Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zahrada v proměnách času Projekt ZŠ Staré Město ve spolupráci s MŠMT

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zahrada v proměnách času Projekt ZŠ Staré Město ve spolupráci s MŠMT"— Transkript prezentace:

1 Zahrada v proměnách času Projekt ZŠ Staré Město ve spolupráci s MŠMT
Základní škola, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace Komenského 1720, Staré Město

2 Obsah prezentace Informace o projektu Školní zahrada
Botanické skvosty Bílých Karpat Exkurze Hostětín Přírodovědná soutěž Exkurze na jižní Moravě Exkurze Kovosteel Exkurze Rochus Lodí k lužnímu lesu Výstava ovoce a zeleniny Jak třídit elektroodpad? Les a my ZOO Zlín Exkurze Brno Rybník – život ve vodě Elektrárny

3 Informace o projektu Název projektu: ZAHRADA V PROMĚNÁCH ČASU
OBSAH Název projektu: ZAHRADA V PROMĚNÁCH ČASU Cíl projektu: Cílem projektu je přiblížit žákům přírodu, vzbudit v nich touhu po poznání, budovat přirozený kladný vztah k přírodě i práci, naučit je přírodu chránit. Hodnota projektu: ,- Kč Dotace MŠMT: ,- Kč Účastníci: ZŠ Staré Město a ZŠ Ostrožská Nová Ves Termín realizace: květen – prosinec 2009

4 Školní zahrada OBSAH Cílem je obnovení a smysluplné využití školní zahrady, která by měla sloužit k výuce nejrůznějších vyučovacích předmětů „pod širým nebem“ na základě vlastní zkušenosti, prožitků, pokusů a pozorování. Školní zahrada se stane vzorovou přírodní učebnou pro okolní školy. Termín: květen až říjen 2009 Účastníci: žáci a učitelé ZŠ Staré Město Místo: zahrada školního pozemku ZŠ Staré Město

5 Školní zahrada OBSAH … chlapci při práci … vysázené bylinky
… děvčata při práci … školní vinohrad

6 Botanické skvosty … OBSAH Proč právě louky v Bílých Karpatech? Důvod je prostý... CHKO Bílé Karpaty totiž patří mezi vyhlášená místa s nejčetnějším výskytem terestrických orchidejí u nás. Z přibližně sedmdesáti druhů orchidejí zaznamenaných na území ČR jich v Bílých Karpatech roste cca 45 druhů. A protože se jedná o rostliny vzácné a samozřejmě chráněné, rozhodli jsme se je ukázat i naším dětem. Termín: 26. květen a 2. červen 2009 Účastníci: žáci 7.D, úspěšní řešitelé biologické olympiády, žáci ročníku, žáci ZŠ Ostrožská Nová Ves Místo: lokality Porážky, Suchovské louky, Drahy

7 Botanické skvosty … OBSAH … paní Ondrová při výkladu
… v zajetí prstnatců pleťových … Střevíčník pantoflíček … „květinky“ na Porážkách

8 Exkurze Hostětín OBSAH Žáci během exkurze viděli ekologické provozy (moštárna na ekologicky pěstované ovoce, ekologické kotle na biomasu, kořenová čistička odpadních vod a nízkoenergetický dům). Při prohlídce si vyslechli přednášku o rekuperaci tepla, ekologickém vytápění, sluneční energii, poznali princip fotovoltaických článků a slunečních kolektorů. Celé dopoledne bylo zakončeno ochutnávkou jablečného moštu z ekologicky pěstovaných stromů. Termín: 16. červen 2009 Účastníci: žáci 7.B ZŠ Staré Město, žáci ZŠ Ostrožská Nová Ves Místo: ekologické centrum VERONICA, Hostětín

9 Exkurze Hostětín OBSAH … v moštárně … naše průvodkyně
… řešení zadaných úkolů … v kotelně na biomasu

10 Přírodovědná soutěž OBSAH Cílem přírodovědné soutěže bylo zjistit všeobecné znalosti žáků z přírodovědy. Pětičlenná družstva řešila jednotlivé úkoly formou testu a poznáváním rostlin a živočichů. Nejlépe se podařily vyřešit úkoly družstvu, které tvořila Lucka Fryštáková, Dagmara Chlachulová, Katka Malinová, Simona Smělíková a Monika Švrčinová. Termín: 26. květen 2009 Účastníci: žáci 5. ročníku ZŠ Staré Město Místo: 1. stupeň ZŠ Staré Město

