Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální krize ve zdravotnictví očima zdravotních sester a dalších zaměstnanců ve zdravotnictví Dagmar Žitníková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální krize ve zdravotnictví očima zdravotních sester a dalších zaměstnanců ve zdravotnictví Dagmar Žitníková."— Transkript prezentace:

1 Aktuální krize ve zdravotnictví očima zdravotních sester a dalších zaměstnanců ve zdravotnictví
Dagmar Žitníková

2 ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK – co po něm chceme
Jaký má být? efektivní výkonný vysoce kvalitní vzdělaný empatický vždy připravený pomoci Věstník MZ ČR, částka 7, 2004, Metodické opatření č.8

3 ETICKÝ KODEX Zdravotnický pracovník nelékařských oborů
zachovává úctu k životu, respektuje lidská práva a důstojnost každého jednotlivce bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, národnost, víru, politické přesvědčení a sociální postavení. dbá na dodržování Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, na dodržování práv pacientů, tak jak jsou vyjádřena v Chartě práv pacientů a v Chartě práv hospitalizovaných dětí. je povinen přistupovat ke své práci s veškerou odbornou schopností, kterou má s vědomím profesionální odpovědnosti za podporu zdraví, prevenci nemocí, za obnovu zdraví a zmírňování utrpení, za přispění ke klidnému umírání a důstojné smrti. poskytuje zdravotní péči jednotlivcům, rodinám, skupinám a spolupracuje s odborníky jiných oborů. Při poskytování zdravotní péče vždy nadřazuje zájmy těch, kterým poskytuje péči, nad zájmy své. je povinen chránit informace o těch, kterým poskytuje své služby, bez ohledu na způsob, jakým jsou tyto informace získávány, shromažďovány a uchovávány. Povinnou zdravotnickou dokumentaci vede pečlivě a pravdivě, chrání ji před zneužitím a znehodnocením. si aktivně prohlubuje znalosti o právních předpisech platných pro jeho profesi a dodržuje je. nesmí podřizovat poskytování zdravotní péče komerčním zájmům subjektů, působících v oblasti zdravotnictví.

4 Zdravotnický pracovník a spoluobčané
při poskytování zdravotní péče respektuje životní hodnoty občanů, jejich životní zvyky, duchovní potřeby a náboženské přesvědčení a snaží se vytvářet podmínky zohledňující individuální potřeby jednotlivců. v rozsahu své odbornosti a pravomocí poskytuje občanům informace, které jim pomáhají převzít spoluzodpovědnost za jejich zdravotní stav a případnou léčbu. považuje informace o pacientech za důvěrné a je si vědom povinnosti zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem svého povolání. nesmí zneužít ve vztahu k nemocnému jeho důvěru a závislost jakýmkoliv způsobem . se snaží při poskytování zdravotní péče docílit vztahu založeného na důvěře, který ctí práva pacienta, reaguje na aktuální rozpoložení pacienta, současně jsou respektována práva a povinnosti zdravotnického pracovníka jako poskytovatele zdravotní péče.

5 Zdravotnický pracovník a praxe
poskytuje zdravotní péči v rozsahu své odbornosti a pravomocí, s potřebnou mírou autoregulace a empatie. aktivně usiluje o vlastní odborný, osobní a intelektuální růst po celou dobu svého profesionálního života a své nové znalosti a dovednosti se snaží využít v praxi. usiluje o co nejvyšší kvalitu a úroveň poskytované zdravotní péče. poskytne nezbytně nutnou zdravotní péči i nad rámec svých pravomocí, pokud ji nemůže poskytnout způsobilý zdravotnický pracovník a pokud nebezpečí, které plyne z prodlení, je větší než možné nebezpečí plynoucí z nedostatečných znalostí a dovedností zdravotnického pracovníka. jedná a vystupuje tak, aby jeho chování přispělo k udržení prestiže a zvyšování společenského uznání zdravotnických povolání. při přebírání úkolu i při pověřování úkolem zodpovědně zvažuje kvalifikaci svou i ostatních zdravotnických pracovníků.

