Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt spolupráce auto a IT oborů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt spolupráce auto a IT oborů"— Transkript prezentace:

1 Projekt spolupráce auto a IT oborů
Šk. Rok 2009/2010 Autor prezentace: Lucie Hynková, I1.A Spuštění tl. F5 Odborný poradce: Ing. K. Vondrák (auto) Mgr. M. Tunturovová (IT)

2 Obsah: 4. Roztlačování a vlečení 10. Ovládání převodovky 5. Přenos sil
11. Snímače 6. Průběh sil 12. Akční členy 1. Úvod 7. ATF 2. Polohy vodící páky 8. Překrývání 3. Mechanická část 9. Přehled systému Přehled

3 Obsah: 1. Úvod 7. ATF 2. Polohy vodící páky 8. Překrývání
3. Mechanická část 9. Přehled systému 4. Roztlačování a vlečení 10. Ovládání převodovky 5. Přenos sil 11. Snímače 6. Průběh sil 12. Akční členy Přehled

4 Automat 01V Automatická převodovka s Tiptronicem se u automobilů značky Škoda poprvé objevuje v nabídce pro vůz ŠkodaSuperb. Tato pětistupňová automatická převodovka 01V řadí nejen automaticky, ale umožňuje také dávat pohybem volicí páky signály k řazení dopředných rychlostních stupňů. Jedná se o planetovou převodovku s hydrodynamickým měničem, který je blokován v závislosti na jízdní situaci. Součástí standardní výbavy vozů s automatickou převodovkou je informační displej, na kterém se kromě jiného zobrazuje informace o zařazeném rychlostním stupni nebo o aktuální poloze volicí páky. Obsah Přehled

5 Úvod Automatická převodovka 01V je určena pro vozidla s výkonem od 110 do 150 kW. Ve voze je umístěna stejně jako motor – podélně. Mechanická část automatické převodovky pracuje na principu planetové převodovky. Ovládání převodovky je elektrohydraulické. Elektrickou část ovládání zajišťuje řídicí jednotka automatické převodovky J217. Hydraulická část ovládání automatické převodovky se děje v šoupátkové skříni. Ta je přišroubovaná na převodovku zespoda a je překryta olejovou vanou. Obsah Přehled

6 Zobrazení převodovky v řezu
Obsah Přehled

7 Polohy volící páky Volicí páka v levé dráze volby
V této dráze volby je možno volicí páku přesunout do poloh P, R, N, D, 4, 3 a 2. Jízda na první rychlostní stupeň nemůže být volena řidičem. První rychlostní stupeň je řazen podle potřeby automaticky řídicí jednotkou automatické převodovky J217. V levé dráze volby je aktivní dynamický řadicí program DSP. Volicí páka v pravé dráze volby Volicí páku je možno v poloze D přesunout do pravé dráhy volby. Proti příliš vysokým otáčkám motoru je převodovka chráněna softwarem řídicí jednotky automatické převodovky. To znamená, že se krátce před dosažením maximálních otáček automaticky zařadí nejbližší vyšší rychlostní stupeň. Obsah Přehled

8 Na rozdíl od dosud používaných automatických převodovek 01M a 001 (JATCO) ve vozech Škoda, má automatická převodovka 01V dvě volicí dráhy. Aktuální poloha volicí páky se zobrazuje ve spodní části informačního displeje (velký displej uprostřed panelu přístrojů). Obsah Přehled

9 Mechanická část Obsah Přehled

10 Hydrodynamický měnič momentů
Přebírá kroutící moment motoru a předává jej dále do planetové převodovky. Mechanická energie motoru se přitom přeměňuje na energii proudícího ATF. Dále následuje opět přeměna na mechanickou energii, která pohání planetovou převodovku. Ve skříni měniče momentů se nachází –čerpadlové kolo –turbínové kolo –rozváděcí kolo, –a přemosťovací spojka měniče momentů Obsah Přehled

11 Přenos sil Dopředné rychlosti a zpátečka
Kombinací Ravigneauxova planetového převodu a připojeného jednoduchého planetového převodu se dosáhne 5 dopředných rychlostí a zpátečky. Obsah Přehled

