Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákoník práce pracovněprávní vztahy po 1. lednu 2007 Osnova semináře © JUDr. Dana Hrabcová Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákoník práce pracovněprávní vztahy po 1. lednu 2007 Osnova semináře © JUDr. Dana Hrabcová Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Zákoník práce pracovněprávní vztahy po 1. lednu 2007 Osnova semináře © JUDr. Dana Hrabcová Ph.D.

2 2 OBECNÁ ČÁST Cíle nové právní úpravy pracovněprávních vztahů Zamýšlené zásadní změny právní úpravy pracovněprávních vztahů: Zamýšlené zásadní změny právní úpravy pracovněprávních vztahů: Odstranit izolovanost p. p. jako právního odvětví - reflektovat právní a společenské prostředí v němž se uskutečňuje. Odstranit izolovanost p. p. jako právního odvětví - reflektovat právní a společenské prostředí v němž se uskutečňuje. Modernizovat práv. úpravu pracovněprávních vztahů jako celek (ZoZ, ZoIP, ZP) Modernizovat práv. úpravu pracovněprávních vztahů jako celek (ZoZ, ZoIP, ZP) Zavést subsidiární/delegovanou působnost OZ – v ZP jen nejnutnější odchylky Zavést subsidiární/delegovanou působnost OZ – v ZP jen nejnutnější odchylky Posílit smluvní volnost - postavit na soukromoprávní zásadě co není zakázáno, je dovoleno. Posílit smluvní volnost - postavit na soukromoprávní zásadě co není zakázáno, je dovoleno. Sloučit právní úpravu závislé práce do jednoho předpisu a zpřehlednit ji. Sloučit právní úpravu závislé práce do jednoho předpisu a zpřehlednit ji. Vyloučit ze ZP podrobnou úpravu BOZP a soustředit ji do zákona o BOZP Vyloučit ze ZP podrobnou úpravu BOZP a soustředit ji do zákona o BOZP Vyloučit ze ZP právní úpravu náhrady škody z odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání a zřídit tzv. úrazové pojištění zaměstnanců. Vyloučit ze ZP právní úpravu náhrady škody z odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání a zřídit tzv. úrazové pojištění zaměstnanců. Vyloučit ze ZP podrobnou úpravu principu rovného zacházení a zákazu diskriminace a podřadit pod komplexní úpravu antidiskriminačním zákonem, Vyloučit ze ZP podrobnou úpravu principu rovného zacházení a zákazu diskriminace a podřadit pod komplexní úpravu antidiskriminačním zákonem, provázat p. p. vztahy podle ZP se zákonem o zdravotní péči („zařízení pracovnělékařské péče“), provázat p. p. vztahy podle ZP se zákonem o zdravotní péči („zařízení pracovnělékařské péče“), a zákonem o nemocenském pojištění - za prvních 14 dnů PN poskytovat náhrady mzdy zaměstnavatelem a zákonem o nemocenském pojištění - za prvních 14 dnů PN poskytovat náhrady mzdy zaměstnavatelem

3 3 Prameny právní úpravy pracovněprávních vztahů Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce + zák. č. 264/2006 Sb., tzv. změnový zákon + zák. č. 264/2006 Sb., tzv. změnový zákon - mění ZoZ, zákon o IP, zákon o KV, zákon o dani z příjmů a další. ZP má charakter kodexu - je do něj zapracován dosavadní zákon o mzdě, zákon o platu, zákon o cestovních náhradách, zákon č. 120/1990 Sb., o „pluralitě odborů“, + do textu zásadní ustanovení prováděcích předpisů a některé významné ustálené judikáty. ZP má charakter kodexu - je do něj zapracován dosavadní zákon o mzdě, zákon o platu, zákon o cestovních náhradách, zákon č. 120/1990 Sb., o „pluralitě odborů“, + do textu zásadní ustanovení prováděcích předpisů a některé významné ustálené judikáty. Namítané nedostatky nového zákoníku práce Namítané nedostatky nového zákoníku práce ZP se vytýká cca 70 věcných a legislativních nedostatků - bližší informace viz tisk č. 105 z V. volebního období PS PČR na stránkách www.psp.cz, event. stránky AKV http://www.volny.cz/akv/. www.psp.czhttp://www.volny.cz/akv/www.psp.czhttp://www.volny.cz/akv/

