezávisí řazení rychlostních stupňů na vůli řidiče, ale provádí se zcela automaticky. Okamžiky řazení jsou dány řadícím programem a jsou závislé zejména na dvou veličinách – rychlosti jízdy a poloze škrtící klapky Přehled Obsah

18 Řídící jednotka motoru J Snímač vstupních otáček převodovky G182 Snímač výstupních otáček převodovky G195 K-vedení CAN-BUS hnací ústrojí CAN-BUS hnacího ústrojí SnímačeAkční členy Snímač teploty oleje v převodovce G93 Multifunkční spínač F125 Žárovka couvajícího světla vlevo, vpravo M16, M17 Relé blokování spouštěče J207 Řídící jednotka automatické převodovky J217 Diagnostická zásuvka Panel přístrojů K Ukazatel polohy volící páky Y6 Kontrolka volící páky P/N K142 Elektromagnet blokování volící páky N110 Řídící jednotka ABS J104 Spínač Tiptronicu F189 Spínač brzdových světel F Elektromagnetické ventily N88 až N90 tlakové regulační ventily N215 až N218 Přehled Obsah

19 Řídicí jednotka automatické převodovky J217 Na základě došlých informací ze snímačů ovládá svými signály akční členy. Řídicí jednotka automatické převodovky J217 je umístěna pod kobercem v nožním prostoru před sedadlem spolujezdce. Řízení automatické převodovky je zajištěno tak, aby při výpadku nějakého vstupního signálu byl tento signál nahrazen signálem jiným. Nouzový režim automatické převodovky znamená: – všechny elektromagnetické a tlakové regulační ventily jsou bez proudu a pomocí pružin jsou uvedeny do klidové polohy; vpřed může vozidlo jet jen na 4. rychlostní stupeň – je možno zařadit zpátečku – hydraulický systém pracuje s maximálním tlakem – nespíná přemosťovací spojka – nefunguje Tiptronic Přehled Obsah

20 Snímač výstupních otáček převodovky G195 Je umístěn na skříni převodovky vzadu na pravé straně a snímá výstupní otáčky převodovky indukčním způsobem. Pomocí výstupních otáček převodovky vypočítává řídicí jednotka automatické převodovky J217 rychlost vozidla. Snímač teploty oleje v převodovce G93 Sleduje teplotu ATF. Je Umístěn v kabelovém svazku na šoupátkové skříni. Kabelový svazek je v neustálém kontaktu s ATF. Je-li snímač teploty oleje v převodovce vadný, není možno jej vyměnit samostatně, nýbrž jen spolu s kabelovým svazkem. Snímač je odpor PTC. To znamená, že se jeho odpor se zvyšující se teplotou také zvyšuje. Přehled Obsah

21 Spínač Tiptronicu F189 Je integrovaný ve vodicí liště symbolové vložky, která se nachází v krytu ovládání řazení. Pomocí signálů ze spínače Tiptronicu F189 dochází k řazení příslušných rychlostních stupňů pohybem volicí páky v pravé dráze volby: – směrem k (+) o jeden rychlostní stupeň nahoru – směrem k (–) o jeden rychlostní stupeň dolů Upozornění: Při servisních pracích dbejte nejen na pečlivou demontáž i montáž krytu volicí páky, ale i na pevné uchycení feromagnetické látky. Špatná montáž může být příčinou nesprávného fungování Tiptronicu. Řiďte se pokyny v příslušné dílenské příručce. Upozornění: Při servisních pracích dbejte nejen na pečlivou demontáž i montáž krytu volicí páky, ale i na pevné uchycení feromagnetické látky. Špatná montáž může být příčinou nesprávného fungování Tiptronicu. Řiďte se pokyny v příslušné dílenské příručce. Přehled Obsah

22 Relé blokování spouštěče J207 Je umístěno pod krytem přístrojové desky na straně řidiče nad reléovým boxem na přídavném 13místném nosiči relé. Toto relé je ovládáno multifunkčním spínačem F125 a zabraňuje startu motoru je-li volicí páka v polohách R, D, 4, 3, 2 a ve dráze Tiptronicu. Přehled Obsah

23 Elektromagnetické ventily N88 až N90 a tlakové regulační ventily N215 až N218 Jsou umístěny na šoupátkové skříni, která je překryta olejovou vanou převodovky. Upozornění: V šoupátkové skříni jsou ještě integrovány: hydraulické ventily olejové kanály volicí šoupě pro polohy R, D, 4, 3 a 2 Upozornění: V šoupátkové skříni jsou ještě integrovány: hydraulické ventily olejové kanály volicí šoupě pro polohy R, D, 4, 3 a 2 Elektromagnetické ventily N88 až N90 Jsou dvoupolohové buď otevřené nebo zavřené. Podobně jako polohy vypínače „zapnuto“ a „vypnuto“. Přehled Obsah

24 Tlakové regulační ventily N215 až N218 Zaujímají plynule všechny polohy mezi „otevřeno“ a „zavřeno“. Tlak oleje lze takto plynule nastavovat, podobně jako třeba hlasitost rozhlasového přijímače. Přehled Obsah

25 Upozo K ovládání automatické převodovky 01V jsou použity známé funkční součásti, které již byly popsány v předchozích Dílenských učebních pomůckách. rnění: V tabulce jsou uvedeneny odkazy na příslušné Dílenské učební pomůcky. Prosíme, abyste využili těchto podrobných informací. Upozo K ovládání automatické převodovky 01V jsou použity známé funkční součásti, které již byly popsány v předchozích Dílenských učebních pomůckách. rnění: V tabulce jsou uvedeneny odkazy na příslušné Dílenské učební pomůcky. Prosíme, abyste využili těchto podrobných informací. Úkoly tlakových regulačních ventilů: N215 Reguluje celkový tlak ATF v závislosti na podmínkách jízdy pro činnost celé převodovky. Jeho správná činnost má vliv na klidné plynulé řazení. N216 a N217 Tyto ventily regulují prostřednictvím hydraulických ventilů tlak ATF tak, aby spojky brzdy jemně spínaly a rozepínaly. N218 Tento ventil reguluje tlak pro spínání a rozepínání přemosťovací spojky. Přehled Obsah

26

27


Stáhnout ppt "Autor prezentace : Lucie Hynková, I1.A Odborný poradce: Ing. K. Vondrák (auto) Mgr. M. Tunturovová (IT) Spuštění tl. F5."

Podobné prezentace


Reklamy Google