Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Mgr. Eva Zralá 19.1 Lidská práva Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Mgr. Eva Zralá 19.1 Lidská práva Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k."— Transkript prezentace:

1 Autor: Mgr. Eva Zralá 19.1 Lidská práva Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství otrokářstvínevolnictvípoddanstvíobčanství LIDSKÁ PRÁVA PROŠLA V DĚJINÁCH LIDSTVA SLOŽITÝM VÝVOJEM.

2 19.2 Co již víme o lidských právech? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství Lidé se od sebe mohou lišit z mnoha hledisek: přirozené rozdíly (biologické) např. věk, pohlaví, rasa, postava, … sociální rozdíly (kulturní, ekonomické) např. jazyk, náboženství, vzdělání, zaměstnání, majetek, … I přes všechny vnější a vnitřní odlišnosti nikdy nezapomínejme na to, že VŠICHNI LIDÉ JSOU SI ROVNI. Lidská práva jsou práva, která jsou považována za tak podstatná, že by neměla být omezována a odepřena žádné lidské bytosti na světě, bez ohledu na rasu, pohlaví, národnost, jazyk, náboženské přesvědčení nebo politickou příslušnost.

3 19.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství PROBLÉMY V OBLASTI LIDSKÝCH PRÁV xenofobie -strach z cizinců a nenávist k nim -obecně odpor, nepřátelství, nedůvěra ke všemu cizímu rasismus -nenávist k lidem určité rasy -teorie o nadřazenosti lidských ras a etnických skupin antisemitismus -náboženská, národnostní a rasová nesnášenlivost projevující se nenávistí vůči židům, Židům anarchie -stav bez řádu, bez pořádku, bezvládí diskriminace a šikana viz DUM VKO 6.3 terorismus -použití násilí (např. únosy, atentáty, pumové útoky, …) k nátlaku, zastrašení, k politickému vydírání kolektivismus -přednost kolektivu před zájmy jednotlivce (jednotlivec musí vše odevzdat ve prospěch společnosti)

4 19.4 Co si řekneme nového? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství LIDSKÁ PRÁVA V DOKUMENTECH předchůdci dnešních mezinárodních smluv o lidských právech (18. století): osvícenství Deklarace práv člověka a občana (1789) → Velká francouzská revoluce osvícenství Deklarace práv člověka a občana (1789) → Velká francouzská revoluce vznikající Spojené státy americké Listiny práv → Deklarace nezávislosti (1776) válka Severu proti Jihu Martin Luther King (práva černošských obyvatel) vznikající Spojené státy americké Listiny práv → Deklarace nezávislosti (1776) válka Severu proti Jihu Martin Luther King (práva černošských obyvatel) Všeobecná deklarace lidských práv -přijata Valným shromážděním OSN 10. prosince 1948 -30 článků -jde o souhrn lidských a občanských práv a svobod Všeobecná deklarace lidských práv -přijata Valným shromážděním OSN 10. prosince 1948 -30 článků -jde o souhrn lidských a občanských práv a svobod Listina základních práv a svobod -součást Ústavy ČR -obsahuje 44 článků (6 hlav), které se věnují 5 základním okruhům práv: 1.základním lidským právům a svobodám 2.politickým právům 3.právům národnostních a etnických menšin 4.hospodářským, sociálním a kulturním právům 5.právu na soudní a jinou právní ochranu Listina základních práv a svobod -součást Ústavy ČR -obsahuje 44 článků (6 hlav), které se věnují 5 základním okruhům práv: 1.základním lidským právům a svobodám 2.politickým právům 3.právům národnostních a etnických menšin 4.hospodářským, sociálním a kulturním právům 5.právu na soudní a jinou právní ochranu Charta základních práv EU -též Listina základních práv Evropské unie -upřesňuje základní práva občanů EU -7 hlav -1. prosince 2009 Charta základních práv EU -též Listina základních práv Evropské unie -upřesňuje základní práva občanů EU -7 hlav -1. prosince 2009 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod -přijata Radou Evropy 4. listopadu 1950 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod -přijata Radou Evropy 4. listopadu 1950