4 4 Předpisy související se zákoníkem práce Zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP) Zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP) Zák. č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání Zák. č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání Zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Zák. č. 118/2000 Sb., o ochraně zam-ců při plateb. neschopnosti zam-tele… Zák. č. 118/2000 Sb., o ochraně zam-ců při plateb. neschopnosti zam-tele… Zák. č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců Zák. č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců – účinnost k 1. 1. 2008 – účinnost k 1. 1. 2008 Zák. č. 187/ 2006 Sb., o nemocenském pojištění Zák. č. 187/ 2006 Sb., o nemocenském pojištění – posunutí účinosti zákonem č. 585/2006 Sb. – posunutí účinosti zákonem č. 585/2006 Sb. Návrh tzv. antidiskriminačního zákona - nebyl schválen Návrh tzv. antidiskriminačního zákona - nebyl schválen Návrh zákona o zdravotní péči - nebyl schválen Návrh zákona o zdravotní péči - nebyl schválen

5 5 Prováděcí předpisy k zákoníku práce (k datu) Nař. vl. č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém prac. prostředí Nař. vl. č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém prac. prostředí Nař. vl. č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osob. překážek v práci Nař. vl. č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osob. překážek v práci Nař. vl. č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava prac. doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě Nař. vl. č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava prac. doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě Nař. vl. č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Nař. vl. č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Vyhl. č. 577/2006 Sb., kterou se pro určení výše náhrady za spotřebovanou pohonnou hmotu stanoví průměrná cena pohonných hmot Vyhl. č. 577/2006 Sb., kterou se pro určení výše náhrady za spotřebovanou pohonnou hmotu stanoví průměrná cena pohonných hmot Vyhl. č. 600/2006 Sb., o stanovení tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastí pro účely dodatkové dovolené Vyhl. č. 600/2006 Sb., o stanovení tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastí pro účely dodatkové dovolené Vyhl. č. 549/2006 Sb. o stanovení výše zákl.sazeb zahr.stravného - r. 2007 Vyhl. č. 549/2006 Sb. o stanovení výše zákl.sazeb zahr.stravného - r. 2007

6 6 Předmět úpravy ZP – závislá práce § 1 - ZP upravuje pracovněprávní vztahy = vztahy při výkonu závislé práce, = vztahy při výkonu závislé práce, = právní vztahy kolektivní povahy, = právní vztahy kolektivní povahy, = za prac. právní vztahy se považují i vztahy předsmluvní. = za prac. právní vztahy se považují i vztahy předsmluvní. § 2 odst. 4 - DEFINICE ZÁVISLÉ PRÁCE - ZNAKY: Vztah nadřízenosti a podřízenosti, Vztah nadřízenosti a podřízenosti, osobní výkon práce, osobní výkon práce, podle pokynů zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele, jeho jménem, jeho jménem, za mzdu, plat nebo odměnu za práci, za mzdu, plat nebo odměnu za práci, v pracovní době nebo jinak dohodnuté době, v pracovní době nebo jinak dohodnuté době, na pracovišti zaměstnavatele nebo jiném dohodnutém místě, na pracovišti zaměstnavatele nebo jiném dohodnutém místě, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele. na náklady a odpovědnost zaměstnavatele. (přesun kompetencí z ÚP na IP – státní odborný dozor)