6 Zdravotnický pracovník a společnost
působí na zdravotní uvědomění jednotlivců při poskytování zdravotní péče. Podle svých odborných schopností se podílí na podporování a šíření zásad zdravého života, zásad ochrany životního prostředí, objasňování problémů spojených s péčí o poškozené zdraví lidí. spolupracuje při těch aktivitách, které směřují ke zlepšení zdravotního a sociálního prostředí v životě lidí.

7 Příklad délky vzdělání sestry (bez odborné způsobilosti )

8 Sliby ministra Zlepšení podmínek pro práci zdravotníků
Garance: PERSONÁLNÍ VYHLÁŠKA nepřetěžování personálu, zvýšení kvality poskytované péče bezpečí pro pacienty i zaměstnance Právní jistota Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR očekává, že účinností vyhlášky o minimálním personálním zabezpečení nebude dotčena kvalita poskytované zdravotní péče a požaduje, aby byly limity nastaveny tak, aby nedocházelo ke snižování počtu zdravotnického personálu. Zásadně nesouhlasíme s tím, aby se požadavky na personální zabezpečení v jednotlivých oborech snižovaly oproti stávající právní úpravě. Současné požadavky na personální zabezpečení považujeme za zcela minimalistické a domníváme se, že jejich snížením by se ještě více zhoršila kvalita zdravotní péče poskytovaná v jednotlivých oborech. Jak jsme již v předchozím připomínkovém řízení uvedli, OSZSP ČR v minulosti inicioval, i ve spolupráci s Českou asociací sester a ministerstvem, vytvoření personálních standardů. Z této dlouhodobé spolupráce vyšel jeden z jednoznačných závěrů, že pro zachování stávající kvality, natož pro zvýšení kvality zdravotní péče by na jednotlivých odděleních mělo pracovat daleko více zaměstnanců, jak to v počtech je obvyklé v jiných zemích EU.

9 Dopady personální vyhlášky - příklady z praxe anonymní anketa
oddělení se 40 pacienty (převážně imobilními) mají přes den na starost 2 sestry, 1 sanitář a 1 sanitářka je v kuchyňce. V noci slouží 1 sestra a 1 sanitář je k dispozici pro 2 oddělení!LDN v Praze U nás na interně jsme na noční pouze sama jedna sestra. Dnes na nocni jsem napocitala z 23 pacientu pouze 5 sobestacnych a orientovanych, zbytek imobilni a inkontinentni, na 32 lůžek 1 sestra na noční(12 hod) i při tak náročném odd. plicní i mimoplicní TBC...ležící pacienti s podezřením na TBC a komplexní starost a péče kolem jejich komfortu...přehršel nesmyslné administrativní práce a stupidní harmonogramy práce(uklizečka by se mohla učit:(...když jsem pracovala u mentálně postižených,na noční jedna sestra na 140 klientů s různým mentálním postižením a jedna sanitárka..někdy bylo opravdu ouvej!:(.... tak Ti taky řeknu jak to běží u nás na odd, ale musím jen soukromě, nerada bych aby si to někdo našel a přečet. Na denních službách jsme normálně 1 sestra a 2 ošetřovatelky, ale mnohdy se stane že pouze 1+1 na 32 pacientů, což značí že podle toho to taky vypadá.. a na nočních sloužíme pouze 1 sestra bez pomocného personálu na celé oddělení, takže chodíme domů jako sprázkaní psi, na oddělení je nás pouze 12 sester jelikož snižovaly stavy, a to včetně staniční, a služby vypadají tak že jedeme 8 služeb během 10ti dní, třeba můj plán směn od této středy do příští soboty je R,R,R,-,R,R,R,-R,N,N a takto jedeme všichni.. snad Ti to pomůže... chodíme domů uplně vyčerpané, a je otázkou času kdy někdo udělá chybu... Brno na interně. Bohužel je to zde rok od roku horší a horší. Od letošního roku nařízené limity na počty použitého ložního prádla a plen na den, Snižování personálu v službách, v noci slouží pouze jedna sestra a bez sanitárky, kdy ve skladbě pacientů se opravdu nedá zvládat péče o ně. Zároveň při noční nikdy nevíme dopředu kolik přijde přijmů. To se pak taky stane, že jedna sestra musí zvládnout: akutní příjmy (někdy i pět) s papírováním a tím vším kolem toho, plnění běžných ordinací, polohování imobilních pacientů (u nás to běžně dělá minimálně polovinu ze všech pacientů), stavy zmatenosti až agrese u starších pacientů (v rámci možností, když je pacient dvojnásobně těžší a silnější než sestra), přebalování, chodit na zvonky ... no prostě vše dohromady opravdu nejde zvládat ..  Přes den slouží jedna až dvě sestry plus sanitárka na celou dvanáctku a staniční (na osmičku), ovšem každý si musí vybírat dovolené, takže někdy i sloužíme bez sanitárek.. Teď vedení přišlo s novinkou, že v polovině roku bohužel ani nebude na výplaty, všichni jsme v napjetí, jak se to bude řešit. Dnešní situace v e zdravotnictví je opravdu hrozná a proto já osobně jsem se rozhodla změnit povolání a podávám si přihlášku na úplně jiný obor, dokud mám tu možnost. Zničit si tělo a žít pod neustálým stresem mi za ten plat opravdu nestojí.

