Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Mgr. Eva Zralá 19.1 Lidská práva Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Mgr. Eva Zralá 19.1 Lidská práva Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k."— Transkript prezentace:

1 Autor: Mgr. Eva Zralá 19.1 Lidská práva Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství otrokářstvínevolnictvípoddanstvíobčanství LIDSKÁ PRÁVA PROŠLA V DĚJINÁCH LIDSTVA SLOŽITÝM VÝVOJEM.

2 19.2 Co již víme o lidských právech? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství Lidé se od sebe mohou lišit z mnoha hledisek: přirozené rozdíly (biologické) např. věk, pohlaví, rasa, postava, … sociální rozdíly (kulturní, ekonomické) např. jazyk, náboženství, vzdělání, zaměstnání, majetek, … I přes všechny vnější a vnitřní odlišnosti nikdy nezapomínejme na to, že VŠICHNI LIDÉ JSOU SI ROVNI. Lidská práva jsou práva, která jsou považována za tak podstatná, že by neměla být omezována a odepřena žádné lidské bytosti na světě, bez ohledu na rasu, pohlaví, národnost, jazyk, náboženské přesvědčení nebo politickou příslušnost.

3 19.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství PROBLÉMY V OBLASTI LIDSKÝCH PRÁV xenofobie -strach z cizinců a nenávist k nim -obecně odpor, nepřátelství, nedůvěra ke všemu cizímu rasismus -nenávist k lidem určité rasy -teorie o nadřazenosti lidských ras a etnických skupin antisemitismus -náboženská, národnostní a rasová nesnášenlivost projevující se nenávistí vůči židům, Židům anarchie -stav bez řádu, bez pořádku, bezvládí diskriminace a šikana viz DUM VKO 6.3 terorismus -použití násilí (např. únosy, atentáty, pumové útoky, …) k nátlaku, zastrašení, k politickému vydírání kolektivismus -přednost kolektivu před zájmy jednotlivce (jednotlivec musí vše odevzdat ve prospěch společnosti)

4 19.4 Co si řekneme nového? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství LIDSKÁ PRÁVA V DOKUMENTECH předchůdci dnešních mezinárodních smluv o lidských právech (18. století): osvícenství Deklarace práv člověka a občana (1789) → Velká francouzská revoluce osvícenství Deklarace práv člověka a občana (1789) → Velká francouzská revoluce vznikající Spojené státy americké Listiny práv → Deklarace nezávislosti (1776) válka Severu proti Jihu Martin Luther King (práva černošských obyvatel) vznikající Spojené státy americké Listiny práv → Deklarace nezávislosti (1776) válka Severu proti Jihu Martin Luther King (práva černošských obyvatel) Všeobecná deklarace lidských práv -přijata Valným shromážděním OSN 10. prosince článků -jde o souhrn lidských a občanských práv a svobod Všeobecná deklarace lidských práv -přijata Valným shromážděním OSN 10. prosince článků -jde o souhrn lidských a občanských práv a svobod Listina základních práv a svobod -součást Ústavy ČR -obsahuje 44 článků (6 hlav), které se věnují 5 základním okruhům práv: 1.základním lidským právům a svobodám 2.politickým právům 3.právům národnostních a etnických menšin 4.hospodářským, sociálním a kulturním právům 5.právu na soudní a jinou právní ochranu Listina základních práv a svobod -součást Ústavy ČR -obsahuje 44 článků (6 hlav), které se věnují 5 základním okruhům práv: 1.základním lidským právům a svobodám 2.politickým právům 3.právům národnostních a etnických menšin 4.hospodářským, sociálním a kulturním právům 5.právu na soudní a jinou právní ochranu Charta základních práv EU -též Listina základních práv Evropské unie -upřesňuje základní práva občanů EU -7 hlav -1. prosince 2009 Charta základních práv EU -též Listina základních práv Evropské unie -upřesňuje základní práva občanů EU -7 hlav -1. prosince 2009 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod -přijata Radou Evropy 4. listopadu 1950 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod -přijata Radou Evropy 4. listopadu 1950