7 7 Speciální úprava výkonu závislé práce ZP odkazuje v ust. § 3 a § 5 na speciální předpis zejména: Zák. č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů...(zcela zvláštní úprava -§3) Zák. č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů...(zcela zvláštní úprava -§3) Zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích...(zcela zvláštní úprava -§3) Zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích...(zcela zvláštní úprava -§3) Zák. č. 218/2002 Sb., o službě stát. zaměstnanců ve správních úřadech a…- neúčinný - (obecně §3, práv. čekatelé na stát. službu deleg. - § 5/4) Zák. č. 218/2002 Sb., o službě stát. zaměstnanců ve správních úřadech a…- neúčinný - (obecně §3, práv. čekatelé na stát. službu deleg. - § 5/4) Zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územ. samospráv. celků(subsid.-§ 5/5) Zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územ. samospráv. celků(subsid.-§ 5/5) Zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (subsid. - § 5/5) Zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (subsid. - § 5/5) Zák. č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství(subsid. § 5/5) Zák. č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství(subsid. § 5/5)

8 8 Předmět úpravy ZP - principy § 2 odst. 5 - agenturní práce § 2 odst. 6 - zákaz dětské práce – vazba na § 121 ZoZ § 3 (zákaz tzv.„ŠVARC SYSTÉMU“ ) Závislá práce může být konána jen v p.p. vztazích Závislá práce může být konána jen v p.p. vztazích Zákonný výčet základních pracovněprávních vztahů: Pracovní poměr Pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo PP Dohody o pracích konaných mimo PP

9 9 Základní zásady ZP § 2 odst. 1 ZÁSADA CO NENÍ ZAKÁZÁNO JE DOVOLENO Odchylná úprava práv nebo povinností v p. p. vztazích ABSOLUTNÍ ZÁKAZ = nikdy ABSOLUTNÍ ZÁKAZ = nikdy - pokud to zákon výslovně zakazuje – výčet v ust. § 363 odst. 2 - od účastníků p. p. vztahů - od ustanovení, která odkazují na použití občanského zákoníku RELATIVNÍ ZÁKAZ = ve stanovených případech s podmínkou RELATIVNÍ ZÁKAZ = ve stanovených případech s podmínkou - od ust. ukládajících povinnost, pokud nejde o odchýlení ve prospěch zaměstnance, - od ust., kterými se zapracovávají předpisy Evropských spol. - §363 odst. 1, pokud nejde opět o odchýlení ve prospěch zaměstnance, - v ust. upravujících náhradu škody – není - li v ZP stanoveno jinak. ZÁKAZ OBECNĚ OBSAHOVĚ VYMEZENÝ (VÁGNÍ) ZÁKAZ OBECNĚ OBSAHOVĚ VYMEZENÝ (VÁGNÍ) Pokud z povahy ustanovení ZP nevyplývá, že se od něj není možné odchýlit = dovozujeme z dikce přísl. ustanovení

10 10 Základní zásady ZP-2 - § 2 ODST. 2 SMLUVNÍ PRINCIP v odchylné úpravě práv a povinností - může dojít jen: Smlouvou - pracovní smlouva, kolektivní smlouva či jiná smlouva – (obecně upravuje § 325 ZP) Smlouvou - pracovní smlouva, kolektivní smlouva či jiná smlouva – (obecně upravuje § 325 ZP) vnitřním předpisem, ovšem jen za podmínek daných tímto zákonem (zejm. § 305 a 306) vnitřním předpisem, ovšem jen za podmínek daných tímto zákonem (zejm. § 305 a 306) § 2 odst. 3 - OMEZENÍ u mzdových, resp. platových a ostatních práv (tzv. mini max) §13 odst. 1 SMLUVNÍ PRINCIP při vzniku p.p. vztahů Vznik jen se souhlasem FO a zaměstnavatele §13 odst. 1 SMLUVNÍ PRINCIP při vzniku p.p. vztahů Vznik jen se souhlasem FO a zaměstnavatele