12 Roztlačování a vlečení
U vozidel s automatickou převodovkou nelze motor startovat roztlačováním nebo roztahováním vozu. Při vlečení musí být volicí páka v poloze „N“. Rychlost vlečení nesmí být větší, než 50 km/h. Při vlečení na větší vzdálenost musí být vozidlo vpředu zdviženo. Obsah Přehled

13 Průběh sil Ravigneauxův planetový převod spojka A
pohání velké centrální kolo spojka B pohání malé centrální kolo spojka E pohání unašeč brzda C drží v zabrzděném stavu malé centrální kolo brzda D (volnoběžka D) drží v zabrzděném stavu unašeč Obsah Přehled

14 Připojený jednoduchý planetový převod
spojka F pohání centrální kolo brzda G drží v zabrzděném stavu centrální kolo Obsah Přehled

15 ATF Automatická převodovka 01V je naplněna speciální kapalinou určenou pro automatické převodovky. Tento speciální olej plní následující funkce: – chladí hydrodynamický měnič momentů – maže a chladí mechanické části převodovky (řadicí elementy, ozubená kola, ložiska) – přenáší tlak k hydraulickému řízení – přenáší tlak k ovládání řadicích prvků Chladič ATF je součástí chladiče chladicí kapaliny. Obsah Přehled

16 Překrývání Řazení s překrytím
Automatické převodovky se od mechanických odlišují především ve třech hlavních bodech: 1. Pro rozjezd vozidla se nepoužívá spojka. 2. Při řazení rychlostních stupňů se nepřerušuje přenos síly od motoru. 3. Rychlostní stupně se mění automaticky 1. Rozjezd bez spojky U automatických převodovek slouží jako rozjezdový prvek hydrodynamický měnič momentů. Běží-li motor ve volnoběžných otáčkách, je měnič momentů schopen přenášet pouze velmi malé kroutící momenty. 2. Řazení bez přerušení přenosu síly od motoru Aby bylo možno u mechanických převodovek změnit rychlostní stupeň, je nutno sešlápnutím pedálu spojky přerušit přenos síly od motoru do převodovky. Zrychlení vozidla se v tom okamžiku blíží k nule. Obsah Přehled

17 3. Automatická změna rychlostních stupňů
Výstupní moment převodovky Kroutící moment převáděcí spojky Otáčky motoru Kroutící moment přebírající spojky 3. Automatická změna rychlostních stupňů U automatických převodovek nezávisí řazení rychlostních stupňů na vůli řidiče, ale provádí se zcela automaticky. Okamžiky řazení jsou dány řadícím programem a jsou závislé zejména na dvou veličinách – rychlosti jízdy a poloze škrtící klapky Obsah Přehled

18 CAN-BUS hnacího ústrojí
Přehled systému Snímače Akční členy CAN-BUS hnacího ústrojí Snímač vstupních otáček převodovky G182 Panel přístrojů K Snímač výstupních otáček převodovky G195 Řídící jednotka automatické převodovky J217 Řídící jednotka motoru J Spínač brzdových světel F Ukazatel polohy volící páky Y6 Snímač teploty oleje v převodovce G93 K-vedení Řídící jednotka ABS J104 Spínač Tiptronicu F189 Elektromagnetické ventily N88 až N90 tlakové regulační ventily N215 až N218 Multifunkční spínač F125 Kontrolka volící páky P/N K142 Diagnostická zásuvka CAN-BUS hnací ústrojí Relé blokování spouštěče J207 Žárovka couvajícího světla vlevo, vpravo M16, M17 Elektromagnet blokování volící páky N110 Obsah Přehled

19 Ovládání převodovky Nouzový režim
Řídicí jednotka automatické převodovky J217 Na základě došlých informací ze snímačů ovládá svými signály akční členy. Řídicí jednotka automatické převodovky J217 je umístěna pod kobercem v nožním prostoru před sedadlem spolujezdce. Nouzový režim Řízení automatické převodovky je zajištěno tak, aby při výpadku nějakého vstupního signálu byl tento signál nahrazen signálem jiným. Nouzový režim automatické převodovky znamená: – všechny elektromagnetické a tlakové regulační ventily jsou bez proudu a pomocí pružin jsou uvedeny do klidové polohy; vpřed může vozidlo jet jen na 4. rychlostní stupeň – je možno zařadit zpátečku – hydraulický systém pracuje s maximálním tlakem – nespíná přemosťovací spojka – nefunguje Tiptronic Obsah Přehled