10 Dopady personální vyhlášky - příklady z praxe anonymní anketa
Dobrý den, pracovala jsem 2 roky v Krajské nemocnici a tam na 30 pacientů byla sestra na noční sama.... když se něco stalo, bylo to na průser a podotýkám, že to byly 13h h s tím, že ráno jsme dělali ještě úpravku / padali jsme na hubu /. Nyní rok pracuji v jiné, menší nemocnic....na LDN.... a šetří se kde se dá. Díky přesčasům jsme o vánocích sloužili 1 sestra + 1 ošetřovatelka na den i na noc... ale nesmí se o tom mluvit   snaží se to tutlat.... jsme sice na 2 poloviny a na každé pacientů na 2 sestry... ale i tak....ve 14h ta jedna odejde a když se cokoli stane... je to o hlavu.... Samozřejmě, komukoli se cokoli nelíbí - vyhazov.... Je to naprosto famózní atmosféra.... malý plat...hrozba tzv. zápisů a snižování tzv. osobního ohodnocení, které je i tak mizerné + cokoli se stane tak za to může sestra. Je to bordel. Jde o zdraví a život pacientů. I o zdraví personálu. Taky je u nás zřetelný mobbing, ale nikdo s tím nic neudělá, pouze to, že si neustále hledá něco jiného..... Je to velice smutné, když jsem studovala , měla jsem za vzor svou matku, která usilovně pracuje na LDN již něco přes 30 let.... Ale teď bych své děti  - které zatím ani nemám, nikdy nedala na zdravku..... nevím, jde to tady těžce do kytek :-/ Nevím, jestli Vám tímto pomůžu, ale doufám, že se s tím něco bude dělat.... sestry už nejsu prestižní povolání, ale pouze sluhové /.

11 Sliby ministra Akce Děkujeme- Odcházíme 10. února 2011 – jednání zástupců nemocnic s ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem – příslib zvýšit platy a mzdy po lékařích i ostatním zaměstancům Březen požadavek, aby všichni zaměstnanci nemocnic byli odměňováni podle platových tabulek a aby se jejich plat zvýšil v příštím roce minimálně o 10 %. Léto 2011 MZ bez reakce – podzim Akce Z3 Informace ministra – odpověď na dopis ze dne 6. října 2011 Vážená paní bakalářko, k Vašemu dopisu ze dne 6. října 2011, kterým jste se na mě obrátila ve věci veřejného příslibu navýšení platu a mezd od roku 2012 ostatním zaměstnancům ve zdravotnictví nelékařum, s tím, že za minimálně adekvátní navýšení považujete pro rok 2012 růst platu a mezd o 10 %, a současně že varianta tohoto navýšení z vlastních zdrojů nemocnic je nemožná, uvádím: Výše uvedený příslib, který jsem veřejně deklaroval, nadále trvá. Ministerstvo zdravotnictví nyní vyhodnocuje ekonomickou situaci, která nezávisí jen na vývoji v České republice, ale i na vývoji ekonomiky v ostatních členských státech Evropské unie. Současně Ministerstvo zdravotnictví očekává předložení zdravotně pojistných plánu zdravotních pojišťoven na příští rok. Po vyhodnocení všech dostupných zdrojů z hlediska očekávaných příjmu veřejného zdravotního pojištění v roce 2012 bude Ministerstvo zdravotnictví pro příští rok navrhovat takovou výši úhrad, aby byly pokud možno vytvořeny všechny podmínky pro splnění předmětného závazku.