11 11 Aplikace OZ v pracovněprávních vztazích § 4 - DELEGAČNÍ PRINCIP § 4 - DELEGAČNÍ PRINCIP = OZ se použije jen tehdy, pokud to ZP STANOVÍ I když tak činí, použití jeho ustanovení v některých případech vylučuje! zaměstnavatel PO – postavení a jednání § 20 a násl.OZ zaměstnavatel PO – postavení a jednání § 20 a násl.OZ (vč. pověření) (vč. pověření) zaměstnavatel FO – způsobilost - specificky § 10 ZP zbavení, omezení - §10 OZ zaměstnavatel FO – způsobilost - specificky § 10 ZP zbavení, omezení - §10 OZ zastoupení - pro všechny účastníky p.p. vztahů - ZP odkazuje v § 12 na ust. § 22 a násl. OZ zastoupení - pro všechny účastníky p.p. vztahů - ZP odkazuje v § 12 na ust. § 22 a násl. OZ

12 12 Aplikace OZ v pracovněprávních vztazích-2 Právní úkony – v § 18 ZP odkazuje na přísl. ust. OZ Právní úkony – v § 18 ZP odkazuje na přísl. ust. OZ vylučuje však § 51 OZ – inominátní smlouvy, pokud by odporovaly účelu ZP! vylučuje však § 51 OZ – inominátní smlouvy, pokud by odporovaly účelu ZP! v § 19 však ZP specificky upravuje NEPLATNOST p.ú. v § 19 však ZP specificky upravuje NEPLATNOST p.ú. § 20 ZP – v prac. právu oproti OZ relativní neplatnost ! § 20 ZP – v prac. právu oproti OZ relativní neplatnost ! § 21 ZP – neplatnost pro nedostatek formy § 21 ZP – neplatnost pro nedostatek formy - nově dohoda o formě - s vyloučením prac. smlouvy - nově dohoda o formě - s vyloučením prac. smlouvy § 28 ZP – OZ nelze použít pro KS (postup, konverze, odporovatelnost, odstoupení pro tíseň...) - platí zákon o KV § 28 ZP – OZ nelze použít pro KS (postup, konverze, odporovatelnost, odstoupení pro tíseň...) - platí zákon o KV

13 13 Aplikace OZ v pracovněprávních vztazích-3 § 324 ZP - Bezdůvodné obohacení – řídí se OZ, § 324 ZP - Bezdůvodné obohacení – řídí se OZ, ale v § 331 při úpravě promlčecí doby (jinak odkaz na OZ), však ZP pro bezdůvodné obohacení v p.p. upravuje specificky ochranu dobré víry zaměstnance, který v ní přijal neprávem nebo omylem vyplacené částky ale v § 331 při úpravě promlčecí doby (jinak odkaz na OZ), však ZP pro bezdůvodné obohacení v p.p. upravuje specificky ochranu dobré víry zaměstnance, který v ní přijal neprávem nebo omylem vyplacené částky + promlčecí lhůtu stanoví oproti OZ na 3 roky. § 333 Počítání času – odkaz na § 122 OZ § 333 Počítání času – odkaz na § 122 OZ v odst. 2 zakotvuje pro pracovní právo !VÝLUČNĚ HMOTNĚPRÁVNÍ LHŮTY ! = nutno účastníku i soudu ve lhůtě doručit!

14 14 Aplikace OZ v pracovněprávních vztazích-4 § 326 ZP Závazky v p.p. vztazích § 326 ZP Závazky v p.p. vztazích odkazuje na OZ, ale: - vylučuje použití pojmu odstupné podle OZ na odstupné podle ZP. - vylučuje použití § 518 OZ (zrušení smlouvy pro prodlení věřitele s oznámením, že na plnění trvá) pro pracovní smlouvy,kol. smlouvy a dohody o pracích konaných mimo p.p. § 329 ZP- promlčení - odkaz na OZ § 329 ZP- promlčení - odkaz na OZ § 330 ZP - prekluze - upravuje ZP sám výčtem § 330 ZP - prekluze - upravuje ZP sám výčtem - jen zcela ojedinělé případy. - jen zcela ojedinělé případy.