11 Přírodovědná soutěž OBSAH … holky řeší úkoly … kluci řeší úkoly
… vítězné družstvo

12 Exkurze na jižní Moravě
OBSAH Exkurze proběhla v Lednicko - valtickém areálu a Mikulově. V prostorách lednického zámku žáci zhlédli výstavu exotických plazů a kvetoucích kaktusů, navštívili tropický zámecký skleník a tropická akvária Malawi. Pěší procházka rozlehlým zámeckým parkem, spojená s určováním a poznáváním rostlin, byla příjemná a zakončená plavbou lodí po zámeckém vodním kanále. Za zmínku stojí i návštěva jeskyní na Turoldu, které se pyšní světovou raritou - pisolity - zvláštní krasovou výzdobou, kterou lze spatřit asi jen na třech místech na naší planetě. Termín: červen 2009 Účastníci: žáci 8.C ZŠ Staré Město Místo: Lednice - Mikulov

13 Exkurze na jižní Moravě
OBSAH … výtrusnice kapradin … akvária MALAWI … kytičky ve skleníku … plavba parkem

14 Exkurze Kovosteel OBSAH Prohlídka započala v učebně Kovosteelu, kde proběhla i teoretická výuka a procvičování znalostí ve třídění odpadů. Areál žáci projeli vláčkem Steelinka s výkladem o činnosti jednotlivých provozů a způsobech likvidace odpadu. Obdrželi upomínkové předměty a prošli odpočinkovou částí k majáku Šrotík a lodi Naděje. Ve škole žáci exkurzi výtvarně zpracovali a postavili modely. Termín: 24. červen a 6. říjen 2009 Účastníci: žáci 2. a 5. ročníku ZŠ Staré Město Místo: areál firmy Kovosteel ve Starém Městě

15 Exkurze Kovosteel OBSAH … loď Naděje … maják Šrotík očima dětí
… mašinka Steelinka … výzdoba chodby

16 Exkurze na Rochus OBSAH Exkurze začala návštěvou Střední školy MESIT. Žáci vyslechli informace o škole a prohlédli si učebny jednotlivých oborů. Pak vyrazili do terénu. Během exkurze probíhala malá otázková soutěž. Vystoupali ke kapli sv. Rocha, která je připomínkou morové epidemie. Další zastávka byla u sedimentační nádrže, která byla vybudována z důvodů častých povodní. U památného stromu - oskeruše, se rozhlédli po okolních vinohradech, sadech a polích a splnili poslední úkoly. Také zhodnotili vliv člověka a přírody na formování okolní krajiny. Termín: 9. září 2009 Účastníci: žáci 8. ročníku ZŠ Ostrožská Nová Ves Místo: areál SŠ MESIT, Rochus, Uherské Hradiště

17 Exkurze na Rochus OBSAH … cestou na Rochus … řešení úkolů
… kaple sv. Rocha

18 Lodí k lužnímu lesu OBSAH Žáci  odjeli autobusem do Veselí nad Moravou,  kde  nasedli v přístavišti na loď směřující do lužního lesa v okolí Vnorov. Kvůli nepřízni počasí se později přesunuli zpět do Veselí a s lektory zvolili suchou variantu ve Vzdělávacím a informačním středisku Bílé Karpaty, kde byla pro děti připravena přednáška o obojživelnících a rostlinách vyskytujících se v lužních lesích. Poté následovala soutěž, která ověřila znalosti a pozornost žáků. Termín: 17. a 21. září 2009 Účastníci: žáci 4. ročníku ZŠ Staré Město a Ostrožská Nová Ves Místo: Veselí nad Moravou

19 Lodí k lužnímu lesu OBSAH … všichni v dešti naslouchají
… plavba Baťovým kanálem … hry v lužním lese … v učebně

20 Výstava ovoce a zeleniny
OBSAH Měsíc říjen na škole zahájila společná výstava pěstitelů ČZS Staré Město a soutěžních prací žáků naší školy. Žáci, rodiče i široká veřejnost si mohli prohlédnout v přízemí budovy 1. stupně výstavu ovoce a zeleniny. Členové Českého  zahrádkářského svazu Staré Město zde předvedli své pěstitelské úspěchy. Výstavu obohatily loňské soutěžní výtvarné práce žáků naší školy. Termín: 5. říjen 2009 Účastníci: žáci 1. stupně ZŠ Staré Město Místo: ZŠ Staré Město, nám. Hrdinů 1000

21 Výstava ovoce a zeleniny
OBSAH … prohlídka výstavy … výtvarné práce … plody pěstitelů

22 Jak třídit elektroodpad?
OBSAH Žáci 7. ročníků se zúčastnili akce pořádané společností Elektrovin zaměřenou na informace o třídění elektroodpadu v domácnostech. U radnice ve Starém Městě je zástupci firmy seznámili s možností ukládání vysloužilých elektrospotřebičů do sběrného dvora nebo odevzdání prodejci při zakoupení nového. Své znalosti si žáci mohli ověřit v následující soutěži, kde získali řadu cen. Termín: 14. září 2009 Účastníci: žáci 7. ročníku ZŠ Staré Město Místo: Staré Město