5 19.5 Procvičení a příklady Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství Kromě obecných lidských práv existují ještě práva, která ochraňují určité skupiny lidí (např. děti, zdravotně postižené, národnostní menšiny, uprchlíky, …) Práva dítěte -právo na život -právo stýkat se se svými rodiči -právo na ochranu před násilím, před tělesným a duševním týráním -právo na volný čas (nikdo nesmí zneužívat jejich práci) -právo na ochranu před následky ozbrojených konfliktů Která práva dětí jsou porušována v těchto případech: 1. Asi třetina dětí z Kolumbie mladších 10 let podstupuje vojenský výcvik a je nasazena do ozbrojených bojů. 2. Šestnáctiletá Jamilla z Pákistánu byla umučena, aby její rodina získala ztracenou čest. 3. Desetiletou afghánskou dívku Nabas prodal její chudý otec bohatému ženichovi. 4. Dvanáctiletý Li-U z Číny musí pracovat každý den deset hodin v textilní dílně, aby uživil svou matku a sestru. 5. Když se Vladimír K. vrátil z práce domů, zjistil, že jeho manželka se i se synem Filipem odstěhovala k rodičům a nechce manželovi dovolit stýkat se se synem. DOSPĚLÍ JSOU POVINNI ČINIT CO NEJVÍCE PRO SPOKOJENÝ A BEZPEČNÝ ŽIVOT DĚTÍ.

6 19.6 Něco navíc pro šikovné Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství Co víš o OSN? 1.Jaký je celý oficiální název této organizace? 2.Co je to za organizaci? 3.Kde sídlí? 4.Kdo je jejím členem? 5.Proč vznikla? 6.Jaké funkce plní? Vyber k následujícím heslům vše, co k nim náleží: Kdo je OMBUDSMAN?

7 Council of Europe – Rada Evropy Second World War – 2. světová válka Council of Europe – Rada Evropy Second World War – 2. světová válka 19.7 CLIL (Documents on human rights) Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Civics The Universal Declaration of Human Rights -created in ratified 10 December the Declaration arose directly from the experience of the Second World War and represents the first global expression of rights to which all human beings are inherently entitled -it consists of 30 articles which have been elaborated in subsequent international treaties, regional human rights instruments, national constitutions and laws -created in ratified 10 December the Declaration arose directly from the experience of the Second World War and represents the first global expression of rights to which all human beings are inherently entitled -it consists of 30 articles which have been elaborated in subsequent international treaties, regional human rights instruments, national constitutions and laws The European Convention of Human Rightss -formally the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms -signed 4 November all Council of Europe member states are party to the Convention and new members are expected to ratify the convention at the earliest opportunity -formally the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms -signed 4 November all Council of Europe member states are party to the Convention and new members are expected to ratify the convention at the earliest opportunity Všeobecná deklarace lidských práv Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

8 Správné odpovědi: 1.Které tvrzení o lidských právech je nesprávné? a/ Každý člověk je svobodný. b/ Zákony platí pro všechny stejně. c/ U zajatců a vězňů je mučení a kruté zacházení povoleno. d/ Každý má právo chodit do školy. 3.Který dokument upravuje základní lidská práva v ČR? a/ Charta České republiky b/ Úmluva o právech v České republice c/ Listina základních práv a svobod d/ Deklarace nezávislosti 2.Veřejný ochránce lidských práv se nazývá: a/ otoman b/ ombudsman c/ lawman d/ anarchista 4.Pojem xenofobie znamená: a/ strach z lékařů b/ strach z neznámého, odpor k cizincům c/ rasová nesnášenlivost d/ nenávist vůči příslušníkům určité náboženské sekty 1.c 2.b 3.c 4.b 19.8 Test znalostí Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství

9 19.9 Použité zdroje, citace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství 1.http://cs.wikipedia.org/wiki/Otrok%C3%A1%C5%99stv%C3%AD slide 1http://cs.wikipedia.org/wiki/Otrok%C3%A1%C5%99stv%C3%AD 2.http://www.ipernity.com/doc/frantisek.horacek/ slide 1http://www.ipernity.com/doc/frantisek.horacek/ Petráčková Věra, Kraus Jiří a kol.: Akademický slovník cizích slov, 1. vydání (dotisk), Praha, Academia 2000, ISBN slide 3 4.http://www.pantherssquad.wbs.cz/Poradame.html slide 3http://www.pantherssquad.wbs.cz/Poradame.html 5.http://cs.wikipedia.org/wiki/Lidsk%C3%A1_pr%C3%A1va slide 4http://cs.wikipedia.org/wiki/Lidsk%C3%A1_pr%C3%A1va 6.Janošková Dagmar a kol.: Občanská výchova 6 s blokem Rodinná výchova pro základní školy a víceletá gymnázia, 1. vydání, Plzeň, FRAUS, 2003, ISBN slide 5 7.Valenta Milan: Občanská výchova pro 8. ročník, 2. vydání, Praha, Práce 1998, ISBN slide 6 8.http://www.ochrance.cz/verejny-ochrance-prav/verejny-ochrance-prav-ombudsman slide 6http://www.ochrance.cz/verejny-ochrance-prav/verejny-ochrance-prav-ombudsman 9.http://cs.wikipedia.org/wiki/OSN slide 6http://cs.wikipedia.org/wiki/OSN 10.http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Declaration_of_Human_Rights slide 7http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Declaration_of_Human_Rights 11.http://en.wikipedia.org/wiki/European_Convention_on_Human_Rights slide 7http://en.wikipedia.org/wiki/European_Convention_on_Human_Rights 12.kliparty 1.http://cs.wikipedia.org/wiki/Otrok%C3%A1%C5%99stv%C3%AD slide 1http://cs.wikipedia.org/wiki/Otrok%C3%A1%C5%99stv%C3%AD 2.http://www.ipernity.com/doc/frantisek.horacek/ slide 1http://www.ipernity.com/doc/frantisek.horacek/ Petráčková Věra, Kraus Jiří a kol.: Akademický slovník cizích slov, 1. vydání (dotisk), Praha, Academia 2000, ISBN slide 3 4.http://www.pantherssquad.wbs.cz/Poradame.html slide 3http://www.pantherssquad.wbs.cz/Poradame.html 5.http://cs.wikipedia.org/wiki/Lidsk%C3%A1_pr%C3%A1va slide 4http://cs.wikipedia.org/wiki/Lidsk%C3%A1_pr%C3%A1va 6.Janošková Dagmar a kol.: Občanská výchova 6 s blokem Rodinná výchova pro základní školy a víceletá gymnázia, 1. vydání, Plzeň, FRAUS, 2003, ISBN slide 5 7.Valenta Milan: Občanská výchova pro 8. ročník, 2. vydání, Praha, Práce 1998, ISBN slide 6 8.http://www.ochrance.cz/verejny-ochrance-prav/verejny-ochrance-prav-ombudsman slide 6http://www.ochrance.cz/verejny-ochrance-prav/verejny-ochrance-prav-ombudsman 9.http://cs.wikipedia.org/wiki/OSN slide 6http://cs.wikipedia.org/wiki/OSN 10.http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Declaration_of_Human_Rights slide 7http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Declaration_of_Human_Rights 11.http://en.wikipedia.org/wiki/European_Convention_on_Human_Rights slide 7http://en.wikipedia.org/wiki/European_Convention_on_Human_Rights 12.kliparty

10 19.10 Anotace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k občanství AutorMgr. Eva Zralá Období01 – 06/2012 Ročník6., 7., 8. ročník Klíčová slovaLidská práva, xenofobie, rasismus, antisemitismus, terorismus, práva dětí, dokumenty o lidských právech, ombudsman AnotacePrezentace seznamuje se základními lidskými právy, jejich ochranou, s úpravou lidských práv v dokumentech, s problematikou poškozování lidských práv.


Stáhnout ppt "Autor: Mgr. Eva Zralá 19.1 Lidská práva Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Výchova k."

Podobné prezentace


Reklamy Google