15 15 Doručování v pracovněprávních vztazích ZP - specifická úprava - vychází ze specifik p.p. vztahů § 334 – 336 Doručování zaměstnavatelem § 334 – 336 Doručování zaměstnavatelem 1. osobně na pracovišti, 2. osobně v bytě nebo kdekoli bude zastižen, 3. prostřednictvím sítě nebo služby e-komunikací. NENÍ LI TO MOŽNÉ, prostřednictvím provozovatele pošt. služeb ochrana zaměstnavatele FIKCÍ ochrana zaměstnavatele FIKCÍ odkaz na § 48 OSŘ při doručování advokátům odkaz na § 48 OSŘ při doručování advokátům § 337 Doručování zaměstnancem (bez fikce) 1. zpravidla osobním předáním v místě sídla zaměstnavatele 2. se souhlasem zam-tele prostřednictvím sítě e- komunikací

16 16 Základní zásady p. p. vztahů (další ) § 13 odst. 1 - ZÁSADA SMLUVNÍ § 13 odst. 1 - ZÁSADA SMLUVNÍ p.p. vztahy jen se souhlasem FO a zaměsrnavatele = zákaz nucené práce § 14 odst. 1 a 2 - ZÁKAZ ZNEUŽITÍ POSTAVENÍ § 14 odst. 1 a 2 - ZÁKAZ ZNEUŽITÍ POSTAVENÍ = zákaz šikany a postihu za domáhání se práv § 13 OSTATNÍ ZÁSADY § 13 OSTATNÍ ZÁSADY = resp. zásadní povinnosti zaměstnavatele odst. 2 písm. g) – ZAJIŠŤOVACÍ INSTITUTY ! JEN SRÁŽKY ZE MZDY!!! ! JEN SRÁŽKY ZE MZDY!!!

17 17 Zásada rovného zacházení a zákazu DISKRIMINACE § 16 ZP - RÁMCOVÁ definice § 16 ZP - RÁMCOVÁ definice Chybí antidiskriminační zákon - blíže vymezuje § 4 ZoZ Chybí antidiskriminační zákon - blíže vymezuje § 4 ZoZ (?lze použít analogie iuris?) Veřejnoprávní ochrana před diskriminací – správní řízení - ÚP Veřejnoprávní ochrana před diskriminací – správní řízení - ÚP ? PŘÍMÁ horizontální účinnost směrnic ES? (§ 363/1) ? PŘÍMÁ horizontální účinnost směrnic ES? (§ 363/1) - především Směrnice 2000/43/ES - Směrnice 2000/43/ES (tzv. rasová Směrnice) - Směrnice 76/207/EHS ve znění Směrnice 2002/73/ES (směrnice pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání). (směrnice pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání). ! ust. § 133a OSŘ - obrácené (resp.dělené) důkaz. břemeno ! ust. § 133a OSŘ - obrácené (resp.dělené) důkaz. břemeno cit: „Skutečnosti tvrzené o tom, že účastník byl přímo nebo nepřímo diskriminován na základě svého pohlaví, má soud ve věcech pracovních za prokázané, pokud v řízení nevyšel najevo opak.“

18 18 Zvláštní část - vybrané otázky OSNOVA Vznik a změny pracovního poměru Vznik a změny pracovního poměru Skončení prac. poměru Skončení prac. poměru Dohody o pracích konaným mimo p. p. Dohody o pracích konaným mimo p. p. Kolektivní smlouva, kolektivní spory Kolektivní smlouva, kolektivní spory Odměňování práce Odměňování práce Pracovní doba, konto p.d., práce přesčas, pohotovost Pracovní doba, konto p.d., práce přesčas, pohotovost Odpovědnostní vztahy Odpovědnostní vztahy Další změny a aplikační problémy Další změny a aplikační problémy