12 Sliby ministra Začátek listopadu 2011
nový slib ministra Hegera „zvýšit "průměrnou tarifní mzdu" od ledna o 6,25 procenta nižší částka, než byla slíbená (10 %), vůbec nedává záruky, že se peníze k zaměstnancům opravdu dostanou. ministr odkazuje na to, že v případě, že bude systém zdravotního pojištění stabilní, může dojít od července k dalšímu zvýšení o 3,75 procenta. zrušení účelové částky v úhradové vyhlášce na zvýšení platů a mezd od Aplikováno jen v nemocnicích řízených MZ ( ne všechny) a formou odměn, příplatků, osobního ohodnocení

13 Sliby ministra a realita
Rok 2012 Tvrzení, že všechny nemocnice dostaly zvýšený příjem, aby zvýšily platy a mzdy Rok trvající tahanice mezi odbory, zaměstnavateli a MZ Po roce je jasné, že zvýšení příjmů nebylo MZ bez komentáře Rok 2013 Úhradová vyhláška pro rok 2013 je vysoce restriktivní a jejím důsledkem budou zdravotní, sociální a ekonomické problémy. Nemocnice dostávají v průměru 95 % úhrad roku 2011! Reálné snížení úhrad se pohybuje okolo 13 %. Nastolené úhrady nereflektují zvýšení DPH a částky, které byly určené na zvýšení platů a mezd zdravotnických pracovníků. Odbory dlouhodobě upozorňovaly na negativní dopady úhradové vyhlášky, která nutí nemocnice a zdravotnická zařízení omezovat zdravotní péči a v kombinaci s personální vyhláškou snižuje počty zaměstnanců ve zdravotnictví, tím zvyšuje nezaměstnanost a druhotně snižuje kvalitu poskytované zdravotní péče.

14 Zdravotnický pracovník
Co se mu dnes nabízí? stresující pracovní podmínky, snižují se počty zaměstnanců ve službách špatné pracovní zařazení – chceme levné zaměstnance, nedostatečné finanční ohodnocení nedostatečné uznání veřejnosti zvyšující se % případů násilí od pacientů, ale také od spolupracovníků Jaké to má dopady? nesoulad pracovního a rodinného života zatížení rodinných rozpočtů za poplatky za registraci a celoživotní vzdělávání vyšší procento rozvodovosti

15 A co ti ostatní? Je zdravotnictví týmová práce?!
Zaměstnanci z jiných než zdravotnických oborů se stávají „zátěží“, je jim prezentováno, že nejsou nositelé výkonů V zařízeních probíhá outsurcing služeb, který provozy zdražuje Platy a mzdy nezdravotníků stagnují několik let, jejich reálná hodnota klesá V dělnických profesích jsou zaměstnanci odměňováni téměř minimální mzdou A při tom: Specifika prostředí v nemocnicích jsou neoddiskutovatelná Na zaměstnance všech oborů jsou kladeny stále vyšší nároky, musí se vzdělávat, mnozí pravidelně absolvují zkoušky pro výkon technických povolání. Ve zdravotnictví je týmová práce

16 Dlouhodobý požadavek odborů
Odbory požadují vytvoření jednotného platového systému pro všechny pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách, který by odrážel náročnost jejich profesí Systém odměňování musí být stejný, bez ohledu na právní formu zařízení, v němž pracují.

17 ZÁVĚRY Kdo může uteče Ze zdravotnictví odcházejí kvalifikovaní a erudovaní zaměstnanci všech profesí Ti, co zůstávají jsou schopni zvládat situaci jen dočasně Důsledky nesmyslných reforem se projeví se zpožděním Co je smyslem reforem? Jsou potřeba? Komu a čemu reformy slouží? Zaměstnancům a pacientům jistě NE Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Aktuální krize ve zdravotnictví očima zdravotních sester a dalších zaměstnanců ve zdravotnictví Dagmar Žitníková."

Podobné prezentace


Reklamy Google