20 Snímače Snímač výstupních otáček převodovky G195
Je umístěn na skříni převodovky vzadu na pravé straně a snímá výstupní otáčky převodovky indukčním způsobem. Pomocí výstupních otáček převodovky vypočítává řídicí jednotka automatické převodovky J217 rychlost vozidla. Snímač teploty oleje v převodovce G93 Sleduje teplotu ATF. Je Umístěn v kabelovém svazku na šoupátkové skříni. Kabelový svazek je v neustálém kontaktu s ATF. Je-li snímač teploty oleje v převodovce vadný, není možno jej vyměnit samostatně, nýbrž jen spolu s kabelovým svazkem. Snímač je odpor PTC. To znamená, že se jeho odpor se zvyšující se teplotou také zvyšuje. Obsah Přehled

21 pohybem volicí páky v pravé dráze volby:
Spínač Tiptronicu F189 Je integrovaný ve vodicí liště symbolové vložky, která se nachází v krytu ovládání řazení. Pomocí signálů ze spínače Tiptronicu F189 dochází k řazení příslušných rychlostních stupňů pohybem volicí páky v pravé dráze volby: – směrem k (+) o jeden rychlostní stupeň nahoru – směrem k (–) o jeden rychlostní stupeň dolů Upozornění: Při servisních pracích dbejte nejen na pečlivou demontáž i montáž krytu volicí páky, ale i na pevné uchycení feromagnetické látky. Špatná montáž může být příčinou nesprávného fungování Tiptronicu. Řiďte se pokyny v příslušné dílenské příručce. Obsah Přehled

22 Relé blokování spouštěče J207
Je umístěno pod krytem přístrojové desky na straně řidiče nad reléovým boxem na přídavném 13místném nosiči relé. Toto relé je ovládáno multifunkčním spínačem F125 a zabraňuje startu motoru je-li volicí páka v polohách R, D, 4, 3, 2 a ve dráze Tiptronicu. Obsah Přehled

23 V šoupátkové skříni jsou ještě integrovány:
Akční členy Elektromagnetické ventily N88 až N90 a tlakové regulační ventily N215 až N218 Jsou umístěny na šoupátkové skříni, která je překryta olejovou vanou převodovky. Upozornění: V šoupátkové skříni jsou ještě integrovány: • hydraulické ventily • olejové kanály • volicí šoupě pro polohy R, D, 4, 3 a 2 Elektromagnetické ventily N88 až N90 Jsou dvoupolohové buď otevřené nebo zavřené. Podobně jako polohy vypínače „zapnuto“ a „vypnuto“. Obsah Přehled

24 Tlakové regulační ventily N215 až N218
Zaujímají plynule všechny polohy mezi „otevřeno“ a „zavřeno“. Tlak oleje lze takto plynule nastavovat, podobně jako třeba hlasitost rozhlasového přijímače. Obsah Přehled

25 Upozo rnění: K ovládání automatické převodovky 01V jsou použity známé funkční součásti, které již byly popsány v předchozích Dílenských učebních pomůckách. V tabulce jsou uvedeneny odkazy na příslušné Dílenské učební pomůcky. Prosíme, abyste využili těchto podrobných informací. Úkoly tlakových regulačních ventilů: N215 Reguluje celkový tlak ATF v závislosti na podmínkách jízdy pro činnost celé převodovky. Jeho správná činnost má vliv na klidné plynulé řazení. N216 a N217 Tyto ventily regulují prostřednictvím hydraulických ventilů tlak ATF tak, aby spojky brzdy jemně spínaly a rozepínaly. N218 Tento ventil reguluje tlak pro spínání a rozepínání přemosťovací spojky. Obsah Přehled

26 Přehled prezentace

27 Konec Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Projekt spolupráce auto a IT oborů"

Podobné prezentace


Reklamy Google