19 19 Vznik a změny a prac. poměru Účastníci: Zaměstnanec a zaměstnavatel PO+FO §6 - §10ZP Zaměstnanec a zaměstnavatel PO+FO §6 - §10ZP Odborové organizace - §15 + součinnost § 276-280ZP Odborové organizace - §15 + součinnost § 276-280ZP Předsmluvní vztahy - §30 +§316ZP Vznik prac. poměru Pracovní smlouvou §33 – náležitosti §34 + fikce pravid.prac. Pracovní smlouvou §33 – náležitosti §34 + fikce pravid.prac. Jmenováním – výčet zam-telů §33 odst. 3 + dohoda v PS §73 Jmenováním – výčet zam-telů §33 odst. 3 + dohoda v PS §73 Volba – podmínka pro uzavření PS - §33 odst. 2 Volba – podmínka pro uzavření PS - §33 odst. 2 Pracovní poměr na dobu určitou- řetězení § 39+ §65ZP Změny pracovního poměru - §40 – 47 ZP

20 20 Skončení pracovního poměru Dohodou - §49ZP – písemná forma pod sankcí neplatnosti Dohodou - §49ZP – písemná forma pod sankcí neplatnosti Výpovědí – zaměstnanec, zaměstnavatel §50-54 + §62ZP Výpovědí – zaměstnanec, zaměstnavatel §50-54 + §62ZP Okamžitým zrušením – dtto - §55 – 56 ZP - společná ust. § 57 - 61 Okamžitým zrušením – dtto - §55 – 56 ZP - společná ust. § 57 - 61 Zrušením ve zkušební době - § 66 ZP – zpravidla 3 dny předem Zrušením ve zkušební době - § 66 ZP – zpravidla 3 dny předem Uplynutím doby - § 65 ZP- upozornit, včas(3dny), pokračování Uplynutím doby - § 65 ZP- upozornit, včas(3dny), pokračování Smrtí zaměstnance – zánik - § 48 + § 328 ZP Smrtí zaměstnance – zánik - § 48 + § 328 ZP Smrtí zaměstnavatele FO – zánik - § 48 + § 342 ZP Smrtí zaměstnavatele FO – zánik - § 48 + § 342 ZP Odvolání z prac. místa – nekončí - návazné vztahy - §73ZP Odvolání z prac. místa – nekončí - návazné vztahy - §73ZP------------------------------------------------------------------------------------------- Osobní spis, zápočtový list, posudek o prac. čin.- §312-315 ZP

21 21 Výpověď ze stany zaměstnavatele Existence výpovědního důvodu dle § 52 (§50/2) Existence výpovědního důvodu dle § 52 (§50/2) Konkretizace výpovědního důvodu (§50/3) Konkretizace výpovědního důvodu (§50/3) Písemná forma (§50/1) Písemná forma (§50/1) Doručení (§50/1) Doručení (§50/1) Není v ochranné době (§53 – §54) Není v ochranné době (§53 – §54) Podmínka upozornění - u důvodů dle § 52 f) a g) Podmínka upozornění - u důvodů dle § 52 f) a g) Dodržení lhůty - u důvodů dle § 52/g (§58) Dodržení lhůty - u důvodů dle § 52/g (§58) Předchozí souhlas – u odborových funkcionářů (§61/2) Předchozí souhlas – u odborových funkcionářů (§61/2) U hromad. propouštění - výp. doba až 30 dnů po splnění pov. dle § 63ZP U hromad. propouštění - výp. doba až 30 dnů po splnění pov. dle § 63ZP