5 19.5 Procvičení a příklady Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství Kromě obecných lidských práv existují ještě práva, která ochraňují určité skupiny lidí (např. děti, zdravotně postižené, národnostní menšiny, uprchlíky, …) Práva dítěte -právo na život -právo stýkat se se svými rodiči -právo na ochranu před násilím, před tělesným a duševním týráním -právo na volný čas (nikdo nesmí zneužívat jejich práci) -právo na ochranu před následky ozbrojených konfliktů Která práva dětí jsou porušována v těchto případech: 1. Asi třetina dětí z Kolumbie mladších 10 let podstupuje vojenský výcvik a je nasazena do ozbrojených bojů. 2. Šestnáctiletá Jamilla z Pákistánu byla umučena, aby její rodina získala ztracenou čest. 3. Desetiletou afghánskou dívku Nabas prodal její chudý otec bohatému ženichovi. 4. Dvanáctiletý Li-U z Číny musí pracovat každý den deset hodin v textilní dílně, aby uživil svou matku a sestru. 5. Když se Vladimír K. vrátil z práce domů, zjistil, že jeho manželka se i se synem Filipem odstěhovala k rodičům a nechce manželovi dovolit stýkat se se synem. DOSPĚLÍ JSOU POVINNI ČINIT CO NEJVÍCE PRO SPOKOJENÝ A BEZPEČNÝ ŽIVOT DĚTÍ.

6 19.6 Něco navíc pro šikovné Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství Co víš o OSN? 1.Jaký je celý oficiální název této organizace? 2.Co je to za organizaci? 3.Kde sídlí? 4.Kdo je jejím členem? 5.Proč vznikla? 6.Jaké funkce plní? Vyber k následujícím heslům vše, co k nim náleží: Kdo je OMBUDSMAN?

7 Council of Europe – Rada Evropy Second World War – 2. světová válka Council of Europe – Rada Evropy Second World War – 2. světová válka 19.7 CLIL (Documents on human rights) Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Civics The Universal Declaration of Human Rights -created in 1948 -ratified 10 December 1948 -the Declaration arose directly from the experience of the Second World War and represents the first global expression of rights to which all human beings are inherently entitled -it consists of 30 articles which have been elaborated in subsequent international treaties, regional human rights instruments, national constitutions and laws -created in 1948 -ratified 10 December 1948 -the Declaration arose directly from the experience of the Second World War and represents the first global expression of rights to which all human beings are inherently entitled -it consists of 30 articles which have been elaborated in subsequent international treaties, regional human rights instruments, national constitutions and laws The European Convention of Human Rightss -formally the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms -signed 4 November 1950 -all Council of Europe member states are party to the Convention and new members are expected to ratify the convention at the earliest opportunity -formally the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms -signed 4 November 1950 -all Council of Europe member states are party to the Convention and new members are expected to ratify the convention at the earliest opportunity Všeobecná deklarace lidských práv Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

8 Správné odpovědi: 1.Které tvrzení o lidských právech je nesprávné? a/ Každý člověk je svobodný. b/ Zákony platí pro všechny stejně. c/ U zajatců a vězňů je mučení a kruté zacházení povoleno. d/ Každý má právo chodit do školy. 3.Který dokument upravuje základní lidská práva v ČR? a/ Charta České republiky b/ Úmluva o právech v České republice c/ Listina základních práv a svobod d/ Deklarace nezávislosti 2.Veřejný ochránce lidských práv se nazývá: a/ otoman b/ ombudsman c/ lawman d/ anarchista 4.Pojem xenofobie znamená: a/ strach z lékařů b/ strach z neznámého, odpor k cizincům c/ rasová nesnášenlivost d/ nenávist vůči příslušníkům určité náboženské sekty 1.c 2.b 3.c 4.b 19.8 Test znalostí Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství

9 19.9 Použité zdroje, citace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství 1.http://cs.wikipedia.org/wiki/Otrok%C3%A1%C5%99stv%C3%AD slide 1http://cs.wikipedia.org/wiki/Otrok%C3%A1%C5%99stv%C3%AD 2.http://www.ipernity.com/doc/frantisek.horacek/3649957 slide 1http://www.ipernity.com/doc/frantisek.horacek/3649957 3.Petráčková Věra, Kraus Jiří a kol.: Akademický slovník cizích slov, 1. vydání (dotisk), Praha, Academia 2000, ISBN 80-200-0607-9 slide 3 4.http://www.pantherssquad.wbs.cz/Poradame.html slide 3http://www.pantherssquad.wbs.cz/Poradame.html 5.http://cs.wikipedia.org/wiki/Lidsk%C3%A1_pr%C3%A1va slide 4http://cs.wikipedia.org/wiki/Lidsk%C3%A1_pr%C3%A1va 6.Janošková Dagmar a kol.: Občanská výchova 6 s blokem Rodinná výchova pro základní školy a víceletá gymnázia, 1. vydání, Plzeň, FRAUS, 2003, ISBN 80-7238-207-1 slide 5 7.Valenta Milan: Občanská výchova pro 8. ročník, 2. vydání, Praha, Práce 1998, ISBN 80-208-0459-5 slide 6 8.http://www.ochrance.cz/verejny-ochrance-prav/verejny-ochrance-prav-ombudsman slide 6http://www.ochrance.cz/verejny-ochrance-prav/verejny-ochrance-prav-ombudsman 9.http://cs.wikipedia.org/wiki/OSN slide 6http://cs.wikipedia.org/wiki/OSN 10.http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Declaration_of_Human_Rights slide 7http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Declaration_of_Human_Rights 11.http://en.wikipedia.org/wiki/European_Convention_on_Human_Rights slide 7http://en.wikipedia.org/wiki/European_Convention_on_Human_Rights 12.kliparty 1.http://cs.wikipedia.org/wiki/Otrok%C3%A1%C5%99stv%C3%AD slide 1http://cs.wikipedia.org/wiki/Otrok%C3%A1%C5%99stv%C3%AD 2.http://www.ipernity.com/doc/frantisek.horacek/3649957 slide 1http://www.ipernity.com/doc/frantisek.horacek/3649957 3.Petráčková Věra, Kraus Jiří a kol.: Akademický slovník cizích slov, 1. vydání (dotisk), Praha, Academia 2000, ISBN 80-200-0607-9 slide 3 4.http://www.pantherssquad.wbs.cz/Poradame.html slide 3http://www.pantherssquad.wbs.cz/Poradame.html 5.http://cs.wikipedia.org/wiki/Lidsk%C3%A1_pr%C3%A1va slide 4http://cs.wikipedia.org/wiki/Lidsk%C3%A1_pr%C3%A1va 6.Janošková Dagmar a kol.: Občanská výchova 6 s blokem Rodinná výchova pro základní školy a víceletá gymnázia, 1. vydání, Plzeň, FRAUS, 2003, ISBN 80-7238-207-1 slide 5 7.Valenta Milan: Občanská výchova pro 8. ročník, 2. vydání, Praha, Práce 1998, ISBN 80-208-0459-5 slide 6 8.http://www.ochrance.cz/verejny-ochrance-prav/verejny-ochrance-prav-ombudsman slide 6http://www.ochrance.cz/verejny-ochrance-prav/verejny-ochrance-prav-ombudsman 9.http://cs.wikipedia.org/wiki/OSN slide 6http://cs.wikipedia.org/wiki/OSN 10.http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Declaration_of_Human_Rights slide 7http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Declaration_of_Human_Rights 11.http://en.wikipedia.org/wiki/European_Convention_on_Human_Rights slide 7http://en.wikipedia.org/wiki/European_Convention_on_Human_Rights 12.kliparty

10 19.10 Anotace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství AutorMgr. Eva Zralá Období01 – 06/2012 Ročník6., 7., 8. ročník Klíčová slovaLidská práva, xenofobie, rasismus, antisemitismus, terorismus, práva dětí, dokumenty o lidských právech, ombudsman AnotacePrezentace seznamuje se základními lidskými právy, jejich ochranou, s úpravou lidských práv v dokumentech, s problematikou poškozování lidských práv.


Stáhnout ppt "Autor: Mgr. Eva Zralá 19.1 Lidská práva Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k."

Podobné prezentace


Reklamy Google