23 Jak třídit elektroodpad?
OBSAH … rozhovor s odborníkem … prohlídka expozice … Kubo, zatoč !!! … rozhovor s odborníkem

24 Les a my OBSAH Výukový program “Les a my” pro třídu 7.D zorganizovalo přírodovědné centrum Trnka Uherské Hradiště. Ráno jsme se vydali do Kunovského lesa, kde na nás už čekal lektor Trnky pan Josef Pavela. Spolu jsme vkročili do lesa, kde začalo naše putování. Formou her a různých aktivit jsme se dozvěděli spoustu nového o životě stromů, o živočiších, kteří mají v lese svůj domov, naučili jsme se poznávat stromy, zaposlouchali jsme se do zvuků lesa a celý den jsme si pořádně užili.  Termín: 16. září 2009 Účastníci: žáci 7.D ZŠ Staré Město Místo: Kunovský les, Uherské Hradiště

25 Les a my OBSAH … mladá ještěrka … výklad lektora Jožina
… kudlanka nábožná … přírodovědné hry

26 ZOO Zlín OBSAH V rámci exkurze nám byly nabídnuty vzdělávací výukové programy se zaměřením na jednotlivé ekosystémy planety Země. Vybrali jsme program pod názvem "Africké stepi a savany", který probíhal přímo mezi africkými zvířaty. Žáci tak měli možnost si přímo "osahat" některé typické přírodniny (vejce pštrosa, kopyto zebry, roh nosorožce, kůži slona, ...). Druhou skupinu čekal program s názvem "Amazonský deštný prales“. Během hodiny a půl se ve vzdělávacím centru ZOO dozvěděli mnoho zajímavých informací, poznávali netradiční ovoce a koření a závěrem zjišťovali své nově nabité vědomosti. Termín: 29. září a 1. říjen 2009 Účastníci: žáci 8. ročníku ZŠ Staré Město Místo: Zoologická zahrada, Zlín - Lešná

27 ZOO Zlín OBSAH … poznávání plodů a koření … v odborné učebně ZOO
… v pralese jsou opice … řešení testu

28 Exkurze Brno OBSAH Cílem cesty bylo Planetárium Mikuláše Koperníka na Kraví Hoře a botanická zahrada. V planetáriu žáci zhlédli výukový program „Geometrická optika“. Program byl velmi zajímavý a zaměřený na pokusy z geometrické optiky. V botanické zahradě si pak žáci prohlédli nejen celý venkovní areál, ale s průvodcem také navštívili skleníky. Viděli řadu tropických a subtropických rostlin a během výkladu si vyplňovali pracovní listy, aby si informace lépe zapamatovali a mohli se k nim vrátit ve škole v hodinách přírodopisu.  Termín: 8. říjen 2009 Účastníci: žáci 7. a 8. ročníku ZŠ Ostrožská Nová Ves Místo: Planetárium a Botanická zahrada, Brno

29 Exkurze Brno OBSAH … v planetáriu … Viktoria královská
… ve skleníku botanické zahrady

30 Rybník – život ve vodě OBSAH Centrum ekologické výchovy Žabka připravilo program Rybník - život ve vodě, kterého se zúčastnili žáci 4. tříd. Program byl zaměřený na poznávání života nad i pod hladinou, zavedl žáky k rybníku a seznámil je s nejznámějšími živočichy a rostlinami. Žáci pracovali ve skupinách, rozeznávali a pojmenovávali živočichy a rostliny podle obrázků. Díky zkušené lektorce získali žáci mnoho cenných informací, které mohou prakticky využít. Termín: říjen 2009 Účastníci: žáci 4. ročníku ZŠ Staré Město Místo:

31 Elektrárny OBSAH Žáci devátých ročníku vyrazili se svými třídními učiteli na exkurzi do naší největší jaderné elektrárny v Dukovanech. V informačním středisku nejenže zhlédli tři krátké filmy, ale mohli se stát např. palivovými články v simultánním reaktoru, dozvěděli se o ukládání radioaktivního odpadu apod. Po dvou hodinách nabitých informacemi se všichni přesunuli do nedaleké přečerpávací stanice a vodní elektrárny v Dalešicích. Tady už jsme byli vpuštěni i do samotného provozu této plně automatizované stanice. Dokonce jsme se ocitli i v nitru hráze (nejvyšší v ČR - měří 100 m na výšku, délka 350 m) Termín: 3. listopad 2009 Účastníci: žáci 9. ročníku ZŠ Staré Město Místo: Dukovany - Dalešice

32 Elektrárny OBSAH … dalešické turbíny … jedna z elektrárenských hraček
… děti se rozpouštějí v reaktoru … dalešická hráz

33 Děkujeme za pozornost …

34 Kovosteel OBSAH


Stáhnout ppt "Zahrada v proměnách času Projekt ZŠ Staré Město ve spolupráci s MŠMT"

Podobné prezentace


Reklamy Google