22 22 Dohody o pracích konaných mimo p. p. Obecná klauzule § 74/1 ZP vymezuje použití Obecná klauzule § 74/1 ZP vymezuje použití (Zajišťovat plnění úkolů zaměstnanci v pracovním poměru) Platí smluvní princip – s omezeními podle § 77 ZP Platí smluvní princip – s omezeními podle § 77 ZP V dohodách nemusí rozvrhnout prac. dobu V dohodách nemusí rozvrhnout prac. dobu Dohoda o provedení práce - §75 – není stan. forma Dohoda o provedení práce - §75 – není stan. forma (limit pojmový + limit rozsahu 150 hod.) Dohoda o pracovní činnosti - § 76 –písemně- nepl. Dohoda o pracovní činnosti - § 76 –písemně- nepl. (limit rozsahu – ½ zák. týdenní prac. doby- za dobu dohody - 52týdnů

23 23 Kolektivní smlouva, kolektivní spory Kolektivní smlouvy - právní rámec - ust. §22 ZP Proces uzavírání kolektivní smlouvy - zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, Obsah kolektivní smlouvy – ZP, prováděcí a souv. předpisy Kolektivní spory – ust. § 10 a násl. zákona o KV O uzavření kolektivní smlouvy - zákon o KV O uzavření kolektivní smlouvy - zákon o KV O plnění kolektivní smlouvy O plnění kolektivní smlouvy - pokud nevznikl nárok jednotlivých zaměstnanců – zák. o KV - pokud vznikl individuální nárok – soud - § 25 odst. 4 ZP

24 24 Odměňování práce Dva rozdílné systémy odměňování podle typu zaměstnavatele Mzda - §109 odst. 2 ZP – omezení jen v dolní hranici Mzda - §109 odst. 2 ZP – omezení jen v dolní hranici Peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda), poskytované za práci nestanoví li zákon jinak Plat - § 109 odst. 3 ZP - kogentní - § 122 ZP určení platu Plat - § 109 odst. 3 ZP - kogentní - § 122 ZP určení platu Peněžité plnění poskytované za práci u zaměstnavatele, kterým je stát, ÚSC, stát. fond, příspěvková organizace … Odměna z dohody - § 109 odst. 5 ZP Odměna z dohody - § 109 odst. 5 ZP Peněžité plnění poskytované na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr – OOV

25 25 Princip ochrany mzdy (platu) Výše minimální mzdy - § 111ZP - obecná minimální cena práce Výše minimální mzdy - § 111ZP - obecná minimální cena práce Omezuje smluvní volnost účastníků, zakládá povinnost sjednat mzdu nejméně ve výši stanovené obecně platným předpisem + doplatek v případě, že jí zam-ec nedosáhne. Omezuje smluvní volnost účastníků, zakládá povinnost sjednat mzdu nejméně ve výši stanovené obecně platným předpisem + doplatek v případě, že jí zam-ec nedosáhne. Minimální výše zaručené mzdy - § 112 ZP + NV 567/2006 Minimální výše zaručené mzdy - § 112 ZP + NV 567/2006 Mzda nebo plat, na něž vzniklo zaměstnanci právo podle ZP, smlouvy, vnitř. předpisu, mzd. nebo plat. výměru – mzdové a platové tarify Minimálního rozsahu a výše příplatků přísl. ust. části šesté hlavy II. a hlavy III. ZP, ztížené pracovní podm. NV 567/2006 přísl. ust. části šesté hlavy II. a hlavy III. ZP, ztížené pracovní podm. NV 567/2006 Minimální výše odměny za prac. pohotovost Minimální výše odměny za prac. pohotovost - §140 ZP prac. pohotovost není výkonem práce - nepřísluší mzda Ochrana splatné mzdy před neoprávněnými srážkami Ochrana splatné mzdy před neoprávněnými srážkami - § 145 – §150 ZP smluvní princip prolomený jen pravomocným rozhodnutím org.státu Při výplatě mzdy Při výplatě mzdy - § 141 – §142 ZP splatnost a výplata mzdy a platu + § 143 srážky na účet


Stáhnout ppt "Zákoník práce pracovněprávní vztahy po 1. lednu 2007 Osnova semináře © JUDr. Dana Hrabcová Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google